English version of this page

Komplementgruppen

Komplementgruppen ledes av professor Tom Eirik Mollnes. Gruppen arbeider spesielt med problemstillinger komplementsystemets betydning for utvikling av sykdom.

Komplementsystemet beskytter oss mot infeksjon og vedlikeholder homeostasen. Ved en rekke sykdomstilstander bidrar det imidlertid i patogenesen ved å igangsette og vedlikeholde en uønsket inflammasjonsreaksjon.

Komplementgruppen har en klinisk orientert forskningsprofil. Vi arbeider spesielt med problemstillinger knyttet til tilstander med uhensiktsmessig komplement aktivering. Hemming av systemet kan være en aktuell framtidig terapi, som for eksempel ved sepsis og iskemi-reperfusjonskade.

Vår engelske side har mer detaljer om vår forskning

Publisert 18. mai 2011 14:56 - Sist endret 12. juni 2020 13:15