Arbeidsmiljø

Instituttet består av enheter med ulike utfordringer når det gjelder et fullt forsvarlig arbeidsmiljø. Systematisk HMS-arbeid sikrer kontinuerlig forbedring av arbeidsmiljøet for både ansatte og studenter.

Mål og strategier

Universitetsstyret har bestemt at HMS-arbeidet ved universitetet skal følge den internasjonale standarden OHSAS 18001:2007. Klinmeds HMS-arbeid baserer seg på UiOs operasjonelle mål for HMS-arbeidet ved universitetet. HMS-handlingsplan blir utarbeidet med utgangspunkt i det systematiske HMS-arbeidet og resultatet fra Ledelsens gjennomgang. Handlingsplanene revideres årlig.

Strategiplan for HMS ved fakultetet 2014 - 2020

Policyer og prosedyrer

Institutt for klinisk medisin følger sentrale policyer og prosedyrer.

Publisert 28. apr. 2014 09:24