Seneffekter etter kreftbehandling

Forskningsgruppen er en del av Nasjonal kompetansetjeneste for seneffekter etter kreftbehandling.

Gruppen har samarbeidspartnere i diagnosespesifikke forskergrupper på Avdeling for Kreftbehandling og i andre avdelinger/klinikker på OUS.
Hovedproblemstillinger det forskes på er

 • Å undersøke forekomsten av somatiske og psykososiale seneffekter etter kreftbehandling
 • Å undersøke årsaksfaktorer og faktorer av betydning for utvikling av seneffekter
 • Å påvise forhold som kan forebygge eller redusere forekomsten av seneffekter hos fremtidige pasienter

Årlig skriver ansatte ved Kompetansetjenesten 35-40 vitenskaplige artikler. Det har i gjennomsnitt utgått to doktorgrader i året fra senteret siden starten i 2005. Senteret er til enhver tid engasjert i en rekke lokale, nasjonale og internasjonale forskningsprosjekter.

Samarbeid

Forskningsgruppen har flere samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt samarbeid

 • Institutt for adferdsfag, UiO
 • Flere seksjoner og avdelinger ved OUS
 • Barneavdelingen ved OUS
 • Haukeland universitetssykehus
 • St.Olavs Hospital/NTNU
 • Universitetssykehuset Nord-Norge
 • Sørlandet sykehus
 • Kreftregisteret
 • Høgskolen i Oslo og Akershus
 • Helseøkonomisk kompetansesenter, AHUS (HØKH)
 • Montebellosenteret
 • FAFO
 • Norges idrettshøyskole
 • Høgskolen i Vestfold

Internasjonalt samarbeid

 • National Cancer Institute, USA
 • MD Andersson Cancer Center, USA
 • Oxford University, UK
 • University of Rochester, NY, USA
 • Center for Kræftforskning, Danmark
 • University of Alberta, Canada
 • Beth Israel Medical Center
 • Harvard Medical School, USA
 • Spanish Group of Localized Cancer, Barcelona, Spania
 • University of Groningen, Netherland
 • European Collaboratory Group on Cancer Survivorship
Publisert 24. okt. 2013 10:07 - Sist endret 4. apr. 2019 15:29

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere