Lisbeth Thoresen

Bilde av Lisbeth Thoresen
English version of this page
Telefon +47 22845004
Mobiltelefon 47644484
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo
Andre tilknytninger Institutt for pedagogikk (Student)

Faglige interesser

Jeg er sykepleier og har en doktorgrad i profesjonsetikk. Alvorlig sykdom, aldring og død er aktuelle og interessante forskningsfelt for meg og samtidig noe som opptar mange utenfor akademia. Høsten 2019 kom antologien Alt som lever, må dø Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt  og her er jeg en av to redaktører. Se også  kronikk i Morgenbladet Døden lar seg ikke overse og intervju med Kilden kjønnsforskning Når døden forskjelllsbehandlar. Jeg er også en av initiativtakerne til et tverrfaglig nordisk forskernettverk om døden, DERK (døden, emosjoner, relasjoner, kultur). Forskningsinteressen kan også plasseres innenfor det som kalles Thanatologi, og som er en tverrfaglig vitenskapelig studie av døden.

Den nye åpenheten i ulike medier omkring helse og sykdom og etiske utfordringer åpenheten fører med seg, er et annet aktuelt tema. I september 2019 innledet jeg på et møte på Litteraturhuset om sykdom og død i medier og forskning under tittelen Tøyelig etikk?

Mine publikasjoner er særlig innenfor medisinsk etikk, pasientmedvirkning og død på sykehjemmet. 

Jeg forsker stort sett innenfor en kvalitativ metodetradisjon, og er særlig interessert i fenomenologiske perspektiver på kunnskap. Sammen med to kolleger har jeg skrevet en lærebok om Fenomenologi i helsefaglig forskning. Boka kommer på Unviversitetsforlaget våren 2020.

Jeg er programleder for Master i tverrfaglig helseforskning. 

Undervisning

Thoresen underviser i etikk, forskningsetikk, utarbeidelse av prosjektplan, analyse av kvalitative data

 • HELSEF4100 - Teori og teoriutvikling for helsefagene
 • HELSEFAG4200 – Forskningsmetoder og forskningsetikk
 • HELSEFAG4301 – Forskningsforberedende
 • HELSEFAG4302 - Analysekurs

Thoresen veileder masterstudenter på Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap og er hovedveileder for en kandidat og medveileder for 4 stipendiater. 

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (2013 -)
 • Postdoc, Senter for medisinsk etikk, UiO (2013-2015)
 • Førsteamanuensis, Høgskolen i Vestfold (2008-2013)
 • Dekan, Høgskolen i Vestfold (2010 – 2011)
 • Lektor, Høgskolen i Vestfold (2001 – 2008)
 • Stipendiat, Det teologiske fakultet, UiO (2003 – 2008)
 • Vitenskapelig assistent, Det teologiske fakultet, UiO (2003)
 • Hovedfag helsefag, Det teologiske fakultet, UiO (2001)
 • Mellomfag kristendom, Det teologiske fakultet, UiO (1996)
 • Sykepleier, Diakonissehusets Sykepleierhøgskole (1984)

Verv

 • Medlem av Klinisk etikk komite ved Sykehuset i Drammen, Vestre Viken helseforetak (2015 -)
 • Leder for Kvalitetssikringsutvalget ved Avdeling helsefag, UiO (2014 – 2015)
 • Medlem av Kvalitetssikringsutvalget ved Avdeling helsefag, UiO (2012 -)
 • Faglig ansattes representant i styret ved Høgskolen i Vestfold (2007 - 2010)
 • Ledet lokalt dannelsesutvalg ved Høgskolen i Vestfold (2009)
 • Programleder (20 % stilling) for masterprogram i profesjonsetikk og diakoni ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo (2009-2010)

Priser

Vant pris for beste poster: Thoresen, L. & Engebretsen, E.: Døden går offentlig. Tekstanalyse av en avisdebatt. Poster på Bygge broer – Landskonferanse om utfordringer ved livets slutt, Oslo 19.-21.september 2012

Emneord: thanatologi, palliasjon, omsorg ved livets slutt, hjemmedød, aldring, pasientmedvirkning

