Christian Prebensen

Bilde av Christian Prebensen
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 3 0450 Oslo
Postadresse OUS HF Ullevål sykehus Postboks 4956 Nydalen 0424 Oslo
Andre tilknytninger Det medisinske fakultet (Student)

Faglige interesser 

Jeg spesialiserer meg i infeksjonsmedisin, og min forskningsinteresse dreier seg primært om infeksjonsimmunologi. Jeg begynte å forske på inflammasjon, immunaktivering og regulering av immunapparatet i kronisk hivinfeksjon, men har etterhvert gått mer over til akutte infeksjonstilstander som sepsis og COVID-19. Særlig interesserer jeg meg for hvordan globale/høyparametriske metoder (genomikk/proteomikk og stordataanalyse) kan anvendes for å forstå hva som skjer i immunapparatet i forløpet av en alvorlig infeksjon. Målet er å kunne dele inn komplekse og heterogene kliniske tilstander i grupper med patogenetiske likhetstrekk, som kan egne seg for gitte typer immunmodulerende behandling. 

Bakgrunn

 •  Cand. med. 2011, Medfak, UiO.
 • PhD hivimmunologi 2017, Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS og Klinmed, UiO
 •  Postdoc sepsis 2020, Infeksjonsmedisinsk avdeling, OUS og Klinmed, Ui

 

 • LIS i Infeksjonsmedisin, Akershus Universitetssykehus

 

 • DTM&H 2016, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK.
 • Feltarbeid for Leger Uten Grenser, Den demokratiske republikken Kongo, 2018.

Undervisning

 •  Kliniske smågrupper i Infeksjonssykdommer på OUS

Samarbeid

 •  Ahus-representant i Norwegian SARS-CoV-2 study m. bl.a. OUS

 

Emneord: COVID-19, Infeksjoner

Publikasjoner

 • Myhre, Peder Langeland; Prebensen, Christian; Strand, Heidi; Røysland, Ragnhild; Jonassen, Christine M.; Rangberg, Anbjørg; Sørensen, Vibecke; Søvik, Signe; Røsjø, Helge; Svensson, My Hanna Sofia; Berdal, Jan Erik & Omland, Torbjørn (2020). Growth Differentiation Factor-15 Provides Prognostic Information Superior to Established Cardiovascular and Inflammatory Biomarkers in Unselected Patients Hospitalized with COVID-19. Circulation.  ISSN 0009-7322. . doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050360
 • Omland, Torbjørn; Prebensen, Christian; Røysland, Ragnhild; Søvik, Signe; Sørensen, Vibecke; Røsjø, Helge; Svensson, My Hanna Sofia; Berdal, Jan Erik & Myhre, Peder Langeland (2020). Established Cardiovascular Biomarkers Provide Limited Prognostic Information in Unselected Patients Hospitalized with COVID-19. Circulation.  ISSN 0009-7322.  19, s 1878- 1880 . doi: 10.1161/CIRCULATIONAHA.120.050089
 • Prebensen, Christian; Myhre, Peder Langeland; Jonassen, Christine M; Rangberg, Anbjørg; Blomfeldt, Anita; Svensson, My Hanna Sofia; Omland, Torbjørn & Berdal, Jan Erik (2020). Severe Acute Respiratory Syndrome Coronavirus 2 RNA in Plasma Is Associated With Intensive Care Unit Admission and Mortality in Patients Hospitalized With Coronavirus Disease 2019. Clinical Infectious Diseases.  ISSN 1058-4838. . doi: 10.1093/cid/ciaa1338
 • Søvik, Signe; Bådstøløkken, Per Martin; Sørensen, Vibecke; Myhre, Peder Langeland; Prebensen, Christian; Omland, Torbjørn & Berdal, Jan Erik (2020). A single‐centre, prospective cohort study of COVID‐19 patients admitted to ICU for mechanical ventilatory support. Acta Anaesthesiologica Scandinavica.  ISSN 0001-5172. . doi: 10.1111/aas.13726 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Prebensen, Christian; Trøseid, Marius; Ueland, Thor; Dahm, Anders Erik A; Sandset, Per Morten; Aaberge, Ingeborg Sundsvalen; Waalen, Kristian; Dyrhol-Riise, Anne Ma; Tasken, Kjetil & Kvale, Dag (2017). Immune activation and HIV-specific T cell responses are modulated by a cyclooxygenase-2 inhibitor in untreated HIV-infected individuals: An exploratory clinical trial. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  12(5) . doi: 10.1371/journal.pone.0176527 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Prebensen, Christian; Lind, Andreas; Dyrhol-Riise, Anne Ma & Kvale, Dag (2016). Regulation of Gag- and Env-specific CD+ T cell responses in ART-naïve HIV-infected patients: Potential implications for individualized immunotherapy. PLOS ONE.  ISSN 1932-6203.  11(4) . doi: 10.1371/journal.pone.0153849 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Prebensen, Christian; Ueland, Thor; Michelsen, Annika; Lind, Andreas; Pettersen, Frank Olav; Mollnes, Tom Eirik; Aukrust, Pål; Dyrhol-Riise, Anne Ma & Kvale, Dag (2015). High MIP-1β levels in plasma predict long-term immunological nonresponse to suppressive antiretroviral therapy in HIV infection. Journal of Acquired Immune Deficiency Syndromes.  ISSN 1525-4135.  69(4), s 395- 402 . doi: 10.1097/QAI.0000000000000617

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 7. apr. 2020 11:34 - Sist endret 6. okt. 2020 12:02