Bakterier sender antibiotika ut av cellene før de rekker å virke

Multiresistent tuberkulose er en økende global trussel, med over 480 000 nye tilfeller hvert år, og med få løsninger. En av resistensmekanismene er at bakteriene selv transporterer antibiotika ut av cellene.

Bildet kan inneholde: tekst, linje, organisme, magenta.

Det ultimate målet med dette forskningsprosjektet er å bekjempe antibiotikaresistens ved utvikling av en ny type legemiddel som kan blokkere disse antibiotikatransportørene. For å nå målet vil jeg først finne 3D-strukturen til Major Facilitator Superfamily (MFS) -transportørene som er involvert i multiresistent tuberkulose.

Strukturell informasjon er ekstremt viktig for å lykkes med å designe en inhibitor. Inhibitorene kan så bli videreutviklet til et legemiddel som kan gis i kombinasjon med tradisjonell antibiotika. Denne kombinatoriske behandlingen kan øke effektiviteten og levetiden til allerede eksisterende tuberkulosebehandling.

Det finnes hundrevis av MFS-transportører i farlige bakterier. Dersom vi lykkes med å utvikle ett MFS-legemiddel har vi fremgangsmåten til å lage flere og dermed bekjempe andre multiresistente sykdommer. 

Emneord: antibiotikaresistens, introduksjon
Publisert 25. aug. 2020 11:41 - Sist endret 3. sep. 2020 15:02