English version of this page

Bruk av "hesteterapi" i rusbehandling (avsluttet)

Bruk av dyr i behandling og terapi viser seg å være ganske utbredt ved mange typer psykososiale lidelser samtidig som forskningen er nesten fraværende.

Om prosjektet

Særlig gjelder dette ved behandling av ruslidelser.

Denne undersøkelsen vil se på hvordan bruk av hest i terapi med unge rusmiddelmisbrukere virker inn i tillegg til den vanlige terapien, om den kan bidra til at pasientene blir lenger i behandling, om færre pasienter faller ut og om utfallet blir bedre enn ved bare vanlig behandling.

Undersøkelsen forgår i perioden 2011-14 og utføres av PhD-student og terapeut Ann Kern.

Prosjektmedarbeider: Sjefsterapeut Jeanette Lysell, Stallen Gaustad, OUS, forskningsleder dr. psychol. Espen Walderhaug, YATEP, OUS.

 

Publisert 27. jan. 2012 14:27 - Sist endret 7. feb. 2020 15:16

Kontakt

Prosjektleder

  • Edle Ravndal

Deltakere

  • Edle Ravndal
  • Espen Walderhaug
Detaljert oversikt over deltakere