oddge

Bilde av person
Kan ikke hente personopplysninger fra ekstern kilde

Faglige interesser

 • Kirurgisk patofysiologi og ekstrakorporeal sirkulasjon
 • Hjerte og Lungesvikt.Kardiomyopati
 • Pulmonal hypertensjon
 • Transplantasjonskirurgi
 • Aaortasykdom

Undervisning

Undervisning i 11.og 12.semester på medisinstudiet

Bakgrunn

 • Kirurgisk utdannelse ved Lillehammer, Ullevål, Pacific Medical Center San Francisco, Rikshospitalet.
 • Forskningsskolering ved Institutt for eksperimentell medisinsk forskning, Ullevål.

Verv

 • Tidl. medlem av semesterstyret 11. og 12.semester
 • Tidl. undervisningsleder Kirurgi
 • Tidl. medlem av inst.styret IKLIN, visebestyrer fak.divisjon RH

Samarbeid

Forskergrupper ved kardiologisk avdeling og lungeavdelingen, Institutt for Immunologi samt TRS Sunnaas.

Emneord: Hjerte og sirkulasjon, Lungefunksjon

Publikasjoner

 • Vanem, Thy Thy; Rand-Hendriksen, Svend; Brunborg, Cathrine; Geiran, Odd & Røe, Cecilie (2020). Health-related quality of life in Marfan syndrome: a 10-year follow-up. Health and Quality of Life Outcomes.  ISSN 1477-7525.  18:376, s 1- 8 . doi: 10.1186/s12955-020-01633-4 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Auråen, Henrik; Durheim, Michael; Dellgren, Gøran; Hämmäinen, Pekka; Larsson, H; Geiran, Odd; Lawaetz Schultz, HH; Leuckfeld, Inga; Iversen, M; Fiane, Arnt E & Holm, Are Martin (2019). Effect of Donor Age on Outcome of Lung Transplantation Stratified by Recipient Diagnosis: A Nordic Multicenter Study. Transplantation.  ISSN 0041-1337.  103(4), s 807- 814 . doi: 10.1097/TP.0000000000002402 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Bendz, Bjørn; Gude, Einar; Ragnarsson, Asgrimur; Endresen, Knut; Aaberge, Lars; Geiran, Odd & Simonsen, Svein (2019). Intra-aortic balloon pump in acute chest pain and cardiogenic shock - a long-term follow-up. Scandinavian Cardiovascular Journal.  ISSN 1401-7431.  53(6), s 337- 341 . doi: 10.1080/14017431.2019.1657938
 • Lorén, Christina E.; Dahl, Christen Peder; Do, Lan; Almaas, Vibeke; Geiran, Odd; Mörner, Stellan & Hellman, Urban (2019). Low Molecular Mass Myocardial Hyaluronan in Human Hypertrophic Cardiomyopathy. Cells.  ISSN 2073-4409.  8(2), s 1- 14 . doi: 10.3390/cells8020097 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vanem, Thy Thy; Böker, Tordis; Sandvik, Gunhild Falleth; Kirkhus, Eva Astrid; Smith, Hans-Jørgen; Andersen, Kai; Drolsum, Liv; Lundby, Rigmor; Røe, Cecilie; Krohg-Sørensen, Kirsten; Geiran, Odd; Paus, Benedicte & Rand-Hendriksen, Svend (2019). Marfan syndrome: Evolving organ manifestations-A 10-year follow-up study.. American Journal of Medical Genetics. Part A.  ISSN 1552-4825.  182(2), s 397- 408 . doi: 10.1002/ajmg.a.61441 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Auråen, Henrik; Schultz, Hans Henrik Lawaetz; Hämmäinen, Pekka; Riise, Gerdt C.; Larsson, Hillevi; Hansson, Lennart; Dellgren, Göran; Perch, Michael; Geiran, Odd; Fiane, Arnt E; Iversen, Martin & Holm, Are Martin (2018). Urgent lung allocation system in the Scandiatransplant countries. The Journal of Heart and Lung Transplantation.  ISSN 1053-2498.  s 1- 7 . doi: 10.1016/j.healun.2018.08.002 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Foss, Stein; Nordheim, Espen; SØRENSEN, DAG WENDELBO; Syversen, Torgunn Bø; Midtvedt, Karsten; Åsberg, Anders; Dahl, Thorleif; Bakkan, Per Arne; Foss, Aksel; Geiran, Odd; Fiane, Arnt E & Line, Pål Dag (2018). First Scandinavian Protocol for Controlled Donation After Circulatory Death Using Normothermic Regional Perfusion. Transplantation direct.  ISSN 2373-8731.  4(7), s e366 . doi: 10.1097/TXD.0000000000000802 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Vanem, Thy Thy; Geiran, Odd; Krohg-Sørensen, Kirsten; Røe, Cecilie; Paus, Benedicte & Rand-Hendriksen, Svend (2018). Survival, causes of death, and cardiovascular events in patients with Marfan syndrome. Molecular Genetics & Genomic Medicine.  ISSN 2324-9269.  6(6), s 1114- 1123 . doi: 10.1002/mgg3.489 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Krohg-Sørensen, Kirsten; Lingaas, Per Snorre; Lundblad, Runar; Seem, Egil; Paus, Benedicte & Geiran, Odd (2017). Cardiovascular surgery in Loeys-Dietz syndrome types 1-4. Journal of Cardiothoracic Surgery.  ISSN 1749-8090.  52(6), s 1125- 1131 . doi: 10.1093/ejcts/ezx147
 • Mishra, Vinod Kumar; Fiane, Arnt E; Winsnes, Benny Adam; Geiran, Odd; Sørensen, Gro; Hagen, Terje P. & Gude, Einar (2017). Cardiac Replacement Therapies: Outcomes and Costs for Heart Transplantation versus Circulatory Assist. Scandinavian Cardiovascular Journal.  ISSN 1401-7431.  51(1), s 1- 7 . doi: 10.1080/14017431.2016.1196826

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 13. apr. 2011 11:38 - Sist endret 7. aug. 2018 13:39