Kjetil Sunde

Bilde av Kjetil Sunde
English version of this page
Mobiltelefon 47 95224201
Brukernavn
Besøksadresse Ullevål Sykehus Bygg 5 3. et.
Postadresse Postboks 4956 Nydalen OUS, Ullevål 0424 Oslo

Faglige interesser

 • Anestesilege, med lang erfaring innen anestesiologi, akuttmedisin og intensivmedisin. I klinisk jobb på kirurgisk Intensivavdeling Ullevål,
 • Avdeling for Anestesiologi, Akuttdivisjonen, Oslo Universitetssykehus
 • Hovedforskningsfelt er hjertestans; kvalitet av hjerte-lunge-redning, hemodynamisk optimalisering, post resusciteringsbehandling inklusive terapeutisk hypotermi.
 • Også generelle interesser (og forskningsinteresser) innen Intensivmedisn, traumatologi og akuttmedisin

Undervisning

Diverse (PBL, kurs, grupper og forelesninger) innen Intensivmedisin og Akuttmedisin.

Bakgrunn

 • Medisinstudier i Gøttingen, Tyskland, fra 1984-1991. Godkjent Cand Med Oslo 1991
 • Turnus Sandefjord Sykehus 1990-91, Distriktsturnus Grong 1991
 • Anestesi: Harstad Sykehus 1993-94, Ullevål Sykehus, siden 1994
 • Spesialist Anestesiologi 2001, Overlege Anestesiavdelingen Ullevål siden 2001, tllknyttet generell anestesi til 2002, Hjerteanestesi fra 2002-2004, generell anestesi 2004-2009,
 • Professor II Kirurgisk Intensivavdeling Ullevål 2009, nå Avdeling for Anestesiologi, Oslo Universitetssykehus. Siden 1994 tilknyttet Legeambulansen ved Ambulansetjenesten i Oslo (senere Oslo og Akershus)
 • Forskning: Stipendiat Norsk Luftambulanse 1996-1999, disputas desember 1999, post doc Ullevål 2004-2007, post doc Helse SørØst 2007-2009
 • Veileder for tiden 7 kandidater. Veiledet 2 som disputerte i 2009.

 Priser

 • NAKOS Forskningspris 2007
 • NAFs Forskningspris 2011
 • Fellow of European Resuscitation Council (FERC) 2010

Verv

 • Leder av AHLR gruppen i Norsk Resuscitasjonsråd siden 2002
 • Co-chair ALS in European Resusciation Council since 2007, betydelig ledende rolle i internasjonalt samarbeid om consensus-dokument og internasjonale retningslinjer i hjerte-lungeredning 2010

Samarbeid

 • Betydelig nasjonalt og internasjonalt samarbeid
 • Brukes hyppig som internasjonal foredragsholder og kursholder.
 • Har vært gjesteprofessor de siste 5 år i USA, Canada og Tyskland
Emneord: Intensivmedisin, Akuttmedisin

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Steen, Petter Andreas; Sunde, Kjetil; Murray, Michael J; Harrison, Barry A; Mueller, Jeff T & Rose, Steven H [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Advanced cardiac life support i bok: Faust´s Anesthesiology Review. Elsevier. ISBN 978-1-4377-1369-5. 2 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gundem, Trine; Olasveengen, Theresa M.; Schøndorf, Christina Luise; Hovda, Knut Erik; Rostrup, Morten & Frøyshov, Sten [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2020). T.M. Gundem og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(12), s. 1–2. doi: 10.4045/tidsskr.20.0650. Fulltekst i vitenarkiv
 • May, Teresa L.; Lary, Christine W.; Riker, Richard R.; Friberg, Hans; Patel, Nainesh & Søreide, Eldar [Vis alle 23 forfattere av denne artikkelen] (2019). Correction to: Variability in functional outcome and treatment practices by treatment center after out-of-hospital cardiac arrest: analysis of International Cardiac Arrest Registry. Intensive Care Medicine. ISSN 0342-4642. 45(1176). doi: 10.1007/s00134-019-05687-x.
 • Alm-Kruse, Kristin; Sunde, Kjetil; Sørensen, Gro; Andersen, Geir Øystein; Osbakk, Svein Are & Kramer-Johansen, Jo (2018). Outcome in potential candidates for extracorporeal cardiopulmonary resuscitation after refractory out-of-hospital cardiac arrest treated with conventional advanced life support . Resuscitation. ISSN 0300-9572. 130. doi: 10.1016/j.resuscitation.2018.07.352.
 • Beitland, Sigrid & Sunde, Kjetil (2018). Guidelines for post-resuscitation care should include management of acute kidney injury and use of renal replacement therapy. Resuscitation. ISSN 0300-9572. 126. doi: 10.1016/j.resuscitation.2018.02.013..
 • Søvik, Signe; Isachsen, Marie Susanna; Nordhuus, Kine Marie Byman; Tveiten, Christine Kooy; Eken, Torsten & Sunde, Kjetil [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2018). Acute kidney injury in trauma patients admitted to the intensive care unit: a systematic review and meta-analysis. Intensive Care Medicine Experimental. ISSN 2197-425X. 6, s. 474–474. doi: 10.1186/s40635-018-0201-6.
 • Beitland, Sigrid; Nakstad, Espen Rostrup; Berg, Jens Petter; Trøseid, Anne-Marie Siebke; Brusletto, Berit Sletbakk & Brunborg, Cathrine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Urine biomarkers may early predict acute kidney injury and outcome after out-of-hospital cardiac arrest. Intensive Care Medicine Experimental. ISSN 2197-425X. 6. doi: 10.1186/s40635-018-0201-6.
 • Callway, Clifton W. & Sunde, Kjetil (2017). Authors' response: Overcautious adoption of extracorporeal cardiopulmonary resuscitation. Emergency Medicine Journal. ISSN 1472-0205. 34(8), s. 558–558. doi: 10.1136/emermed-2017-206917.
 • Callaway, Clifton W. & Sunde, Kjetil (2017). Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation probably good, but adoption should not be too fast and furious! . Emergency Medicine Journal. ISSN 1472-0205. 34(5), s. 275–276. doi: 10.1136/emermed-2016-206442.
 • Sunde, Kjetil & Callaway, Clifton W. (2017). Extracorporeal cardiopulmonary resuscitation in refractory cardiac arrest ? to whom and when, that?s the difficult question! Acta Anaesthesiologica Scandinavica. ISSN 0001-5172. 61(4), s. 369–371. doi: 10.1111/aas.12873.
 • Gaarder, Christine & Sunde, Kjetil (2016). The multidisciplinary nature of trauma care: Also in the intensive care unit. Current Opinion in Critical Care. ISSN 1070-5295. 22(6), s. 560–562. doi: 10.1097/MCC.0000000000000368.
 • Sunde, Kjetil & Andersen, Geir Øystein (2016). Prediction of outcome after out-of-hospital cardiac arrest already on hospital admission-not reliable enough to be true! European Heart Journal. ISSN 0195-668X. 37(42), s. 3229–3231. doi: 10.1093/eurheartj/ehv490.
 • Nolan, Jerry P.; Soar, Jasmeet; Cariou, Alain; Cronberg, Tobias; Moulaert, Veronique R.M. & Deakin, Charles D. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Erratum zu: Postreanimationsbehandlung: Kapitel 5 der Leitlinien zur Reanimation 2015 des European Resuscitation Council [Erratum to: Post reanimation treatment: Section 5 of the European Resuscitation Council Guidelines for Resuscitation 2015]. Notfall & Rettungsmedizin. ISSN 1434-6222. s. 1–2. doi: 10.1007/s10049-015-0123-8.
 • Nolan, Jerry P.; Soar, Jasmeet; Cariou, Alain; Cronberg, Tobias; Moulaert, Veronique R.M. & Deakin, Charles D. [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2016). Erratum to: European Resuscitation Council and European Society of Intensive Care Medicine 2015 guidelines for post-resuscitation care. Intensive Care Medicine. ISSN 0342-4642. 42(3), s. 488–489. doi: 10.1007/s00134-015-4158-6.
 • Stær-Jensen, Henrik; Sunde, Kjetil & Andersen, Geir Øystein (2015). The authors reply. Critical Care Medicine. ISSN 0090-3493. 43(3). doi: 10.1097/CCM.0000000000000812.
 • Stær-Jensen, Henrik; Nakstad, Espen Rostrup; Fossum, E; Mangschau, Arild; Eritsland, Jan & Jacobsen, Dag [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2014). Emergency coronary angiography and revascularization in patients with out of hospital cardiac arrest - relation to post - ROSC ECG - a prospective observational study.
 • Cariou, Alain & Sunde, Kjetil (2014). Cold fluids during cardiac arrest: faster cooling but not better outcome! Intensive Care Medicine. ISSN 0342-4642. 40(12), s. 3536–3539. doi: 10.1007/s00134-014-3536-9.
 • Sunde, Kjetil (2013). Therapeutic hypothermia in cardiac arrest. Revista Española de Cardiología. ISSN 0300-8932. 66(5), s. 346–349. doi: 10.1016/j.rec.2012.10.004.
 • Sunde, Kjetil (2012). Rewarming after therapeutic hypothermia. Resuscitation. ISSN 0300-9572. 83(8), s. 930–931. doi: 10.1016/j.resuscitation.2012.05.019.
 • Qvigstad, Eric; TØMTE, ØYSTEIN; Sunde, Kjetil; Skålhegg, Tore; Sørensen, Øyvard & Kramer-Johansen, Jo [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2011). Changing hand position during manual chest compressions in cardiac arrest affects the hemodynamic response: a clinical pilot study. Circulation. ISSN 0009-7322. 124.
 • Sunde, Kjetil (2010). All you need is flow! Resuscitation. ISSN 0300-9572. 81(4), s. 371–372. doi: 10.1016/j.resuscitation.2010.02.010.
 • Olasveengen, Theresa Mariero; Lund Kordahl, Inger; Steen, Petter Andreas & Sunde, Kjetil (2010). Out-of-hospital advanced cardiac life support with or without a physician: effects on quality of CPR and outcome. Hjerteforum. ISSN 0802-1465. 23(1), s. 118–119.
 • TØMTE, ØYSTEIN; Sjaastad, Ivar; Wik, Lars; Kuzovlev, A; Eriksen, Morten & Norseng, Per Andreas [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2010). A hemodynamic study of hybrid mechanical chest compression patterns, discriminating the effect of accelerated compression from accelerated decompression in a porcine model of cardiac arrest. Hjerteforum. ISSN 0802-1465. 23(1), s. 112–113.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:45 - Sist endret 13. sep. 2018 12:44

Forskergrupper