English version of this page

K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører

K.G. Jebsen-senter for hjertemarkører forsker på årsaker, forebygging og behandling av hjerteskade og hjertesvikt.

Professor Torbjørn Omland leder senteret som skal være lokalisert ved Campus Ahus.

Senteret består av:

  • Senterleder Torbjørn Omland
  • Nestleder Helge Røsjø
  • Arbeidspakkeledere Magnus Lyngbakken, Peder Myhre, Ida G. Lunde, og Helge Røsjø
  • Senterkoordinator Anett Hellebø Ottesen