Reproduksjonsmedisin

Hvert tiende par i fruktbar alder er ufrivillig barnløse.

Vår forskningsgruppe fokuserer på de viktigste kliniske og vitenskapelige problemene innenfor reproduksjonsmedisin:

 • Tidlig embryoutvikling
 • Reproduktiv aldring
 • Forbedring av metoder ved assistert befruktning

Våre strategier og verktøy er

 • Kvalitetsregister for assistert befruktning og randomiserte kliniske studier
 • Biobank
 • Studier av transgene mus, humane kjønnsceller og befruktede egg

Pågående studier

Forskningsgruppen deltar i flere viktige studier.

Eksperimentelle studier

Prosjektledere: Gareth Greggains og Péter Fedorcsák

 • Epigenetiske endringer under genomaktivering i det humane embryo
 • Celledeling og kromosomavvik
 • Fertilitetsbevarende behandling ved brystkreft

Kliniske studier

Prosjektledere: Tom Tanbo og Jan Mellembakken

 • Endometriose og nedsatt fruktbarhet (Tom Tanbo)
 • PCOS. Metabolske og hormonelle studier (Jan Mellembakken)

Translasjonelle studier

Prosjektledere: Erik Qvigstad, Kirsten Hald, Ana Lobato og Péter Fedorcsák

 • Opprinnelse til endometriose-assosierte smerter og infertilitet (Erik Qvigstad)
 • Myomer og endometrialreseptivitet (Kirsten Hald)
 • Utvikling av nye metoder ved hormonstimulering for IVF (Ana Lobato og Péter Fedorcsák)

Samarbeidspartnere

Gruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonale

 • Avdeling for mikrobiologi, OUS
 • Institutt for filosofi, UiO

Internasjonale

 • Newcastle University
 • BRIC - University of Copenhagen

Utvalgte publikasjoner

 • Verket NJ, Falk RS, Qvigstad E, Tanbo TG, Sandvik L (2019). Development of a prediction model to aid primary care physicians in early identification of women at high risk of developing endometriosis: cross-sectional study. BMJ Open 9(12): e030346
 • Gottschalk MS, Eskild A, Tanbo TG, Bjelland EK (2019). Childbirth close to natural menopause: does age at menopause matter? Reprod Biomed Online 39 (1): 169-175.
 • Tanbo T, Mellembakken J, Bjercke S, Ring E, Åbyholm T, Fedorcsak P (2019). Ovulation induction strategies in polycystic ovary syndrome. Acta Obstet Gynecol Scand, 98 (2): 263.
 • Piltonen TT, Ruokojärvi M, Karro H, Kujanpää L, Morin-Papunen L, Tapanainen JS, Stener-Victorin E, Sundrström-Poromaa I, Hirschberg AL, Ravn P, Glintborg D, Mellembakken JR, Steingrimsdottir T, Gibson-Helm M, Vanky E, Andersen M, Arffman RK, Teede H, Falah-Hassani K (2019) Awareness of polycystic ovary syndrome among obstetrician-gynecologists and endocrinologists in Northern Europe. PLoS One, 14 (12), e0226074

 

Publisert 20. des. 2016 14:43 - Sist endret 5. aug. 2020 15:12

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere