Marianne Skeie

Overingeniør - Avdeling for patologi
Bilde av Marianne Skeie
English version of this page
Telefon +47 23074065
Rom A3.3017
Brukernavn
Besøksadresse Sognsvannsveien 20 Rikshospitalet 0372 Oslo
Postadresse OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Verneombud for UiO-ansatte ved Avd. for patologi og Avd. for rettsmedisin og rettstoksikologi

Arbeidsområder

 • Celledyrkning
 • Western blott
 • Immunpresipitering
 • Internaliseringsassay med 125I-merket ligand
 • Flowcytometri
 • Konfokal immunfluorescensmikroskopi
 • Molekylærbiologi
 • Innkjøp
 • Prosjektdeltagelse
 • Daglig labdrift

Bakgrunn

 • Avdelingsingeniør ved Norges Veterinærhøyskole, Seksjon for næringsmiddelhygiene, Oslo, 1998-2001 (Prof. P.E. Granums gruppe)
 • Avdelingsingeniør ved Universitetet for Miljø- og Biovitenskap, Ås, 1997-1998 (Prof. V.G.H. Eijsinks gruppe ved Lab. for Mikrobiell Genteknologi)
 • Cand. scient. Biokjemi 1997, Universitetet i Oslo
 • Næringsmiddelskjemilaborant, Rud videregående skole, 1990
Emneord: Epidermal vekstfaktorreseptor (EGFR)-familien, Endocytose, Intracellulær transport

Publikasjoner

 • Dietrich, Markus; Malik, Muhammad Salman; Skeie, Marianne; Bertelsen, Vibeke & Stang, Espen (2019). Protein kinase C regulates ErbB3 turnover. Experimental Cell Research.  ISSN 0014-4827.  382:111473(2), s 1- 13 . doi: 10.1016/j.yexcr.2019.06.018 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Dietrich, Markus; Malik, Muhammad Salman; Nikolaysen, Filip; Skeie, Marianne & Stang, Espen (2018). Protein kinase C mediated internalization of ErbB2 is independent of clathrin, ubiquitination and Hsp90 dissociation. Experimental Cell Research.  ISSN 0014-4827.  371(1), s 139- 150 . doi: 10.1016/j.yexcr.2018.08.004 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fosdahl, Anne Marthe; Dietrich, Markus; Schink, Kay Oliver; Malik, Muhammad Salman; Skeie, Marianne; Bertelsen, Vibeke & Stang, Espen (2017). ErbB3 interacts with Hrs and is sorted to lysosomes for degradation. BBA - Molecular Cell Research.  ISSN 0167-4889.  1864(12), s 2241- 2252 . doi: 10.1016/j.bbamcr.2017.08.011
 • Vuong, Tram Thu; Berger, Christian; Bertelsen, Vibeke; Rødland, Marianne Skeie; Stang, Espen & Madshus, Inger Helene (2013). Preubiquitinated chimeric ErbB2 is constitutively endocytosed and subsequently degraded in lysosomes. Experimental Cell Research.  ISSN 0014-4827.  319(3), s 32- 45 . doi: 10.1016/j.yexcr.2012.10.010
 • Hughes, Juliana Bentes; Rødland, Marianne Skeie; Hasmann, Max; Madshus, Inger Helene & Stang, Espen (2012). Pertuzumab Increases 17-AAG-Induced Degradation of ErbB2, and This Effect Is Further Increased by Combining Pertuzumab with Trastuzumab. Pharmaceuticals.  ISSN 1424-8247.  5(7), s 674- 689 . doi: 10.3390/ph5070674
 • Bertelsen, Vibeke; Sak, Malgorzata Magdalena; Breen, Kamilla; Rødland, Marianne Skeie; Johannessen, Lene Elisabeth; Traub, Linton M.; Stang, Espen & Madshus, Inger Helene (2011). A Chimeric Pre-ubiquitinated EGF Receptor is Constitutively Endocytosed in a Clathrin-Dependent, but Kinase-Independent Manner. Traffic : the International Journal of Intracellular Transport.  ISSN 1398-9219.  12(4), s 507- 520 . doi: 10.1111/j.1600-0854.2011.01162.x
 • Hughes, Juliana Bentes; Berger, Christian; Rødland, Marianne Skeie; Hasmann, Max; Stang, Espen & Madshus, Inger Helene (2009). Pertuzumab increases epidermal growth factor receptor down-regulation by counteracting epidermal growth factor receptor-ErbB2 heterodimerization. Molecular Cancer Therapeutics.  ISSN 1535-7163.  8(7), s 1885- 1892 . doi: 10.1158/1535-7163.MCT-09-0291
 • Kazazic, Maja; Bertelsen, Vibeke; Pedersen, Ketil Winther; Tram, Thu Vuong; Grandal, Michael; Rødland, Marianne Skeie; Traub, LM; Stang, Espen & Madshus, Inger Helene (2009). Epsin 1 is Involved in Recruitment of Ubiquitinated EGF Receptors into Clathrin-Coated Pits. Traffic : the International Journal of Intracellular Transport.  ISSN 1398-9219.  10(2), s 235- 245 . doi: 10.1111/j.1600-0854.2008.00858.x
 • Pedersen, Nina Marie; Breen, Kamilla; Rødland, Marianne Skeie; Haslekås, Camilla; Stang, Espen & Madshus, Inger Helene (2009). Expression of Epidermal Growth Factor Receptor or ErbB3 Facilitates Geldanamycin-Induced Down-Regulation of ErbB2. Molecular Cancer Research.  ISSN 1541-7786.  7(2), s 275- 284 . doi: 10.1158/1541-7786.MCR-07-2183
 • Grøvdal, Lene Melsæther; Johannessen, Lene Elisabeth; Rødland, Marianne Skeie; Madshus, Inger Helene & Stang, Espen (2008). Dysregulation of Ack1 inhibits down-regulation of the EGF receptor. Experimental Cell Research.  ISSN 0014-4827.  314 . doi: 10.1016/j.yexcr.2007.12.017
 • Lindbäck, Toril; Fagerlund, Annette; Rødland, Marianne Skeie & Granum, Per Einar (2004). Characterization of the Bacillus cereus Nhe enterotoxin. Microbiology (Reading).  ISSN 1350-0872.  150, s 3959- 3967
 • Borge, Grethe Iren Andersen; Rødland, Marianne Skeie; Sørhaug, Terje; Langsrud, Thor & Granum, Per Einar (2001). Growth and toxin profiles of Bacillus cereus isolated from different food sources. International journal of food microbiology.  ISSN 0168-1605.  69(3), s 237- 246 Vis sammendrag
 • Eijsink, Vincent; Rødland, Marianne Skeie; Middelhoven, PH; Brurberg, May-Bente & Nes, Ingolf F. (1998). Comparative studies of class IIa bacteriocins of lactic acid bacteria. Applied Microbiology and Biotechnology.  ISSN 0175-7598.  64(9), s 3275- 3281

Se alle arbeider i Cristin

 • Skeie, Marianne; Nikolaysen, Filip; Chitano, Ylenia & Stang, Espen (2020). Hsp90 inhibition and co-incubation with pertuzumab induce internalization and degradation of trastuzumab: Implications for use of T-DM1. Journal of Cellular and Molecular Medicine.  ISSN 1582-1838.  24(17), s 10258- 10262 . doi: 10.1111/jcmm.15643

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:11 - Sist endret 25. feb. 2021 10:32

Forskergrupper