English version of this page

Ortopedisk traumatologi

Gruppens forskningsprofil dekker et bredt spekter av den ortopediske traumatologien basert på registerstudier, prekliniske studier i dyre- og biomekaniske modeller, og kliniske studier

Infrastruktur og forskningsstøtte deles med øvrige grupper i ortopedisk avdeling og er vel utbygd, for tiden med tre professorer og tre forskningskoordinatorer tilknyttet traumegruppen.

Den osteoporose-relaterte delen av forskningen har vært særlig suksessrik, med flere avhandlinger og tallrike publikasjoner. Andre kliniske prosjekter har fokusert på alvorlige høyenergiskader som femur-, bekken- og acetabulumfrakturer.

En rekke randomiserte studier er gjennomført, og flere pågår. Mange av gruppens medlemmer deltar i OUS’ nasjonale behandlingstjeneste for særlig komplekse bekkenskader og det nasjonale kompetansesenteret for albueskader, og flere forskningsprosjekter springer ut fra disse enhetene.

Eksperimentelt har gruppen fokusert på grunnleggende mekanismer for brudd- og senetilheling, og utviklet modeller for medikamentell intervensjon og biomekanisk testing.

Gruppen deltar også i flere internasjonale multisenterstudier, og leder nasjonale multisenterstudier på flere kliniske områder.

Langsiktig mål

Gruppens langsiktige mål er å forsvare og videreføre posisjonen som landets ledende forskningsgruppe innenfor ortopedisk traumatologi.

Internasjonalt er gruppen allerede blant de ledende innenfor feltet osteoporose-relaterte frakturer, og har som ambisjon å nå dette nivået også innenfor andre relevante områder som f.eks. multitraumatologi.

Den kombinerte satsingen på både eksperimentelle modeller og kliniske studier av høy kvalitet vil bli videreført.

Samarbeid

 • AO Trauma / Orthopaedic Trauma Association classification committee
 • Nasjonalt register for leddproteser
 • Institutt for kirurgisk forskning, OUS og UiO
 • Sykehus i regionen (Ahus, Bærum, Ringerike, Lovisenberg, Martina Hansens Hospital, Diakonhjemmet, Sykehuset Østfold, Vestfold, Førde)
 • Haukeland Universitetssjukehus
 • Sahlgrenska sykehus, Gøteborg, Sverige
 • Akademiska sjukhuset i Uppsala, Sverige
 • Tampere University Hospital, Finland
 • Helsinki University Hospital, Finland
 • Aarhus Universitetssykehus, Danmark
 • New Royal Adelaide Hospital, Australia
 • Steadman Philippon Research Institute, Colorado, USA

Publikasjoner

Dette er ti av gruppens utvalgte publikasjoner:

 • Fraser AN, Bjordal J, Wagle TM, Karlberg AC, Lien OA, Eilertsen L, et al. Reverse Shoulder Arthroplasty Is Superior to Plate Fixation at 2 Years for Displaced Proximal Humeral Fractures in the Elderly: A Multicenter Randomized Controlled Trial. The Journal of bone and joint surgery, American volume. DOI 10.2106/JBJS.19.01071, 2020.
 • Investigators H, Bhandari M, Einhorn TA, Guyatt G, Schemitsch EH, Zura RD, et al. Total Hip Arthroplasty or Hemiarthroplasty for Hip Fracture. The New England journal of medicine. 381(23):2199-208, 2019.
 • Andersen MR, Frihagen F, Hellund JC, Madsen JE, Figved W. Randomized Trial Comparing Suture Button with Single Syndesmotic Screw for Syndesmosis Injury. The Journal of bone and joint surgery, American volume. 100(1):2-12, 2018.
 • Jenssen KK, Lundgreen K, Madsen JE, Kvakestad R, Dimmen S. Prognostic Factors for Functional Outcome After Rotator Cuff Repair. A Prospective Cohort Study With 2-Year Follow-up. Am J Sports Med, DOI: 10.1177/0363546518803331, 2018.
 • Clarke-Jenssen J, Roise O, Storeggen SAO, Madsen JE. Long-term survival and risk factors for failure of the native hip joint after operatively treated displaced acetabular fractures. The bone & joint journal. 99-B(6):834-40, 2017.
 • Gaski IA, Barckman J, Naess PA, Skaga NO, Madsen JE, Klow NE, et al. Reduced need for extraperitoneal pelvic packing for severe pelvic fractures is associated with improved resuscitation strategies. The journal of trauma and acute care surgery. 81(4):644-51, 2016.
 • Hjorthaug GA, Madsen JE, Nordsletten L, Reinholt FP, Steen H, Dimmen S. Tendon to bone tunnel healing- a study on the time-dependent changes in biomechanics, bone remodeling, and histology in a rat model. Journal of orthopaedic research. 33(2):216-23, 2015.
 • Waaler Bjornelv GM, Frihagen F, Madsen JE, Nordsletten L, Aas E. Hemiarthroplasty compared to internal fixation with percutaneous cannulated screws as treatment of displaced femoral neck fractures in the elderly: cost-utility analysis performed alongside a randomized, controlled trial. Osteoporosis international. 23(6):1711-9, 2012.
 • Figved W, Opland V, Frihagen F, Jervidalo T, Madsen JE, Nordsletten L. Cemented versus uncemented hemiarthroplasty for displaced femoral neck fractures. Clinical orthopaedics and related research. 467(9):2426-35, 2009.
 • Frihagen F, Nordsletten L, Madsen JE. Hemiarthroplasty or internal fixation for intracapsular displaced femoral neck fractures: randomised controlled trial. BMJ. 335(7632):1251-4, 2007.
Publisert 19. des. 2013 15:09 - Sist endret 18. mars 2020 11:40