English version of this page

Prehospital forskergruppe

Vi forsker på å forbedre behandlingen av pasienter med akutte tilstander før de kommer til sykehuset.

Sentrale forskningstema for gruppen er

 • hjertestansbehandling utenfor sykehus, inkludert registerforskning tilknyttet Norsk Hjertestansregister
 • forskning på medisinsk nødmeldetjeneste
 • bruk av ambulansehelikopter og forskning på implementering
 • opplæring og simulering i prehospital akuttmedisin

Flere av gruppens medlemmer er også tilknyttet Oslo Cardiopulmonary Resuscitation Research Network (OSCAR) som er ett av Oslo universitetssykehus' fokusområder innen forskning.

Langsiktige mål

Prehospital akuttmedisin og organisering har mange felt med manglende evidens. Forskning i akuttmedisin er dessuten krevende siden vi møter pasientene utenfor sykehus og ofte i en akutt situasjon hvor kravene til informasjon og samtykke blir vanskelige å oppfylle. Forskningsfeltet er tverrprofesjonelt og tverrfaglig.

Vårt langsiktige mål er å bygge opp kapasitet for datainnsamling og analyse, utvide kunnskapsgrunnlaget for medisinsk behandling av akutt syke og skadde, men også på forhold rundt organisering, prioritering og ikke minst implementering og opplæring.

Vi ønsker å gjennomføre studier som holder høy vitenskapelig kvalitet, og som kan påvirke praksis i Norge og internasjonalt til det beste for pasientene.

Prosjekter

 • Forekomst og behandling av hjertestans utenfor sykehus. Norsk hjertestansregister.
 • Forbedring av medisinsk nødmeldetjeneste: Håndtering av telefoner om mulig hjertestans. Bedre sortering og prioritering av henvendelser til medisinsk nødtelefon.
 • Avansert prehospital behandling: Bruk og nytte av avanserte tiltak i luftambulansetjenesten. Opplæring og trening på prosedyrer ved hjelp av simulering.

Samarbeid

 • Oslo Cardiopulmonary Resuscitation Research Network (OSCAR)
  Samarbeid om hjertestansforskning
 • Stiftelsen Norsk luftambulanse
  Samarbeid om forskningsprosjekter knyttet til avansert prehospital behandling og opplæring.
 • Høyskolen i Østfold
  Samarbeid om forskning på medisinsk nødtelefon
 • Høyskolen i Oslo og Akershus
  Samarbeid om forskning på operative forhold i ambulansetjenesten.
 • Universitetet i Stavanger
  Samarbeid om forskning på elektronisk signalbehandling knyttet til hjertestansforskning og kvalitetsforbedring i ambulansetjenesten, samt opplæring- og simuleringsforskning.
 • Universitet i Bilbao (University of the Basque Country)
  Samarbeid om elektronisk signalbehandling i hjertestansforskning.
 • Global Resuscitation Alliance
  Implementeringsforskning
 • Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF) og Intervensjonssenteret (IVS)
  Samarbeid om preklinisk hjertestansforskning

 

Publisert 21. aug. 2017 12:35 - Sist endret 11. des. 2017 12:05

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Jo Kramer-Johansen
 • Mårten Sandberg
 • Lars Wik
 • Fridtjof Heyerdahl
 • Arne Skulberg
 • Henrik Stær-Jensen
 • Per Bredmose
 • Kristin Alm-Kruse
 • Cecilie Isern
 • Tore Skålhegg
 • Lars Didrik Flingtorp
 • Siw L. Osmundsen
 • Anne-Cathrine Braarud
 • Camilla Hardeland
 • Christiane Skaare
 • Per Olav Berve
 • Mikkel Steinberg
 • Martin Samdal
 • Helge Eiding
 • Thor Olav Nilsen
 • Ingvild B.M. Tjelmeland
 • Jan Erik Nilsen
Detaljert oversikt over deltakere