English version of this page

Øsofagus- og ventrikkelsykdommer

Gruppen består av kirurger, onkologer og patologer og jobber for optimalisering av behandling.

Om gruppen

Gruppen har flere fokusområder og det jobbes hovedsakelig med optimalisering av

 • Onkologisk og kirurgisk behandling av pasienter med kreft i spiserør og magesekk med fokus på komplikasjoner, overlevelse og livskvalitet
 • Kirurgisk behandling av pasienter med godartede lidelser i øsofagus som perforasjoner, achalasi og divertikler
 • Behandling av spiserørsbrokk og postoperative arrbrokk.

Dette kan i økende grad bli oppnådd av deltagelse studier. Dette vil også bety translatoriske studier med formål å identifisere sensitive biomarkører for tidlig påvisning av kreftsykdom.

Prosjekter

 • Doktorgradsprosjekt hvor overlevelse, komplikasjoner og livskvalitet undersøkes etter modifikasjoner av behandlingsopplegg ved kreft i spiserør. Et studium over molekylære endringer i Barretts øsofagus pågar.
 • Planlagt studie av epigenetiske forandringer ved celleforandringer og kreft i spiserøret.
 • Kontinuerlig registrering av komplikasjoner og overlevelse ved kirurgi for magesekk- og spiserørskreft.
 • Tematisk biobank opprettet fra september 2013 av biologisk materiale høstet fra kreftpasientene ved operasjon. Formålet er å søke om forskningsprosjekter hvor man sammenholder kliniske og molekylærbiologiske data.  
 • En pilotstudie om mikrosirkulatoriske forandringer i ventrikkeltuben under operasjon for spiserørskreft er fullført. Resultatene er tenkt publisert.
 • NeoRes 2 studien hvor man sammenligner effekt av neoadjuvant behandling (kjemoradioterapi) med kort og lang ventetid før kirurgi mht patologisk respons, komplikasjoner, overlevelse og livskvalitet. Inklusjon av pasienter er avsluttet og noen data er allerede publisert. 
 • Deltagelse i flere onkologiske studier hvor forskjellige behandlinger med cellegift dels kombineres med biologisk behandling (antistoffer mot molekylære markører på kreftcellene) i pasienter med begrenset (operabel) eller langtkommet (inoperabel) kreftsykdom. 
 • I INNOVATION studien, en Europeisk multisenterstudie, får pasienter med HER-2 positiv kreft i magesekken før og etter operasjon tre forskjellige onkologiske behandlingsopplegg (kjemoterapi (FLOT) mot kjemopterapi (CiFU/CiXel) og biologisk behandling med et antistoff (trastuzumab) eller to antistoffer (trastuzumab og pertuzumab), som skal evalueres i forhold til komplikasjoner og overlevelse.
 • I den europeiske INTENSE studien med oppstart høst 2019 skal blant annet samme parametere evalueres etter at pasientene med kreft i gastroøsofageale overgang eller i magesekken får 4 kurer med cellegiftblandingen FOLFOXIRI (fluoropyrimidin, oxaliplatin og irinotecan) før og etter kirurgi får.
 • INEC studien er en fase I/II studie ledet fra OUS, hvor en kombinasjon av check-point PD-1 hemmer (Nivolumab) og forskjellig type strålebehandling (palliativ strålebehandling/definitiv radiokjemoterapi/neoadjuvant kjemoradioterapi) mot tumor i øsofagus sammenlignes.
 • I VESTIGE studien, startet inklusjon i Norge januar 2020, inkluderes pasienter med høy risiko for residiv etter kirurgi (N+ eller R1 reseksjon) til adjuvant kjemoterapi eller ipilimumab 1 år + nivolumab 1 år. 
 • Planen er igangsetting av NEEDS studien i 2021 hvor overlevelse og livskvalitet etter neoadjuvant kjemoradioterapi (KRT) for platepitelkarsinom sammenlignes med definitiv KRT og salvage surgery ved residiv. 
 • Gruppen er involvert i forskning på nevroendokrine karsinomer (NEC).
   

Samarbeid

Nasjonalt

 • Truls Hauge and colleagues at Gastromedical Dep.,OUS,Ullevål
 • Geir Olav Hjortland and colleagues at the Oncological department,OUS,Ullevål
 • Guro Elisabeth Lind and colleagues at Dep. of Molecular Oncology, Institute of Cancer Reseach, OUS,DNR  

Internasjonalt

 • Magnus Nilsson and colleagues at the Gastrosurgical dep., Karolinska University Hospital, Sweden

Utvalgte publikasjoner

 • Gharagozlian S, Mala T, Brekke HK, Kolbjørnsen LC, Ullerud ÅA, Johnson E. Nutritional status, sarcopenia, gastrointestinal symptoms and quality of life after gastrectomy for cancer - A cross-sectional pilot study.Clin Nutr ESPEN. 2020 Jun;37:195-201. doi: 10.1016/j.clnesp.2020.03.001. Epub 2020 Mar 14. PMID:32359743
 • Hauge T, Amdal CD, Falk RS, Johannessen HO, Johnson E. Long-term outcome in patients operated with hybrid esophagectomy for esophageal cancer - a cohort study. Acta Oncol. 2020 Apr 23:1-7. doi: 10.1080/0284186X.2020.1750694. [Epub ahead of print] PMID:32324079 
 • Hauge T, Franco-Lie I, Løberg EM, Hauge T, Johnson E. Outcome after endoscopic treatment for dysplasia and superficial esophageal cancer – a cohort study. Scand J Gastroenterol 2020; DOI 10.1080/00365521.2020.180813
 • Hetland G, Johnson E, Bernardshaw SV, Grinde B. Can medical mushrooms have prophylactic or therapeutic effect aginst COVID-19 and its pneumonic superinfection and complicating inflammation. Review. Scand J Immunol. 2020;00:e12937. doi: 10.1111/sji. 12937.
 • Claassen YHM, Bastiannet E, Hartgrink HH, Dikken JL, de Steur WO, Slingerland M, Verhoeven RHA, van Eycken E, de Shutter H, Lindblad M, Hedberg J, Johnson E, Hjortland  GO, Jensen LS, Larsson HJ, Koessler T, Chevallay M, Allum WH, vand de Velde CJH. International comparison of treatment strategy and survival in metastatic gastric cancer. BJS Open. 2019;3:56-61.
 • Hauge T, Kleven OC, Johnson E, Hofstad B, Johannessen HO. Outcome after iatrogenic esophageal perforation. Scand J Gastroenterol. 2019 Feb;54(2):140-144.
 • Mala T, Johannessen HO, Førland D, Jacobsen TH, Johnson E. Laparoscopic resection for  gastric cancer at Oslo University Hospital, Ullevål 2015-18. Tidsskr Nor Laegeforen. 2018 Nov 5; 138 (18). Doi:10.4045/tidsskr. 18.0404.
 • Hauge T, Kleven OC, Johnson E, Hofstad B, Johannessen HO. Outcome after stenting and débridement for spontaneous esophageal rupture. Scand J Gastroenterol 2018;53(4):398-402.
 • Claassen YHM, Dikken JL, Hartgrink HH, de Steur WO, Slingerland M, Verhoeven RHA, van Eycken E, de Schutter H, Johansson J, Rouvelas I, Johnson E, Hjortland GO, Jensen LS, Larsson HJ, Allum WH, Portielje JEA, Bastiaannet E, van de Velde CJH. North European comparison of treatment strategy and survival in older patients with resectable gastric cancer: A EURECCA upper gastrointestinal group analysis. Eur J Surg Oncol. 2018;44(12):1982-1989.
 • Hauge T, Kleven OC, Johnson E, Hofstad B, Johannessen HO. Outcome food bolus induced esophageal perforation.  Scand J Gastroenterol 2018;53(8):905-909.
 • Amdal CD, Jacobsen AB, Falk RS, Johnson E, OS SS, Warloe T, Bjordal K. Improved treatment decisions in patients with esophageal cancer. Acta Oncol 2017;56(10):1286-1294.
 • Galleberg RB, Knigge U, Tiensu JE, Vestermark LW, Haugvik SP, Ladekarl M, Langer SW, Grønbæk H,  Österlund P, Hjortland GO, Assmus J, Tang L, Perren A. Sorbye H. Results after surgical treatment in  patients with high-grade gastroenteropancreatic neuroendocrine carcinomas. Eur J Surg Oncol  2017; 43 (9):1682-89. 
 • Ali AS, Grönberg M, Federspiel B, Scoazec JY, Hjortland GO, Grønbæk H, Ladekarl M, Langer S, Welin S, Vestermark LW, Österlund P, Knigge U, Sorbye H, Grimelius L, Janson ET. “Expression of p53 protein in high-grade gastroenteropancreatic neuroendocrine carcinoma (WHO G3)”. PLoS  One 12(11):e0187667, Nov7 2017. 
 • Li Y, Li X, Kan Q, Zhang M, Li X, Xu R, Wang J, Goscinski MA, Wen JG, Nesland JM, Suo Z. mitochondrial pyruvate carrier function is negatively linked to Warburg phenotype in vitro and malignant features in esophageal squamous cell carcinomas. Oncotarget 2017;8(1):1058-73.

 

 

Publisert 1. okt. 2013 10:15 - Sist endret 1. okt. 2020 10:11

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Egil Johnson
 • Else Marit Løberg
 • Al-Haidari Ghazwan
 • Brit Dybdahl
 • Caroloine Ursin skagemo
 • Dag T. Førland
 • Geir Olav Hjortland
 • Hans-Olaf Johannessen
 • Jorunn Skattum
 • Tobias Hauge
 • Torgeir Thorson Søvik
Detaljert oversikt over deltakere