Linda Elise Couessurel Wüsthoff

Bilde av Linda Elise Couessurel Wüsthoff
English version of this page
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Bygg 45 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1039 Blindern 0315 Oslo

Publikasjoner

 • Midgard, Håvard; Ulstein, Kjersti Anne; Backe, Øystein; Foshaug, Tarjei; Sørli, Hanne & Vennesland, Kristin [Vis alle 11 forfattere av denne artikkelen] (2021). Hepatitis C treatment and reinfection surveillance among people who inject drugs in a low-threshold program in Oslo, Norway. International journal of drug policy. ISSN 0955-3959. doi: 10.1016/j.drugpo.2021.103165.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge & Gråwe, Rolf W. (2014). The effectiveness of integrated treatment in patients with substance use disorders co-occurring with anxiety and/or depression - a group randomized trial. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 14(67). doi: 10.1186/1471-244X-14-67.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge & Gråwe, Rolf W. (2012). When Research Meets Reality—Lessons Learned From a Pragmatic Multisite Group-Randomized Clinical Trial on Psychosocial Interventions in the Psychiatric and Addiction Field. Substance Abuse: Research and Treatment. ISSN 1178-2218. 6, s. 95–106. doi: 10.4137/SART.S9245.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge; Ruud, Torleif; Røislien, Jo & Gråwe, Rolf W (2011). Identifying co-occurring substance use disorders in community mental health centres. Tailored approaches are needed. Nordic Journal of Psychiatry. ISSN 0803-9488. 65(1), s. 58–64. doi: 10.3109/08039488.2010.489954.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge; Ruud, Torleif & Gråwe, Rolf W (2011). A cross-sectional study of patients with and without substance use disorders in Community Mental Health Centres. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 11. doi: 10.1186/1471-244X-11-93.

Se alle arbeider i Cristin

 • Wüsthoff, Linda Elise & Hauge, Joakim (2014). Metodebok for etablering og drift av sprøyterom. Velferdsetaten, Oslo kommune. ISBN 978-82-93361-00-8. 98 s.
 • Haugen, Kine; Fauske, Ingvill; Wüsthoff, Linda Elise & Kleppa-Schau, Jarle (2014). Metodebok for etablering og drift av sprøyterom. Velferdsetaten, Oslo kommune. ISBN 978-82-93361-00-8. 98 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Jørgenrud, Benedicte Marie; Bogstrand, Stig Tore; Vindenes, Vigdis; Johannessen, Aud; Wüsthoff, Linda Elise & Kunøe, Nikolaj [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2021). Implementering av intervensjon for skadelig alkohol- og legemiddelbruk blant medisinske pasienter .
 • Razavi-Shearer, D; Dalgard, Olav; Midgard, Håvard; Razavi, H; Wüsthoff, Linda Elise & Kielland, Knut Boe (2016). Aggressive treatment of hepatitis C in People who inject drugs in Norway: an integral step to eradicate the infection in this population.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Substitusjonsbehandling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Motiverende Intervju.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Sentrumsplanen og lavterskel helsetjenester for injiserende rusbrukere.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Kommunal strategi mot åpne russcener - fra midlertidighet til varige, stabile tiltak i bydel.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Prevention of communicable diseases amongst IDUs in Oslo.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Forebygging av infeksjonssykdommer blant injiserende rusbrukere.
 • Havnes, Ingrid Amalia & Wüsthoff, Linda Elise (2014). Hest eller Sebra - Rusmiddelavhengige sitt møte med helsevesenet.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Prevention of communicable diseases amongst IDUs in Oslo.
 • Havnes, Ingrid Amalia & Wüsthoff, Linda Elise (2014). Hest eller Sebra - Rusmiddelavhengige sitt møte med helsevesenet.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Substitusjonsbehandling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Forebygging av infeksjonssykdommer blant injiserende rusbrukere.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2014). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2013). Integrert utredning og behandling av rus og psykisk lidelse.
 • Havnes, Ingrid Amalia & Wüsthoff, Linda Elise (2013). Hest eller Sebra - Rusmiddelavhengiges møte med helsevesenet.
 • Havnes, Ingrid Amalia & Wüsthoff, Linda Elise (2013). Hest eller Sebra - Rusmiddelavhengiges møte med helsevesenet.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Rognli, Eline Borger; Waal, Helge & Clausen, Thomas (2013). Lost in Downtown Oslo - How did they get there and how do they get out? - A Project presentation.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2013). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2013). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2013). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2013). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2013). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2013). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2013). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2013). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2013). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Teorier om avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Rusbrukeres helse sett fra Feltpleien.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Somatisk sykdom hos rusmiddelavhengige.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Integrert utredning og behandling av rus og psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Integrert utredning og behandling av rus og psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Nyspesialitet i Rusmedisin sett fra kommunens side.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Teorier for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Integrert utredning og behandling av rus og pyskisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Lavterskel tiltak for dårlig fungerende rusbrukere i Oslo. Injiserende rusbrukeres helsetilstand, Kommunens strategi for å få bukt med åpne russcener. Samhandling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Integrert utredning og behandling av rus og psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Integrert utredning og behandling av rus og psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Presentasjon av Oslo kommunes erfaringer med å dele ut folie til røyking av heroin og litteraturoppsummering vedr helseskader ved røyking av heroin.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Teorier om Avhengighetsutvikling. Mestre jobben - Mestre livet, Mestringskurs for personer med rusproblemer.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Teorier om Avhengighetsutvikling. Mestre jobben - Mestre livet, Mestringskurs for personer med rusproblemer.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Teorier om Avhengighetsutvikling. Mestre jobben - Mestre livet, Mestringskurs for personer med rusproblemer.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Teorier om Avhengighetsutvikling. Mestre jobben - Mestre livet, Mestringskurs for personer med rusproblemer.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge & Gråwe, Rolf W. (2012). When research meets reality - Lessons learned from a pragmatic multi-site group-randomized clinical trial on psychosocial interventions in the psychiatric and addiction field.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Utredning av personer med rus og psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2012). Behandling av personer med rus og psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Teorier om Avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Teorier om Avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge; Gråwe, Rolf W. & Ruud, Torleif (2011). A cross-sectional study of patients with and without substance use disorders in Community Mental Health Centres.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Integrert behandling av rus og psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Teorier om Avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge; Ruud, Torleif & Gråwe, Rolf W (2011). A cross-sectional study of patients with and without substance use disorders in Community Mental Health Centres.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge; Ruud, Torleif & Gråwe, Rolf W. (2011). A cross-sectional study of patients with and without substance use disorders in Community Mental Health Centres.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Teorier om Avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Holdninger og kommunikasjon i arbeid med rusmiddelavhengige.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Den biopsykososiale modellen for avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Rusmidler og deres virkning.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Teorier om avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Hygiene og smittervern i arbeid med risikopasienter mhp blodbårne infeksjoner.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2011). Teorier om Avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge; Ruud, Torleif; Røislien, Jo & Gråwe, Rolf W (2010). Identifying co-occurring substance use disorders in community mental health centres. Tailored approaches are needed.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge; Ruud, Torleif; Røislien, Jo & Gråwe, Rolf W (2010). Identifying co-occurring substance use disorders in community mental health centres. Tailored approaches are needed.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Teorier om avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.
 • Hagen, Roger & Wüsthoff, Linda Elise (2010). Vurdering og behandling av psykiske lidelser og rusmiddelmisbruk. I Aakerholt, Amund (Red.), ACT-Hånbok. Kompetansesenter rus - region øst. ISSN 978-82-93076-03-2. s. 64–67.
 • Waal, Helge & Wüsthoff, Linda Elise (2010). Medikamentelle virkemidler i behandling av pasienter komorbide for ruslidelse og psykiatriske lidelser. I Aakerholt, Amund (Red.), ACT-Hånbok. Kompetansesenter rus - region øst. ISSN 978-82-93076-03-2. s. 57–63.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Teorier om Avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Teorier om Avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Integrert Behandling av Rus og Psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Teorier om Avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Integrert behandling av rus og psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Rus og Psykisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Teorier om avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Teorier om Avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Teorier om avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Teorier om avhengighetsutvikling.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Medikamentelle virkemidler ved rus- og pyskisk lidelse.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2010). Skadevirkninger ved rusmiddelbruk.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2009). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.
 • Wüsthoff, Linda Elise (2009). Klinisk intervju, diagnostikk og behandling av pasienter med ruslidelser.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Skaug, Kjell & Steen, Tore W. (2009). Helseundersøkelsen for injiserende rusmisbrukere 2002-2007.
 • Wüsthoff, Linda Elise; Waal, Helge; Ruud, Torleif; Røislien, Jo & Gråwe, Rolf W (2009). Identifying co-occuring substance use disorders in community mental health centres. A need for tailored approaches.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 14. okt. 2020 13:40 - Sist endret 14. okt. 2020 13:40