Kjetil Sunde

Bilde av Kjetil Sunde
English version of this page
Mobiltelefon 47 95224201
Brukernavn
Besøksadresse Ullevål Sykehus Bygg 5 3. et.
Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS, Ullevål 0424 Oslo

Faglige interesser

Mitt interesseområde innen klinikk og forskning er akutt- og intensivmedisin. Hjertestansforskning, både pre- og inhospitalt, har stått sentralt i min forskningskarriere siden 1996, men de siste 10-15 årene forskningen primært vært rettet mot sykehusbehandlingen etter hjertestans.

I nært samarbeid med kardiologer og indremedisinere på hjerteovervåkningen og akuttmedisinsk intensivavdeling forsker vi både på behandlingsaspekter, prognostisering og langtidsfunksjon/ livskvalitet etter hjertestans. 


Siden 2014 har jeg også samarbeidet med kolleger fra Intervensjonssenteret Rikshospitalet og bl.a. etablert en hjertestans-dyremodell (på gris) med hjerte-lunge maskin både på Intervensjonsenteret og ved Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning, Ullevål. 


De siste årene har jeg også etablert et nært forskningsamarbeid med professor Tone Rustøen og førsteamanuensis Hilde Wøien, begge ved Avdeling for sykepleievitenskap ved UiO. Vi har flere prosjekter pågående innen intensivmedisinske problemstillinger, med fokus både på posttraumatisk stress og andre følgetilstander etter intensivopphold, samt bruk av bl.a. sosiale medier for å implementere bedre standarder innen intensivmedisin. 


Jeg er også involvert i studier rundt intensivbehandling og oppfølging av pasienter med alvorlige hodeskader.

Bakgrunn

Jeg er anestesiolog, og har jobbet som overlege og professor ved avdeling for anestesiologi ved intensivavdelingen OUS Ullevål siden 2009. 
•    Cand. med 1991 og dr. med 1999 ved UiO
•    Ansatt ved anestesiavdelingen Ullevål Universitetssykehus siden 1994
•    Stipendiat Stiftelsen Norsk Luftambulanse fra 1996-1999  
•    Spesialist i anestesiologi 2000 
•    Overlege anestesiavdelingen Ullevål Universitetssykehus fra 2000
•    Professor II ved intensivavdelingen Ullevål, Avdeling for Anestesiologi, 
     Akuttklinikken OUS, fra 2009

Verv

•    Norsk Resuscitasjonsråd (NRR) siden 2000, ansvarlig for AHLR fra 2002-
     2010, avsluttet som varamedlem i 2021.
•    Co-Chair Advanced Life Support, European Resuscitation Council (ERC), 
     fra 2006 - 2010.
•    Norsk representant i European Society of Intensive Care Medicine (ESICM), 
     Council, fra 2012-2015
•    Chair, Trauma and Emergency Medicine (TEM) section ESICM, 2016-2019
 

Priser

 • Norsk Akuttmedisinsk Kompetanse Senter (NAKOS) - Forskningspris 2007
 • Norsk Anestesiologisk Forening (NAF) - Forskningspris 2011
 • Scandiniavian Society of Anaesthesiology and Intensive Care (SSAI) – the ACTA Lecture 2019, Copenhagen

Samarbeid

 • Professor Theresa M Olasveengen ved Avdeling for Anestesi og Intensivmedisin, Akuttklinikken OUS og Institutt for klinisk medisin, UiO
 • Forskere og klinikere ved Hjertemedisinsk Intensiv og Overvåkning, Medisinsk Klinikk, OUS, spesielt fagansvarlig overlege Geir Andersen og overlege Eirik Qvigstad.
 • Indremedisinere tilknyttet Medisins Intensiv, Akuttmedisinsk Avdeling, Medisinsk klinikk, OUS Ullevål, da spesielt professor Dag Jacobsen (også Institutt for klinisk medisin), overleger Espen Rostrup-Nakstad og Henning Wimmer
 • Professor Christofer Lundqvist, Avd. for helsetjenesteforskning og psykiatri, Institutt for klinisk medisin, Campus Ahus og HØKH
 • Professor Tone Rustøen og Førsteamanuensis Hilde Wøien, begge Akuttklinikken OUS og Avdeling for sykepleievitenskap ved UiO
 • Internasjonale og nasjonale samarbeidspartnere gjennom diverse nettverk, spesielt innen ESICM og ERC.
Emneord: Intensivmedisin, Akuttmedisin

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Steen, Petter Andreas; Sunde, Kjetil; Murray, Michael J; Harrison, Barry A; Mueller, Jeff T & Rose, Steven H [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Advanced cardiac life support i bok: Faust´s Anesthesiology Review. Elsevier. ISBN 978-1-4377-1369-5. 2 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Behringer, Wilhelm; Abella, Benjamin & Sunde, Kjetil (2021). Meta-analyses of targeted temperature management in adult cardiac arrest studies – The big picture is dependent on study selection. Resuscitation. ISSN 0300-9572. 169, s. 223–224. doi: 10.1016/j.resuscitation.2021.09.040.
 • Gundem, Trine; Olasveengen, Theresa M.; Schøndorf, Christina Luise; Hovda, Knut Erik; Rostrup, Morten & Frøyshov, Sten [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). T.M. Gundem og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(12), s. 1–2. doi: 10.4045/tidsskr.20.0650. Fulltekst i vitenarkiv
 • May, Teresa L.; Lary, Christine W.; Riker, Richard R.; Friberg, Hans; Patel, Nainesh & Søreide, Eldar [Vis alle 23 forfattere av denne artikkelen] (2019). Correction to: Variability in functional outcome and treatment practices by treatment center after out-of-hospital cardiac arrest: analysis of International Cardiac Arrest Registry. Intensive Care Medicine. ISSN 0342-4642. 45(1176). doi: 10.1007/s00134-019-05687-x.
 • Alm-Kruse, Kristin; Sunde, Kjetil; Sørensen, Gro; Andersen, Geir Øystein; Osbakk, Svein Are & Kramer-Johansen, Jo (2018). Outcome in potential candidates for extracorporeal cardiopulmonary resuscitation after refractory out-of-hospital cardiac arrest treated with conventional advanced life support . Resuscitation. ISSN 0300-9572. 130. doi: 10.1016/j.resuscitation.2018.07.352.
 • Beitland, Sigrid & Sunde, Kjetil (2018). Guidelines for post-resuscitation care should include management of acute kidney injury and use of renal replacement therapy. Resuscitation. ISSN 0300-9572. 126. doi: 10.1016/j.resuscitation.2018.02.013..
 • Søvik, Signe; Isachsen, Marie Susanna; Nordhuus, Kine Marie Byman; Tveiten, Christine Kooy; Eken, Torsten & Sunde, Kjetil [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Acute kidney injury in trauma patients admitted to the intensive care unit: a systematic review and meta-analysis. Intensive Care Medicine Experimental. ISSN 2197-425X. 6, s. 474–474. doi: 10.1186/s40635-018-0201-6.
 • Beitland, Sigrid; Nakstad, Espen Rostrup; Berg, Jens Petter; Trøseid, Anne-Marie Siebke; Brusletto, Berit Sletbakk & Brunborg, Cathrine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Urine biomarkers may early predict acute kidney injury and outcome after out-of-hospital cardiac arrest. Intensive Care Medicine Experimental. ISSN 2197-425X. 6. doi: 10.1186/s40635-018-0201-6.
 • Callway, Clifton W. & Sunde, Kjetil (2017). Authors' response: Overcautious adoption of extracorporeal cardiopulmonary resuscitation. Emergency Medicine Journal. ISSN 1472-0205. 34(8), s. 558–558. doi: 10.1136/emermed-2017-206917.
 • Callaway, Clifton W. & Sunde, Kjetil (2017). Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation probably good, but adoption should not be too fast and furious! . Emergency Medicine Journal. ISSN 1472-0205. 34(5), s. 275–276. doi: 10.1136/emermed-2016-206442.
 • Sunde, Kjetil & Callaway, Clifton W. (2017). Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation in refractory cardiac arrest ? to whom and when, that?s the difficult question! Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. 61(4), s. 369–371. doi: 10.1111/aas.12873.
 • Gaarder, Christine & Sunde, Kjetil (2016). The multidisciplinary nature of trauma care: Also in the intensive care unit. Current Opinion in Critical Care. ISSN 1070-5295. 22(6), s. 560–562. doi: 10.1097/MCC.0000000000000368.
 • Sunde, Kjetil & Andersen, Geir Øystein (2016). Prediction of outcome after out-of-hospital cardiac arrest already on hospital admission-not reliable enough to be true! European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 37(42), s. 3229–3231. doi: 10.1093/eurheartj/ehv490.
 • Nolan, Jerry P.; Soar, Jasmeet; Cariou, Alain; Cronberg, Tobias; Moulaert, Veronique R.M. & Deakin, Charles D. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Erratum zu: Postreanimationsbehandlung: Kapitel 5 der Leitlinien zur Reanimation 2015 des European Resuscitation Council [Erratum to: Post reanimation treatment: Section 5 of the European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015]. Notfall & Rettungsmedizin. ISSN 1434-6222. s. 1–2. doi: 10.1007/s10049-015-0123-8.
 • Nolan, Jerry P.; Soar, Jasmeet; Cariou, Alain; Cronberg, Tobias; Moulaert, Veronique R.M. & Deakin, Charles D. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Erratum to: European Resuscitation Council and European Society of Intensive Care Medicine 2015 guidelines for post-resuscitation care. Intensive Care Medicine. ISSN 0342-4642. 42(3), s. 488–489. doi: 10.1007/s00134-015-4158-6.
 • Stær-Jensen, Henrik; Sunde, Kjetil & Andersen, Geir Øystein (2015). The authors reply. Critical Care Medicine. ISSN 0090-3493. 43(3). doi: 10.1097/CCM.0000000000000812.
 • Stær-Jensen, Henrik; Nakstad, Espen Rostrup; Fossum, E; Mangschau, Arild; Eritsland, Jan & Jacobsen, Dag [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Emergency coronary angiography and revascularization in patients with out of hospital cardiac arrest - relation to post - ROSC ECG - a prospective observational study.
 • Cariou, Alain & Sunde, Kjetil (2014). Cold fluids during cardiac arrest: faster cooling but not better outcome! Intensive Care Medicine. ISSN 0342-4642. 40(12), s. 3536–3539. doi: 10.1007/s00134-014-3536-9.
 • Sunde, Kjetil (2013). Therapeutic hypothermia in cardiac arrest. Revista Española de Cardiología. ISSN 0300-8932. 66(5), s. 346–349. doi: 10.1016/j.rec.2012.10.004.
 • Sunde, Kjetil (2012). Rewarming after therapeutic hypothermia. Resuscitation. ISSN 0300-9572. 83(8), s. 930–931. doi: 10.1016/j.resuscitation.2012.05.019.
 • Qvigstad, Eric; TØMTE, ØYSTEIN; Sunde, Kjetil; Skålhegg, Tore; Sørensen, Øyvard & Kramer-Johansen, Jo [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Changing hand position during manual chest compressions in cardiac arrest affects the hemodynamic response: a clinical pilot study. Circulation. ISSN 0009-7322. 124.
 • Sunde, Kjetil (2010). All you need is flow! Resuscitation. ISSN 0300-9572. 81(4), s. 371–372. doi: 10.1016/j.resuscitation.2010.02.010.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:45 - Sist endret 16. mai 2022 09:23

Forskergrupper