Ingrid Randen

Bilde av Ingrid Randen
English version of this page
Telefon +47 22117820
Rom 4066
Brukernavn
Besøksadresse Avdeling for immunologi og transfusjonsmedisin KDI Kirkeveien 166 OUS Ullevål Bygg 25 4. et. 0407 Oslo
Postadresse OUS HF Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

Immunologi og genetikk, sammenheng mellom genotype og fenotype

Undervisning

 • PBL 2. semester
 • Kurs i immunologiske metoder, 3. semester
 • Kurs i transfusjonsmedisin, 6. semester

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis II fra 2002
 • Forsker OUS Ullevål fra 2000
 • Forsker og gruppeleder i Dynal 1994-1999
 • Dr. philos ved Det medisinske fakultet, UiO 1994
 • Siv.ing. i fysikk og matematikk, NTH 1986

Priser

 • Direktørens belønning for fremragende forskning, UUS 2004
 • Professor dr. med. Erik Kåss' ærespris for yngre forskere innen revmatologi, RH 1993

Samarbeid

 • Deltagelse i EUs 7. rammeprogram under forskningsprosjektet ”METOXIA” (Metastatic tumours facilitated by hypoxic tumour micro-environments)
 • Deltagelse i EUs 6. rammeprogram: ”EUROXY”

 

Emneord: Immunologi, Genetikk

Publikasjoner

 • Mirlashari, Mohammad Reza; Randen, Ingrid & Kjeldsen-Kragh, Jens (2012). Glycogen synthase kinase-3 (GSK-3) inhibition induces apoptosis in leukemic cells through mitochondria-dependent pathway. Leukemia Research.  ISSN 0145-2126.  36(4), s 499- 508 . doi: 10.1016/j.leukres.2011.11.013
 • Randen, Ingrid; Sorensen, K; Hauge, R; Dahlberg, AB; Mirlashari, MR; Thompson, Keith M & Kjeldsen-Kragh, Jens (2008). Accurate Rh phenotype determination by reticulocyte mRNA typing shortly after multiple transfusions. Haematologica.  ISSN 0390-6078.  93, s 627- 630 . doi: 10.3324/haematol.11356
 • Kjeldsen-Kragh, Jens; Killie, Mette Kjær; Tomter, G; Golebiowska, E; Randen, I; Hauge, R; Aune, Berit; Øian, Pål; Oian, P; Dahl, Lauritz Bredrup; Pirhonen, J; Lindeman, R; Husby, H; Haugen, G; Grønn, M; Skogen, Bjørn Ragnar & Husebekk, Anne (2007). A screening and intervention program aimed to reduce mortality and serious morbidity associated with severe neonatal alloimmune thrombocytopenia. Blood.  ISSN 0006-4971.  110, s 833- 839 . doi: 10.1182/blood-2006-08-040121
 • Killie, Mette Kjær; Kjeldsen-Kragh, Jens; Randen, Ingrid; Skogen, Bjørn & Husebekk, Anne (2004). Evaluation of a new flow cytometric HPA 1a screening method. A rapid and reliable tool for HPA 1a screening of blood donors and pregnant women. Transfusion and Apheresis Science.  ISSN 1473-0502.  30(2), s 89- 92
 • Killie, Mette K.; Kjeldsen-Kragh, J; Randen, I; Skogen, Bjørn Ragnar & Husebekk, Anne (2004). Evaluation of a new flow cytometric HPA 1a screening method - A rapid and reliable tool for HPA 1a screening of blood donors and pregnant women. Transfusion and Apheresis Science.  ISSN 1473-0502.  30, s 89- 92
 • Randen, Ingrid; Hauge, Reidun; Kjeldsen-Kragh, Jens & Fagerhol, Magne K (2003). Prenatal genotyping of RHD and SRY using maternal blood. Vox Sanguinis.  ISSN 0042-9007.  85(4), s 300- 306
 • Randen, Ingrid & Kjeldsen-Kragh, Jens (2003). Genomic fetal RH typing using maternal blood. Blood Banking and Transfusion Medicine.  ISSN 1304-2718.  1(1), s 75- 77
 • Randen, Ingrid; Sørensen, Kirsten; Killie, Mette Kjær & Kjeldsen-Kragh, Jens (2003). Rapid and reliable genotyping of human platelet antigen (HPA)-1, -2, -3, -4, -5 a/b and Gov a/b by melting curve analysis. Transfusion.  ISSN 0041-1132.  43(4), s 445- 450

Se alle arbeider i Cristin

 • Mirlashari, Mohammad Reza; Randen, Ingrid & Kjeldsen-Kragh, Jens (2010). Glycogen Synthase Kinase-3 beta (GSK-3 beta) Inhibition Induces Apoptosis In Leukemic Cells through Mitochondria-Dependent Pathway. Blood.  ISSN 0006-4971.  116(21), s 1190- 1190
 • Randen, Ingrid; Hauge, R; Sørensen, K.; Kjeldsen-Kragh, Jens & Osnes, Liv T. N. (2010). A NOVEL SPLICE-DONOR SITE MUTATION IN THE GPIIIA GENE IDENTIFIED IN FOUR WOMEN WITH REDUCED FIBRINOGEN RECEPTOR EXPRESSION. Haematologica.  ISSN 0390-6078.  95(Supp. 2), s 411- 411
 • Kjeldsen-Kragh, Jens; Killie, Mette K.; Tomter, G; Golebiowska, E; Pedersen, H; Randen, I; Hauge, R; Aune, Berit; Øian, Pål; Dahl, Lauritz Bredrup; Pirhonen, J; Lindemann, R; Husby, H; Grønn, M; Skogen, Bjørn Ragnar & Husebekk, Anne (2006). A screening and intervention program that significantly reduces mortality and serious morbidity associated with grave neonatal alloimmune thrombocytopenia.
 • Kjeldsen-Kragh, Jens; Killie, Mette K.; Tomter, G; Golebiowska, E; Pedersen, Helene; Randen, I; Hauge, R; Aune, Berit; Øian, Pål; Dahl, Lauritz Bredrup; Pirhonen, J; Lindemann, R; Husby, H; Grønn, M; Skogen, Bjørn Ragnar & Husebekk, Anne (2006). A screening and intervention program that significantly reduces mortality and serious morbidity associated with grave neonatal alloimmune thrombocytopenia. Regional forskningskonferanse innen medisin og helse.
 • Kjeldsen-Kragh, J; Killie, Mette K.; Tomter, G; Golebiowska, E; Pedersen, H; Randen, I; Hauge, R; Aune, B; Oian, P; Dahl, LB; Pirhonen, J; Svennigsen, L; Wergeland, H; Lindeman, R; Husby, H; Gronn, M; Skogen, Bjørn Ragnar & Husebekk, Anne (2005). A screening and intervention program reducing mortality and serious morbidity associated with neonatal alloimmune thrombocytopenia.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:43 - Sist endret 5. nov. 2014 11:33