English version of this page

Spiseforstyrrelser

Vi forsker på forekomst, årsaker og behandling av spiseforstyrrelser.

Om gruppen

Gruppens forskningsprosjekter omhandler forekomst av spiseforstyrrelser, risikofaktorer for spiseforstyrrelser, nevropsykologisk fungering ved spiseforstyrrelser, forebygging og behandling av spiseforstyrrelser, fysisk aktivitet og nevropsykologisk fungering før og etter overvekts kirurgi, diabetes og spiseforstyrrelser, og behandler erfaringer med å behandle pasienter med spiseforstyrrelser.

Vi bruker både kvalitative og kvantitative forskningsmetoder.

Forskergruppen er en del av Regional seksjon spiseforstyrrelser (RASP) ved Oslo universitetssykehus (OUS).

Mål

Det langsiktige målet for forskningsgruppen er å bidra til bedre kunnskap, forståelse og behandling av spiseforstyrrelser. Forskningen skal baseres på god forskningsmetode for å bidra i den vitenskapelige kunnskapsutviklingen innen feltet.

Behandlingsresultatene ved spiseforstyrrelser er fortsatt ikke tilfredsstillende og klinikknære forskingsprosjekter innen behandling vil bli vektlagt. Målet er at gruppen fortsatt skal være det ledende forskningsmiljøet innen spiseforstyrrelser i Norge og bidra til å fremme nye forskningsprosjekter i samarbeid med nasjonale og internasjonale fagmiljøer.

Internasjonalt og også i Norge er forskning på spiseforstyrrelser underfinansiert i forhold til andre psykiske lidelser. Et viktig mål er å bidra til at en større andel av forskningsmidler i Norge går til forskning innenfor spiseforstyrrelser.

Samarbeidspartnere

Gruppen har mange samarbeidspartnere, både nasjonalt og internasjonalt.

Nasjonalt

 • Ingela Lundin Kvalem, Universitetet i Oslo
 • Siri Weider, NTNU
 • Torild Skrivarhaug, Barnediabetesregisteret og barnediabetespoliklinikken OUS, Universitetet i Oslo
 • Professor Knut Dahl-Jørgensen, barnepoliklinikken OUS, Universitet i Oslo
 • Professor Ole A. Andreassen, NORMENT - Universitetet i Oslo
 • Karianne Vrabel, Modum Bad
 • Professor Jan Ivar Røssberg, Universitetet i Oslo
 • Professor Jan H. Rosenvinge og Per M. Aslaksen, UiT
 • Førsteamanuensis Camilla Lindvall Dahlgren, Bjørknes høyskole
 • Seniorforsker Lasse Bang, FHI
 • Professor Bjørge Herman Hansen, Universitetet i Agder. 
 • Førsteamanuensis Ute Kessler, Universitet i Bergen

Internasjonalt

 • Professor Tim B. Walsh, Colombia University, New York
 • Professor Carlos M. Grilo, Yale University, Connecticut 
 • Professor Cynthia Bulik, University of North Carolina og Karolinska Institutet, Stockholm
 • Professor Phillipa Hay, University of Western Sydney
 • Professor Stephen Touyz, University of Sydney
 • Professor Bernard Balleine, University of New South Wales
 • Dr. Marion Olmsted, Toronto General Hospital
 • Dr. Eric Stice, Oregon Research Institute
 • Professor Walter Kaye, University of California, San Diego
 • Clinical Assistant Professor Laura Hill, Department of Psychiatry, Ohio State University
 • Professor Ata Ghaderi, Karolinska Institutet, Stockholm
Publisert 21. juni 2021 12:49 - Sist endret 2. sep. 2021 15:25

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

 • Øyvind Rø
 • Kristin Stedal
 • Trine Wiig Hage
 • Deborah Lynn Reas
 • Line Wisting
 • Selma Øverland Lie
 • Christine Sundgot Borgen
 • Cecilie Siegwarth
 • Camilla Lindvall Dahlgren
 • Vigdis Wie Torsteinsson
 • Inger Halvorsen
 • Lasse Bang
 • Jan-Vegard Nilsen
 • Gro Walø-Syversen
Detaljert oversikt over deltakere