Jarl Åsbjørn Jakobsen

Bilde av Jarl Åsbjørn Jakobsen
English version of this page
Mobiltelefon +4791687807
Rom D4.2093
Brukernavn
Besøksadresse Radiologisk avdeling Rikshospitalet Sognsvannsveien 20.
Postadresse OUS, Rikshospitalet Postboks 4950 Nydalen 0424 Oslo

Faglige interesser

 • Bildediagnostikk generelt 
 • Kontrastmidler 
 • MR, UL, CT
 • Abdominal radiologi og transplantasjonsradiologi

Forsker sammen med ph.d.-studenter på MR.
Pågående klinisk forskning om MR-kontrast. 
Adminstrasjon og ledelse av bildediagnostikk (Management in Radiology).

Undervisning

 • Forelesninger og smågruppeundervisning i radiologi.
 • Veiledning av PhD-kandidater.
 • Veiledning av mastergradskandidater.
 • Forelesninger for eksterne fora.
 • Internundervisning av spesialistkandidater

Bakgrunn

 • Spesialist i medisinsk radiologi, dr.med., MHA
 • Tidligere: Overlege. Seksjonsoverlege. Klinikksjef i 12 år på Rikshospitalet, inkludert Radiumhospitalet. 
 • Avdelingsleder for de fusjonerte radiologiske avdelinger i OUS. Nå overlege.

Verv, tidligere og nåværende 

 • Fagfellevurderer i flere europeiske tidsskrifter.
 • Styremedlem FLSB.
 • Programkomite for Management in Radiology-kongressen.
 • Redaksjonsstyremedlem i Imaging Management.
 • Medlem av WHO's Expert Panel on Radiation.
 • ESUR Contrast Media Safety Commettee. 
 • ESUR committee member. 
 • President, Association of University Radiologists in Europe. 

Samarbeid

Samarbeider med mange kliniske avdelinger på Rikshospitalet om forskning. 

BIA-prosjekt med GE Healthcare, finansiert via NFR. 

BIA-prosjekt med Mayo-klinikken. 

Emneord: Radiologi, MR, Ultralyd, CT, Kontrastmidler, Abdominal bildediagnostikk.
Publisert 13. apr. 2011 11:40 - Sist endret 24. sep. 2018 17:44