English version of this page

Pancreaspatologi

Pankreascancer, eller bukspyttkjertelkreft, er blant de fire kreftformene som fører til de fleste dødsfall i den vestlige verden.

Om gruppen

Vår gruppe undersøker biologiske mekanismer som er vesentlige faktorer i utviklingen av kjemoresistens: tumorheterogenitet, cancer-stroma interaksjoner og metabolsk reprogrammering.

Prosjektene er basert på analyse av humant tumorvev og primære humane cellekulturer.

Forskningsgruppen er del av Kreftforeningens nasjonal ekspertgruppe på pankreaskreft.

Prosjekter

 • Morfologisk (intra-)tumorheterogenitet og korrelasjon med strukturelle og funksjonelle karakteristika ved pankreascancer.
  Støttet av Kreftforeningen.
 • Karakterisering av resttumorvev etter neoadjuvant behandling for pankreascancer.
  Støttet av Helse Sør-Øst.
 • Ex vivo dyrkingsmodell “precision-cut human pancreatic cancer slices”.
 • Metabolsk reprogramming og kjemoresistens i pancreascancer.
  Støttet av Helse Sør-Øst, Familien Blix´ Fond og Fondsstiftelsen ved Oslo universitetssykehus.
 • Implementering av “imaging mass cytometry” og automatisert whole-slide analyse for kolorektal og pankreascancer.
  Støttet av Fondsstiftelsen ved Oslo universitetssykehus.

Samarbeid

Les mer om vårt samarbeid om pankreascancer her

Publisert 12. juni 2020 14:38 - Sist endret 12. juni 2020 16:17

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere