Ingrid Randen

Bilde av Ingrid Randen
English version of this page
Telefon +47 22117820
Rom 4066
Brukernavn
Besøksadresse Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin KLM Sognsvannsveien 20 OUS Rikshospitalet Bygg A2/A3. etg. 2. 0372 Oslo
Postadresse OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

Immunologi og genetikk, sammenheng mellom genotype og fenotype

Undervisning

 • PBL 2. semester
 • Kurs i immunologiske metoder, 3. semester
 • Kurs i transfusjonsmedisin, 6. semester

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis II fra 2002
 • Forsker OUS Ullevål fra 2000
 • Forsker og gruppeleder i Dynal 1994-1999
 • Dr. philos ved Det medisinske fakultet, UiO 1994
 • Siv.ing. i fysikk og matematikk, NTH 1986

Priser

 • Direktørens belønning for fremragende forskning, UUS 2004
 • Professor dr. med. Erik Kåss' ærespris for yngre forskere innen revmatologi, RH 1993

Samarbeid

 • Deltagelse i EUs 7. rammeprogram under forskningsprosjektet ”METOXIA” (Metastatic tumours facilitated by hypoxic tumour micro-environments)
 • Deltagelse i EUs 6. rammeprogram: ”EUROXY”

 

Emneord: Immunologi, Genetikk

Publikasjoner

 • Mirlashari, Mohammad Reza; Randen, Ingrid & Kjeldsen-Kragh, Jens (2012). Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) inhibition induces apoptosis in leukemic cells through mitochondria-dependent pathway. Leukemia Research.  ISSN 0145-2126.  36(4), s 499- 508 . doi: 10.1016/j.leukres.2011.11.013
 • Randen, Ingrid; Sorensen, K; Hauge, R; Dahlberg, AB; Mirlashari, MR; Thompson, Keith M & Kjeldsen-Kragh, Jens (2008). Accurate Rh phenotype determination by reticulocyte mRNA typing shortly after multiple transfusions. Haematologica.  ISSN 0390-6078.  93, s 627- 630 . doi: 10.3324/haematol.11356
 • Kjeldsen-Kragh, Jens; Killie, Mette Kjær; Tomter, G; Golebiowska, E; Randen, I; Hauge, R; Aune, Berit; Øian, Pål; Oian, P; Dahl, Lauritz Bredrup; Pirhonen, J; Lindeman, R; Husby, H; Haugen, G; Grønn, M; Skogen, Bjørn Ragnar & Husebekk, Anne (2007). A screening and intervention program aimed to reduce mortality and serious morbidity associated with severe neonatal alloimmune thrombocytopenia. Blood.  ISSN 0006-4971.  110, s 833- 839 . doi: 10.1182/blood-2006-08-040121
 • Killie, Mette Kjær; Kjeldsen-Kragh, Jens; Randen, Ingrid; Skogen, Bjørn & Husebekk, Anne (2004). Evaluation of a new flow cytometric HPA 1a screening method. A rapid and reliable tool for HPA 1a screening of blood donors and pregnant women. Transfusion and Apheresis Science.  ISSN 1473-0502.  30(2), s 89- 92
 • Killie, Mette K.; Kjeldsen-Kragh, J; Randen, I; Skogen, Bjørn Ragnar & Husebekk, Anne (2004). Evaluation of a new flow cytometric HPA 1a screening method - A rapid and reliable tool for HPA 1a screening of blood donors and pregnant women. Transfusion and Apheresis Science.  ISSN 1473-0502.  30, s 89- 92
 • Randen, Ingrid; Hauge, Reidun; Kjeldsen-Kragh, Jens & Fagerhol, Magne K (2003). Prenatal genotyping of RHD and SRY using maternal blood. Vox Sanguinis.  ISSN 0042-9007.  85(4), s 300- 306
 • Randen, Ingrid & Kjeldsen-Kragh, Jens (2003). Genomic fetal RH typing using maternal blood. Blood Banking and Transfusion Medicine.  ISSN 1304-2718.  1(1), s 75- 77
 • Randen, Ingrid; Sørensen, Kirsten; Killie, Mette Kjær & Kjeldsen-Kragh, Jens (2003). Rapid and reliable genotyping of human platelet antigen (HPA)-1, -2, -3, -4, -5 a/b and Gov a/b by melting curve analysis. Transfusion.  ISSN 0041-1132.  43(4), s 445- 450

Se alle arbeider i Cristin

 • Mirlashari, Mohammad Reza; Randen, Ingrid & Kjeldsen-Kragh, Jens (2010). Glycogen Synthase Kinase-3 beta (GSK-3 beta) Inhibition Induces Apoptosis In Leukemic Cells through Mitochondria-Dependent Pathway. Blood.  ISSN 0006-4971.  116(21), s 1190- 1190
 • Randen, Ingrid; Hauge, R; Sørensen, K.; Kjeldsen-Kragh, Jens & Osnes, Liv T. N. (2010). A NOVEL SPLICE-DONOR SITE MUTATION IN THE GPIIIA GENE IDENTIFIED IN FOUR WOMEN WITH REDUCED FIBRINOGEN RECEPTOR EXPRESSION. Haematologica.  ISSN 0390-6078.  95(Supp. 2), s 411- 411
 • Kjeldsen-Kragh, Jens; Killie, Mette K.; Tomter, G; Golebiowska, E; Pedersen, H; Randen, I; Hauge, R; Aune, Berit; Øian, Pål; Dahl, Lauritz Bredrup; Pirhonen, J; Lindemann, R; Husby, H; Grønn, M; Skogen, Bjørn Ragnar & Husebekk, Anne (2006). A screening and intervention program that significantly reduces mortality and serious morbidity associated with grave neonatal alloimmune thrombocytopenia.
 • Kjeldsen-Kragh, Jens; Killie, Mette K.; Tomter, G; Golebiowska, E; Pedersen, Helene; Randen, I; Hauge, R; Aune, Berit; Øian, Pål; Dahl, Lauritz Bredrup; Pirhonen, J; Lindemann, R; Husby, H; Grønn, M; Skogen, Bjørn Ragnar & Husebekk, Anne (2006). A screening and intervention program that significantly reduces mortality and serious morbidity associated with grave neonatal alloimmune thrombocytopenia. Regional forskningskonferanse innen medisin og helse.
 • Kjeldsen-Kragh, J; Killie, Mette K.; Tomter, G; Golebiowska, E; Pedersen, H; Randen, I; Hauge, R; Aune, B; Oian, P; Dahl, LB; Pirhonen, J; Svennigsen, L; Wergeland, H; Lindeman, R; Husby, H; Gronn, M; Skogen, Bjørn Ragnar & Husebekk, Anne (2005). A screening and intervention program reducing mortality and serious morbidity associated with neonatal alloimmune thrombocytopenia.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:43 - Sist endret 5. juli 2021 14:54