English version of this page

Om CanCell

CanCells mål er å identifisere kreftens "Akilleshæler" og å frembringe metoder til å utnytte disse slik at kreftceller kan "reprogrammeres" til å bli ufarlige.

For å oppnå dette vil spesialister på ulike cellulære prosesser som er endret i kreftceller samarbeide seg imellom og dessuten med klinikere, biokjemikere, bioinformatikere og biostatistikere. I løpet av senterperioden håper CanCell å ha oppnådd nye strategier for å behandle ulike krefttyper, som blodkreft, bindevevskreft og lungekreft.

Les mer på våre engelske nettsider.