MR-veiledet fokusert ultralydbehandling

Gruppen har fokus på å utforske nytten av MR-veiledet fokusert ultralydbehandling.

Høy Intensitets Fokusert Ultralyd (HIFU)-behandling er en ikke-invasiv metode for ablasjonsterapi.

Ablasjon er behandling hvor man bruker enten kulde eller varme, eksempelvis elektrisk energi, laser, høyfrekventert ultralyd, for å ødelegge vev.

I HIFU-behandling blir ultralydenergi sendt inn i kroppen og fokusert i et ønsket område for å oppnå høy nok temperatur for ablasjon. MR-veiledning gir god behandlingsplanlegging og mulighet for temperaturkontroll under prosedyren.

Gruppen studerer implementering av HIFU i forskjellige organsystemer, og innbefatter følgende:

 • Dyreeksperimentelle studier av HIFU i lever og prostata
 • Studier av levermetastaser
 • Studier av uterusmyomer
Publisert 4. aug. 2017 09:28 - Sist endret 21. aug. 2017 13:50

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Per Kristian Hol
 • Bjørn Edwin
 • Trygve Storås
 • Grethe Løvland
 • Svein Are Vatnehol
 • Jorunn Faser-Green
 • Leonid Barkatov
 • Eric Dorenberg
 • Kenneth Pedersen
 • Ulrik Carling
Detaljert oversikt over deltakere