Lisbeth Thoresen

Associate Professor - Department of Health Sciences
Image of Lisbeth Thoresen
Norwegian version of this page
Phone +47-22845004
Username
Visiting address Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postal address Postboks 1089 Blindern 0317 OSLO

Academic interests

End of life care, death and dying, ethics, phenomenology, qualitative methods

Courses taught

Teaching in ethics, research ethics, qualitative methods, academic writing

Background

 • 2013: Postdoc 50 % Center for medical ethics, UiO
 • 2008: PhD, Faculty of theology, UiO
 • 1984: Nurse, Diakonissehusets sykepleierhøgskole
 • 2013: associate professor, Department of Health Sciences, UiO
 • 2012-2011: dean at the faculty of health sciences, Vestfold University College
 • 2008-2013: associate professor, Vestfold University College

Awards

 • Best poster, National Conference on end of life care, Oslo 2012

Publications

 • Solli, Karianne Oldertrøen; De Boer, Marjolein Lotte; Solbrække, Kari Nyheim & Thoresen, Lisbeth (2018). Male partners’ experiences of caring for women with cervical cancer. Journal of Clinical Nursing.  ISSN 0962-1067.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2018). Implementing advance care planning in nursing homes - study protocol of a cluster-randomized clinical trial. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  18 . doi: 10.1186/s12877-018-0869-1 Full text in Research Archive.
 • Thoresen, Lisbeth (2017). Døden på nordiske sykehjem - medikalisert?, I: Hilde Bondevik; Ole Jacob Madsen & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden.  Spartacus.  ISBN 9788230401859.  Kapittel.  s 263 - 284
 • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Bruusgaard, Pernille; Gjerberg, Elisabeth; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2016). A review of the implementation and research strategies of advance care planning in nursing homes. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  16 . doi: 10.1186/s12877-016-0179-4
 • Thoresen, Lisbeth (2016). Death in Public: Text Analysis of a Newspaper Debate, In Nate Hinerman & Holly Lynn Baumgartner (ed.),  Blunt Traumas: Negotiating Suffering and Death.  Inter-Disciplinary Press.  ISBN 978-1-84888-469-4.  Kapittel.  s 13 - 22
 • Thoresen, Lisbeth; Ahlzen, Rolf & Solbrække, Kari Nyheim (2016). Advance Care Planning in Norwegian nursing homes-Who is it for?. Journal of Aging Studies.  ISSN 0890-4065.  38, s 16- 26 . doi: 10.1016/j.jaging.2016.04.003
 • Thoresen, Lisbeth & Lillemoen, Lillian (2016). “I just think that we should be informed” - A qualitative study of family involvement in Advance Care Planning in nursing homes. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  17(1), s 1- 13 . doi: 10.1186/s12910-016-0156-7
 • Norheim, Kjersti Haugen & Thoresen, Lisbeth (2015). Sykepleiekompetanse i hjemmesykepleien - på rett sted til rett tid? :. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (1), s 16- 22 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.53343
 • Thoresen, Lisbeth & Öhlén, Joakim (2015). Lived Observations: Linking the Researcher’s Personal Experiences to Knowledge Development. Qualitative Health Research.  ISSN 1049-7323.  25(11), s 1589- 1598 . doi: 10.1177/1049732315573011
 • Langeland, Kari & Thoresen, Lisbeth (2013). Lærers følgedag i sykehuspraksis - for praksisveileders skyld?. Vård i Norden.  ISSN 0107-4083.  33(4), s 19- 22
 • Thoresen, Lisbeth (2013). Empati - ulike forståelser. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  8(4), s 362- 367 . doi: 10.4220/sykepleienf.2013.0167
 • Thoresen, Lisbeth & Engebretsen, Eivind (2013). Døden i offentligheten : tekstanalyse av en avisdebatt. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.  ISSN 0800-7489.  30(3), s 5- 10
 • Torp, Steffen; Thoresen, Lisbeth; Grønningsæter, Arne Backer; Grov, Ellen Karine & Gustavsen, Karin (2012). Financial and social effects on childrenand adolescents when a parent is diagnosedwith cancer. Child and Adolescent Social Work Journal.  ISSN 0738-0151. . doi: 10.1007/s10560-012-0290-0 Show summary
 • Thoresen, Lisbeth; Wyller, Trygve E & Heggen, Kristin (2011). The significance of lifeworld and the case of hospice. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  14(3), s 257- 263 . doi: 10.1007/s11019-010-9296-6 Show summary
 • Thoresen, Lisbeth (2010). Døende menneskers rom : en forskningsarena? Om deltagende observasjon på hospice : forskningsetiske overveielser og utfordringer, I: Jan Kåre Hummelvoll; Ellen Andvig & Anne Lyberg (red.),  Etiske utfordringer i praksisnær forskning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39997-6.  6.  s 91 - 99
 • Thoresen, Lisbeth (2010). "I rather talk about football" : a study on lifeworld in a hospice ward, In Trygve E Wyller & Günter Heimbrock (ed.),  Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-57007-4.  2.2.  s 41 - 57
 • Thoresen, Lisbeth & Silke, Leonhard (2010). Dimension: Body, In Trygve E Wyller & Günter Heimbrock (ed.),  Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-57007-4.  2.7.  s 133 - 145
 • Thoresen, Lisbeth (2004). Gender: a relevant analytic key to palliative care?. International Journal of Palliative Nursing.  ISSN 1357-6321.  10, s 424
 • Thoresen, Lisbeth (2003). A reflection on Cicely Saunders' views on a good death through the philosophy of Charles Taylor. International Journal of Palliative Nursing.  ISSN 1357-6321.  9(1), s 19- 23 Show summary

