Odd Ragnar Geiran

Bilde av Odd Ragnar Geiran
English version of this page
Rom D1.4139
Brukernavn
Besøksadresse Klaus Torgårds vei 3 0372 Oslo
Postadresse Postboks 1078 Blindern 0316 Oslo
Andre tilknytninger Studieseksjonen

Faglige interesser

  • Kirurgisk patofysiologi og ekstrakorporeal sirkulasjon
  • Hjerte og Lungesvikt.Kardiomyopati
  • Pulmonal hypertensjon
  • Transplantasjonskirurgi
  • Aaortasykdom

Undervisning

Undervisning i 11.og 12.semester på medisinstudiet

Bakgrunn

  • Kirurgisk utdannelse ved Lillehammer, Ullevål, Pacific Medical Center San Francisco, Rikshospitalet.
  • Forskningsskolering ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål.

Verv

  • Tidl. medlem av semesterstyret 11. og 12.semester
  • Tidl. undervisningsleder Kirurgi
  • Tidl. medlem av inst.styret IKLIN, visebestyrer fak.divisjon RH

Samarbeid

Forskergrupper ved kardiologisk avdeling og lungeavdelingen, Institutt for Immunologi samt TRS Sunnaas.

Emneord: Hjerte og sirkulasjon, Lungefunksjon

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:38 - Sist endret 7. aug. 2018 13:39