Karin C. Lødrup Carlsen

Professor I
Bilde av Karin C. Lødrup  Carlsen
English version of this page
Telefon 22118765
Rom OUS, Ullevål rom 09U1036 samt Rikshospitalet
Brukernavn
Besøksadresse Bygg 9 Ullevål og Rikshospitalet
Postadresse Pb 4956 Nydalen NO-0424 Oslo Norge/Norway

Faglige interesser

Forskningen omhandler astma, allergiske sykdommer og lungesykdommer hos barn og unge.

Forskningsgruppen ORAACLE har flere store prosjekter i forskningsområdet, inklusive fødselskohortstudien Miljø og barneastmastudien (etablert i 1992), "Bronkiolittstudien" en klinisk studie med senere oppfølging, prosjekter hos toppidrettsutøvere innen astma og allergiske sykdommer blant annet i to ulike EU prosjekter (GA2LEN og MeDALL hhv 6. og 7. rammeverk), genetikk og miljøfaktorer involvert i utvikling av disse sykdommer.

I desember 2014 startet vi en ny, stor multisenter, internasjonal fødselskohortstudie med randomisert intervensjonsundersøkelser der vi undersøker om astma og allergiske sykdommer kan forebygges, samt om vi kan finne faktorer tidlig i livet som bidrar til folkesykdommer senere i livet, eller faktorer som fremmer helse.

Prosjektet - PreventADALL - Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in children er et resultat av mange prosjekter som har søkt å finne risikofaktorer for astma og allergiske sykdommer; der vi nå undersøker om vi kan redusere byrden ved å styrke hudbarriere og systematisk introdudusere matvarer tidlig i spedbarnsalderen. Studiene inkluderer livsstil, miljø, ernæring, lungefunksjonsutvikling, atopisk eksem, allergi og lungesymptomer fra fødsel, med oppfølging inn i voksen alder (www.preventadall.org)

Bakgrunn

 • Professor I ved UiO fra 2017
 • fra 2010 - Forskningsleder i Kvinne- og barneklinikken, fra 2016 Forskningsleder Barne- og ungdomsklinikken
 • Redaktør av Forskningshåndboken
 • 1995 - Dr. grad ved UiO "Lungefunksjon ved tide-flowvolum målinger hos spedbarn og småbarn"
 • Barnelege
 • 1986 - Cand.med. fra  Dublin, Irland

Priser

 • 2012, 2013, 2014: Beste artikkel Oslo Universitetssykehus
 • 2009 - Kunnskapsprisen Ullevål universitetssykehus
 • 1995 - Paediatric Respiratory Research, European Respiratory Society
 • 1994 - Voksentoppens Forskningspris  innen pediatrisk allergologi og lungemedisin

Verv

 • Styremedlem i Norsk forening for allergologi og immunpatologi (NFAI)
 • Group Chair "Asthma and allergy", Paediatric Assembly, European Respiratory Society
 • Medlem Executive Committee Ga2len (Network Centres of Excellence) (EU FP6) fra 2007-
 • Medlem Executive Committee European Academy of Allergy and Clinical Immunology 2009-10
 • Medlem Long Range Planning Committee, European Respiratory Society - Paediatrics 2013-16
 • Work Package leader MeDALL (Mechanisms of Allergy Development (FP-7) 2010-15

Veiledning

 • Fullførte ph.d.-stipendiater: 16 (10 som hovedveileder)
 • Pågående ph.d.-stipendiater ca 14-15
Emneord: Astma og allergi, Barn, Lungefunksjon, Atopisk eksem, Genetikk, Miljøfaktorer
Publisert 13. apr. 2011 11:37 - Sist endret 8. des. 2020 08:39

Prosjekter