English version of this page

RESCUER

RESCUER skal forbedre behandling av brystkreft med datamodeller.

Om prosjektet

Prosjektet RESCUER (RESistance Under Combinatorial Treatment in ER+ and ER- Breast Cancer) vil finne den beste behandlingen for hver enkelt kreftpasient ved å simulere ulike kombinasjoner av behandlinger i datamodeller. Prosjektet ledes av Vessela Kristensen og er finansiert av EUs program Horisont2020.

Mål

Å kunne forutsi rett behandling til rett pasient på en mer effektiv måte ved å bruke data for å teste ut ulike kombinasjoner av kreftbehandling.

Bakgrunn

Brystkreft er den viktigste årsaken til dødelig kreft hos kvinner i verden. Men satsing på forskning har gitt verdifull kunnskap som påvirker behandlingen positivt. Vi vet allerede svært mye om mekanismene bak brystkreft, og kan dele sykdommen i undergrupper basert på svulstenes egenskaper. Dette påvirker hvordan vi skal angripe kreften og har gitt bedre tilpasset behandling av pasientene og flere som overlever diagnosen. 

Nå vil forskerne gjøre kreftbehandlingen enda mer effektiv ved hjelp av matematiske modeller.

I dette prosjektet skal Klinmed-forskere, sammen med samarbeidspartnere fra Avdeling for Biostatistikk, Alvaro Köhn-Luque og Arnoldo Frigessi, bruke matematiske modeller for å finne ut hvilke kombinasjoner av behandling som gir størst sannsynlighet for å fungere for pasientene.

Finansiering

RESCUER prosjektet skal gå over fem år og har et totalbudsjett på over 60 millioner kroner. Prosjektet er finansiert gjennom EUs Horizont 2020 rammeprogram for forskning og innovasjon.

Samarbeid

EU-prosjektet er et internasjonalt samarbeidsprosjekt som har sprunget ut fra konvergensmiljøet PERCATHE ved UiO Livsvitenskap.

– Prosjektet startet gjennom et samarbeid vi har med Avdeling for Biostatistikk med Köhn-Luque og Frigessi. RESCUER er en fjær i hatten til dette konvergensmiljøet som nå har vokst til å bli et internasjonalt EU-prosjekt, sier Kristensen.

I prosjektet vil det være onkologer, patologer, radiologer, matematikere, statistikere og molekylærbiologier. Det vil si både klinisk og matematisk ekspertise med deltakelse fra eksperter i mange land. Kristensen og kolleger skal se på biologien rundt brystkreften. Frigessi og Köhn-Luque har ansvaret for den matematiske modellen og skal, sammen med samarbeidspartnere fra Cambridge, teste hvilke kombinasjoner som er best.

Partnere i prosjektet er:

 • Universitetet i Oslo (UiO)
 • Oslo universitetssykehus (OUS)
 • Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet (NTNU), Trondheim
 • University of Helsinki, Finland 
 • University of Cambridge, UK
 • Leuven University, Belgia
 • Rutgers, the state University of New Jersey, USA
 • University of Barcelona, Spania
 • Karolinska Institutet, Sverige
 • The Interdisciplinary Center Herzliya, Israel
 • Hospital Clinic De Barcelona, Spania
 • University Hospital Erlangen, Tyskland
 • Institut Fur Frauengesundheit Gmbh, Tyskland
 • Alternative Energies and Atomic Energy Commission, Frankrike
 • Nantomics Llc, USA
 • IDIBAPS, Spania
 • Vib Vzw, Belgia

EUs program Horisont2020 er verdens største forskningsprogram. Det er stor prestisje og svært vanskelig å nå til topps i konkurransen om midler. Både Institutt for klinisk medisin og Det medisinske fakultet er svært stolte over at prosjektet RESCUER, ledet av Vessela Kristensen, har kommet gjennom nåløyet som koordinatorprosjekt.

Mer om RESCUER

Publisert 4. nov. 2020 14:39 - Sist endret 10. des. 2020 12:21

Kontakt

Prosjektkoordinator