Hvem kontakter jeg for IT-hjelp ved instituttet?

Akershus universitetssykehus (Ahus)

E-post: drift@klinmed.uio.no

Telefon: (+47) 67 96 88 44

OUS (Ullevål, Rikshospitalet, Radium, Gaustad og Aker)

USIT, Houston

E-post: it-support@uio.no

Telefon: (+47) 228 40004