English version of this page

Nettbaserte intervensjoner for alkoholforebygging (Balance) (avsluttet)

Internettbaserte programmer for å motivere og støtte personer til å redusere alkoholforbruket sitt har vist lovende resultater i mange studier internasjonalt.

Om prosjektet

Balance er et slikt internettbasert program som hovedsakelig retter seg mot risikodrikkerne – og ikke mot personer med alvorlig avhengighetsproblematikk. Balance er dermed en tidlig-intervensjon der hovedintensjonen er å forebygge fremtidige problemer. Det er AKAN-kompetansesenter som har fått utviklet programmet, og programmet var derfor fra starten først og fremst tenkt distribuert i en arbeidslivs-setting. Per dags dato er programmet gjort tilgjengelig for hele befolkning.

Prøv programmet her.

Effekten av Balance er evaluert gjennom to randomiserte studier.  I en av effektstudiene rekrutteres personer fra den generelle voksenbefolkningen via internettannonser og i den andre effektstudien rekrutteres personer via arbeidsplassen. Rasjonalet for behandlingen som gis med Balance er beskrevet i følgende artikkel: http://www.researchprotocols.org/2013/1/e6/

Prosjektet startet januar 2010 og siste datainnsamling i den kvantitative delen av prosjektet ble avsluttet november 2012. Tidligere er det gjort en studie av opptak og brukeraksept blant studenter og det foreligger en rapport fra denne studien utgitt av AKAN-kompetansesenter i 2011. I den kvalitative delen av prosjektet søker vi å belyse fremmende og hemmende faktorer for bruk av program og for atferdsendring. Med unntak av den kvalitative delen, som fremdeles pågår, er nå prosjektet i en avsluttende rapporteringsfase hvor artiklene som er tenkt publisert i tidsskrifter enten er uferdige, under "review", eller allerede publisert.

Involverte fra SERAF er: professor Fanny Duckert, en av initiativtakerene til prosjektet, har bidratt i planleggingen av Balance og studiene; 1. amanuensis Sverre Nesvåg, som har bidratt i planlegging og utføring av studiene og Balance; og forsker Ayna Johansen, som bidrar til den kvalitative undersøkelsen og i rapporteringsfasen for prosjektet som helhet.

Eksterne samarbeidspartnere er AKAN-kompetansesenter, som eier rettighetene til Balance i Norge, og Changetech som har utviklet programmet på oppdrag fra AKAN.

Publisert 27. jan. 2012 14:31 - Sist endret 14. des. 2020 17:22

Kontakt

Prosjektleder

  • Håvar Brendryen