English version of this page

Mor, barn og LAR (GOBLAR)

Kvinner i LAR som blir gravide mens de går på substitusjonsmedisin (metadon, buprenorfin) er en økende gruppe og anbefales å fortsette med medisinen.

Om prosjektet

Hos 40-90 % av deres nyfødte barn registreres NAS (Neonatal Abstinence Syndrom), og det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål med hensyn til årsaksforløpet til NAS og barnas og LAR-familienes videre forløp psykososialt og kognitivt.

Samarbeidsprosjektet omfatter både retrospektive (1996-2009) og prospektive (2005-2007) undersøkelser. 3 PhD grader (Sarfi 2012, Lund 2013, Konijnenberg 2013) er foreløpig avlagt.

Samarbeidsprosjektet omfatter både retrospektive (1996-2009) og prospektive (2005-2007) undersøkelser.

Fra SERAF deltar psykolog PhD Monica Sarfi, PhD-student og lege Gabrielle Welle-Strand og professor Svetlana Skurtveit.

Fra EKUP, Psykologisk institutt, UiO deltar PhD-student og psykolog Carolien Konijnenberg og professor Annika Melinder.

 

 

Publisert 27. jan. 2012 14:29 - Sist endret 6. okt. 2017 09:04

Kontakt

Prosjektleder

  • Edle Ravndal

Deltakere

Detaljert oversikt over deltakere