Sarkom

Forskningsgruppen er et stort tverrfaglig forum med stor forskningsaktivitet beregnet på å optimalisere utredning og behandling av sarkomer. Gruppen har også vært veldig aktiv i etablering av pasient- og likemannsforeningen Sarkomer.

Forskningsgruppens profil reflekterer den multidisiplinære forankringen som er en absolutt forutsetning for utredning og behandling av sarkomer. Alle våre radiologiske og patologisk/anatomiske modaliteter; inklusive de nyeste innen molekylærbiologi, anvendes og inngår i våre forskningsprosjekter.

Likeledes har gruppen representanter for ortopedisk-, gastro- og gynekologisk kirurgi. Det er også aktiv forskning innen rehabilitering ved fysioterapeut og helsefag ved vår forskningssykepleier.
Forskningsgruppen har i tillegg mangeårig tradisjon for samarbeid med Institutt for Kreftforskning, da særlig seksjon for tumorbiologi, hvor molekylærbiologiske forhold rundt etiologi, patogenese og metastasering står i fokus.

Vårt hovedmål er å forbedre og kostnadseffektivisere utredning av pasienter med ”kuler/klumper” der et mindretall ender opp med en sarkomdiagnose. Dette er nøye beskrevet i årsrapporten som det kliniske behandlingsprogrammet hvert år publiserer. Gruppen har også som mål å sikre at så stor andel som mulig av våre sarkompasienter blir inkludert i prospektive kliniske studier.

Sarkomgruppen har også ledet arbeidet med å etablere en pasient- og likemannsforening, støttet av Kreftforeningen. "Den Store Kule Dagen", beregnet på faginteresserte, pasienter og pårørende, står frem som et meget viktig tiltak og har blitt arrangert årlig siden 2010.

Prosjekter

I tillegg til deltagelse i en del kliniske studier på preparater forsker vi på

 • Circulating tumor DNA as a biomarker in gastrointestinal stromal tumor
  Prosjektleder: Kjetil Boye

 • Plasmakonsentrasjonsmålinger av imatinib ved gastrointestinal stromal tumor
  Prosjektleder: Ivar Hompland

 • Osteosarkom Klinisk Epidemiologi (ph.d.prosjekt disputert 2016)
  Prosjektleder: Kjetil Berner

 • Kvalitativ forskning tidligere bensarkompasienter (ph.d.prosjekt disputert 2016)
  Prosjektleder: Lena Fauske

 • Improving disease monitoring and recurrence risk prediction in gastrointestinal stromal tumor
  Prosjektleder: Kjetil Boye

 • Skallebasis- og hode-hals lokaliserte sarkomer (ph.d.prosjekt)
  Prosjektleder: Marton Kønig

 • StopGIST Klinisk studie SSG XXV
  Prosjektleder: Øyvind Bruland

 • A study of epidemiology and outcome in chondrosarcoma - (ph.d.prosjekt)
  Prosjektleder: Joachim Thorkildsen

 • Tracking the evolution of gastrointestinal stromal tumours
  Prosjektleder: Leonardo Meza-Zepeda

 • Behandlingsresultater ved lokalisert bløtvevssarkom
  Prosjektleder: Kjetil Boye

Samarbeid

Nasjonalt samarbeid

 • Professor Lyngstadås, Odontologisk Institutt, UiO
 • Sarkomseksjoner ved regionsykehus i Norge
 • Professor Myklebost, Norwegian Cancer Genomics Consortium
 • Kreftregisteret
 • Karl-Johan Malmberg, IKF
 • Boel Johnsen, Haukeland Universitetssykehus

Internasjonalt samarbeid

Sarkomer er sjeldne. Internasjonalt samarbeid er derfor meget viktig for både forskning og faglig oppdatering.
Forskningsgruppen samarbeider blant annet med

 • Skandinavisk Sarkomgruppe (SSG), Lund, Sverige
 • David Thomas, Sydney, Australia
 • Emanuela Palmerini and Alessandra Longhi, Bologna, Italia
 • Heiki Joensuu, Helsinki, Finland
 • Jonas Bergquist, Uppsala, Sverige
 • World Sarcoma Network
 • Anders Ståhlberg, Gøteborg, Sverige
 • Eleni Tomazou, Wien, Østerrike
 • Akmal Safwat, Århus, Danmark
 • Silvia Stacchiotti, Milano, Italia
Publisert 23. okt. 2013 10:35 - Sist endret 9. apr. 2019 11:24

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Øyvind Bruland
 • Kirsten Sundby Hall
 • Stephan Stoldt
 • Lotta Våde
 • Kjetil Berner
 • Ivar Hompland
 • Lena Fauske
 • Ole Jacob Norum
 • Olga Zaikova
 • Joachim Thorkildsen
 • Simen Sellevold
 • Tone Skeie Jensen
Detaljert oversikt over deltakere