Metastasebiologi og -behandling

Metastaser er den viktigste dødsårsaken ved kreft og gruppen studerer de biologiske og terapeutiske aspektene ved denne prosessen.

Vi driver grunnforskning for å øke kunnskapen om biologiske mekanismer som er involvert i metastasering, som et grunnlag for å kunne identifisere nye mål for antimetastase-behandling.

Funksjonelle studier av kandidat-proteiner og av signalveier skal bidra til å avsløre deres potensiale som behandlingsmål eller som prognostiske biomarkører og utgjør en vesentlig del av forskningen vår.

I behandlingsrelaterte prosjekter bruker vi målrettede tilnærminger for å begrense tumorvekst og spredning i prekliniske modellsystemer.

Vi bidrar forøvrig i MetAction-prosjektet hvor vi karakteriserer metastatiske lesjoner fra pasienter på molekylnivå, og tilbyr pasienttilpasset behandling rettet mot egnede mål som er identifisert i biopsier fra metastaser.

Vi deltar i forskningen ved Cancer Stem Cell Innovation Center (CAST).

Prosjekt

Våre forskningsprosjekt har fokus på føflekkreft, brystkreft og tykktarmskreft, med tre hovedfokusområder.

Molekylære mekanismer involvert i tumordannelse og utvikling

Eksperimentell terapi

Tumor-stroma interaksjoner i metastasering og terapi

Publisert 14. mai 2014 14:59 - Sist endret 2. apr. 2019 13:15

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Anne Hansen Ree
 • Olav Engebråten
 • Lina Prasmickaite
 • Gisle Berge
 • Kjetil Boye
 • Mads Haugland Haugen
 • Birgit Engesæter
 • Kristin Andersen
 • Ingrid Johanne Bettum
 • Evita Lindholm
 • Ida Grotterød
 • Solveig Pettersen
 • Ellen Margrethe Tenstad
 • Siri Juell
 • Tove Øyjord
 • Ane Kongsgaard Rud
Detaljert oversikt over deltakere