Kontaktinformasjon

Ledelse

Postadresse

Oslo universitetssykehus HF
Radiumhospitalet
Postboks 4950 Nydalen
N-0424 Oslo
Norge

Besøksadresse

Radiumhospitalet
Forskningsbygget
Ullernchausseen 70
0379 Oslo