Manjit Kaur

Bilde av Manjit Kaur
English version of this page
Telefon +47 23073738
Rom D1.4141
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo
  • Innkjøp/ Basware HLK (attestant/rekvirent: alle innkjøpshenvendelser)
  • Reiseregninger/refusjoner HLK (bilag leveres for attestasjon)
  • HR-portalen (Bistand for registrering av regninger, ferie, annet fravær)
  • Cristin (Superbruker)
  • Adm.støtte/forskningsassistanse/undervisningsstøtte for HLK
  • Studenthenvendelser Modul 3 og Modul 8
  • Eksamensavvikling Modul 3 og Modul 8
  • Avd.tjeneste/hospiteringsplasser
  • Verneombud
  • Utredningsoppgaver
Publisert 13. apr. 2011 11:11 - Sist endret 10. nov. 2017 11:14