View all works in Cristin

 • Eriksen, Siren; Johannessen, Ann Karin; Mortensen, Vidar; Lumkjær Nordhagen, Vera Kristin; Thoresen, Lisbeth; Grov, Ellen Karine & Stordalen, Jørn (2018). Palliasjon og demens. Utviklingen av e-læringskurs for sykepleiere og leger.
 • Lillemoen, Lillian & Thoresen, Lisbeth (2018). Hva når pasienten ikke vil eller kan delta?.
 • Lillemoen, Lillian & Thoresen, Lisbeth (2018). Skal vi snakke om døden? Om innføring og gjennomføring av forhåndssamtaler..
 • Thoresen, Lisbeth (2018). E-læringsprogram Demens og palliasjon.
 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem..
 • Thoresen, Lisbeth (2017). "Den er jo litt brutal den biten der, med spørsmål om alvorlig sykdom og død" - om forhåndssamtaler for personer med demens.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Veileder: Forhåndssamtaler på sykehjem. [html ].
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Trygve Johannes, Lerheim Sævareid (2016). Forberedende samtaler I sykehjem - presentasjon av en intervensjonsstudie..
 • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Brusgaard, Pernille; Gjerberg, Elisabeth; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2015). Implementation and Research Strategies of Advance Care Planning in Nursing Homes. A Review of the Literature..
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth & Pedersen, Reidar (2015). Developing, implementing and evaluating ACP in Norwegian nursing homes (NHs) - a mixed methods study.
 • Thoresen, Lisbeth (2015). Oral Presentation, ACPEL 2015.
 • Thoresen, Lisbeth & Dahl, Marianne (2015). Sykepleie til den døende pasienten, I:  Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202427986.  kapittelnummer 32.  s 926 - 960
 • Thoresen, Lisbeth & Lillemoen, Lillian (2015). Forhåndssamtaler på sykehjem – erfaringer fra en norsk studie.
 • Thoresen, Lisbeth & Lillemoen, LIllian (2015). Liverpool Care Pathway – tid for ettertanke?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). Å avklare behandling. Tønsbergs blad.
 • Askeland, Norunn & Thoresen, Lisbeth (2014). Metaphors for death in literature: Linn Ullmann's "Grace" and Ian McEwan's "Amsterdam".
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Beslutningsprosesser i livets sluttfase – kan forberedende samtaler med pasient og pårørende bidra til at pasienters ønsker og verdier tas hensyn til når beslutninger skal tas?.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Death in public: Text analysis of a newspaper debate.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Etiske verdier ved livets slutt.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Grey areas in research ethics at hospices and nursing homes.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Hvis hjemmedød er svaret – hva er spørsmålet?.
 • Torp, Steffen & Thoresen, Lisbeth (2014). Økonomiske konsekvenser når mor eller far får kreft. Tidsskrift for helsesøstre.  (1), s 58- 62
 • Torp, Steffen & Thoresen, Lisbeth (2014). Økonomiske konsekvenser når mor eller far får kreft. Kreftsykepleie.  ISSN 0804-0567.  30(1), s 10- 14 Show summary
 • Thoresen, Lisbeth (2013). Deltagende observasjon på hospice – blikket på den døende pasienten.Metodiske og etiske refleksjoner 8 år senere.
 • Thoresen, Lisbeth (2012). Identifying Intersubjective Signs and Structures in Hospice Care: Another Way of understanding Empathy?.
 • Thoresen, Lisbeth (2012). Pasienten som Den andre - en utfordring til den empatiske helsearbeideren.
 • Thoresen, Lisbeth & Engebretsen, Eivind (2012). Døden i offentligheten.
 • Thoresen, Lisbeth (2011). Mange planlegger masterstudium : Høgskolen i Vestfold først - flere følger etter. Jordmora : Tidsskrift for jordmorforbundet NSF.  ISSN 1503-8580.  9(1), s 16- 17
 • Thoresen, Lisbeth (2010). Hjerte, smerte og kjønnsforskning. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2009). Forskning og brukermedvirkning. Tønsbergs blad.  s 11
 • Thoresen, Lisbeth (2008). Empati og intersubjektivitet : en studie av hospicesykepleie.
 • Thoresen, Lisbeth (2008). Om utdannelse og dannelse. Tønsbergs blad. Show summary
 • Thoresen, Lisbeth (2007). Hvor mye skal pasienten få vite?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  95(13), s 50
 • Thoresen, Lisbeth (2007). "Jeg holder af hverdagen...". Tønsbergs blad.  s 10
 • Thoresen, Lisbeth (2007). Om håp. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2006). Mellom det belastende og det berikende. En kjønnsanalytisk studie av hospicesykepleierens arbeid, I:  Abstractbok för NCCS jubileumskonferense 23-25 mars 2006.  Nordic College of Caring Sciences (NCCS).
 • Thoresen, Lisbeth (2006). Om åpenhet og grenser - på SiV og i Tønsbergs Blad. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2005). Utdanning og kjønn. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  93(11), s 53 Show summary
 • Thoresen, Lisbeth (2005). Utdanning og kjønn, om menn i sykepleien. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2004). Hospice på Sykehuset i Vestfold?. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2004). Utfordringer for den palliative omsorgen i Vestfold.
 • Thoresen, Lisbeth (2002). "Total pain" - nærværets tvetydighet. ?.  19(1), s 45- 48 Show summary
 • Thoresen, Lisbeth (2001). Det gode liv - den gode død : Tekster av Cicely Saunders analysert og drøftet ut fra Charles Taylors filosofi om et godt og autentisk liv : Hovedoppgave i helsefag, studieretning diakoni, Universitet i Oslo, Det teologiske fakultet, 2001.

View all works in Cristin

Published Nov. 12, 2013 4:08 PM - Last modified Nov. 13, 2013 2:44 PM