Urologisk molekylærbiologi

Vi studerer hvordan man kan plukke ut pasienter med aggressiv prostatakreft og hvordan man kan forsinke utviklingen av deres sykdom eller helbrede dem. Vi har særlig fokus på hvorfor aktivering av beta-adrenergereseptorer og bruk av beta-blokkere regulerer progresjon av kreft.

Hvert år rammes over 4000 menn av prostatakreft. De fleste vil leve mange år med sin sykdom og dø av andre årsaker.

Vi ser imidlertid at mer enn 1000 menn dør årlig som følge av prostatakreft. Mens den førstnevnte gruppen blir påført flere problemer som følge av behandlingen enn hva sykdommen ville medført, vil sistnevnte gruppe trenge aktiv behandling og nye behandlingsregimer.

Urologene har lært oss at det er viktig å identifisere behandlingstrengende pasienter, fordi dagens praksis fører til overbehandling av pasienter med prostatakreft.

I tillegg er de opptatt av at forskerne finner nye behandlingsalternativer for pasienter med aggressiv sykdom. I samarbeid med urologene og patologene har vi derfor bygd opp en forskningsbiobank som inneholder biologisk materiale av høy kvalitet med tilhørende klinisk informasjon fra prostatakreftpasienter.

Sammen jobber vi for å identifisere nye biomarkører og nye angrepspunkt (drug targets) for behandling. I tillegg er ett av våre hovedfokusområder å studere hvorvidt beta-blokkere bør ha en plass i behandling av kreft.

Prosjekt

Publisert 12. mai 2014 10:35 - Sist endret 9. okt. 2017 13:33

Kontakt

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere