English version of this page

Naltrekson som tilbakefallsprofylakse (NTX-er)

Naltreksongruppen arbeider med å undersøke det behandlingsmessige potensialet til virkestoffet naltrekson.

Om gruppen

Medikamentelle virkemidler har en tydelig, men foreløpig lite utviklet plass i behandling av rusmiddelavhengige. Foreløpig er det kun noen få legemidler (f.eks. metadon, disulfiram) som kan sies å gi betydelig bedring for bestemte pasientgrupper.

Naltrekson blokkerer opiatreseptorer slik at heroin og andre opiater ikke slipper til.

Langtidsvirkende formuleringer av dette (implantat; depot) er egnet for å forhindre tilbakefall hos heroinavhengige.

I tillegg har blokkaden den virkningen at det generelle suget etter rusmidler ser ut til å dempes, hvilket kan utgjøre et nyttig bidrag i en behandlingshelhet - også for personer som er avhengige av andre rustyper enn opiater.

Naltreksongruppen ved SERAF informerer gjennom nettstedet naltrekson.no om aktuell forskning på naltreksonbehandling for avhengighetslidelser.

Prosjekter

Publisert 27. jan. 2012 14:34 - Sist endret 17. juni 2019 11:43

Kontakt

Gruppeleder

  • Lars Tanum