Revmatologiske sykdommer

Gruppens hovedfokus er på sykdomsforløp og utfall av inflammatoriske leddsykdommer og håndartrose, samt studier av terapeutiske strategier.

Forskningsmiljøet har status som europeisk «Centre of Excellence in Rheumatology».

Forskningen i gruppen foregår på Diakonhjemmet Sykehus, tilknyttet Avdeling for forskning og innovasjon. Avdelingen inkluderer Nasjonal kompetansetjeneste for revmatologisk rehabilitering (NKRR) og Enhet for klinisk forskning.

Mål for forskningen

Vårt mål er å forbli den ledende forskningsinstitusjonen innen revmatologi i Norge, og være i front av det internasjonale forskningsfeltet innen prioriterte fagområder. Vi ønsker å styrke tverrfaglig og interdisiplinær forskning.

Vår visjon er at vi skal gjennomføre pasientnær forskning som bedrer klinisk praksis.

Gruppens fokusområder:

 • Helhetlige pasientforløp
 • Fremragende kliniske studier
 • Innovasjon

Pågående forskningsprosjekter

Diakonhjemmet Sykehus har utviklet et internasjonalt anerkjent forskningsmiljø med kompetanse til å gjennomføre randomiserte, kliniske intervensjonsstudier av høy kvalitet, med publikasjoner i verdensledende tidsskrift.

Resultatene våre har bidratt til å endre klinisk praksis. Vi ønsker å videreutvikle denne kjernekompetansen, og bidra til gjennomføring av kliniske studier som kan bedre pasientbehandling. Pågående kliniske studier hos oss:

 • NOR-DRUM studien (Terapautisk leggemiddelovervåking  RCT)
 • NOR-DMARD studien (Longitudinal oppfølging etter medikamentell intervensjon)
 • ARCTIC-REWIND (Legemiddelnedtrapping i RA, RCT)
 • NOR-STAR, den norske delen (sammenligner effekten av konvensjonell førstelinjebehandling med effekten av metotreksat kombinert med et av tre ulike biologiske legemidler ved tidlig leddgikt)
 • NOR-Gout (Sykdomsmanifestasjoner og behandling ved urinsyregikt)
 • ATACC-RA (kardiovaskulær risiko i RA)
 • SURF-RA (kardiovaskulær risiko i RA og relaterte sykdommer)
 • Post-hoc og sekundære analyser fra mange observasjons- og  RCT-studier

Samarbeid

Gruppen har omfattende forskningssamarbeid med de fleste revmatologiske avdelinger i Norge, og samarbeider også med en rekke internasjonale grupper:

 • Professor Daniel H. Solomon, Boston, USA
 • Professor Desiree van der Heijde, Leiden, Nederland
 • Professor Johan Askling, Stockholm, Sverige
 • Professor Ronald F. van Vollenhoven, Amsterdam, Nederland
 • Professor Merete Lund Hetland, København, Danmark
 • Professor Mikkel Østergaard, København, Danmark
 • Professor Lene Terslev, København, Danmark
 • Professor Nicola Dalbeth, Auckland, New Zealand
Publisert 18. mars 2021 12:33 - Sist endret 13. apr. 2021 12:32

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere