HMS ved Institutt for klinisk medisin

HMS-arbeidet skal sikre ansatte og studenter en helsefremmende og meningsfylt arbeidssituasjon. Dette innebærer et arbeidsmiljø som sikrer full trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger.

Branninstruks

 • Varsle
 • Slukke
 • Redde
 • Begrense
 • Veilede

  Vakt- og alarmsentral

  +47 22 85 66 66

  Vakt- og alarmsentralen

  Nødnummer

  Brann: 110
  Politi: 112
  Ambulanse: 113

  Samordning HMS Klinmed-OUS

  Samordning HMS Klinmed-Ahus

  Ledende instituttverneombud

  HMS-koordinator