English version of this page

Øsofagus- og ventrikkelsykdommer

Gruppen består av kirurger, onkologer og patologer og jobber for optimalisering av behandling.

Om gruppen

Hensikten med gruppen er

 • Å evaluere (kvalitetssikre) eksisterende kirurgisk behandling av sykdommer i øsofagus og ventrikkel, så vel som brokk med siktemål å definere forbedringsområder (f. eks. robot-assistert kirurgi/nye typer nettplastikker). 
 • Å delta i forskningstudier innen fagfeltet, både klinisk og molekylært for å forbedre behandlingen (f. eks biomarkører for tidlig deteksjon av kreft/type neoadjuvant/perioperativ behandling/type definitiv onkologisk behandling).

Gruppen har flere fokusområder og det jobbes
hovedsakelig med

 • Onkologisk og kirurgisk behandling av pasienter med kreft i spiserør og magesekk med fokus på komplikasjoner, overlevelse og livskvalitet
 • Kirurgisk behandling av pasienter med godartede lidelser i øsofagus som perforasjoner, achalasi og divertikkeler
 • Behandling av spiserørsbrokk og postoperative arrbrokk.

Evaluering av resultater ved godartede lidelser er også et viktig redskap for forståelse og optimalisering av kreftbehandling. I tillegg vurderer gruppen til enhver tid deltagelse i studier som sammenligner behandlingsopplegg.

Prosjekter

 • NeoRes II, skandinavisk randomisert multisenterstudie som evaluerer effekten av å avvente kirurgi etter cellegiftbehandling (CROSS-diett) i 4-6 versus 10-12 uker avsluttes og resultatene er planlagt for publisering.
 • Kontinuerlig overvåking av komplikasjoner og overlevelse (kvalitetssikring) etter reseksjon for spiserørskreft og mage kreft
 • Kontinuerlig biobankering av blodprøver og tumorvev ((spiserørskreft (n = 380), gastrisk kreft (n = 260)) til en biobank siden 2013 for forskningsformål. Analyser av biobankmateriale har pågått siden 2019.
 • Manuskript om resultater (overlevelse / komikasjoner) fra hybrid reseksjon av spiserørskreft er akseptert i Acta Oncol (PhD-studie).
 • Studier om spiserørskreft på biomarkører / lokal behandling av dysplasi og tidlig kreft / total minimalt invasiv reseksjon for mer avansert kreft pågår (PhD-studie)
 • Et pilotprosjekt for å studere mikrosirkulasjonsforandringer i mageslangen før, under og etter kirurgi for spiserørskreft er avsluttet. Resultatene er planlagt for publisering.
 • INNOVATION-studien. Europeisk randomisert multisenterstudie, der pasienter med HER-2-positiv gastrisk kreft ble randomisert i tre armer for i) cellegift, ii) cellegift med trastuzumab eller iii) cellegift med trastuzumab + pertuzumab. Endepunktet er overlevelse generelt. EORTC-studie. Inkludering pågår fortsatt.
 • INTENS-studie. Effekt av perioperativ bruk av cellegift (FOLFIXFLIRI) hos pasienter med resektabelt adenokarsinom i mage- og gastroøsofagealt kryss. Løpende inkludering.
 • NEEDS studien. Neoadjuvant kjemoradioterapi for øsofageal plateepitelkarsinom versus definisjonell kjemoradioterapi med bergingskirurgi som gjerning. Under planlegging.
 • Keynote 061 (randomisert studie med palliativ chemmotherapi i 2. linje for gastrisk kreft; standard cellegift mot MK3475. MSD-studie. Inkludering fra august 2015.
 • Keynote 180 (fase II-studie, palliativ cellegift i 3. linje for spiserørskreft; MK3474). MSD-studie. Inkludering fra januar 2016.
 • Keynote 181 (randomisert fase III-studie, palliativ cellegift i 2. linje for spiserørskreft; standard cellegift vs MK3475). MSD-studie. Inkludering fra januar 2016.
 • Nordisk NEC-register (registerundersøkelse for alle pasienter med nevroendokrin karsinom i GI-kanalen (GEP-NEC)). Inkludering fra 2013. NNTG (Nordic Neuroendocrine Tumor Group). Se referanse 3 i publikasjonslisten (GO Hjortland er medforfatter).
 • ET-NEC. Nordisk en væpnet fase II-studie for pasienter med GEP-NEC, Ki67 indeks 20-55%, førstelinjebehandling med everolimus og temozolomid. Inkludering fra oktober 2014. NNTG-studie.

