English version of this page

Tumor-vertbiologi

Vi studerer cellulære mekanismer for hvordan epiteliale tumorer utvikler seg og interagerer med organismen (vert) under kreftutvikling.

Vi kombinerer menneskeceller i kultur og bananfluen som dyremodell for å besvare to hovedspørsmål.

 • Hvilke cellulære prosesser fører til nedbrytning av epitelial karakter og transformasjon til tumorceller ved mutasjon i tumor-suppressorer og proto-onkogener?
 • Hvordan interagerer tumor med resten av organismen?

Tumorceller er avhengige av organismen (verten/pasienten) for dens vekst og har dramtisk påvirkning på fysiologi og overlevelse.

Vi søker å forstå de underliggende mekanismene i disse interaksjonene med de umiddelbare nabocellene og med resten av kroppen.    

Langsiktig mål

Vårt langsiktige mål er å identifisere mekanismer for tumor-vert-interaksjoner som er nødvendig for tumorvekst, samt identifisere effekt på fysiologi og organfunksjon (kreft kakeksi). Dette kan danne basis for translasjonsstudier.

Prosjekter

 • Deciphering Tumor-Host Biology (2018-2023), a Toppforsk “top research grant” funded by the Research Council of Norway and University of Oslo.
 • Mechanisms of tumor-induced wasting (2018-2021) funded by South-Eastern Norway Regional Health Authority.
 • Uncovering Nutrient Vulnerabilities to stall Tumor Growth in vivo (2021-2024, South- Eastern Norway Regional Health Authority, and EMBO).
 • Uncovering Nutrient Vulnerabilities to stall Tumor Growth in vivo (2021-2024, South- Eastern Norway Regional Health Authority, and EMBO).

Samarbeid

 • Eyal Gottlieb, TICC, Haifa, Israel
 • Rita Sousa-Nunes, King's College, London, UK
 • Todd schoborg, University of Wyoming, Wyoming, US
 • Christos Samakovlis, University of Stockholm, Sweden
 • Terje Johansen, University of Tromsø, Norway
 • Harald Stenmark, Institute for Cancer Research, OUH, Oslo, Norway
 • Jorrit Enserink, Institute for Cancer Research, OUH, Oslo, Norway
 • Jørgen Wesche,Institute for Cancer Research, OUH, Oslo, Norway
 • Anne Simonsen, Univeristy of Oslo, Norway

Utvalgte publikasjoner

 • Dillard C, Reis JGT, Rusten TE (2021)
  RasV12; scrib-/- Tumors: A Cooperative Oncogenesis Model Fueled by Tumor/Host Interactions
  Int J Mol Sci, 22 (16)
  DOI 10.3390/ijms22168873, PubMed 34445578

  Khezri R, Holland P, Schoborg TA, Abramovich I, Takáts S, Dillard C, Jain A, O'Farrell F, Schultz SW, Hagopian WM, Quintana EM, Ng R, Katheder NS, Rahman MM, Teles Reis JG, Brech A, Jasper H, Rusan NM, Jahren AH, Gottlieb E, Rusten TE (2021)
  Host autophagy mediates organ wasting and nutrient mobilization for tumor growth
  EMBO J, 40 (18), e107336
  DOI 10.15252/embj.2020107336, PubMed 34309071

  Holland P, Hagopian WM, Jahren AH, Rusten TE (2021)
  Natural abundance isotope ratios to differentiate sources of carbon used during tumor growth in vivo
  BMC Biol, 19 (1), 85
  DOI 10.1186/s12915-021-01012-5, PubMed 33966633

Reviews

 • Microenvironment and tumors-a nurturing relationship. Katheder N, Rusten, TE.  Autophagy, 2017
 • Shaping development with ESCRTs. Rusten TE, Vaccari, T., Stenmark, H. Nature Cell Biology. 2011
 • p62, an autophagy hero or culprit? Rusten TE, Stenmark H. Nature Cell Biology. 2010
 • Developmental biology: moonlighting at the pole. Rusten TE, Stenmark H. Nature. 2007
Publisert 17. okt. 2017 15:03 - Sist endret 20. okt. 2021 11:44

Kontakt

Gruppeleder

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere