Linda Elise Couessurel Wüsthoff

Bilde av Linda Elise Couessurel Wüsthoff
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 45 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Publikasjoner

 • Midgard, Håvard; Ulstein, Kjersti Anne; Backe, Øystein; Foshaug, Tarjei; Sørli, Hanne & Vennesland, Kristin [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Hepatitis C treatment and reinfection surveillance among people who inject drugs in a low-threshold program in Oslo, Norway. International journal of drug policy. ISSN 0955-3959. 96. doi: 10.1016/j.drugpo.2021.103165.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge & Gråwe, Rolf W. (2014). The effectiveness of integrated treatment in patients with substance use disorders co-occurring with anxiety and/or depression - a group randomized trial. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 14(67). doi: 10.1186/1471-244X-14-67.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge & Gråwe, Rolf W. (2012). When Research Meets Reality—Lessons Learned From a Pragmatic Multisite Group-Randomized Clinical Trial on Psychosocial Interventions in the Psychiatric and Addiction Field. Substance Abuse: Research and Treatment. ISSN 1178-2218. 6, s. 95–106. doi: 10.4137/SART.S9245.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge; Ruud, Torleif & Gråwe, Rolf W (2011). A cross-sectional study of patients with and without substance use disorders in Community Mental Health Centres. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 11. doi: 10.1186/1471-244X-11-93.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge; Ruud, Torleif; Røislien, Jo & Gråwe, Rolf W (2011). Identifying co-occurring substance use disorders in community mental health centres. Tailored approaches are needed. Nordic Journal of Psychiatry. ISSN 0803-9488. 65(1), s. 58–64. doi: 10.3109/08039488.2010.489954.

Se alle arbeider i Cristin

 • Haugen, Kine; Fauske, Ingvill; Wüsthoff, Linda Elise & Kleppa-Schau, Jarle (2014). Metodebok for etablering og drift av sprøyterom. Velferdsetaten, Oslo kommune. ISBN 978-82-93361-00-8. 98 s.
 • Wüsthoff, Linda Elise & Hauge, Joakim (2014). Metodebok for etablering og drift av sprøyterom. Velferdsetaten, Oslo kommune. ISBN 978-82-93361-00-8. 98 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jørgenrud, Benedicte Marie; Bogstrand, Stig Tore; Vindenes, Vigdis; Johannessen, Aud; Wüsthoff, Linda Elise & Kunøe, Nikolaj [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Implementering av intervensjon for skadelig alkohol- og legemiddelbruk blant medisinske pasienter .
 • Razavi-Shearer, D; Dalgard, Olav; Midgard, Håvard; Razavi, H; Wüsthoff, Linda Elise & Kielland, Knut Boe (2016). Aggressive treatment of hepatitis C in People who inject drugs in Norway: an integral step to eradicate the infection in this population.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Kommunal strategi mot åpne russcener - fra midlertidighet til varige, stabile tiltak i bydel.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Prevention of communicable diseases amongst IDUs in Oslo.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Forebygging av infeksjonssykdommer blant injiserende rusbrukere.
 • Havnes, Ingrid Amalia & Wüsthoff, Linda Elise (2014). Hest eller Sebra - Rusmiddelavhengige sitt møte med helsevesenet.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Forebygging av infeksjonssykdommer blant injiserende rusbrukere.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Substitusjonsbehandling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Sentrumsplanen og lavterskel helsetjenester for injiserende rusbrukere.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Motiverende Intervju.
 • Havnes, Ingrid Amalia & Wüsthoff, Linda Elise (2014). Hest eller Sebra - Rusmiddelavhengige sitt møte med helsevesenet.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Substitusjonsbehandling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Prevention of communicable diseases amongst IDUs in Oslo.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2013). Integrert utredning og behandling av rus og psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2013). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2013). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2013). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2013). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2013). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2013). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2013). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2013). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2013). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Havnes, Ingrid Amalia & Wüsthoff, Linda Elise (2013). Hest eller Sebra - Rusmiddelavhengiges møte med helsevesenet.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Rognli, Eline Borger; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2013). Lost in Downtown Oslo - How did they get there and how do they get out? - A Project presentation.
 • Havnes, Ingrid Amalia & Wüsthoff, Linda Elise (2013). Hest eller Sebra - Rusmiddelavhengiges møte med helsevesenet.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Teorier om avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Lavterskel tiltak for dårlig fungerende rusbrukere i Oslo. Injiserende rusbrukeres helsetilstand, Kommunens strategi for å få bukt med åpne russcener. Samhandling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Integrert utredning og behandling av rus og pyskisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Somatisk sykdom hos rusmiddelavhengige.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Integrert utredning og behandling av rus og psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Nyspesialitet i Rusmedisin sett fra kommunens side.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Integrert utredning og behandling av rus og psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Rusbrukeres helse sett fra Feltpleien.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Behandling av personer med rus og psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Utredning av personer med rus og psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge & Gråwe, Rolf W. (2012). When research meets reality - Lessons learned from a pragmatic multi-site group-randomized clinical trial on psychosocial interventions in the psychiatric and addiction field.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Presentasjon av Oslo kommunes erfaringer med å dele ut folie til røyking av heroin og litteraturoppsummering vedr helseskader ved røyking av heroin.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Integrert utredning og behandling av rus og psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Integrert utredning og behandling av rus og psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Teorier om Avhengighetsutvikling. Mestre jobben - Mestre livet, Mestringskurs for personer med rusproblemer.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Teorier om Avhengighetsutvikling. Mestre jobben - Mestre livet, Mestringskurs for personer med rusproblemer.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Teorier om Avhengighetsutvikling. Mestre jobben - Mestre livet, Mestringskurs for personer med rusproblemer.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Teorier om Avhengighetsutvikling. Mestre jobben - Mestre livet, Mestringskurs for personer med rusproblemer.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Teorier om Avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Teorier om Avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Teorier om avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Den biopsykososiale modellen for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Rusmidler og deres virkning.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Hygiene og smittervern i arbeid med risikopasienter mhp blodbårne infeksjoner.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Holdninger og kommunikasjon i arbeid med rusmiddelavhengige.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge; Gråwe, Rolf W. & Ruud, Torleif (2011). A cross-sectional study of patients with and without substance use disorders in Community Mental Health Centres.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Teorier om Avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Teorier om Avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Teorier om Avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Integrert behandling av rus og psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge; Ruud, Torleif & Gråwe, Rolf W. (2011). A cross-sectional study of patients with and without substance use disorders in Community Mental Health Centres.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge; Ruud, Torleif & Gråwe, Rolf W (2011). A cross-sectional study of patients with and without substance use disorders in Community Mental Health Centres.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.
 • Hagen, Roger & Wüsthoff, Linda Elise (2010). Vurdering og behandling av psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk. I Aakerholt, Amund (Red.), ACT-Hånbok. Kompetansesenter rus - region øst. ISSN 978-82-93076-03-2. s. 64–67.
 • Waal, Helge & Wüsthoff, Linda Elise (2010). Medikamentelle virkemidler i behandling av pasienter komorbide for ruslidelse og psykiatriske lidelser. I Aakerholt, Amund (Red.), ACT-Hånbok. Kompetansesenter rus - region øst. ISSN 978-82-93076-03-2. s. 57–63.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Teorier om avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge; Ruud, Torleif; Røislien, Jo & Gråwe, Rolf W (2010). Identifying co-occurring substance use disorders in community mental health centres. Tailored approaches are needed.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge; Ruud, Torleif; Røislien, Jo & Gråwe, Rolf W (2010). Identifying co-occurring substance use disorders in community mental health centres. Tailored approaches are needed.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Integrert behandling av rus og psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Teorier om Avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Teorier om avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Rus og Psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Integrert Behandling av Rus og Psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Teorier om Avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Teorier om Avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Teorier om Avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Teorier om avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Medikamentelle virkemidler ved rus- og pyskisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Skadevirkninger ved rusmiddelbruk.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Teorier om avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge; Ruud, Torleif; Røislien, Jo & Gråwe, Rolf W (2009). Identifying co-occuring substance use disorders in community mental health centres. A need for tailored approaches.
 • Skaug, Kjell; Rykkvin, Rikard; Wüsthoff, Linda Elise; Hauge, Joakim & Steen, Tore W. (2009). Has the hepatitis C epidemic culminated among drug users? Blood borne infections among drug users in Oslo, Norway.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Skaug, Kjell & Steen, Tore W. (2009). Helseundersøkelsen for injiserende rusmisbrukere 2002-2007.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2009). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. okt. 2020 13:40 - Sist endret 14. okt. 2020 13:40