Christian Haugland Prebensen

Bilde av Christian Haugland Prebensen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 3 0450 Oslo
Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS HF Ullevål sykehus 0424 Oslo

Faglige interesser 

Jeg spesialiserer meg i infeksjonsmedisin, og min forskningsinteresse dreier seg primært om infeksjonsimmunologi. Jeg begynte å forske på inflammasjon, immunaktivering og regulering av immunapparatet i kronisk hivinfeksjon, men har etterhvert gått mer over til akutte infeksjonstilstander som sepsis og COVID-19. Særlig interesserer jeg meg for hvordan globale/høyparametriske metoder (genomikk/proteomikk og stordataanalyse) kan anvendes for å forstå hva som skjer i immunapparatet i forløpet av en alvorlig infeksjon. Målet er å kunne dele inn komplekse og heterogene kliniske tilstander i grupper med patogenetiske likhetstrekk, som kan egne seg for gitte typer immunmodulerende behandling. 

Bakgrunn

  •  Cand. med. 2011, Medfak, UiO.
  • PhD hivimmunologi 2017, Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS og Klinmed, UiO
  •  Postdoc sepsis 2020, Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS og Klinmed, Ui

 

  • LIS i Infeksjonsmedisin, Akershus Universitetssykehus

 

  • DTM&H 2016, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK.
  • Feltarbeid for Leger Uten Grenser, Den demokratiske republikken Kongo, 2018.

Undervisning

  •  Kliniske smågrupper i Infeksjonssykdommer på OUS

Samarbeid

  •  Ahus-representant i Norwegian SARS-CoV-2 study m. bl.a. OUS

 

Emneord: COVID-19, Infeksjoner

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. apr. 2020 11:34 - Sist endret 6. okt. 2020 12:02