PC-stue på Ullevål

I PC-stuen i Labbygget (bygg 25) på Ullevål står 25 nye maskiner klare. En av dem er koblet opp mot projektor for undervisningsformål.

Kontaktperson Eric Jon Erlingsson i den oppgraderte PC-stua på Ullevål. Foto: Øystein H. Horgmo/UiO.

Bruk

PC-stuen er tenkt brukt til for eksempel

 • Gruppeundervisning og kursvirksomhet
 • Opplæring av studenter og ansatte
 • Selvstudium eller selvstendig arbeid

PC-stuen er disponibel for alle som har en UiO-konto. Den kan benyttes fritt så lenge den ikke er booket.

Utskrift på PC-stuen

UiO går over til sikker utskrift (Pullprint). Det vil bli innført på skriveren på PC-stuen. Dette betyr at for å få skrevet ut må du ha

 • en gyldig brukerkonto på UiO
 • et UiO-ansattkort eller annet lesbart kort

Har du ikke ansattkort for UiO kan du benytte et hvilket som helst lesbart kort, for eksempel OUS ID-kort utstedt fra Ullevål. Merk at andre kort enn ansattkort for UiO må knyttes opp mot en UiO-bruker.

Utskrift hvis du har ansattkort ved UiO

 • Velg pullprint HP fra listen over skrivere, skriv ut ønsket dokument
 • Gå til skriver og scan ditt UiO-kort, du blir automatisk logget inn
 • Velg Pull print fra menyen, og skriv ut ønskede utskrifter

Er du ansatt ved UiO men mangler ID-kort? Kortet utstedes på SiO-senteret Kristian Ottosens hus på Blindern.

Utskrift hvis du ikke har ansattkort ved UiO

Hvis kortleseren på skriveren gjenkjenner kortet du scanner, kan det benyttes. Det spiller ingen rolle hva slags kort det er.

 • Logg inn på nettsiden utskrift.uio.no
 • Velg Oppsett, og deretter ID-Kode/PUK kode. Trykk Generer ny PUK. Husk denne eller noter det ned
 • Scan kortet ditt på skriveren, du får feilmelding om ugyldig bruker, og du bli bedt om å skrive inn PUK kode. Blir du spurt om PIN-kode så er dette 1234
 • Kortet ditt er nå knyttet opp mot din UiO-bruker og du kan skrive ut som normalt (se over).

Booking

Dersom du ønsker å booke PC-stuen må dette gjøres gjennom rom-booking-ulleval@klinmed.uio.no.

PC-stuen består av 25 nye maskiner inkludert en PC til undervisning som er koblet opp mot projektor. Det er også en sort/hvitt skriver tilgjengelig på PC-stuen..

Ansvar og kontakt

Det er Seksjon for systemdrift ved Klinmed som har ansvaret for PC-stuen. For spørsmål om booking og AV-støtte, kontakt Eric Jon Erlingsson

For andre henvendelser, vennligst kontakt drift@klinmed.uio.no

Lokalisering

Ullevål universitetssykehus
Bygg 25, Labbygget, 1. etasje

Av Kristoffer Midtgaard
Publisert 4. feb. 2015 11:29 - Sist endret 24. juni 2019 14:28