English version of this page

Nevrovaskulær-Cerebrospinalvæske

Vår kliniske nevrovitenskapelige gruppe fokuserer mot et mål om å bedre vår kunnskap om nevrovaskulær og cerebrospinalvæske (cerebrospinal fluid, CSF) funksjon og svikt ved sykdom.

Forskergruppen er multidisiplinær og legger til rette for samarbeid mellom klinikere fra nevrofag og forskere innen basal nevrovitenskap og andre naturvitenskaper som matematikk og fysikk.

Klinikere, forskere, postdoc og PhD-kandidater fokuserer mot et felles mål om å bedre kunnskapen om nevrovaskulær og cerebrospinalvæske (CSF), funksjon og svikt ved sykdom.

Spesielt fokuserer vi på interaksjonen mellom blod, CSF og lymfetransport i hjernen og strukturene utenfor hjernen, da det har stor betydning for hjernens energiomsetning og en rekke hjernesykdommer.

Forskningsgruppen har et sterkt translasjonspreg.

Fra et klinisk perspektiv er spesielt følgende sykdommer målsetting for gruppen:

 • Intrakranielle aneurismer og hjernehinneblødning (subaraknoidalblødning), inkludert nevrointensiv overvåkning og utkomme. Cerebral hemodynamikk and cerebral revaskularisering. Patofysiologi og behandling av kroniske subdurale hematomer
 • CSF sykdommer og betydningen av CSF for metabolsk funksjon spesielt relatert til  nevrodegenerasjon og demens, CSF sykdommer, vaskulær sykdom/blødning, nevroinflammasjon og nevro-onkologi
 • Nevro-inflammatoriske tilstander, spesielt knyttet til nevrokirurgiske sykdommer (feks hjerneabscesser)   
 • Overvåkning av hjernefunksjon, spesielt måling av hjernetrykk, blodtrykk, og cerebral blodgjennomstrømning

Prosjekter

 • CSF
  Ekstradural utskillelse. Glymfatisk funksjon. Lymfedrenasje i hjernehinnene. Transport av CSF og sporstoff i CSF. Patofysiologi til sykdommer i sentralnervesystemet og CSF: Hydrocephalus. Normaltrykkshydrocephalus/Alzheimers sykdom. Idiopatisk intrakraniell hypertensjon. Spontan intrakraniell hypotensjon. CSF obstruksjon fra cyster. Chiari misdannelse.
 • Neurovaskulær
  Subaraknoidal blødning: Risiko. Komplikasjoner (vasospasmer, hydrocephalus, fatigue). Rehabilitering. Utkomme. Vaskulære kompresjonssykdommer. Trigeminusnevralgi.
 • Nevro-inflammasjon
  Hjerneabscesser: Patofysiologi. Subdurale hematomer: Patofysiologi og betydning av nevro-inflammasjon.
 • Hjerneovervåkning
  Invasiv og ikke-invasiv måling av hjernetrykk (intracranial pressure, ICP).

Samarbeid

Gruppen har et omfattende forskningssamarbeid, både nasjonalt og internasjonalt, hvorav de mest sentrale samarbeidspartnerne er listet opp her.

Nasjonalt

 • Simula Research Laboratory, UiO
 • Avdeling for fysikalsk medisin og rehabilitering, OUS
 • Avdeling for radiologi og nukleærmedisin, OUS
 • Intervensjonssenteret, OUS
 • Institutt for infomatikk, UiO
 • Matematisk institutt, UiO
 • Nevrologisk avdeling, OUS
 • Akuttklinikken, OUS
 • Sunnaas sykehus HF
 • Institutt for medisinske basalfag, UiO

Internasjonalt

 • Göteborgs universitet, Sverige
 • Østre Finlands universitet, Kuopio, Finland
 • Københavns universitet, Danmark

 

Publisert 20. nov. 2013 11:01 - Sist endret 8. apr. 2021 10:04

Kontakt

Gruppeleder

Per Kristian Eide

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere