English version of this page

Smertefulle tilstander i bevegelsesapparatet

Forskningsgruppen generer kunnskap om faktorer og mekanismer som bidrar til utvikling av kroniske smertefulle tilstander i bevegelsesapparatet, og effektive behandlings- og rehabiliteringsstrategier som reduserer funksjonssvikt og fremmer deltakelse og arbeid.

Om gruppen

Forskningsgruppens mål:

 • Å utvikle og evaluere effektive behandlingsstrategier for pasienter med muskelskjelettsmerter
 • Å bedre forståelse av mekanismer og faktorer som påvirker forløp av funksjon, aktivitet og deltakelse
 • Å evaluere implementering av evidensbaserte tiltak for smertefulle tilstander i klinisk praksis
 • Å styrke våre nåværende forskningssamarbeider og ta initiativ til nytt nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid

Pågående prosjekter

 • En randomisert kontrollert studie som sammenlikner effekten av kirurgisk versus ikke-kirurgisk behandling for cervical radiculopathi. PhD kandidat Mirad Taso. Hovedveileder Jens Ivar Brox, et samarbeid med Nevrokirurgisk avdeling
 • Radial trykkbølgebehandling og fotortose hos pasienter med plantar fasceitt. PhD kandidater Marte Heide og Marianne Mørk. Hovedveileder og prosjektansvarlig Aasne Fenne Hoksrud, biveiledere Cecilie Røe, Helene L. Søberg, Jens Ivar Brox
 • Behandling av lateral epikondylalgia. PhD kandidat Håkon Sveinall. Prosjektleder Marianne Bakke Johnsen. Finansieringskilde: Sophies Minde Ortopedi

Samarbeid

Gruppen har vært engasjert i en rekke prosjekter med nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere - med tanke på forståelse for mekanismer og utvikling av effektiv behandling for smertefulle tilstander i bevegelsesapparatet. Pågående studier er bla:

 • Antibiotika ved langvarige ryggsmerter og virvelendeplateforandringer og prolaps. En dobbelt-blind placebokontrollert studie. Prosjektledere Kjersti Storheim og Johan Anker Zwart, FORMI. Biveiledere Elina Schistad og Jens Ivar Brox
 • Skuldersmerter i allmennpraksis. Effekt av en behandlingsalgoritme. En clusterrandomisert studie. PhD-kandidat Stein J Pedersen. Hovedveileder Bård Natvig, HELSAM. Biveileder Niels Gunnar Juel og Jens Ivar Brox
 • Behandling av kalkskulder. En randomisert internasjonal multisenterstudie. Prosjektleder Stefan Moosmeyer, Martina Hansens Hospital. Deltakere fra AFMR i prosjektgruppa: Synnøve Kvalheim, Niels Gunnar Juel, Jens Ivar Brox, Kaia Engebretsen
 • Utvikling av et internasjonalt nøkkelsett for rapportering av rehabiliteringstjenester. WHO ISPRM liason Committee. Prosjektansvarlig Cecilie Røe
 • MUNI-Health-Care. Norsk forskerskole for forskning og utvikling i primærhelsetjenesten. NFR finansiert. Prosjektleder Marit Kirkevold. Prosjektansvarlig Cecilie Røe

Nylige disputaser

 • Line Preede. Evaluating adapted physical activity-based rehabilitation in people with chronic disabilities
  25 mai 2021
 • Siri Bjorland. Genetic variability and persistent low back  and lumbar radicular pain
  24 januar 2019
 • Niels Gunnar Juel. Shoulder and hand diagnoses, stiffness and associated disability of the upper extremities in patients with type 1 diabetes for more than 45 years. The Dialong study.
  21 juni 2018
 • Elisabeth Kvalvaag. Subacromial Pain Syndrome. Treatment, diagnostic imaging and predictors of outcome
  23 april 2018
 • Sigrid Skatteboe. Outcome expectations in patients with persistent neck, back and shoulder complaints
  16 mars 2018
 • Aurora Moen. Disc herniation, inflammatory mediators and lumbar radicular pain
  17 februar 2017
Publisert 11. nov. 2013 11:18 - Sist endret 24. sep. 2021 15:18

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere