English version of this page

Øsofagus- og ventrikkelsykdommer

Gruppen består av kirurger, onkologer og patologer og jobber for optimalisering av behandling.

Om gruppen

Gruppen har flere fokusområder og det jobbes hovedsakelig med optimalisering av

 • Onkologisk og kirurgisk behandling av pasienter med kreft i spiserør og magesekk med fokus på komplikasjoner, overlevelse og livskvalitet
 • Kirurgisk behandling av pasienter med godartede lidelser i øsofagus som perforasjoner, achalasi og divertikler
 • Behandling av spiserørsbrokk og postoperative arrbrokk.

Dette kan i økende grad bli oppnådd av deltagelse studier. Dette vil også bety translatoriske studier med formål å identifisere sensitive biomarkører for tidlig påvisning av kreftsykdom.

Prosjekter

 • Kontinuerlig overvåking av komplikasjoner og overlevelse (kvalitetssikring) etter reseksjon for spiserør- og magekreft
 • Kontinuerlig biobanking av blodprøver og tumorvev ((spiserørskreft (n = 450), magekreft (n = 290)) til en biobank siden 2013 for forskningsformål. Analyser av biobankmateriale har pågått siden 2019.
 • Studier på spiserørskreft på biomarkører / lokal behandling av dysplasi og tidlig kreft / total minimalt invasiv reseksjon for mer avansert kreft pågår (PhD-studie)
 • Et pilotprosjekt for å studere mikrosirkulasjonsendringer i mageslangen før, under og etter kirurgi for spiserørskreft er fullført. Resultatene er planlagt for publisering.
 • INNOVASJON-studien. Europeisk randomisert multisenterstudie, der pasienter med HER-2-positiv magekreft ble randomisert i tre armer for i) cellegift (perioperativ FLOTx4x2 eller CiFU / CiXel), ii) cellegift med trastuzumab eller iii) cellegift med trastuzumab + pertuzumab. Sluttpunktet er total overlevelse. EORTC-studie. Inkludering pågår fortsatt.
 • INTENSE-studie. Effekt av perioperativ bruk av cellegift (FOLFIXFLIRIx4x2) hos pasienter med resekserbart adenokarsinom i gastrisk og gastroøsofageal kryss. Pågående inkludering.
 • BEHOV studie. Neoadjuvant kjemoradioterapi for esophageal plateepitelkarsinom kontra definitiv kjemoradioterapi med bergingskirurgi etter behov. Multisenterstudie startet i 2021.
 • VESTIGE-studie. Postoperativ immunterapi (nivolumab pluss ipilimumab) vs standardkjemoterapi for gastrisk kreftstadium Ib-IVb, inkludert esophagogastric junction adenokarsinom, med høy risiko for tilbakefall (definert av ypN1-3 og / eller R1-status) (VESTIGE). Venter på REK / SLV godkjenning.
 • Den øvre GI International Robotic Association (UGIRA) for pasienters bidrag til det internasjonale registeret for robotassistert minimalt gastrektomi (RAMIG) for magekreft. Dr. C. de Jongh, University Medical Center, Utrecht, er prosjektleder. Professor Tom Mala er ansvarlig for rekruttering av pasienter til dette registeret ved OUS fra 2021.
 • The kiNETiC - et registerbasert randomisert kontrollert prøveversjon - Ng-tube etter – esophagecTomy-komplikasjoner. En skandinavisk multisenterstudie. Tre av fire universitetsklinikker i Norge vil delta. Venter på avgjørelse fra den etiske komiteen. Førsteamanuensis Jacob Hedberg, Institutt for kirurgiske vitenskaper, Uppsala er ansvarlig. Prof. Tom Mala er ansvarlig i OUS.
 • Keynote 061 (randomisert studie med palliativ kjemoterapi i 2. linje for magekreft; standard cellegift mot MK3475. MSD-studie. Inkludering fra august 2015.
 • Keynote 180 (fase II-studie, palliativ cellegift i 3. linje for spiserørskreft; MK3474). MSD-studie. Inkludering fra januar 2016.
 • Keynote 181 (randomisert fase III-studie, palliativ kjemoterapi i 2. linje for spiserørskreft; standard cellegift mot MK3475). MSD-studie. Inkludering fra januar 2016.
 • Nordisk NEC-register (registerstudie for alle pasienter med nevroendokrin karsinom i GI-kanalen (GEP-NEC)). Inkludering fra 2013. NNTG (Nordic Neuroendocrine Tumor Group). Se referanse 3 i publikasjonslisten (GO Hjortland er medforfatter).
 • ET-NEC. Nordisk en væpnet fase II-studie for pasienter med GEP-NEC, Ki67-indeks 20-55%, førstelinjebehandling med everolimus og temozolomid. Inkludering fra oktober 2014. NNTG-studie.
   

Samarbeid

Nasjonalt

 • Truls Hauge and colleagues at Gastromedical Dep.,OUS,Ullevål
 • Geir Olav Hjortland and colleagues at the Oncological department,OUS,Ullevål
 • Guro Elisabeth Lind and colleagues at Dep. of Molecular Oncology, Institute of Cancer Reseach, OUS,DNR  

Internasjonalt

 • Magnus Nilsson and colleagues at the Gastrosurgical dep., Karolinska University Hospital, Sweden

Utvalgte publikasjoner

 • Hauge T, Franco-Lie I, Løberg EM, Hauge T, Johnson E. Outcome after endoscopic treatment for dysplasia and superficial esophageal cancer - a cohort study. Scand J Gastroenterol. 2020 Sep;55(9):1132-1138. doi: 10.1080/00365521.2020.1800813. Epub 2020 Aug 4. PMID: 32748653.
 • Hauge T, Amdal CD, Falk RS, Johannessen HO, Johnson E. Long-term outcome in patients operated with hybrid esophagectomy for esophageal cancer - a cohort study. Acta Oncol. 2020 Jul;59(7):859-865. doi: 10.1080/0284186X.2020.1750694. Epub 2020 Apr 23. PMID: 32324079.
 • Nilsson K, Klevebro F, Rouvelas I, Lindblad M, Szabo E, Halldestam I, Smedh U, Wallner B, Johansson J, Johnsen G, Aahlin EK, Johannessen HO, Hjortland GO, Bartella I, Schröder W, Bruns C, Nilsson M. Surgical Morbidity and Mortality From the Multicenter Randomized Controlled NeoRes II Trial: Standard Versus Prolonged Time to Surgery After Neoadjuvant Chemoradiotherapy for Esophageal Cancer. Ann Surg. 2020 Nov;272(5):684-689. doi: 10.1097/SLA.0000000000004340. PMID: 32833767.
 • Al-Haidari G, Skovlund E, Undseth C, Rekstad BL, Larsen SG, Åsli LM, Dueland S, Malinen E, Guren MG. Re-irradiation for recurrent rectal cancer - a single-center experience. Acta Oncol. 2020 May;59(5):534-540. doi: 10.1080/0284186X.2020.1725111. Epub 2020 Feb 14. PMID: 32056476.
 • Mala T, Førland DT, Vetti HH, Skagemo CU, Johannessen HO, Johnson E. Gastrisk adenokarsinom og proksimal ventrikkelpolypose – en sjelden form for arvelig magesekkreft [Gastric adenocarcinoma and proximal polyposis of the stomach – a rare form of hereditary gastric cancer]. Tidsskr Nor Laegeforen. 2020 May 4;140(7). Norwegian. doi: 10.4045/tidsskr.19.0480. PMID: 32378851.
 • Gharagozlian S, Mala T, Brekke HK, Kolbjørnsen LC, Ullerud ÅA, Johnson E. Nutritional status, sarcopenia, gastrointestinal symptoms and quality of life after gastrectomy for cancer - A cross-sectional pilot study. Clin Nutr ESPEN. 2020 Jun;37:195-201. 
 • Ali AS, Langer SW, Federspiel B, Hjortland GO, Grønbæk H, Ladekarl M, Welin S, Weber Vestermark L, Arola J, Osterlund P, Knigge U, Sørbye H, Micke P, Grimelius L, Grönberg M, Tiensuu Janson E. PD-L1 expression in gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms grade 3. PLoS One. 2020 Dec 14;15(12):e0243900. doi: 10.1371/journal.pone.0243900. PMID: 33315908; PMCID: PMC7735636.
 • Elvebakken H, Perren A, Scoazec JY, Tang LH, Federspiel B, Klimstra DS, Vestermark LW, Ali AS, Zlobec I, Myklebust TÅ, Hjortland GO, Langer SW, Gronbæk H, Knigge U, Tiensuu Janson E, Sorbye H. A consensus developed morphological re-evaluation of 196 high-grade gastroenteropancreatic neuroendocrine neoplasms and its clinical correlations. Neuroendocrinology. 2020 Oct 1. doi: 10.1159/000511905. Epub ahead of print. PMID: 33002892
   

 

 

Publisert 1. okt. 2013 10:15 - Sist endret 28. mai 2021 15:14

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Egil Johnson
 • Else Marit Løberg
 • Al-Haidari Ghazwan
 • Brit Dybdahl
 • Caroloine Ursin skagemo
 • Dag T. Førland
 • Geir Olav Hjortland
 • Hans-Olaf Johannessen
 • Jorunn Skattum
 • Magnus Hølmo Fasting
 • Tobias Hauge
 • Torgeir Thorson Søvik
Detaljert oversikt over deltakere