Forsiden

Vi forsker på


Oppdage kreftcellens programmer


Finne kreftens akilleshæler


Kreftcelle-reprogrammering

 

CanCell formidler hovedsaklig på engelsk, besøk gjerne våre engelske sider

Visjon

Vårt mål er å finne kreftcellenes “Akilleshæler” og å benytte dem til å omprogrammere kreftcellene til ufarlige celler.