Legemidler mot sykdommer i sentralnervesystemet kan hjelpe mot antibiotikaresistens

Prosjektperioden min går mot slutten, og jeg skal her gi noen hint om hva jeg har funnet ut så langt. 

Antibiotikaresistens er et voksende problem i hele verden, og vi trenger mer forskning for å vinne kappløpet mot bakteriene. Selv i disse dager er antibiotikaresistens veldig aktuelt. Vi ser at mange av ofrene for COVID-19 i Sør-Europa dør av antibiotikaresistente bakterieinfeksjoner, les for eksempel denne artikkelen i Apollon: https://www.apollon.uio.no/artikler/2020/korona/resistens.html

En av mekanismene bakteriene bruker er å selv transportere antibiotika ut av cellene før de får tid til å virke. Dette gjør de ved hjelp av legemiddel-transportører, små proteiner som ligger i membranen på bakteriene. Det er disse jeg studerer, og prøver å finne en måte å blokkere. 

Bildet kan inneholde: tekst, linje, diagram, font.

En av transportørene mine sender i hovedsak antibiotikumet tetrasyklin ut av bakteriene. Dette gjør at mykobakterier (tuberkulose og andre lignende bakterier) ofte er resistente mot tetrasyklin. Vi tror også at transportøren kan være involvert i andre typer resistens, for eksempel rifampicin-resistens, men dette må jeg gjøre flere eksperimenter på. 

Via et samarbeid med forskere ved Universitetet i Bergen, har jeg funnet tre molekyler som ser ut til å blokkere funksjonen til transportøren. Dette vil bremse utviklingen av resistens i bakteriene. Det fine med disse molekylene er at de allerede er godkjente legemidler mot helt andre sykdommer. På den måten kan vi unngå noen av de lange og kostbare testene som helt nye legemidler må igjennom. Disse legemidlene kan dermed få et nytt bruksområde som soldater i krigen mot bakterier, dersom de videre testene er positive.

 

Deler av disse resultatene vil bli publisert i løpet av noen måneder, mens noe vil bli tatt over av samarbeidspartnere inntil videre. 

Publisert 25. aug. 2020 11:41 - Sist endret 3. sep. 2020 15:04