Utvalgte publikasjoner

 • Amdal CD, Jacobsen AB, Falk RS, Johnson E, OS SS, Warloe T, Bjordal K. Improved        treatment decisions in patients with esophageal cancer. Acta Oncol 2017;56(10):1286-1294.
 • Galleberg RB, Knigge U, Tiensu JE, Vestermark LW, Haugvik SP, Ladekarl M, Langer SW, Grønbæk H,  Österlund P, Hjortland GO, Assmus J, Tang L, Perren A. Sorbye H. Results after surgical treatment in  patients with high-grade gastroenteropancreatic neuroendocrine carcinomas. Eur J Surg Oncol  2017; 43 (9):1682-89.
 • Ali AS, Grönberg M, Federspiel B, Scoazec JY, Hjortland GO, Grønbæk H, Ladekarl M, Langer S,      Welin S, Vestermark LW, Österlund P, Knigge U, Sorbye H, Grimelius L, Janson ET. “Expression of p53 protein in high-grade gastroenteropancreatic neuroendocrine carcinoma (WHO G3)”. PLoS  One 12(11):e0187667, Nov7 2017.
 • Li Y, Li X, Kan Q, Zhang M, Li X, Xu R, Wang J, Goscinski MA, Wen JG, Nesland JM, Suo Z.     mitochondrial pyruvate carrier function is negatively linked to Warburg phenotype in vitro and malignant features in esophageal squamous cell carcinomas. Oncotarget 2017;8(1):1058-73.
 • Hauge T, Kleven OC, Johnson E, Hofstad B, Johannessen HO. Outcome after stenting and débridement for spontaneous esophageal rupture. Scand J Gastroenterol 2018;53(4):398-402.
 • Hauge T, Kleven OC, Johnson E, Hofstad B, Johannessen HO. Outcome food bolus induced   esophageal perforation.  Scand J Gastroenterol 2018;53(8):905-909.
 • Claassen YHM, Dikken JL, Hartgrink HH, de Steur WO, Slingerland M, Verhoeven RHA, van Eycken E, de Schutter H, Johansson J, Rouvelas I, Johnson E, Hjortland GO, Jensen LS, Larsson HJ, Allum WH, Portielje JEA, Bastiaannet E, van de Velde CJH. North European comparison of treatment strategy and survival in older patients with resectable gastric cancer: EURECCA upper gastrointestinal group analysis. Eur J Surg Oncol. 2018;44(12):1982-1989.
 • Mala T, Johannessen HO, Førland D, Jacobsen TH, Johnson E. Laparoscopic resection for gastric cancer at Oslo University Hospital, Ullevål 2015-18. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018; 138 (18). Doi:10.4045/tidsskr. 18.0404.
 • Claassen YHM, Bastiannet E, Hartgrink HH, Dikken JL, de Steur WO, Slingerland M, Verhoeven RHA, van Eycken E, de Shutter H, Lindblad M, Hedberg J, Johnson E, Hjortland GO, Jensen LS, Larsson HJ, Koessler T, Chevallay M, Allum WH, vand de Velde CJH. International comparison of treatment strategy and survival in metastatic gastric cancer. BJS Open. 2019;3:56-61.
 • Hauge T, Kleven OC, Johnson E, Hofstad B, Johannessen HO. Outcome after iatrogenic   esophageal perforation. Scand J Gastroenterol. 2019 Feb;54(2):140-144.

 

 

Publisert 1. okt. 2013 10:15 - Sist endret 29. apr. 2020 09:59

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Egil Johnson
 • Else Marit Løberg
 • Al-Haidari Ghazwan
 • Brit Dybdahl
 • Caroloine Ursin skagemo
 • Dag T. Førland
 • Geir Olav Hjortland
 • Hans-Olaf Johannessen
 • Jorunn Skattum
 • Tobias Hauge
 • Torgeir Thorson Søvik
Detaljert oversikt over deltakere