Molekylær kardiologisk forskningsgruppe

Forskergruppen arbeider med å skaffe ny kunnskap om mekanismene ved utvikling av hjertesvikt.

Om gruppen

Kronisk hjertesvikt er en progressiv tilstand med 5-års mortalitet på omlag 50%, på tross av optimal behandling med dagens tilgjengelige behandlingsmodaliteter. Gruppen arbeider målrettet for å avdekke mekanismer som kan være mål for ny farmakologisk behandling som kan bremse eller stoppe utvikling av hjertesvikt.

Vi fokuserer på to forskningsområder:

 • Å skaffe ny kunnskap om faktorer og signalveier som regulerer hjertets toleranse mot oksygenmangel og ischemi-reperfusjonsskade. Vårt mål er å utvikle nye behandlingsmodaliteter som kan benyttes adjuvant til dagens revaskulariseringsintervensjon for å begrense irreversibel skade (nekrose) av myokardvev ved akutte koronarsyndromer.
 • Å skaffe ny kunnskap om vekstfaktorer og autokrine/parakrine faktorer som leder til myokardfibrose. Myokardfibrose er en viktig patofysiologisk faktor ved alvorlige arrhytmier og diastolisk dysfunksjon og forårsaker også økt diffusjonsbarriere for oksygen. Gruppen arbeider med matricellulære CCN proteiner som er sentrale mediatorer ved utvikling av fibrose, ikke bare ved hjertesvikt, men også ved en rekke andre sykdommer, som f.eks. lungefibrose og systemisk sklerose.

Gruppen består av et tverrfaglig team av cellebiologer, biokjemikere og medisinere. Vi arbeider i en logisk kjede fra biokjemiske studier av rekombinante matricellulære proteiner, cellebiologiske studier på isolerte hjertemuskelceller og kardiale fibroblaster, til integrerte fysiologiske studier på genmodifiserte mus. Gruppen har tilgang til state-of-the-art utstyr for høy-oppløselighets ekkokardiografi av hjertet på mus, og miniatyrisert hjertekateteriseringutstyr for invasive hjertefunksjonsmålinger på mus.

Samarbeid

Gruppen samarbeider nasjonalt med flere av forskningsgruppene ved Senter for hjertesviktforskning og flere forskningsgrupper ved NTNU. Internasjonalt samarbeider vi med flere ledende forskningsmiljøer innen eksperimentell kardiologi. Vi har også pågående kommersialiseringsprosjekter i samarbeid med Inven2 AS.

Publisert 10. mai 2011 12:40 - Sist endret 16. juni 2020 13:43

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Håvard Attramadal
 • Ole Jørgen Kaasbøll
 • Vivi Talstad Monsen
 • Leif Erik Vinge
 • Mohammed Shakil Ahmed
 • Mohammad Monib Iqbal
 • Tuyet Anh Pham
 • Sima Zolfaghari Golmakani
 • Theis Christian Hexeberg Tønnessen
 • Else Marie Valbjørn Hagelin
Detaljert oversikt over deltakere