English version of this page

Rettsgenetikk

Vår gruppe driver ledende forskning innen forbedrede metoder for å tolke komplekse blandingsprofiler av DNA i rettsgenetiske anvendelser.

Vi arbeider også med å forbedre metoder for prøvetaking av biologisk materiale, og for å bedre søk i rettsmedisinske DNA-databaser. Videre ønsker vi å øke forståelsen av hvordan celler kan overføres og hvor lang tid etter avsetting en kan forvente å finne DNA.

Vi jobber også med å forbedre identifikasjon av celletyper i rettsmedisinsk saksbehandling. Vi er tett integrert i rutinearbeid som legger til rette for opplæring og gjennomføring, og har et bredt internasjonalt nettverk av eksperter på relaterte områder.

Gruppen er medlem av det europeiske nettverket Euroforgen Network of Excellence.

Prosjekter

 • Forbedre metoder for å tolke komplekse DNA-blandingsprofiler: I noen tilfeller er det mange bidragsytere til et DNA-spor. For eksempel fra en gjengvoldtekt eller spor avsatt i sammenheng med ulovlige narkotiske stoffer
 • Utvikle og forbedre metoder for å oppnå flere brukbare DNA-profiler fra spor
 • Utvikle og forbedre metoder for søk i rettsmedisinske DNA-databaser
 • Utvikling av statistiske modeller for å simulere molekylærbiologiske prosesser brukt i rettsmedisinske DNA-analyser
 • Utforske overføring og holdbarhet av rettsmedisinske DNA-spor
 • Nye anvendelser for bruk av massiv parallell sekvensering i rettsgenetiske anvendelser
Publisert 15. des. 2017 10:09 - Sist endret 23. jan. 2020 14:43

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Peter David Gill
 • Eirik Hanssen
 • Oskar Hansson
 • Øyvind Bleka
 • Daniel Kling
 • Jørgen Haddeland
 • Erik Bergseth
 • Maria Martin Agudo
Detaljert oversikt over deltakere