MR-veiledet fokusert ultralydbehandling

Gruppen har fokus på å utforske nytten av MR-veiledet fokusert ultralydbehandling.

Høy Intensitets Fokusert Ultralyd (HIFU)-behandling er en ikke-invasiv metode for ablasjonsterapi.

Ablasjon er behandling hvor man bruker enten kulde eller varme, eksempelvis elektrisk energi, laser eller høyfrekventert ultralyd, for å ødelegge vev.

I HIFU-behandling blir ultralydenergi sendt inn i kroppen og fokusert i et ønsket område for å oppnå høy nok temperatur for ablasjon. MR-veiledning gir god behandlingsplanlegging og mulighet for temperaturkontroll under prosedyren.

Gruppen studerer implementering av HIFU i forskjellige organsystemer, og innbefatter følgende:

  • Studier av uterusmyomer - pågående studie
  • Studier av adenomyose - starter i 2020
  • Studier av prostatakreft - starter i 2020
  • Studier på dyr
Publisert 4. aug. 2017 09:28 - Sist endret 8. apr. 2020 09:30

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere