Karin C. Lødrup Carlsen

Professor I
Bilde av Karin C. Lødrup  Carlsen
English version of this page
Telefon 22118765
Rom OUS, Ullevål rom 09U1036 samt Rikshospitalet
Brukernavn
Besøksadresse Bygg 9 Ullevål og Rikshospitalet
Postadresse Pb 4956 Nydalen NO-0424 Oslo Norge/Norway

Faglige interesser

Forskningen omhandler astma, allergiske sykdommer og lungesykdommer hos barn og unge.

Forskningsgruppen ORAACLE har flere store prosjekter i forskningsområdet, inklusive fødselskohortstudien Miljø og barneastmastudien (etablert i 1992), "Bronkiolittstudien" en klinisk studie med senere oppfølging, prosjekter hos toppidrettsutøvere innen astma og allergiske sykdommer blant annet i to ulike EU prosjekter (GA2LEN og MeDALL hhv 6. og 7. rammeverk), genetikk og miljøfaktorer involvert i utvikling av disse sykdommer.

I desember 2014 startet vi en ny, stor multisenter, internasjonal fødselskohortstudie med randomisert intervensjonsundersøkelser der vi undersøker om astma og allergiske sykdommer kan forebygges, samt om vi kan finne faktorer tidlig i livet som bidrar til folkesykdommer senere i livet, eller faktorer som fremmer helse.

Prosjektet - PreventADALL - Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in children er et resultat av mange prosjekter som har søkt å finne risikofaktorer for astma og allergiske sykdommer; der vi nå undersøker om vi kan redusere byrden ved å styrke hudbarriere og systematisk introdudusere matvarer tidlig i spedbarnsalderen. Studiene inkluderer livsstil, miljø, ernæring, lungefunksjonsutvikling, atopisk eksem, allergi og lungesymptomer fra fødsel, med oppfølging inn i voksen alder (www.preventadall.org)

Bakgrunn

 • Professor I ved UiO fra 2017
 • fra 2010 - Forskningsleder i Kvinne- og barneklinikken, fra 2016 Forskningsleder Barne- og ungdomsklinikken
 • Redaktør av Forskningshåndboken
 • 1995 - Dr. grad ved UiO "Lungefunksjon ved tide-flowvolum målinger hos spedbarn og småbarn"
 • Barnelege
 • 1986 - Cand.med. fra  Dublin, Irland

Priser

 • 2012, 2013, 2014: Beste artikkel Oslo universitetssykehus
 • 2009 - Kunnskapsprisen Ullevål universitetssykehus
 • 1995 - Paediatric Respiratory Research, European Respiratory Society
 • 1994 - Voksentoppens Forskningspris  innen pediatrisk allergologi og lungemedisin

Verv

 • Styremedlem i Norsk forening for allergologi og immunpatologi (NFAI)
 • Group Chair "Asthma and allergy", Paediatric Assembly, European Respiratory Society
 • Medlem Executive Committee Ga2len (Network Centres of Excellence) (EU FP6) fra 2007-
 • Medlem Executive Committee European Academy of Allergy and Clinical Immunology 2009-10
 • Medlem Long Range Planning Committee, European Respiratory Society - Paediatrics 2013-16
 • Work Package leader MeDALL (Mechanisms of Allergy Development (FP-7) 2010-15

Veiledning

 • Fullførte ph.d.-stipendiater: 16 (10 som hovedveileder)
 • Pågående ph.d.-stipendiater ca 14-15
Emneord: Astma og allergi, Barn, Lungefunksjon, Atopisk eksem, Genetikk, Miljøfaktorer

Publikasjoner

 • Bains, Karen Eline Stensby; Gudmundsdottir, Hrefna Katrin; Färdig, Martin; Amnö, Erik; Jonassen, Christine M & Nordlund, Björn [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Infant lung function: criteria for selecting tidal flow–volume loops. European Respiratory Journal Open Research (ERJ Open Research). ISSN 2312-0541. 8(4). doi: 10.1183/23120541.00165-2022.
 • Gudmundsdottir, Hrefna Katrin; Carlsen, Oda Cecilie; Bains, Karen Eline Stensby; Färdig, Martin; Haugen, Guttorm Nils & Jonassen, Christine M [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). Infant lung function and maternal physical activity in the first half of pregnancy. European Respiratory Journal Open Research (ERJ Open Research). ISSN 2312-0541. 8(4). doi: 10.1183/23120541.00172-2022.
 • Gudmundsdottir, Hrefna Katrin; Hilde, Katarina; Bains, Karen Eline Stensby; Färdig, Martin; Haugen, Guttorm Nils & Leblanc, Marissa Erin [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). Fetal thoracic circumference in mid-pregnancy and infant lung function. Pediatric Pulmonology. ISSN 8755-6863. doi: 10.1002/ppul.26153.
 • Bains, Karen Eline Stensby; Färdig, Martin; Gudmundsdottir, Hrefna Katrin; Almqvist, Catarina; Hedlin, Gunilla & Nordhagen, Live Solveig [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2022). Infant tidal flow–volume parameters and arousal state. European Respiratory Journal Open Research (ERJ Open Research). ISSN 2312-0541. 8:00163-2022(4), s. 1–8. doi: 10.1183/23120541.00163-2022.
 • Skjerven, Håvard Ove; Lie, Anine; Vettukattil, Muhammad Riyas; Rehbinder, Eva Maria; Leblanc, Marissa Erin & Asarnoj, Anna [Vis alle 29 forfattere av denne artikkelen] (2022). Early food intervention and skin emollients to prevent food allergy in young children (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial. The Lancet. ISSN 0140-6736. 399(10344), s. 2398–2411. doi: 10.1016/S0140-6736%2822%2900687-0. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordhagen, Live Solveig; Løfsgaard, Vibeke S.; Småstuen, Milada Cvancarova; Glavin, Kari; Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Monica Hauger [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2022). Maternal food-avoidance diets and dietary supplements during breastfeeding. Nursing Open. ISSN 2054-1058. doi: 10.1002/nop2.1298. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kordt Sundet, Birgitte; Kreyberg, Ina; Staff, Anne Cathrine; Carlsen, Karin Cecilie Lødrup; Bains, Karen Eline Stensby & Berg, Jens Petter [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2022). The effect of nicotine-containing products and fetal sex on placenta-associated circulating midpregnancy biomarkers. Biology of Sex Differences. ISSN 2042-6410. 13(1), s. 1–10. doi: 10.1186/s13293-022-00443-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Mägi, Caroline-Aleksi Olsson; Despriee, Åshild; Småstuen, Milada Cvancarova; Almqvist, Catarina; Bahram, Fuad & Bakkeheim, Egil [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2022). Maternal Stress, Early Life Factors and Infant Salivary Cortisol Levels. Children. ISSN 2227-9067. 9(5). doi: 10.3390/children9050623. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lie, Anine; Wärnberg Gerdin, Sabina; Skrindo, Ingebjørg; Rehbinder, Eva Maria; Jonassen, Christine M & LeBlanc, Marissa Erin [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2022). Evaluation of Skin Prick Test Reading Time at 10 versus 15 min in Young Infants. International Archives of Allergy and Immunology. ISSN 1018-2438. 183, s. 824–834. doi: 10.1159/000522526. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bousquet, Jean; Pfaar, Oliver; Agache, Ioana; Bedbrook, Anna; Akdis, CA & Canonica, G. Walter [Vis alle 178 forfattere av denne artikkelen] (2021). ARIA-EAACI care pathways for allergen immunotherapy in respiratory allergy. Clinical and Translational Allergy. ISSN 2045-7022. 11(4), s. 1–11. doi: 10.1002/clt2.12014. Fulltekst i vitenarkiv
 • Endre, Kim Magnus Advocaat; Landrø, Linn Aina Ysland; LeBlanc, Marissa Erin; Gjersvik, Petter; Carlsen, Karin Cecilie Lødrup & Haugen, Guttorm Nils [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2021). Eczema distribution in girls and boys during infancy: A cohort study on atopic dermatitis. Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. ISSN 2213-2198. 9(9), s. 3513–3516. doi: 10.1016/j.jaip.2021.04.053. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hoyer, A.; Rehbinder, Eva Maria; Färdig, Martin; Asad, Samina; Carlsen, Karin Cecilie Lødrup & Endre, Kim Magnus Advocaat [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2021). Filaggrin mutations in relation to skin barrier and atopic dermatitis in early infancy. British Journal of Dermatology. ISSN 0007-0963. s. 1–9. doi: 10.1111/bjd.20831. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kelleher, Maeve M; Cro, Suzie; Cornelius, Victoria; Carlsen, Karin Cecilie Lødrup; Skjerven, Håvard Ove & Rehbinder, Eva Maria [Vis alle 28 forfattere av denne artikkelen] (2021). Skin care interventions in infants for preventing eczema and food allergy. Cochrane Database of Systematic Reviews. ISSN 1469-493X. 2021(2). doi: 10.1002/14651858.CD013534.pub2.
 • Værnesbranden, Caren Magdalena Rydland; Wiik, Johanna; Sjøborg, Katrine Dønvold; Staff, Anne Cathrine; Carlsen, Karin Cecilie Lødrup & Haugen, Guttorm Nils [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2021). Maternal human papillomavirus infections at mid-pregnancy and delivery in a Scandinavian mother–child cohort study. International Journal of Infectious Diseases. ISSN 1201-9712. 108, s. 574–581. doi: 10.1016/j.ijid.2021.05.064. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wärnberg Gerdin, Sabina; Lie, Anine; Asarnoj, Anna; Borres, Magnus P.; Lødrup Carlsen, Karin C. & Färdig, Martin [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2021). Impaired skin barrier and allergic sensitization in early infancy. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. doi: 10.1111/all.15170.
 • Despriee, Åshild; Mägi, Caroline-Aleksi Olsson; Småstuen, Milada Cvancarova; Glavin, Kari; Nordhagen, Live Solveig & Jonassen, Christine M [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Prevalence and perinatal risk factors of parent-reported colic, abdominal pain and other pain or discomforts in infants until 3 months of age - A prospective cohort study in PreventADALL. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. s. 1–14. doi: 10.1111/jocn.16097. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hilde, Katarina; Carlsen, Karin Cecilie Lødrup; Bains, Karen Eline Stensby; Gudmundsdóttir, Hrefna Katrín; Jonassen, Christine M & Kreyberg, Ina [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fetal Thoracic Circumference and Lung Volume and Their Relation to Fetal Size and Pulmonary Artery Blood Flow. Journal of ultrasound in medicine. ISSN 0278-4297. s. 1–9. doi: 10.1002/jum.15785. Fulltekst i vitenarkiv
 • Carlsen, Oda Cecilie; Gudmundsdóttir, Hrefna Katrín; Bains, Karen Eline Stensby; Bertelsen, Randi Jacobsen; Carlsen, Karin C. Lødrup & Carlsen, Kai-Håkon [Vis alle 27 forfattere av denne artikkelen] (2021). Physical activity in pregnancy: a Norwegian-Swedish mother-child birth cohort study. AJOG Global Reports. 1(1). doi: 10.1016/j.xagr.2020.100002. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Morten; Lokmic, Asima; Angell, Inga Leena; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon & Haugen, Guttorm [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2021). Fecal Microbiota Nutrient Utilization Potential Suggests Mucins as Drivers for Initial Gut Colonization of Mother-Child-Shared Bacteria. Applied and Environmental Microbiology. ISSN 0099-2240. 87(6). doi: 10.1128/AEM.02201-20.
 • Tedner, Sandra G.; Söderhäll, Cilla; Konradsen, Jon R.; Bains, Karen Eline Stensby; Borres, Magnus P. & Carlsen, Kai-Håkon [Vis alle 24 forfattere av denne artikkelen] (2021). Extract and molecular-based early infant sensitization and associated factors—A PreventADALL study. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. doi: 10.1111/all.14805. Fulltekst i vitenarkiv
 • Endre, Kim Magnus Advocaat; Landrø, Linn Aina Ysland; LeBlanc, Marissa Erin; Gjersvik, Petter; Carlsen, Karin C. Lødrup & Haugen, Guttorm [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2021). Diagnosing atopic dermatitis in infancy using established diagnostic criteria: a cohort study. British Journal of Dermatology. ISSN 0007-0963. 186(6), s. 50–58. doi: 10.1111/bjd.19831. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kelleher, Maeve M.; Cro, Suzie; Van Vogt, Eleanor; Cornelius, Victoria; Carlsen, Karin C. Lødrup & Skjerven, Håvard Ove [Vis alle 28 forfattere av denne artikkelen] (2021). Skincare interventions in infants for preventing eczema and food allergy: A cochrane systematic review and individual participant data meta-analysis. Clinical and Experimental Allergy. ISSN 0954-7894. 51(3), s. 402–418. doi: 10.1111/cea.13847.
 • Xu, Cheng-Jian; Gruzieva, Olena; Qi, Cancan; Esplugues, Ana; Gehring, Ulrike & Bergström, Anna [Vis alle 45 forfattere av denne artikkelen] (2020). Shared DNA methylation signatures in childhood allergy: The MeDALL study. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 147(3), s. 1031–1040. doi: 10.1016/j.jaci.2020.11.044.
 • Bousquet, Jean; Antó, Josep; Bachert, Claus; Haahtela, Tari; Zuberbier, Torsten & Czarlewski, Wienczyslawa [Vis alle 39 forfattere av denne artikkelen] (2020). ARIA digital anamorphosis: Digital transformation of health and care in airway diseases from research to practice. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 76, s. 168–190. doi: 10.1111/all.14422.
 • Bousquet, Jean; Cristol, Jean-Paul; Czarlewski, Wienczyslawa; Antó, Josep M.; Martineau, Adrian R & Haahtela, Tari [Vis alle 29 forfattere av denne artikkelen] (2020). Nrf2-interacting nutrients and COVID-19: time for research to develop adaptation strategies . Clinical and Translational Allergy. ISSN 2045-7022. 10(58). doi: 10.1186/s13601-020-00362-7. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hilde, Katarina; Carlsen, Karin C. Lødrup & Haugen, Guttorm (2020). Doppler measures of blood flow in right and left branches of the fetal pulmonary artery. Journal of Maternal-Fetal & Neonatal Medicine. ISSN 1476-7058. s. 1–5. doi: 10.1080/14767058.2020.1807509. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bédard, Annabelle; Antó, Josep M.; Fonseca, Joao; Arnavielhe, Sylvie; Bachert, Claus & Bedbrook, Anna [Vis alle 36 forfattere av denne artikkelen] (2020). Correlation between work impairment, scores of rhinitis severity and asthma using the MASK-air ® App . Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 75(7), s. 1672–1688. doi: 10.1111/all.14204.
 • Magi, Caroline-Aleksi Olsson; Backlund, Anders Bjerg; Carlsen, Karin C. Lødrup; Almqvist, Catarina; Carlsen, Kai-Håkon & Granum, Berit [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2020). Allergic disease and risk of stress in pregnant women: a PreventADALL study. European Respiratory Journal Open Research (ERJ Open Research). ISSN 2312-0541. 6(4). doi: 10.1183/23120541.00175-2020. Fulltekst i vitenarkiv
 • Liu, Norrice M.; Carlsen, Karin C. Lødrup; Cunningham, Steve; Fenu, Grazia; Fleming, Louise J. & Gappa, Monika [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2020). First analysis of the Severe Paediatric Asthma Collaborative in Europe registry . European Respiratory Journal Open Research (ERJ Open Research). ISSN 2312-0541. 6. doi: 10.1183/23120541.00566-2020. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hunderi, Jon Olav; Rolfsjord, Leif Bjarte; Carlsen, Karin C. Lødrup; Holst, René; Bakkeheim, Egil & Berents, Teresa Løvold [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2020). Virus, allergic sensitisation and cortisol in infant bronchiolitis and risk of early asthma. European Respiratory Journal Open Research (ERJ Open Research). ISSN 2312-0541. 6(1). doi: 10.1183/23120541.00268-2019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Melby, Kjetil K.; Carlsen, Karin C. Lødrup; Håland, Geir; Samdal, Helvi Holm & Carlsen, Kai-Håkon (2020). Helicobacter pylori in early childhood and asthma in adolescence. BMC Research Notes. ISSN 1756-0500. 13. doi: 10.1186/s13104-020-04941-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nilsen, Morten; Schinagl, Carina Madelen; Angell, Inga Leena; Arntzen, Magnus Øverlie; Carlsen, Karin C. Lødrup & Carlsen, Kai-Håkon [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2020). Butyrate Levels in the Transition from an Infant-to an Adult-Like Gut Microbiota Correlate with Bacterial Networks Associated with Eubacterium Rectale and Ruminococcus Gnavus. Genes. ISSN 2073-4425. 11(11). doi: 10.3390/genes11111245. Fulltekst i vitenarkiv
 • Angell, Inga Leena; Nilsen, Morten; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Hedlin, Gunilla & Jonassen, Christine M [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2020). De novo species identification using 16S rRNA gene nanopore sequencing. PeerJ. ISSN 2167-8359. 8:e10029, s. 1–11. doi: 10.7717/peerj.10029. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kelleher, Maeve M; Cro, Suzie; Cornelius, Victoria; Axon, Emma; Carlsen, Karin C. Lødrup & Skjerven, Håvard Ove [Vis alle 23 forfattere av denne artikkelen] (2020). Skincare interventions in infants for preventing eczema and food allergy. Cochrane Database of Systematic Reviews. ISSN 1469-493X. 2020(2), s. 1–24. doi: 10.1002/14651858.CD013534. Fulltekst i vitenarkiv
 • Nordhagen, Live Solveig; Kreyberg, Ina; Bains, Karen Eline Stensby; Carlsen, Kai-Håkon; Glavin, Kari & Skjerven, Håvard Ove [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2020). Maternal use of nicotine products and breastfeeding 3 months postpartum. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 109(12), s. 2594–2603. doi: 10.1111/apa.15299. Fulltekst i vitenarkiv
 • Skjerven, Håvard Ove; Rehbinder, Eva Maria; Vettukattil, Muhammad Riyas; LeBlanc, Marissa Erin; Granum, Berit & Haugen, Guttorm [Vis alle 35 forfattere av denne artikkelen] (2020). Skin emollient and early complementary feeding to prevent infant atopic dermatitis (PreventADALL): a factorial, multicentre, cluster-randomised trial. The Lancet. ISSN 0140-6736. 395(10228), s. 951–961. doi: 10.1016/S0140-6736%2819%2932983-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hov, Brit; Andersen, Tiina Maarit; Toussaint, Michel; Fondenes, Ove; Carlsen, Karin C. Lødrup & Hovland, Vegard (2019). Optimizing expiratory flows during mechanical cough in a pediatric neuromuscular lung model. Pediatric Pulmonology. ISSN 8755-6863. 55(2), s. 433–440. doi: 10.1002/ppul.24606.
 • Endre, Kim Magnus Advocaat; Rehbinder, Eva Maria; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Gjersvik, Petter & Hedlin, Gunilla [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2019). Maternal and paternal atopic dermatitis and risk of atopic dermatitis during early infancy in girls and boys. Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. ISSN 2213-2198. 8(1), s. 416–418. doi: 10.1016/j.jaip.2019.06.039. Fulltekst i vitenarkiv
 • Schinagl, Carina Madelen; Rehbinder, Eva Maria; Carlsen, Karin C. Lødrup; Gudbrandsgard, Malén; Carlsen, Kai-Håkon & Haugen, Guttorm [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2019). Food and nutrient intake and adherence to dietary recommendations during pregnancy: A nordic mother?child population-based cohort. Food & Nutrition Research. ISSN 1654-6628. 63:3676, s. 1–11. doi: 10.29219/fnr.v63.3676. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kvalem, Helen Engelstad; Nygaard, Unni Cecilie; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Haug, Line Småstuen & Granum, Berit (2019). Perfluoroalkyl substances, airways infections, allergy and asthma related health outcomes – implications of gender, exposure period and study design. Environment International. ISSN 0160-4120. 134. doi: 10.1016/j.envint.2019.105259. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kreyberg, Ina; Bains, Karen Eline Stensby; Carlsen, Kai-Håkon; Granum, Berit; Hilde, Katarina & Gudmundsdóttir, Hrefna Katrín [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2019). Snus in pregnancy and infant birth size: a mother–child birth cohort study. European Respiratory Journal Open Research (ERJ Open Research). ISSN 2312-0541. 5(4), s. 1–10. doi: 10.1183/23120541.00255-2019. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reier-Nilsen, Tonje; Carlsen, Karin C. Lødrup; Michelsen, Merethe Melbye; Drottning, Sebastian; Carlsen, Kai-Håkon & Zhang, Chi [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). Parent and child perception of quality of life in a randomized controlled peanut oral immunotherapy trial. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 30(6), s. 638–645. doi: 10.1111/pai.13066.
 • Rolfsjord, Leif Bjarte; Skjerven, Håvard Ove; Bakkeheim, Egil; Berents, Teresa Løvold; Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2019). Quality of life, salivary cortisol and atopic diseases in young children. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 14:e0214040(8), s. 1–17. doi: 10.1371/journal.pone.0214040. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rehbinder, Eva Maria; Endre, Kim Magnus Advocaat; Carlsen, Karin C. Lødrup; Asarnoj, Anna; Bains, Karen Eline Stensby & Berents, Teresa Løvold [Vis alle 21 forfattere av denne artikkelen] (2019). Predicting skin barrier dysfunction and atopic dermatitis in early infancy. Journal of Allergy and Clinical Immunology: In Practice. ISSN 2213-2198. s. 1–15. doi: 10.1016/j.jaip.2019.09.014. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bousquet, Jean; Schünemann, Holger J.; Togias, Akdis; Bachert, Claus; Erhola, Martina & Hellings, Peter W. [Vis alle 102 forfattere av denne artikkelen] (2019). Next-generation Allergic Rhinitis and Its Impact on Asthma (ARIA) guidelines for allergic rhinitis based on Grading of Recommendations Assessment, Development and Evaluation (GRADE) and real-world evidence. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 145(1), s. 70–80. doi: 10.1016/j.jaci.2019.06.049.
 • Bousquet, J. Jean; Schünemann, Holger J.; Togias, Alkis; Erhola, Marina; Hellings, Peter W. & Zuberbier, Torsten [Vis alle 249 forfattere av denne artikkelen] (2019). Next-generation ARIA care pathways for rhinitis and asthma: A model for multimorbid chronic diseases. Clinical and Translational Allergy. ISSN 2045-7022. 9:44, s. 1–15. doi: 10.1186/s13601-019-0279-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Bousquet, Jean; Pfaar, O; Togias, A; Schünemann, HJ; Ansotegui, I & Papadopoulos, NG [Vis alle 93 forfattere av denne artikkelen] (2019). 2019 ARIA Care pathways for allergen immunotherapy. Allergologie. ISSN 0344-5062. 42(9), s. 404–425. doi: 10.5414/ALX02096.
 • Bousquet, Jean; Pfaar, Oliver; Togias, Alkis; Schünemann, Holger J.; Ansotegui, Ignacio & Papadopoulos, Nikolaos G. [Vis alle 94 forfattere av denne artikkelen] (2019). 2019 ARIA Care pathways for allergen immunotherapy. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 74(11), s. 2087–2102. doi: 10.1111/all.13805.
 • Bosnic-Anticevich, Sinthia; Costa, Elisio; Menditto, Enrica; Lourenco, Olga; Novellino, Ettore & Bialek, Slawomir [Vis alle 122 forfattere av denne artikkelen] (2019). ARIA pharmacy 2018 “Allergic rhinitis care pathways for community pharmacy”. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 74(7), s. 1219–1236. doi: 10.1111/all.13701.
 • Benet, Marta; Albang, Richard; Pinart, Mariona; Hohmann, Cynthia; Tischer, Christina G. & Annesi-Maesano, Isabella [Vis alle 38 forfattere av denne artikkelen] (2019). Integrating clinical and epidemiologic data on allergic diseases across birth cohorts: A harmonization study in the mechanisms of the development of allergy project. American Journal of Epidemiology. ISSN 0002-9262. 188(2), s. 408–417. doi: 10.1093/aje/kwy242.
 • Kreyberg, Ina; Bains, Karen Eline Stensby; Carlsen, Kai-Håkon; Granum, Berit; Gudmundsdóttir, Hrefna Katrín & Haugen, Guttorm [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2019). Stopping when knowing: use of snus and nicotine during pregnancy in Scandinavia. European Respiratory Journal Open Research (ERJ Open Research). ISSN 2312-0541. 5(2). doi: 10.1183/23120541.00197-2018. Fulltekst i vitenarkiv
 • Granlund, Peder Annæus; Ødegaard, Jostein Strand; Skjerven, Håvard Ove; Carlsen, Karin C. Lødrup; Hanséus, Katarina & Rögnvaldsson, Ingolfur [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Survey of 23 Nordic university hospitals showed that 77% lacked written procedures for measuring and interpreting blood pressure in infants. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 108(2), s. 266–270. doi: 10.1111/apa.14492. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kreyberg, Ina; Nordhagen, Live Solveig; Bains, Karen Eline Stensby; Alexander, Jan; Becher, Rune & Carlsen, Kai-Håkon [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2019). An update on prevalence and risk of snus and nicotine replacement therapy during pregnancy and breastfeeding. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 108(7), s. 1215–1221. doi: 10.1111/apa.14737. Fulltekst i vitenarkiv
 • Kunst, Natalia R.; Lindvik, Helene; Carlsen, Kai-Håkon; Håland, Geir; Jørgensen, Eivind & Carlsen, Karin C. Lødrup (2019). Cost-effectiveness of diagnostic algorithms for peanut allergy in children. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 143(3), s. 1243–1246. doi: 10.1016/j.jaci.2018.10.050.
 • Bousquet, Jean; Hellings, Peter W.; Agache, Ioana; Amat, Flore; Annesi-Maesano, Isabella & Ansotegui, Ignacio J. [Vis alle 49 forfattere av denne artikkelen] (2018). Allergic rhinitis and its impact on asthma (ARIA) Phase 4 (2018): Change management in allergic rhinitis and asthma multimorbidity using mobile technology. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 143(3), s. 864–879. doi: 10.1016/j.jaci.2018.08.049.
 • Hunderi, Jon Olav; Carlsen, Karin C. Lødrup; Rolfsjord, Leif Bjarte; Carlsen, Kai-Håkon; Mowinckel, Petter & Skjerven, Håvard Ove (2018). Parental severity assessment predicts supportive care in infant bronchiolitis. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 108, s. 131–137. doi: 10.1111/apa.14443. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reier-Nilsen, Tonje; Michelsen, Merethe Melbye; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Mowinckel, Petter & Nygaard, Unni Cecilie [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Feasibility of desensitizing children highly allergic to peanut by high-dose oral immunotherapy. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 74(2), s. 337–348. doi: 10.1111/all.13604. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rehbinder, Eva Maria; Carlsen, Karin C. Lødrup; Staff, Anne Cathrine; Angell, Inga Leena; Landrø, Linn Aina Ysland & Hilde, Katarina [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Is amniotic fluid of women with uncomplicated term pregnancies free of bacteria? American Journal of Obstetrics and Gynecology. ISSN 0002-9378. 219(3), s. 289.e1–289.e12. doi: 10.1016/j.ajog.2018.05.028. Fulltekst i vitenarkiv
 • Xu, Cheng-Jian; Söderhäll, Cilla; Bustamante, Mariona; Baïz, Nour; Gruzieva, Olena & Gehring, Ulrike [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2018). DNA methylation in childhood asthma: an epigenome-wide meta-analysis. The Lancet Respiratory Medicine. ISSN 2213-2600. 6(5), s. 379–388. doi: 10.1016/S2213-2600%2818%2930052-3. Fulltekst i vitenarkiv
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Skjerven, Håvard Ove & Carlsen, Kai-Håkon (2018). The toxicity of E-cigarettes and children's respiratory health. Paediatric Respiratory Reviews. ISSN 1526-0542. 28, s. 63–67. doi: 10.1016/j.prrv.2018.01.002.
 • Liu, Norrice M.; van Aalderen, Wim M.C.; Carlsen, Karin C. Lødrup; Coleman, Courtney; Chalmers, James & Cunningham, Steve [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2018). Severe paediatric asthma collaborative in Europe (SPACE): Protocol for a european registry. Breathe. ISSN 1810-6838. 14(2), s. 93–98. doi: 10.1183/20734735.002018. Fulltekst i vitenarkiv
 • Reier-Nilsen, Tonje; Michelsen, Merethe Melbye; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Mowinckel, Petter & Nygaard, Unni Cecilie [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2018). Predicting reactivity threshold in children with anaphylaxis to peanut. Clinical and Experimental Allergy. ISSN 0954-7894. 48(4), s. 415–423. doi: 10.1111/cea.13078.
 • Impinen, Antti; Nygaard, Unni Cecilie; Carlsen, Karin C. Lødrup; Mowinckel, Petter; Carlsen, Kai-Håkon & Haug, Line Småstuen [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Prenatal exposure to perfluoralkyl substances (PFASs) associated with respiratory tract infections but not allergy- and asthma-related health outcomes in childhood. Environmental Research. ISSN 0013-9351. 160, s. 518–523. doi: 10.1016/j.envres.2017.10.012.
 • Brożek, Jan L.; Bousquet, Jean; Agache, Ioana; Agarwal, Arnav; Bachert, Claus & Bosnic-Anticevich, Sinthia [Vis alle 60 forfattere av denne artikkelen] (2017). Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA) guidelines—2016 revision. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 140(4), s. 950–958. doi: 10.1016/j.jaci.2017.03.050.
 • Lindvik, Helene; Carlsen, Karin C. Lødrup; Mowinckel, Petter; Navaratnam, Jesintha; Borres, Magnus P. & Carlsen, Kai-Håkon (2017). Conjunctival provocation test in diagnosis of peanut allergy in children. Clinical and Experimental Allergy. ISSN 0954-7894. 47(6), s. 785–794. doi: 10.1111/cea.12899.
 • Rolfsjord, Leif Bjarte; Bakkeheim, Egil; Berents, Teresa Løvold; Alm, Johan; Skjerven, Håvard Ove & Carlsen, Kai-Håkon [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2017). Morning salivary cortisol in young children: reference values and the effects of age, sex, and acute bronchiolitis. Journal of Pediatrics. ISSN 0022-3476. 184, s. 193–198.e3. doi: 10.1016/j.jpeds.2017.01.064. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berents, Teresa Løvold; Carlsen, Karin C. Lødrup; Mowinckel, Petter; Skjerven, Håvard Ove; Rolfsjord, Leif Bjarte & Nordhagen, Live Solveig [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Weight-for-length, early weight-gain velocity and atopic dermatitis in infancy and at two years of age: A cohort study. BMC Pediatrics. ISSN 1471-2431. 17:141, s. 1–8. doi: 10.1186/s12887-017-0889-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Anto, Josep M.; Bousquet, Jean; Akdis, Mubeccel; Auffray, Charles; Keil, Thomas & Momas, Isabelle [Vis alle 88 forfattere av denne artikkelen] (2017). Mechanisms of the Development of Allergy (MeDALL): Introducing novel concepts in allergy phenotypes. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 139(2), s. 388–399. doi: 10.1016/j.jaci.2016.12.940.
 • Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2016). Asthma and the Olympians. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. s. 409–410. doi: 10.1016/j.jaci.2016.05.025.
 • Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2016). Elektroniske sigaretter. Fagbladet Allergi i praksis. ISSN 0806-5462. 3, s. 34–39.
 • Bousquet, Jean; Farrell, J; Crooks, G; Hellings, P; Bel, EH & Bewick, M [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2016). Scaling up strategies of the chronic respiratory disease programme of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (Action Plan B3: Area 5). Clinical and Translational Allergy. ISSN 2045-7022. 6:29, s. 1–18. doi: 10.1186/s13601-016-0116-9.
 • Bousquet, Jean; Hellings, PW; Agache, I; Bedbrook, A; Bachert, C & Bergmann, KC [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2016). ARIA 2016: Care pathways implementing emerging technologies for predictive medicine in rhinitis and asthma across the life cycle. Clinical and Translational Allergy. ISSN 2045-7022. 6:47, s. 1–14. doi: 10.1186/s13601-016-0137-4.
 • Siroux, Valérie; Lupinek, Christian; Resch, Yvonne; Curin, Mirela; Just, Jocelyne & Keil, Thomas [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2016). Specific IgE and IgG measured by the MeDALL allergen-chip depend on allergen and route of exposure: The EGEA study. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 139(2), s. 643–654.e6. doi: 10.1016/j.jaci.2016.05.023.
 • Berents, Teresa Løvold; Carlsen, Karin C. Lødrup; Mowinckel, Petter; Skjerven, Håvard Ove; Rolfsjord, Leif Bjarte & Bradley, Maria [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Transepidermal water loss in infancy associated with atopic eczema at 2 years: a population-based cohort study. British Journal of Dermatology. ISSN 0007-0963. 177(3), s. e35–e37. doi: 10.1111/bjd.15157.
 • Bousquet, Jean; Schünemann, Holger J.; Hellings, Peter W.; Arnavielhe, Sylvie; Bachert, Claus & Bedbrook, Anna [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2016). MACVIA clinical decision algorithm in adolescents and adults with allergic rhinitis. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 138(2), s. 367–374.e2. doi: 10.1016/j.jaci.2016.03.025.
 • Gervin, Kristina; Kulle, Bettina; Hjorthaug, Hanne Sagsveen; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon & Undlien, Dag Erik [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Intra-individual changes in DNA methylation not mediated by cell-type composition are correlated with aging during childhood. Clinical Epigenetics. ISSN 1868-7075. 8:110, s. 1–12. doi: 10.1186/s13148-016-0277-3.
 • Bousquet, Jean; Bewick, M; Cano, A; Eklund, P; Fico, G & Goswami, N [Vis alle 53 forfattere av denne artikkelen] (2016). Building bridges for innovation in ageing: Synergies between Action Groups of the EIP on AHA. The Journal of Nutrition, Health & Aging. ISSN 1279-7707. 21(1), s. 92–104. doi: 10.1007/s12603-016-0803-1.
 • Bousquet, Jean; Anto, JM; Akdis, M; Auffray, C; Keil, T & Momas, I [Vis alle 53 forfattere av denne artikkelen] (2016). Paving the way of systems biology and precision medicine in allergic diseases: the MeDALL success story: Mechanisms of the Development of ALLergy; EU FP7-CP-IP; Project No: 261357; 2010–2015. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 71(11), s. 1513–1525. doi: 10.1111/all.12880.
 • Westergren, Thomas; Berntsen, Sveinung; Carlsen, Karin C. Lødrup; Mowinckel, Petter; Håland, Geir & Fegran, Liv (2016). Perceived exercise limitation in asthma: the role of disease severity, overweight and physical activity in children. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 28(1), s. 86–92. doi: 10.1111/pai.12670. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berents, Teresa Løvold; Carlsen, Karin C. Lødrup; Mowinckel, Petter; Sandvik, Leiv; Skjerven, Håvard Ove & Rolfsjord, Leif Bjarte [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2016). Vitamin D levels and atopic eczema in infancy and early childhood in Norway: a cohort study. British Journal of Dermatology. ISSN 0007-0963. 175(1), s. 95–101. doi: 10.1111/bjd.14537.
 • Rolfsjord, Leif Bjarte; Skjerven, Håvard Ove; Carlsen, Kai-Håkon; Mowinckel, Petter; Bains, Karen-Eline Stensby & Bakkeheim, Egil [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). The severity of acute bronchiolitis in infants was associated with quality of life nine months later. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 105(7), s. 834–841. doi: 10.1111/apa.13396.
 • Bousquet, Jean; Barbara, Cristina; Bateman, Eric; Bel, Elisabeth; Bewick, Mike & Chavannes, Niels H. [Vis alle 19 forfattere av denne artikkelen] (2016). AIRWAYS-ICPs (European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing) from concept to implementation. European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 47(4), s. 1028–1033. doi: 10.1183/13993003.01856-2015.
 • Skjerven, Håvard Ove; Megremis, S; Papadopoulos, NG; Mowinckel, Petter; Carlsen, Kai-Hakon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2016). Virus Type and genomic Load in Acute Bronchiolitis: Severity and Treatment Response With Inhaled Adrenaline. Journal of Infectious Diseases. ISSN 0022-1899. 213(6), s. 915–921. doi: 10.1093/infdis/jiv513.
 • Brand, Paul L.P.; Mäkelä, Mika J.; Szefler, Stanley J.; Frischer, Thomas; Price, David & Carlsen, Kai-Håkon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Monitoring asthma in childhood: Symptoms, exacerbations and quality of life. European Respiratory Review. ISSN 0905-9180. 24(136), s. 187–193. doi: 10.1183/16000617.00003614.
 • Rottier, Bart L.; Eber, Ernst; Hedlin, Gunilla; Turner, Steve; Wooler, Edwina & Mantzourani, Eva [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Monitoring asthma in childhood: Management-related issues. European Respiratory Review. ISSN 0905-9180. 24(136), s. 194–203. doi: 10.1183/16000617.00003814.
 • Smit, Henriette A.; Pinart, Mariona; Antó, Josep Maria; Keil, Thomas; Bousquet, Jean & Carlsen, Kai-Håkon [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). Childhood asthma prediction models: a systematic review. The Lancet Respiratory Medicine. ISSN 2213-2600. 3(12), s. 973–984. doi: 10.1016/S2213-2600%2815%2900428-2.
 • Bousquet, Jean; Schunemann, HJ; Fonseca, J; Samolinski, B; Bachert, C & Canonica, GW [Vis alle 263 forfattere av denne artikkelen] (2015). MACVIA-ARIA Sentinel NetworK for allergic rhinitis (MASK-rhinitis): The new generation guideline implementation. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 70(11), s. 1372–1392. doi: 10.1111/all.12686.
 • Edwards, Alan Martin; Bibawy, Dalia; Matthews, Sharon; Tongue, Nicky; Arshad, Syed Hasan & Carlsen, Karin C. Lødrup [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2015). Long-term use of a 4% sodium cromoglicate cutaneous emulsion in the treatment of moderate to severe atopic dermatitis in children. Journal of dermatological treatment (Print). ISSN 0954-6634. 26(6), s. 541–547. doi: 10.3109/09546634.2015.1034077.
 • Bousquet, Jean; Anto, JM; Wickman, M; Keil, T; Valenta, R & Haahtela, T [Vis alle 74 forfattere av denne artikkelen] (2015). Are allergic multimorbidities and IgE polysensitization associated with the persistence or re-occurrence of foetal type 2 signalling? the MeDALL hypothesis. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 70(9), s. 1062–1078. doi: 10.1111/all.12637.
 • Bousquet, Jean; Antó, Jósep Maria; Berkouk, Karim; Gergen, Peter J.; Antunes, João Pinto & Augé, Philippe [Vis alle 54 forfattere av denne artikkelen] (2015). Developmental determinants in non-communicable chronic diseases and ageing. Thorax. ISSN 0040-6376. doi: 10.1136/thoraxjnl-2014-206304.
 • Garcia-Aymerich, Judith; Benet, Marta; Saeys, Yvan; Pinart, Mariona; Basagaña, Xavier & Smit, Henriëtte A. [Vis alle 39 forfattere av denne artikkelen] (2015). Phenotyping asthma, rhinitis and eczema in MeDALL population-based birth cohorts: An allergic comorbidity cluster. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 70(8), s. 973–984. doi: 10.1111/all.12640.
 • Berents, Teresa Løvold; Carlsen, Karin C. Lødrup; Mowinckel, Petter; Skjerven, Håvard Ove; Kvenshagen, Bente & Rolfsjord, Leif Bjarte [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2015). Skin barrier function and Staphylococcus aureus colonization in vestibulum nasi and fauces in healthy infants and infants with eczema: A population-based cohort study. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 10(6). doi: 10.1371/journal.pone.0130145. Fulltekst i vitenarkiv
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Haahtela, Tari; Carlsen, Kai-Håkon; Smith, Anders; Bjerke, Marianne & Wickman, Magnus [Vis alle 17 forfattere av denne artikkelen] (2015). Integrated allergy and asthma prevention and care: report of the MeDALL/AIRWAYS ICPs Meeting at the Ministry of Health and Care Services, Oslo, Norway. International Archives of Allergy and Immunology. ISSN 1018-2438. 167(1), s. 57–64. doi: 10.1159/000431359.
 • Skjerven, Håvard Ove; Rolfsjord, Leif Bjarte; Berents, Teresa Løvold; Engen, Hanne; Dizdarevic, Edin & MIDGAARD, CATHRINE [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2015). Allergic diseases and the effect of inhaled epinephrine in children with acute bronchiolitis: Follow-up from the randomised, controlled, double-blind, Bronchiolitis ALL trial. The Lancet Respiratory Medicine. ISSN 2213-2600. 3(9), s. 702–708. doi: 10.1016/S2213-2600%2815%2900319-7.
 • Skrindo, Ingebjørg; Lupinek, Christian; Valenta, Rudolf; Hovland, Vegard; Pahr, Sandra & Baar, Alexandra [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2015). The use of the MeDALL-chip to assess IgE sensitization: A new diagnostic tool for allergic disease? Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 26(3), s. 239–246. doi: 10.1111/pai.12366.
 • Pijnenburg, Mariëlle W.; Baraldi, Eugenio; Brand, Paul L.P.; Carlsen, Kai-Håkon; Eber, Ernst & Frischer, Thomas [Vis alle 23 forfattere av denne artikkelen] (2015). Monitoring asthma in children. European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 45(4), s. 906–925. doi: 10.1183/09031936.00088814.
 • Westman, M.; Lupinek, C; Bousquet, J.; Andersson, N; Pahr, Sandra & Baar, Alexandra [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2015). Early childhood IgE reactivity to pathogenesis-related class 10 proteins predicts allergic rhinitis in adolescence. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 135(5), s. 1199–1206e11. doi: 10.1016/j.jaci.2014.10.042.
 • Hovland, Vegard; Riiser, Andreas; Mowinckel, Petter; Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2015). Early risk factors for pubertal asthma. Clinical and Experimental Allergy. ISSN 0954-7894. 45(1), s. 164–176. doi: 10.1111/cea.12409.
 • Rolfsjord, Leif Bjarte; Skjerven, Håvard Ove; Bakkeheim, Egil; Carlsen, Kai-Håkon; Hunderi, Jon Olav Gjengstø & Kvenshagen, Bente [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2015). Children hospitalised with bronchiolitis in the first year of life have a lower quality of life nine months later. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 104(1), s. 53–58. doi: 10.1111/apa.12792.
 • Westergren, Thomas; Ommundsen, Yngvar; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Mowinckel, Petter & Fegran, Liv (2015). A nested case-control study: Personal, social and environmental correlates of vigorous physical activity in adolescents with asthma. Journal of Asthma. ISSN 0277-0903. 52(2), s. 155–161. doi: 10.3109/02770903.2014.955190.
 • Pinart, Mariona; Benet, Marta; Annesi-Maesano, Isabella; von Berg, Andrea; Berdel, Dietrich & Carlsen, Karin C. Lødrup [Vis alle 39 forfattere av denne artikkelen] (2014). Comorbidity of eczema, rhinitis, and asthma in IgE-sensitised and non-IgE-sensitised children in MeDALL: A population-based cohort study. The Lancet Respiratory Medicine. ISSN 2213-2600. 2(2), s. 131–140. doi: 10.1016/S2213-2600%2813%2970277-7.
 • Bousquet, Jean; Gern, James E.; Martinez, Fernando D.; Antó, Josep Maria; Johnson, Christine C. & Holt, Patrick G. [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2014). Birth cohorts in asthma and allergic diseases: Report of a NIAID/NHLBI/MeDALL joint workshop. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 133(6), s. 1535–1546. doi: 10.1016/j.jaci.2014.01.018.
 • Kvenshagen, Bente; Carlsen, Kai-Håkon; Mowinckel, Petter; Berents, Teresa Løvold & Carlsen, Karin C. Lødrup (2014). Can early skin care normalise dry skin and possibly prevent atopic eczema? A pilot study in young infants. Allergologia et Immunopathologia. ISSN 0301-0546. 42(6), s. 539–543. doi: 10.1016/j.aller.2014.06.003.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Mowinckel, Petter ; Hovland, Vegard; Håland, Geir; Riiser, Amund & Carlsen, Kai-Håkon (2014). Lung function trajectories from birth through puberty reflect asthma phenotypes with allergic comorbidity. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 134(4), s. 917–923.e7. doi: 10.1016/j.jaci.2014.05.020.
 • Lupinek, Christian; Wollmann, Eva; Baar, Alexandra; Banerjee, Srinita; Breiteneder, Heimo & Broecker, Barbara M. [Vis alle 28 forfattere av denne artikkelen] (2014). Advances in allergen-microarray technology for diagnosis and monitoring of allergy: The MeDALL allergen-chip. Methods. ISSN 1046-2023. 66(1), s. 106–119. doi: 10.1016/j.ymeth.2013.10.008.
 • Bousquet, Jean; Addis, Antoino; Adcock, Ian M.; Agache, Ioana; Agustí, Àlvar & Alonso, Albert [Vis alle 50 forfattere av denne artikkelen] (2014). Integrated care pathways for airway diseases (AIRWAYS-ICPs). European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 44(2), s. 304–323. doi: 10.1183/09031936.00014614.
 • Hohmann, C.; Pinart, M.; Tischer, C.; Gehring, U.; Heinrich, J. & Kull, I. [Vis alle 27 forfattere av denne artikkelen] (2014). The development of the MeDALL core questionnaires for a harmonized follow-up assessment of eleven European birth cohorts on asthma and allergies. International Archives of Allergy and Immunology. ISSN 1018-2438. 163(3), s. 215–224. doi: 10.1159/000357732.
 • Hovland, Vegard; Riiser, Amund; Mowinckel, Petter ; Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2014). Asthma with allergic comorbidities in adolescence is associated with bronchial responsiveness and airways inflammation. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 25(4), s. 351–359. doi: 10.1111/pai.12241.
 • Bertelsen, Randi Jacobsen; Fæste, Christiane Kruse; Granum, Berit; Egaas, Eliann; London, Stephanie J & Carlsen, Kai-Håkon [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Food allergens in mattress dust in Norwegian homes - a potentially important source of allergen exposure. Clinical and Experimental Allergy. ISSN 0954-7894. 44(1), s. 142–149. doi: 10.1111/cea.12231.
 • Bertelsen, Randi Jacobsen; Longnecker, M P; Løvik, Martinus; Calafat, A M; Carlsen, Kai-Håkon & London, S J [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2013). Triclosan exposure and allergic sensitization in Norwegian children. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 68(1), s. 84–91. doi: 10.1111/all.12058.
 • Bertelsen, Randi Jacobsen; Carlsen, Karin C. Lødrup; Calafat, Antonia M.; Hoppin, Jane A; Håland, Geir & Mowinckel, Petter [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Urinary biomarkers for phthalates associated with asthma in Norwegian children. Environmental Health Perspectives. ISSN 0091-6765. 121(2), s. 251–256. doi: 10.1289/ehp.1205256.
 • Sachs Olsen, Christine; Berntsen, Sveinung; Carlsen, Karin C. Lødrup; Anderssen, Sigmund Alfred; Mowinckel, Petter & Carlsen, Kai-Håkon (2013). Time spent in vigorous physical activity is associated with increased exhaled nitric oxide in non-asthmatic adolescents. Clinical Respiratory Journal. ISSN 1752-6981. 7(1), s. 64–73. doi: 10.1111/j.1752-699X.2012.00283.x.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup & Pijnenburg, Marielle (2013). Bronchial asthma. I Eber, E. & Midulla, F. (Red.), ERS Handbook of Paediatric Respiratory Medicine. European Respiratory Society. ISSN 978-1-84984-038-5. s. 316–327.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup (2013). Pathophysiology and epidemiology of allergic disorders. I Eber, E. & Midulla, F. (Red.), ERS Handbook of Paediatric Respiratory Medicine. European Respiratory Society. ISSN 978-1-84984-038-5. s. 339–344. doi: 10.1183/9781849840392.030712.
 • Midulla, Fabio; Lombardi, Enrico; Carlsen, Karin C. Lødrup; Regamey, Nicolas; Grigg, Jonathan & Russell, Rober I. Ross [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Paediatrics in Vienna. European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 42(4), s. 1092–1104. doi: 10.1183/09031936.00037213.
 • Berntsen, Sveinung; Carlsen, Karin C. Lødrup; Anderssen, Sigmund Alfred; Mowinckel, Petter & Carlsen, Kai-Håkon (2013). Factors associated with aerobic fitness in adolescents with asthma. Respiratory Medicine. ISSN 0954-6111. 107(8), s. 1164–1171. doi: 10.1016/j.rmed.2013.04.009.
 • Skjerven, Håvard Ove; Hunderi, Jon Olav Gjengstø; Brügmann-Pieper, Sabine Kristin; Brun, Anne Charlotte; Engen, Hanne & Eskedal, Leif Torvald [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2013). Racemic adrenaline and inhalation strategies in acute bronchiolitis. New England Journal of Medicine. ISSN 0028-4793. 368(24), s. 2286–2293. doi: 10.1056/NEJMoa1301839.
 • Konradsen, Jon R.; James, Anna; Nordlund, Bjørn Kristian; Reinius, Lovisa E.; Söderhäll, Cilla & Melen, E [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2013). The chitinase-like protein YKL-40: A possible biomarker of inflammation and airway remodeling in severe pediatric asthma. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 132(2), s. 328–+. doi: 10.1016/j.jaci.2013.03.003.
 • Torjussen, Tale Mæhre; Munthe-Kaas, Monica Cheng; Mowinckel, Petter ; Carlsen, Kai-Håkon; Undlien, Dag Erik & Carlsen, Karin C. Lødrup (2013). Childhood lung function and the association with beta 2-adrenergic receptor haplotypes. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 102(7), s. 727–731. doi: 10.1111/apa.12221.
 • Hovland, Vegard; Riiser, Amund; Mowinckel, Petter ; Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2013). The significance of early recurrent wheeze for asthma outcomes in late childhood. European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 41(4), s. 838–845. doi: 10.1183/09031936.00071512.
 • Bousquet, Jean; Schunemann, HJ; Samolinski, B; Demoly, P; Baena-Cagnani, CE & Bachert, C [Vis alle 217 forfattere av denne artikkelen] (2012). Allergic Rhinitis and its Impact on Asthma (ARIA): Achievements in 10 years and future needs. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 130(5), s. 1049–1062. doi: 10.1016/j.jaci.2012.07.053.
 • Bousquet, Jean; Anto, JM; Demoly, P; Schunemann, HJ; Togias, A & Akdis, M [Vis alle 178 forfattere av denne artikkelen] (2012). Severe chronic allergic (and related) diseases: a uniform approach - A MeDALL - GA(2)LEN - ARIA position paper. International Archives of Allergy and Immunology. ISSN 1018-2438. 158(3), s. 216–231. doi: 10.1159/000332924.
 • Eber, Ernst; Aurora, Paul; Carlsen, Karin C. Lødrup; Lindblad, Anders; Dankert-Roelse, Jeannette E & Ross-Russell, Robert I [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2012). Paediatrics in Amsterdam. European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 40(1), s. 215–226. doi: 10.1183/09031936.00226811.
 • Munthe-Kaas, Monica Cheng; Bertelsen, Randi Jacobsen; Torjussen, Tale Mæhre; Hjorthaug, Hanne Sagsveen; Undlien, Dag Erik & Lyle, Robert [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2012). Pet keeping and tobacco exposure influence CD14 methylation in childhood. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 23(8), s. 746–753. doi: 10.1111/pai.12021.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Roll, Stephanie; Carlsen, Kai-Håkon; Mowinckel, Petter ; Wijga, Alet H. & Brunekreef, Bert [Vis alle 28 forfattere av denne artikkelen] (2012). Does Pet Ownership in Infancy Lead to Asthma or Allergy at School Age? Pooled Analysis of Individual Participant Data from 11 European Birth Cohorts. PLOS ONE. ISSN 1932-6203. 7(8). doi: 10.1371/journal.pone.0043214.
 • Riiser, Amund; Hovland, Vegard; Carlsen, Kai-Håkon; Mowinckel, Petter & Carlsen, Karin C. Lødrup (2012). Does Bronchial Hyperresponsiveness in Childhood Predict Active Asthma in Adolescence? American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. ISSN 1073-449X. 186(6), s. 493–500. doi: 10.1164/rccm.201112-2235OC.
 • Papadopoulos, Nikolaos G.; Arakawa, H; Carlsen, Kai-Håkon; Custovic, A; Gern, J & Lemanske, R [Vis alle 68 forfattere av denne artikkelen] (2012). International consensus on (ICON) pediatric asthma. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 67(8), s. 976–997. doi: 10.1111/j.1398-9995.2012.02865.x.
 • Antó, Josep Maria; Pinart, M; Akdis, M; Auffray, C; Bachert, C & Basagana, X [Vis alle 69 forfattere av denne artikkelen] (2012). Understanding the complexity of IgE-related phenotypes from childhood to young adulthood: A Mechanisms of the Development of Allergy (MeDALL) Seminar. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 129(4), s. 943–U421. doi: 10.1016/j.jaci.2012.01.047.
 • Bousquet, J.; Heinzerling, L.; Bachert, C.; Papadopoulos, N.G.; Bousquet, P.J. & Burney, P.G. [Vis alle 46 forfattere av denne artikkelen] (2012). Practical guide to skin prick tests in allergy to aeroallergens. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 67(1), s. 18–24. doi: 10.1111/j.1398-9995.2011.02728.x.
 • Riiser, Amund; Hovland, Vegard; Mowinckel, Petter ; Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2012). Bronchial hyperresponsiveness decreases through childhood. Respiratory Medicine. ISSN 0954-6111. 106(2), s. 215–222. doi: 10.1016/j.rmed.2011.09.013.
 • Torjussen, Tale Mæhre; Carlsen, Karin C. Lødrup; Munthe-Kaas, Monica Cheng; Mowinckel, Petter ; Carlsen, Kai-Håkon & Helms, Peter J [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2012). Alpha-nicotinic acetylcholine receptor and tobacco smoke exposure: Effects on bronchial hyperresponsiveness in children. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 23(1), s. 40–49. doi: 10.1111/j.1399-3038.2011.01222.x.
 • Yorgancioglu, A; Ozdemir, C; Kalayci, O; Kalyconcu, A F; Bachert, C & Baena-Cagnani, C E [Vis alle 22 forfattere av denne artikkelen] (2012). ARIA (allerjik rinit ve astim üzerine etkisi) 10 yidaki kazanimlar ve gelecekteki gereksinimler. Turkish Journal of Tuberculosis & Thorax. ISSN 0494-1373. 60(1), s. 92–97. doi: 10.5578/tt.3734.
 • Bush, Andy; Pedersen, S.; Hedlin, G.; Baraldi, E.; Barbato, A & de Benedictis, F [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). Pharmacological treatment of severe, therapy-resistant asthma in children: what can we learn from where? European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 38(4), s. 947–958. doi: 10.1183/09031936.00030711.
 • Berntsen, Sveinung; Edvardsen, Elisabeth; Carlsen, Kai-Håkon; Pollestad, Magnhild Louise & Carlsen, Karin C. Lødrup (2011). Effects of posture on lung function in obese children. Clinical Respiratory Journal. ISSN 1752-6981. 5(4), s. 252–257. doi: 10.1111/j.1752-699X.2010.00227.x.
 • Papadopoulos, Nikolaos G.; Christodoulou, I; Rohde, G; Agache, I; Almqvist, C & Bruno, A [Vis alle 45 forfattere av denne artikkelen] (2011). Viruses and bacteria in acute asthma exacerbations - A GA2LEN-DARE* systematic review. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 66(4), s. 458–468. doi: 10.1111/j.1398-9995.2010.02505.x.
 • Bousquet, Jean; Anto, J; Auffray, C; Akdis, M; Cambon-Thomsen, A & Keil, T [Vis alle 67 forfattere av denne artikkelen] (2011). MeDALL (Mechanisms of the Development of ALLergy): an integrated approach from phenotypes to systems medicine. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 66(5), s. 596–604. doi: 10.1111/j.1398-9995.2010.02534.x.
 • Eber, E.; Carlsen, Karin C. Lødrup; Ratjen, F.; Turner, S.W.; Dankert-Roelse, J.E. & Ross-Russell, R.I. [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2011). Paediatrics in Barcelona: highlights from the 2010 ERS Annual Congress. European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 37(6), s. 1514–1521. doi: 10.1183/09031936.00026311.
 • Madsen, Christian; Gehring, Ulrike; Håberg, Siri Eldevik; Nafstad, Per; Meliefste, Kees & Nystad, Wenche [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2011). Comparison of land-use regression models for predicting spatial NOx contrasts over a three year period in Oslo, Norway. Atmospheric Environment. ISSN 1352-2310. 45(21), s. 3576–3583. doi: 10.1016/j.atmosenv.2011.03.069.
 • Bakkeheim, Egil; Mowinckel, Petter ; Carlsen, Kai-Håkon; Burney, Peter & Carlsen, Karin C. Lødrup (2011). Altered oxidative state in schoolchildren with asthma and allergic rhinitis. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 22(2), s. 178–185. doi: 10.1111/j.1399-3038.2010.01092.x.
 • Bakkeheim, Egil; Mowinckel, Petter ; Carlsen, Kai-Håkon; Håland, Geir & Carlsen, Karin C. Lødrup (2011). Paracetamol in early infancy: the risk of childhood allergy and asthma. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 100(1), s. 90–96. doi: 10.1111/j.1651-2227.2010.01942.x.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Hedlin, G.; Bush, A.; Wennergren, G; de Benedictis, F & De Jongste, JC [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2011). Assessment of problematic severe asthma in children. European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 37(2), s. 432–440. doi: 10.1183/09031936.00091410.
 • Bueso, Anne Elisabeth Kørner; Berntsen, Sveinung; Mowinckel, Peter; Andersen, Lene Frost; Carlsen, Karin C. Lødrup & Carlsen, Kai-Håkon (2011). Dietary intake in adolescents with asthma - potential for improvement. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 22(1), s. 19–24. doi: 10.1111/j.1399-3038.2010.01013.x.
 • Muraro, Antonella; Clark, Andrew; Beyer, Kirsten; Borrego, Luis Miguel; Borres, Magnus P. & Carlsen, Karin C. Lødrup [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2010). The management of the allergic child at school: EAACI/GA2LEN Task Force on the allergic child at school. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 65(6), s. 681–689. doi: 10.1111/j.1398-9995.2010.02343.x.
 • Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2010). Tidal breathing techniques. European Respiratory Monograph. ISSN 1025-448X. s. 35–45.
 • Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2010). Passiv røking lungehelse hos barn. Fagbladet Allergi i praksis. ISSN 0806-5462. s. 38–44.
 • Bakkeheim, Egil; Mowinckel, Petter ; Carlsen, Kai-Håkon; Burney, P. & Carlsen, Karin C. Lødrup (2010). Reduced basal salivary cortisol in children with asthma and allergic rhinitis. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 99(11), s. 1705–1711. doi: 10.1111/j.1651-2227.2009.01598.x.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Soderstrom, L.; Mowinckel, P; Håland, Geir; Pettersen, M & Munthe, M.C [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2010). Asthma prediction in school children; the value of combined IgE-antibodies and obstruction airways disease severity score*. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 65, s. 1134–1140. doi: 10.1111/j.1398-9995.2010.02344.x.
 • Sachs Olsen, Christine; Sanak, Marek; Lang, Astri Maria; Gielicz, Anna; Mowinckel, Petter & Carlsen, Karin C. Lødrup [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Eoxins: A new inflammatory pathway in childhood asthma. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 126(4), s. 859–U304. doi: 10.1016/j.jaci.2010.07.015.
 • Lang, Astri Maria; Mowinckel, Petter ; Sachs Olsen, Christine; Riiser, Amund; Lunde, Jon & Carlsen, Kai-Håkon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Asthma severity in childhood, untangling clinical phenotypes. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 21(6), s. 945–953. doi: 10.1111/j.1399-3038.2010.01072.x.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Devulapalli, Chandra S.; Mowinckel, Petter ; Håland, Geir; Munthe-Kaas, Monica Cheng & Carlsen, Kai-Håkon (2010). Lung function at 10 yrs is not improved by early corticosteroid treatment in asthmatic children. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 21(5), s. 814–822. doi: 10.1111/j.1399-3038.2009.00973.x.
 • Lang, Astri Maria; Konradsen, J; Carlsen, Kai-Håkon; Sachs Olsen, Christine; Mowinckel, Petter & Hedlin, G. [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Identifying problematic severe asthma in the individual child - does lung function matter? Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 99(3), s. 404–410. doi: 10.1111/j.1651-2227.2009.01625.x.
 • Berntsen, Sveinung; Mowinckel, Petter ; Carlsen, Kai-Håkon; Carlsen, Karin C. Lødrup; Pollestad, Magnhild Louise & Joner, Geir (2010). Obese children playing towards an active lifestyle. International Journal of Pediatric Obesity. ISSN 1747-7166. 5(1), s. 64–71. doi: 10.3109/17477160902957166.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Sõderstrõm, L.; Mowinckel, Petter ; Håland, Geir; Pettersen, Morten & Munthe-Kaas, Monica Cheng [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2010). Asthma prediction in school children; the value of combined IgE-antibodies and obstructive airways disease severity score. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 65(9), s. 1134–1140. doi: 10.1111/j.1398-9995.2010.02344.x.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Mowinckel, Petter ; Granum, Berit & Carlsen, Kai-Håkon (2010). Can childhood asthma be predicted at birth? Clinical and Experimental Allergy. ISSN 0954-7894. 40(12), s. 1767–1775. doi: 10.1111/j.1365-2222.2010.03620.x.
 • Hedlin, G.; Bush, A; Carlsen, Karin C. Lødrup; Wennergren, G; de Benedictis, FM & Melen, E [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2010). Problematic severe asthma in children, not one problem but many: a GA(2)LEN initiative. European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 36(1), s. 196–201. doi: 10.1183/09031936.00104809.
 • Bertelsen, Randi Jacobsen; Lødrup Carlsen, KC; Carlsen, Kai-Håkon; Granum, Berit; Doekes, G & Håland, G. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Childhood asthma and early life exposure to indoor allergens, endotoxin and beta(1,3)-glucans. Clinical and Experimental Allergy. ISSN 0954-7894. 40(2), s. 307–316. doi: 10.1111/j.1365-2222.2009.03424.x.
 • Bertelsen, Randi Jacobsen; Carlsen, KCL; Granum, Berit; Carlsen, Kai-Håkon; Håland, G & Devulapalli, CS [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2010). Do allergic families avoid keeping furry pets? Indoor Air: International Journal of Indoor Environment and Health. ISSN 0905-6947. 20(3), s. 187–195. doi: 10.1111/j.1600-0668.2009.00640.x.
 • Munthe-Kaas, Monica Cheng; Torjussen, Tale Mæhre; Gervin, Kristina; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon & Granum, Berit [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2010). CD14 polymorphisms and serum CD14 levels through childhood: A role for gene methylation? Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 125(6), s. 1361–1368. doi: 10.1016/j.jaci.2010.02.010.
 • Bertelsen, Randi Jacobsen; Carlsen, Karin C. Lødrup & Carlsen, Kai-Håkon (2010). Rhinitis in children: Co-morbidities and phenotypes. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 21(4), s. 612–622. doi: 10.1111/j.1399-3038.2010.01066.x.
 • Bertelsen, Randi Jacobsen; Instanes, Christine; Granum, Berit; Carlsen, Karin C. Lødrup; Hetland, Geir & Carlsen, Kai-Håkon [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2010). Gender differences in indoor allergen exposure and association with current rhinitis. Clinical and Experimental Allergy. ISSN 0954-7894. 40(9), s. 1388–1397. doi: 10.1111/j.1365-2222.2010.03543.x.
 • Heinzerling, L.; Burbach, G.; Cauwenberge, P. van; Papageorgiou, P.; Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Establishing a standardized quality management system for the European Health Network GA2LEN*. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 65(6), s. 743–752. doi: 10.1111/j.1398-9995.2009.02235.x.
 • Sachs Olsen, Christine; Carlsen, Karin C. Lødrup; Mowinckel, Petter ; Håland, Geir; Devulapalli, Chandra S. & Munthe-Kaas, Monica Cheng [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). Diagnostic value of exhaled nitric oxide in childhood asthma and allergy. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 21(1), s. E213–E221. doi: 10.1111/j.1399-3038.2009.00965.x.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Haland, G & Carlsen, Kai-Håkon (2009). Natural history of lung function in health and diseases. Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology. ISSN 1528-4050. 9(2), s. 146–150. doi: 10.1097/ACI.0b013e3283292243.
 • Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2009). Alvorlig problematisk astma hos barn. Forekomst, kliniske karakteristika (fenotyper) og særlige hensyn. Fagbladet Allergi i praksis. ISSN 0806-5462. s. 8–11.
 • Spyridaki, Irini S.; Christodoulou, Ioannis; de Beer, Lieke; Hovland, Vegard; Kurowski, Marcin & Olszewska-Ziaber, Agnieszka [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2009). Comparison of four nasal sampling methods for the detection of viral pathogens by RT-PCR-A GA(2)LEN project. Journal of Virological Methods. ISSN 0166-0934. 156(1-2), s. 102–106. doi: 10.1016/j.jviromet.2008.10.027.
 • Bjørnvold, Marit; Munthe-Kaas, Monica Cheng; Egeland, Thore; Joner, Geir; Dahl-Jørgensen, Knut & Njølstad, Pål Rasmus [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2009). A TLR2 polymorphism is associated with type 1 diabetes and allergic asthma. Genes and Immunity. ISSN 1466-4879. 10(2), s. 181–187. doi: 10.1038/gene.2008.100.
 • Berntsen Stølevik, Solvor; Carlsen, Karin C. Lødrup; Anderssen, SA; Mowinckel, P; Hageberg, R & Bueso, Anne Elisabeth Kørner [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Norwegian adolescents with asthma are physical active and fit. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 64(3), s. 421–426. doi: 10.1111/j.1398-9995.2008.01845.x.
 • Pillai, Sreekumar G.; Ge, Dongliang; Zhu, Guohua; Kong, Xiangyang; Shianna, Kevin V. & Need, Anna C. [Vis alle 18 forfattere av denne artikkelen] (2009). A genome-wide association study in chronic obstructive pulmonary disease (COPD): Identification of two major susceptibility loci. PLoS Genetics. ISSN 1553-7390. 5(3). doi: 10.1371/journal.pgen.1000421. Fulltekst i vitenarkiv
 • Berntsen, S; Carlsen, Karin C. Lødrup; Hageberg, R; Aandstad, A; Mowinckel, P & Anderssen, SA [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Asthma symptoms in rural living Tanzanian children; prevalence and the relation to aerobic fitness and body fat. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 64(8), s. 1166–1171. doi: 10.1111/j.1398-9995.2009.01979.x.
 • Bousquet, J; Burney, PG; Zuberbier, T; van Cauwenberge, P; Akdis, CA & Bindslev-Jensen, C [Vis alle 37 forfattere av denne artikkelen] (2009). GA(2)LEN (Global Allergy and Asthma European Network) addresses the allergy and asthma 'epidemic'. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 64(7), s. 969–977. doi: 10.1111/j.1398-9995.2009.02059.x.
 • Haland, G; Carlsen, Karin C. Lødrup; Mowinckel, P; Munthe-Kaas, Monica Cheng; Devulapalli, Chandra S. & Berntsen, Sveinung [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Lung function at 10 yr is not impaired by early childhood lower respiratory tract infections. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 20(3), s. 254–260. doi: 10.1111/j.1399-3038.2008.00781.x.
 • Bousquet, J.; Bachert, C; Canonica, G.W.; Casale, TB; Cruz, AA & Lockey, R [Vis alle 88 forfattere av denne artikkelen] (2009). Unmet needs in severe chronic upper airway disease (SCUAD). Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 124(3), s. 428–433. doi: 10.1016/j.jaci.2009.06.027.
 • Berntsen, Sveinung; Mowinckel, Petter; Carlsen, Kai-Håkon; Carlsen, Karin C. Lødrup; Pollestad, Magnhild Louise & Joner, Geir [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2009). Obese children playing towards an active lifestyle. International Journal of Pediatric Obesity. ISSN 1747-7166. 13, s. 1–8.
 • Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2008). Pharmaceutical treatment strategies for childhood asthma. Current Opinion in Allergy and Clinical Immunology. ISSN 1528-4050. 8.
 • Bousquet, J; Fokkens, W; Burney, P; Durham, SR; Bachert, C & Akdis, CA [Vis alle 41 forfattere av denne artikkelen] (2008). Important research questions in allergy and related diseases: nonallergic rhinitis: a GA(2)LEN paper. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 63, s. 842–853. doi: 10.1111/j.1398-9995.2008.01715.x.
 • Zhu, G; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Lenney, W; Silverman, M & Whyte, M. K. [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2008). Polymorphisms in the endothelin-1 (EDN1) are associated with asthma in two populations. Genes and Immunity. ISSN 1466-4879. 9(1), s. 23–29. doi: 10.1038/sj.gene.6364441.
 • Munthe-Kaas, Monica Cheng; Carlsen, Kai-Håkon; Håland, Geir; Devulapalli, Chandra S.; Gervin, Kristina & Egeland, Thore [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2008). T cell–specific T-box transcription factor haplotype is associated with allergic asthma in children. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 121. doi: 10.1016/j.jaci.2007.07.068.
 • Devulapalli, CS; Carlsen, Karin C. Lødrup; Haland, G; Munthe-Kaas, Monica Cheng; Pettersen, M & Mowinckel, P [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Severity of obstructive airways disease by age 2 years predicts asthma at 10 years of age. Thorax. ISSN 0040-6376. 63, s. 8–13. doi: 10.1136/thx.2006.060616.
 • Lang, A; Carlsen, Kai-Håkon; Haaland, G; Devulapalli, CS; Munthe-Kaas, Monica Cheng & Mowinckel, P [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2008). Severe asthma in childhood: assessed in 10 year olds in a birth cohort study. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 63, s. 1054–1060. doi: 10.1111/j.1398-9995.2008.01672.x.
 • Eller, E; Roll, S; Chen, CM; Herbarth, O; Wichmann, HE & von Berg, A [Vis alle 28 forfattere av denne artikkelen] (2008). Meta-analysis of determinants for pet ownership in 12 European birth cohorts on asthma and allergies: a GA(2)LEN initiative. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 63, s. 1491–1498. doi: 10.1111/j.1398-9995.2008.01790.x.
 • Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2008). Respiratory effects of tobacco smoking on infants and young children. Paediatric Respiratory Reviews. ISSN 1526-0542. 9, s. 11–20. doi: 10.1016/j.prrv.2007.11.007.
 • Devulapalli, Chandra S.; Carlsen, Karin C. Lødrup; Håland, Geir; Munthe-Kaas, Monica Cheng; Pettersen, Morten & Mowinckel, Petter [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2007). No evidence that early use of inhaled corticosteroids reduces current asthma at 10 years of age. Respiratory Medicine. ISSN 0954-6111. 101, s. 1625–1632. doi: 10.1016/j.rmed.2007.03.011.
 • Munthe-Kaas, Monica Cheng; Gerritsen, J.; Carlsen, Kai-Håkon; Undlien, Dag Erik; Egeland, T & Skinningsrud, Beate [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2007). Eosinophil cationic protein (ECP) polymorphisms and association with asthma, s-ECP levels and related phenotypes. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 62(4), s. 429–436. doi: 10.1111/j.1398-9995.2007.01327.x.
 • Munthe-Kaas, Monica Cheng; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Egeland, T; Håland, Geir & Devulapalli, Chandra S. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2007). HLA Dr-Dq haplotypes and the TNFA-308 polymorphism: associations with asthma and allergy. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 62(9), s. 991–998. doi: 10.1111/j.1398-9995.2007.01377.x.
 • Håland, Geir; Carlsen, Kai-Håkon; Devulapalli, Chandra S.; Pettersen, Morten; Mowinckel, Petter & Carlsen, Karin C. Lødrup (2007). Lung function development in the first 2 yr of life is independent of allergic diseases by 2 yr. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 18(6), s. 528–534. doi: 10.1111/j.1399-3038.2007.00555.x.
 • Madsen, Christian; Hoek, Gerard; Oftedal, Bente Margaret; Nafstad, Per; Meliefste, Kees & Jacobsen, Randi [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2007). Modeling the intra-urban variability of outdoor traffic pollution in Oslo, Norway - A GA(2)LEN project. Atmospheric Environment. ISSN 1352-2310. 41(35), s. 7500–7511. doi: 10.1016/j.atmosenv.2007.05.039.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Håland, Geir; Devulapalli, Chandra Sekhar; Munthe-Kaas, Monica Cheng; Pettersen, Morten & Granum, B. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2006). Asthma in every fifth child in Oslo, Norway: a 10-year follow up of a birth cohort study. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 61, s. 454–460. doi: 10.1111/j.1398-9995.2005.00938.
 • Lødrup Carlsen, Karin Cecilie; Håland, Geir; Devulapalli, Chandra S.; Munthe-Kaas, Monica; Pettersen, Morten & Granum, Berit [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2006). Asthma in every fifth child in Oslo, Norway: a 10-year follow up of a birth cohort study. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 61(4), s. 454–460. doi: 10.1111/j.1398-9995.2005.00938.x.
 • Lødrup Carlsen, Karin Cecilie; Løvik, Martinus; Granum, Berit; Mowinckel, Petter & Carlsen, Kai-Håkon (2006). Soluble CD14 at 2 yr of age: Gender-related effects of tobacco smoke exposure, recurrent infections and atopic diseases. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 17(4), s. 304–312. doi: 10.1111/j.1399-3038.2006.00412.x.
 • Haland, G; Carlsen, Karin C. Lødrup; Sandvik, L; Devulapalli, Chandra S.; Munthe-Kaas, Monica Cheng & Pettersen, M [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2006). Reduced Lung Function at Birth and the Risk of Asthma at 10 Years of Age. New England Journal of Medicine. ISSN 0028-4793. 355(16), s. 1682–1689.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup & Carlsen, Kai-Håkon (2006). Miljø og barneastmastudien i Oslo. Fagbladet Allergi i praksis. ISSN 0806-5462.
 • Munthe-Kaas, Monica Cheng; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Skinningsrud, Beate; Håland, Geir & Devulapalli, Chandra S. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2006). CFTR gene mutations and asthma in the Norwegian Environment and Childhood Asthma study. Respiratory Medicine. ISSN 0954-6111. 100(12), s. 2121–2128. doi: 10.1016/j.rmed.2006.03.026.
 • Njå, Frode; Nystad, Wenche; Hetlevik, Ø.; Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2005). Effects of early intake of fruit or vegetables in relation to later asthma and allergic sensitization in school-age children. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 94(2), s. 145–154.
 • Heinzerling, L.; Frew, A.J.; Bindslev-Jensen, C.; Bonini, S.; Bousquet, J. & Bresciani, M. [Vis alle 23 forfattere av denne artikkelen] (2005). Standard skin prick testing and sensitization to inhalant allergens across Europe - a survey from the GA(2)LEN network. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 60(10), s. 1287–1300.
 • Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2005). Parental Smoking and Childhood Asthma: Clinical Implications. Treatments in Respiratory Medicine. ISSN 1176-3450. 4(5), s. 337–346.
 • Størdal, Ketil; JOHANNESDOTTIR, GROA; Bentsen, Beint Sigmund; Knudsen, Per Kristian; Carlsen, Karin C. Lødrup & Closs, O [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2005). Acid suppression does not change respiratory symptoms in children with asthma and gastro-oesophageal reflux disease. Archives of Disease in Childhood. ISSN 0003-9888. 90(9), s. 956–960.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Stick, S.; Kamin, W; Cirule, I; Hughes, Simon & Wixon, C. (2005). The efficacy and safety of fluticasone propionate in very young children with persistent asthma symptoms. Respiratory Medicine. ISSN 0954-6111. 22.
 • Devulapalli, Chandra S.; Håland, Geir; Pettersen, Morten; Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2004). Effect of inhaled steroids on lung function in young children: a cohort study. European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 6(23), s. 869–875.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Pettersen, Morten & Carlsen, Kai-Håkon (2004). Is bronchodilator response in 2-yr-old children associated with asthma risk factors? Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 15(4), s. 323–330.
 • Munthe-Kaas, Monica Cheng; Carlsen, Kai-Håkon; Helms, Peter J; Gerritsen, J.; Whyte, Moira & Feijen, Marlies [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2004). CTLA-4 polymorphisms in allergy and asthma and the T(H)1/T(H)2 paradigm. Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 114, s. 280–287.
 • Håland, Geir; Melby, Kjetil K.; Carlsen, Karin C. Lødrup; Skar, Anne Grete; Pettersen, Morten & Carlsen, Kai-Håkon (2004). Are Chlamydia Pneumoniae and Mycoplasma Pheumoniae serum antibodies associated with obstructive airways disease in 2 year old children? American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. ISSN 1073-449X. 169(7).
 • Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2002). Sports Medicine, the lung and growing up. I Bush, Andy; Carlsen, Kai-Håkon & Zach, M. (Red.), European Respiratory Monograph: Growing up with lung disease. The lung in transition from childhood to adulthood. European Respiratory Monograph. ISSN 1-904097-22-7. s. 174–188.
 • Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2002). Sports medicine, the lung and growing up. European Respiratory Monograph. ISSN 1025-448X. 7, s. 174–188.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Buchmann, M.S.; Wickstrøm, J. & Mehl, R. (2002). Cockroach sensitivity in Norway: a previously unidentified problem? Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 57, s. 529–533.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup (2002). Tobakk ved livets start, hva med barnas luftveier? Fagbladet Allergi i praksis. ISSN 0806-5462. 1, s. 46–54.
 • Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2002). Exersice-induced asthma. Paediatric Respiratory Reviews. ISSN 1526-0542. 3, s. 154–160.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup (2002). Lungefunksjonsmålinger hos spedbarn og småbarn. Fagbladet Allergi i praksis. ISSN 0806-5462. 3, s. 38–42.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Nikander, Kurt; Leegaard, Jens; Steen-Johnsen, Jon; Winsnes, A. & Carlsen, Kai-Håkon (2001). Nebulised Budesonide in the treatment of recurrent obstructive episodes after acute bronchiolitis. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 12, s. 159–165.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Nikander, Kurt; Leegaard, Jens; Steen-Johnsen, Jon; Winsnes, A. & Carlsen, Kai-Håkon (2001). Nebulised Budesonide in the treatment of recurrent obstructive episodes after acute bronchiolitis. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 12, s. 159–165.
 • Tangsrud, S. E.; Carlsen, Karin C. Lødrup; Pettersen, I. Lund & Carlsen, Kai-Håkon (2001). Lung function in preschool children with spinal muscular atrophy. Archives of Disease in Childhood. ISSN 0003-9888. 84, s. 521–524.
 • Tangsrud, S. E.; Pettersen, I. Lund; Carlsen, Karin C. Lødrup & Carlsen, Kai-Håkon (2001). Lung function in children with Duchenne muscular dystrophy. Respiratory Medicine. ISSN 0954-6111. 12, s. 898–902.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup & Carlsen, Kai-Håkon (2001). Effects of maternal and early tobacco exposure on the development of asthma and airway hyperreactivity. Current opinion in Allergy and Immunology. ISSN 1214-472X. 1, s. 139–143.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Nikander, Kurt; Leegaard, Jens; Havnen, Johan & Steen-Johnsen, Jon [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2001). Nebulized budesonide after hospitalization for recurrent bronchial obstruction in children younger than 18 months. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 12, s. 159–165.
 • Tangsrud, S. E.; Carlsen, Karin C. Lødrup; Pettersen, I. Lund & Carlsen, Kai-Håkon (2001). Lung function measurements in young children with spinal muscular atrophy; a cross sectional survey. The effect of position and bracing. Archives of Disease in Childhood. ISSN 0003-9888. 84, s. 521–524.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup & Carlsen, Kai-Håkon (2001). Effects of maternal and early tobacco exposure on the development of asthma and airway hyperreactivity. Current opinion in Allergy and Immunology. ISSN 1214-472X. 1, s. 139–143.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup & Carlsen, Kai-Håkon (2000). Inhaled nebulized adrenaline improves lung function in infants with acute bronchiolitis. Respiratory Medicine. ISSN 0954-6111. 94, s. 709–714.
 • Jonasson, G.; Carlsen, Karin C. Lødrup; Leegaard, Jens; Carlsen, Kai-Håkon; Mowinckel, P. & Halvorsen, K.S. (2000). Trends in hospital admissions for childhood asthma in Oslo, Norway, 1980-95. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 55, s. 232–239.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup (2000). Pedigene studien. Allergologen. ISSN 0332-8295. 1, s. 34–37.
 • Jonasson, G.; Carlsen, Kai-Håkon; Carlsen, Karin C. Lødrup; Mowinckel, P.; Leegaard, Jens & Halvorsen, K. (2000). Trends in hospital admissions for childhood asthma in Oslo 1980-1995. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 55, s. 232–239.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup & Carlsen, Kai-Håkon (2000). The effect of inhaled nebulised racemic adrenaline upon lungfunction in infants with bronchiolitis. Respiratory Medicine. ISSN 0954-6111. 94(7), s. 709–714.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup (2000). Tidal breathing at all ages. Monaldi Archives for Chest Disease. ISSN 1122-0643. 55, s. 427–434.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Nafstad, Per & Bakketeig, Leif S. (1999). Perinatal risk factors for recurrent wheeze in early life. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. 10, s. 89–95.
 • Nafstad, Per; Øie, Leif; Mehl, R.; Gaarder, P. I.; Carlsen, Karin C. Lødrup & Botten, Grete Synøve [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (1998). Residential dampness problems and symptoms and signs of bronchial obstruction in young Norwegian children. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. ISSN 1073-449X. 157, s. 410–414.
 • Magnus, Per; Nafstad, Per; Øie, Leif; Carlsen, Karin C. Lødrup; Becher, Georg & Kongerud, Johny [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (1998). Exposure to NO2 and bronchial obstruction in young children. International Journal of Epidemiology. ISSN 0300-5771. 27, s. 995–999.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Halvorsen, Ragnvald & Carlsen, Kai-Håkon (1998). Serum inflammatory markers and possible effects of age and tobacco smoke exposure in young non-asthmatic children. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 87, s. 559–564.
 • Nafstad, Per; Oie, L; Gaarder, P. I.; Carlsen, Karin C. Lødrup; Botten, Grete Synøve & Magnus, Per [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (1998). Residential dampness problems and the risk of bronchial obstruction in young Norwegian children. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. ISSN 1073-449X. 157, s. 410–414.
 • Djupesland, Per Gisle & Carlsen, Karin C. Lødrup (1998). Nasal airway dimensions do not affect lung function in awake healthy neonates. Pediatric Pulmonology. ISSN 8755-6863. 25, s. 99–106.
 • Magnus, Per; Nafstad, Per; Øie, Leif; Carlsen, Karin C. Lødrup; Becher, Georg & Kongerud, Johny [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (1998). Exposure to nitrogen dioxide and the occurrency of bronchial obstruction in children below 2 years. International Journal of Epidemiology. ISSN 0300-5771. 27, s. 995–999.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Jaakkola, J. J. K.; Nafstad, Per & Carlsen, Kai-Håkon (1997). In utero exposure to cigarette smoking influences lung function at birth. European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 10, s. 1774–1779.

Se alle arbeider i Cristin

 • Carlsen, Karin C. Lødrup (2010). Asthma and Allergy in Childhood: Prediction and Early Diagnosis. Springer Science+Business Media B.V.. ISBN 978-4-431-99361-2. 755 s.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Staff, Anne Cathrine; Arnesen, Harald; Bechensteen, Anne Grete; Jacobsen, Anne Flem & Omenaas, Ernst (2009). Forskningshåndboken. Fra ide til publikasjon. 4. utgave 2009. Oslo universitetssykehus . ISBN 978-82-473-0022-0. 182 s.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Staff, Anne Cathrine; Arnesen, Harald; Bechensteen, Anne Grete; Jacobsen, Anne Flem & Omenaas, Ernst (2009). The Research Handbook, From Idea to Publication. Oslo universitetssykehus, http://www.ulleval.no. ISBN 978-82-473-0022-0. 182 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Rehbinder, Eva Maria; Skjerven, Håvard Ove & Carlsen, Karin C. Lødrup (2021). Fuktighetskrem og oljebad forebygger ikke atopisk eksem. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(2), s. 1–3. doi: 10.4045/tidsskr.20.0884.
 • Brinchmann, Bendik Christian; Becher, Rune; Alexander, Jan; Vist, Gunn Elisabeth; Grimsrud, Tom Kristian & Valen, Håkon [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2019). Snus i svangerskapet er en fare for barnet. Journalen: Medlemsblad for Oslo legeforening.
 • Skjerven, Håvard Ove; Hunderi, Jon Olav; Carlsen, Kai-Håkon; Rolfsjord, Leif Bjarte; Nordhagen, Live Solveig & Berents, Teresa Løvold [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2019). Allergic sensitisation in infants younger than one year of age. Pediatric Allergy and Immunology. ISSN 0905-6157. s. 1–4. doi: 10.1111/pai.13135.
 • Rehbinder, Eva Maria; Winger, A. J.; Landrø, Linn Aina Ysland; Asarnoj, A; Berents, Teresa Løvold & Carlsen, Kai-Håkon [Vis alle 14 forfattere av denne artikkelen] (2019). Dry skin and skin barrier in early infancy. British Journal of Dermatology. ISSN 0007-0963. doi: 10.1111/bjd.17626.
 • Nordhagen, Live Solveig; Kreyberg, Ina; Bains, Karen Eline Stensby; Becher, Rune; Alexander, Jan & Glavin, Kari [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Bruk av snus og nikotinerstatningsprodukter i svangerskap og under amming - en trussel for barnets helse.
 • Kunst, Natalia R.; Lindvik, Helene; Carlsen, Kai-Håkon; Håland, Geir; Jørgensen, Eivind & Carlsen, Karin C. Lødrup (2018). Diagnosing Peanut Allergy in Children: A Cost-Effectiveness Analysis of Diagnostic Algorithms.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Rehbinder, Eva Maria; Skjerven, Håvard Ove; Carlsen, Monica Hauger; Fatnes, Thea Aspelund & Fugeli, Pål [Vis alle 20 forfattere av denne artikkelen] (2018). Preventing Atopic Dermatitis and ALLergies in Children-the PreventADALL study. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 73(10), s. 2063–2070. doi: 10.1111/all.13468.
 • Kreyberg, Ina; Nordhagen, Live Solveig; Bains, Karen Eline Stensby; Hilde, Katarina; Skjerven, Håvard Ove & Nordlund, Bjørn [Vis alle 12 forfattere av denne artikkelen] (2017). Is tobacco products by 18 weeks pregnancy outdated in Scandinavia?
 • Bousquet, Jean; Farrell, J; Crooks, G; Hellings, P; Bel, EH & Bewick, M [Vis alle 321 forfattere av denne artikkelen] (2017). Erratum to: Scaling up strategies of the chronic respiratory disease programme of the European Innovation Partnership on Active and Healthy Ageing (Action Plan B3: Area 5)(Clin Transl Allergy (2016) 6 (29) DOI: 10.1186/s13601-016-0116-9). Clinical and Translational Allergy. ISSN 2045-7022. 7:5, s. 1–5. doi: 10.1186/s13601-016-0135-6.
 • Melby, Kjetil K.; Carlsen, Karin C. Lødrup; Haaland, Geir; Samdal, Helvi Holm; Mowinckel, Petter & Carlsen, Kai Håkon (2017). Antistoffnivåer mot Helicobacter pylori ved 16 års alder relatert til Astma.
 • Melby, Kjetil K.; Carlsen, Karin C. Lødrup; Håland, Geir; Samdal, Helvi Holm; Mowinckel, Petter & Carlsen, Kai-Håkon (2017). Antibody levels to Helicobacter pylori infections at 16 years of age in relation to allergic disease. Helicobacter. ISSN 1083-4389. 22, s. 114–114.
 • Melby, Kjetil K.; Carlsen, Karin C. Lødrup; Håland, Geir; Samdal, Helvi Holm; Mowinckel, Petter & Carlsen, Kai-Håkon (2017). Cod liver oil consumption and prevalence of Helicobacter pylori (HP) infections at 2, 10 and 16 years of age. Helicobacter. ISSN 1083-4389. 22, s. 96–97. doi: 10.1111/hel.12416.
 • Bousquet, Jean; Agache, Ioana; Antó, Jósep Maria; Bergmann, Karl-Christian; Bachert, Claus & Annesi-Maesano, Isabella I. [Vis alle 36 forfattere av denne artikkelen] (2017). Google Trends terms reporting rhinitis and related topics differ in European countries. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 72(8), s. 1261–1266. doi: 10.1111/all.13137.
 • Westergren, Thomas; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Mowinckel, Petter; Fegran, Liv & Berntsen, Sveinung (2016). Basic self-reports as an indicator of physical activity. European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 48. doi: 10.1183/13993003.congress-2016.PA1253.
 • Westergren, Thomas; Berntsen, Sveinung; Ommundsen, Yngvar; Ludvigsen, Mette Spliid; Aagaard, Hanne & Hall, Elisabeth O.C. [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2016). Advancing nursing science through multidisciplinary collaboration: experiences from the field of physical activity in children with asthma.
 • Bousquet, Jean; Bewick, M; Cano, A; Eklund, P; Fico, G & Carlsen, Karin C. Lødrup [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). Erratum to: Building bridges for innovation in ageing: Synergies between action groups of the EIP on AHA. The Journal of Nutrition, Health & Aging. ISSN 1279-7707. Published ahead of print, s. 1–1. doi: 10.1007/s12603-016-0850-7.
 • Rolfsjord, Leif Bjarte; Alm, Johan; Bakkeheim, Egil; Skjerven, Håvard Ove; Carlsen, Kai-Håkon & Hunderi, Jon Olav [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2015). The relationship between Quality of Life and morning salivary cortisol after acute bronchiolitis in infancy.
 • Westergren, Thomas; Carlsen, Karin C. Lødrup; Mowinckel, Petter; Håland, Geir; Fegran, Liv & Berntsen, Sveinung (2015). EXERCISE INDUCED BRONCHOCONSTRICTION IN CHILDREN WITHOUT ASTHMA.
 • Hovland, Vegard; Riiser, Amund; Mowinckel, Petter; Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2014). Early-life wheeze: "the Child is father of the Man" / Comment on The significance of early recurrent wheeze for asthma outcomes in late childhood. [Eur Respir J. 2013]. European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 43(2), s. 651–651. doi: 10.1183/09031936.00103313.
 • Lindvik, Helene; Mowinckel, Petter ; Navaratnam, Jesintha; Carlsen, Karin C. Lødrup; Borres, Magnus & Kvenshagen, Bente [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2014). Does peanut allergen conjunctival provocation test reflect specific IgE levels to peanut? Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0091-6749. 133(2), s. AB110–AB110.
 • Berents, Teresa Løvold; Carlsen, Karin C. Lødrup; Mowinckel, Petter ; Skjerven, Håvard Ove; Kvenshagen, Bente & Rolfsjord, Leif Bjarte [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2013). Staphylococcus aureus colonization and skin barrier function in infants with and without eczema - a cross-sectional cohort study. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 68, s. 159–159.
 • Skjerven, Håvard Ove; Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2013). Inhaled Adrenaline in Acute Bronchiolitis Reply. New England Journal of Medicine. ISSN 0028-4793. 369(11), s. 1076–1077.
 • Bertelsen, Randi Jacobsen; Fæste, Christiane Kruse; Granum, Berit; Egaas, Eliann; London, Stephanie J. & Carlsen, Kai-Håkon [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Food Allergens in Mattress Dust in Norwegian Homes: a Significant Source of Allergen Exposure?
 • Bertelsen, Randi Jacobsen; Fæste, Christiane Kruse; Granum, Berit; Egaas, Eliann; London, Stephanie J. & Carlsen, Kai-Håkon [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2013). Food allergens in mattress dust in Norwegian homes: a significant source of allergen exposure? Clinical and Translational Allergy. ISSN 2045-7022. 3. doi: 10.1186/2045-7022-3-S3-O3.
 • Rolfsjord, Leif Bjarte; Skjerven, Håvard Ove; Carlsen, Kai-Håkon; Bakkeheim, Egil; Mowinckel, Petter & Carlsen, Karin C. Lødrup (2013). The influence of acute bronchiolitis in infancy on later quality of life.
 • Westergren, Thomas; Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Fegran, Liv & Berntsen, Sveinung (2013). Self-reported exercise limitations in asthmatic adolescents.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup & Custovic, Adnan (2012). Lung development and the role of asthma and allergy. I Carlsen, Kai-Håkon & Gerritsen, Jorrit (Red.), Paediatric Asthma. European Respiratory Society. ISSN 9781849840194. s. 82–97.
 • Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2012). Physical exercise, training and sports in asthmatic children and adolscents. I Carlsen, Kai-Håkon & Gerritsen, Jorrit (Red.), Paediatric Asthma. European Respiratory Society. ISSN 9781849840194. s. 49–59.
 • Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2012). Asthma in children: the road to individual asthma phenotypes. I Carlsen, Kai-Håkon & Gerritsen, Jorrit (Red.), Paediatric Asthma. European Respiratory Society. ISSN 9781849840194. s. 1–10.
 • Rolfsjord, Leif Bjarte; Skjerven, Håvard Ove; Carlsen, Kai-Håkon; Bakkeheim, Egil; Mowinckel, Petter & Carlsen, Karin C. Lødrup (2012). Quality of life after acute bronchiolitis in infancy.
 • Bakkeheim, Egil; Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2011). Paracetamol exposure during breastfeeding and risk of allergic disease. Acta Paediatrica. ISSN 0803-5253. 100(7), s. e3–e3. doi: 10.1111/j.1651-2227.2011.02340.x.
 • Hedlin, G.; Eber, E.; Aurora, P.; Carlsen, Karin C. Lødrup; Ratjen, F. & Dankert-Roels, J.E. [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2010). Paediatric respiratory disease: past, present and future Paediatric Assembly contribution to the celebration of 20 years of the ERS. European Respiratory Journal. ISSN 0903-1936. 36(2), s. 225–228. doi: 10.1183/09031936.00085510.
 • Jacobsen, Randi; Lødrup Carlsen, K; Carlsen, K; Doekes, G; Granum, Berit & Håland, G [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2009). Early life exposure to cat allergens increase the risk of late childhood asthma in a community with low levels of in-door allergens. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 64, s. 106–107. doi: 10.1111/j.1398-9995.2009.02075.x.
 • Keil, T; Roll, S; Brunekreef, B; Eller, E; Heinrich, J & Wickman, M [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2009). Pet exposure in infancy, allergic rhinitis at school age? A meta-analysis initiated by GA(2)LEN. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 64, s. 23–23.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Roll, S; Carlsen, Kai-Håkon; Arshad, H; Roberts, G & Spycher, B [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2009). Pet exposure in infancy, asthma at school age? A meta-analysis initiated by GA(2) LEN. Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 64, s. 22–22.
 • Jacobsen, Randi; Lødrup Carlsen, K; Mowinckel, P; Carlsen, K; Granum, Berit & Løvik, Martinus (2008). Do allergic families avoid having furry pets when children are small? Allergy. European Journal of Allergy and Clinical Immunology. ISSN 0105-4538. 63, s. 7–8.
 • Bush, Andy; Hedlin, G.; Carlsen, Kai-Håkon; de Benedictis, F; Carlsen, Karin C. Lødrup & Wilson, N (2008). Severe childhood asthma: a common international approach? The Lancet. ISSN 0140-6736. 372, s. 1019–1021.
 • Granum, Berit; Mowinckel, Petter; Carlsen, Kai-Håkon; Løvik, Martinus; Munthe-Kaas, Monica & Lødrup Carlsen, Karin Cecilie (2006). Cord blood sCD14 as a risk factor for childhood asthma and allergic sensitisation. The European respiratory journal. Supplement. ISSN 0904-1850. 28, s. 250s–250s.
 • Keil, T; Kulig, M; Simpson, A; Custovic, A; Wickman, M & Kull, I [Vis alle 25 forfattere av denne artikkelen] (2006). Comparison of European birth cohort studies on asthma and allergic diseases - A GA2LEN initiative. European Journal of Epidemiology (EJE). ISSN 0393-2990. 21, s. 145–146.
 • Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2006). Barn og astma. [TV]. Schrödingers katt, NRK.
 • Granum, Berit; Mowinckel, Petter; Carlsen, Kai-Håkon; Løvik, Martinus; Munthe-Kaas, Monica & Lødrup Carlsen, Karin Cecilie (2006). Cord blood sCD14 as a risk factor for childhood asthma and allergic disease.
 • Haaland, Guri; Devulapalli, Chandra S.; Pettersen, Morten; Munthe-Kaas, M. C.; Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2003). Does lung function in the first two years of age predict lung function in school age? [Abstract]. American Journal of Respiratory and Critical Care Medicine. ISSN 1073-449X. 167(7).
 • Carlsen, Kai-Håkon & Bjermer, Leif (2003). Vår, pollen og allergisk rhinoconjunctivit. Fagbladet Allergi i praksis. ISSN 0806-5462. 5(2).
 • Bjermer, Leif & Carlsen, Kai-Håkon (2003). Om ungdom, livsstil og yrkesvalg. Fagbladet Allergi i praksis. ISSN 0806-5462. 5(3).
 • Devulapalli, Chandra S.; Håland, Geir; Pettersen, Morten; Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2002). WHAT FACTORS INFLUENCED THE USE OF INHALED CORTICOSTEROIDS IN 2 YEAR OLD CHILDREN WITH RECURRENT BRONCHIAL OBSTRUCTION?
 • Haaland, Guri; Pettersen, Morten; Devulapalli, Chandra S.; Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2002). Does lung function at birth predict lung function later in childhood?
 • Circule, I.; Mehra, S.; Stick, S.; Kundutze, M.D.J.; Wixon, C. & Carlsen, Karin C. Lødrup (2002). Efficacy of fluticasone (200mcg/d) in preschool children with chronic persistent asthma-like symptoms.
 • Devulapalli, Chandra S.; Håland, Geir; Carlsen, Kai-Håkon; Carlsen, Karin C. Lødrup & Pettersen, Morten (2002). EARLY RISK FACTORS FOR TREATMENT WITH INHALED CORTICOSTEROIDS BY 2 YEARS OF AGE.
 • Devulapalli, Chandra S.; Håland, Geir; Pettersen, Morten; Carlsen, Kai-Håkon & Carlsen, Karin C. Lødrup (2002). DOES INHALED CORTICOSTEROIDS INFLUENCE LUNG FUNCTION IN 2 YEAR OLD CHILDREN?
 • Carlsen, Karin C. Lødrup (2001). Miljø og Barneastma studien. Fagbladet Allergi i praksis. ISSN 0806-5462. 3, s. 32–38.
 • Bjermer, Leif & Carlsen, Kai-Håkon (2001). Lungerehabilitering - samarbeid på mange plan (red. komm.). Fagbladet Allergi i praksis. ISSN 0806-5462. 3(1).
 • Haaland, Guri; Carlsen, Karin C. Lødrup; Pettersen, Morten & Carlsen, Kai-Håkon (2001). Does paracetamol use increase the risk of recurrent wheeze or atopy in young children?
 • Pettersen, Morten; Carlsen, Karin C. Lødrup; Håland, Geir & Carlsen, Kai-Håkon (2001). Do antibiotics play a role in recurrent wheeze or atopy in young children?
 • Pettersen, Morten; Carlsen, Karin C. Lødrup; Håland, Geir & Carlsen, Kai-Håkon (2001). Do antibiotics play a role in recurrent wheeze or atopy in young children?
 • Håland, Geir; Carlsen, Karin C. Lødrup; Pettersen, Morten & Carlsen, Kai-Håkon (2001). Does paracetamol use increase the risk of recurrent wheeze or atopy in young children?
 • Carlsen, Karin C. Lødrup; Carlsen, Kai-Håkon; Buchmann, M.S.; Wikstrøm, J. & Mehl, R. (2001). Cockroach sensitivity in Norway: a previously unidentified problem?
 • Carlsen, Karin C. Lødrup (2000). "Hva vet vi om effekter og bivirkninger av kortisonpreparater i astma behandling?".
 • Carlsen, Karin C. Lødrup (2000). "Hvordan oppdager du at barnet ditt har astma?".
 • Carlsen, Karin C. Lødrup (2000). "Respirasjonsfysiologiske undersøkelser hos barn under 6 år. Metodisk innføring.".
 • Carlsen, Karin C. Lødrup (1999). Lung function from infancy to adulthood.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup (1999). Lung function from infancy to adulthood.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup (1999). Antenatal and environmental tobacco smoke exposure.
 • Carlsen, Karin C. Lødrup (1999). Obstructive airways disease, but is it asthma?
 • Becher, Rune; Valen, Håkon; Vist, Gunn Elisabeth; Brinchmann, Bendik Christian; Holme, Jørn Andreas & Grimsrud, Tom Kristian [Vis alle 13 forfattere av denne artikkelen] (2022). Helseskadelige effeckter ved bruk av elektroniske sigaretter: en paraplyoversikt og toksikologisk evaluering. Norwegian Institute of Public Health Division of Infection Control and Environmental Health, Division for Health Services. ISSN 978-82-8406-296-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Lang, Astri Maria & Carlsen, Karin C. Lødrup (2011). Severe Asthma Research in Children. Problematic to define, identify and characterise. Unipub forlag. ISSN 978-82-8264-109-8.
 • Bakkeheim, Egil & Carlsen, Karin C. Lødrup (2011). Inflammation and "stress" in asthma and allergy : are oxidative state and cortisol levels involved? Unipub forlag. ISSN 978-82-8264-125-8.
 • Bertelsen, Randi Jacobsen; Løvik, Martinus; Granum, Berit; Carlsen, Karin C. Lødrup & Carlsen, Kai-Håkon (2010). The indoor environment and childhood allergic diseases; the importance of allergens and microbial components. Unipub forlag. ISSN 978-82-8072-615-5.
 • Botten, Grete Synøve; Carlsen, Karin C. Lødrup; Magnus, Per; Nafstad, Per & Øie, Leif (1997). Miljø og barneastma. Rapport fra barneastmaprosjektet. Statens Institutt for folkehelse. ISSN 82-7364-107-4.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:37 - Sist endret 23. mars 2022 12:21

Prosjekter