GraphPad

Slik bestiller du og installerer GraphPad. Lisensen blir automatisk fornyet til du sier opp.

Bestilling av GraphPad

Bestillingen skal utføres av klinikkens bestiller / rekvirent. Ta derfor kontakt med din bestiller på din klinikk. Du ser at registreringen er fullført når GraphPad er synlig i Software Center og på Winprog / Macprog.uio.no, og da kan programmet tas i bruk.

UiO installerte stasjonære maskiner og laptoper med Windows 10

  • Trykk på startmenyen og søk på "Software Center".
  • Bla deg frem til eller søk opp  Prism og installer. Dette krever ikke administrator rettigheter.
Publisert 16. feb. 2016 14:01 - Sist endret 4. mars 2021 14:51