Publikasjoner

 • Holmen, Heidi; Larsen, Marie Hamilton; Sallinen, Merja Helena; Thoresen, Lisbeth; Ahlsen, Birgitte; Andersen, Marit Helen; Borge, Christine Råheim; Eik, Hedda; Wahl, Astrid Klopstad & Mengshoel, Anne Marit (2020). En balansegang: helsepersonells erfaringer med mennesker med kronisk sykdom - en oversiktsartikkel av kvalitative studier. Best Practice Nordic.  ISSN 2597-226X.  (1)
 • Holmen, Heidi; Larsen, Marie Hamilton; Sallinen, Merja Helena; Thoresen, Lisbeth; Ahlsen, Birgitte; Andersen, Marit Helen; Borge, Christine Råheim; Eik, Hedda; Wahl, Astrid Klopstad & Mengshoel, Anne Marit (2020). Working with patients suffering from chronic diseases can be a balancing act for health care professionals - a meta-synthesis of qualitative studies. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963. . doi: 10.1186/s12913-019-4826-2 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Karlsen, Heidi Marie & Thoresen, Lisbeth (2020). Implementing clinical ethics committees as a complex intervention: presentation of a feasibility study in community care. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  21(82) . doi: https://doi.org/10.1186/s12910-020-00522-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar & Thoresen, Lisbeth (2020). Nursing home residents with cognitive impairment can participate in advance care planning: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing.  ISSN 0309-2402.  77(2), s 879- 888 . doi: https://doi.org/10.1111/jan.14661 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Thoresen, Lisbeth & Røberg, Anne-Stine Bergquist (2020). Pasienttilpassede forløp i NOU 2017:16 På liv og død. En kritisk lesning. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.  ISSN 0800-7489.  2, s 61- 64
 • Gripsrud, Birgitta Haga & Thoresen, Lisbeth (2019). Alt som lever, må dø : døden som tverrfaglig kunnskapsfelt, I: Birgitta Haga Gripsrud & Lisbeth Thoresen (red.),  Alt som lever må dø : døden som tverrfaglig kunnskapsfelt.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230402344.  Innledning.  s 9 - 32
 • Oldertrøen Solli, Karianne; De Boer, Marjolein Lotte; Solbrække, Kari Nyheim & Thoresen, Lisbeth (2019). Male partners' experiences of caregiving for women with cervical cancer-a qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN).  ISSN 0962-1067.  28(5-6), s 987- 996 . doi: 10.1111/jocn.14688 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2019). Significance of advance care planning in nursing homes: views from patients with cognitive impairment, their next of kin, health personnel, and managers. Clinical Interventions in Aging.  ISSN 1176-9092.  14, s 997- 1005 . doi: 10.2147/CIA.S203298 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2019). Improved patient participation through advance care planning in nursing homes—A cluster randomized clinical trial. Patient Education and Counseling.  ISSN 0738-3991.  102, s 2183- 2191 . doi: 10.1016/j.pec.2019.06.001 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thoresen, Lisbeth (2019). "Kvinder tager sig af det afsjælede Legeme". Et kvinneperspektiv på den andres død, I: Birgitta Haga Gripsrud & Lisbeth Thoresen (red.),  Alt som lever må dø : døden som tverrfaglig kunnskapsfelt.  Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230402344.  Kapittel 5.  s 147 - 172
 • Thoresen, Lisbeth; Pedersen, Reidar; Lillemoen, Lillian; Gjerberg, Elisabeth & Førde, Reidun (2019). Advance care planning in Norwegian nursing homes – limited awareness of the residents’ preferences and values? A qualitative study. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  19(1), s 1- 6 . doi: 10.1186/s12877-019-1378-6 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2018). Implementing advance care planning in nursing homes - study protocol of a cluster-randomized clinical trial. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  18(1) . doi: 10.1186/s12877-018-0869-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thoresen, Lisbeth (2018). Forhåndssamtaler og demens – muligheter og utfordringer. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.  ISSN 0800-7489.  (4), s 46- 50
 • Thoresen, Lisbeth & Bondevik, Hilde (2018). Jeg steg inn i en annen historie. Om Simone de Beauvoirs bok En lett og rolig død, I: Aud Johannessen; Norunn Askeland; Iben Brinch Jørgensen & Jorun Margrethe Ulvestad (red.),  Døden i livet.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202609597.  Kapittel 8.  s 171 - 189 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thoresen, Lisbeth (2017). Døden på nordiske sykehjem - medikalisert?, I: Hilde Bondevik; Ole Jacob Madsen & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden.  Spartacus.  ISBN 9788230401859.  Kapittel.  s 263 - 284
 • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Bruusgaard, Pernille; Gjerberg, Elisabeth; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2016). A review of the implementation and research strategies of advance care planning in nursing homes. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  16 . doi: 10.1186/s12877-016-0179-4
 • Thoresen, Lisbeth (2016). Death in Public: Text Analysis of a Newspaper Debate, In Nate Hinerman & Holly Lynn Baumgartner (ed.),  Blunt Traumas: Negotiating Suffering and Death.  Inter-Disciplinary Press.  ISBN 978-1-84888-469-4.  Kapittel.  s 13 - 22
 • Thoresen, Lisbeth; Ahlzen, Rolf & Solbrække, Kari Nyheim (2016). Advance Care Planning in Norwegian nursing homes-Who is it for?. Journal of Aging Studies.  ISSN 0890-4065.  38, s 16- 26 . doi: 10.1016/j.jaging.2016.04.003
 • Thoresen, Lisbeth & Lillemoen, Lillian (2016). “I just think that we should be informed” - A qualitative study of family involvement in Advance Care Planning in nursing homes. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  17(1), s 1- 13 . doi: 10.1186/s12910-016-0156-7
 • Norheim, Kjersti Haugen & Thoresen, Lisbeth (2015). Sykepleiekompetanse i hjemmesykepleien - på rett sted til rett tid? :. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (1), s 16- 22 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.53343
 • Thoresen, Lisbeth & Öhlén, Joakim (2015). Lived Observations: Linking the Researcher’s Personal Experiences to Knowledge Development. Qualitative Health Research.  ISSN 1049-7323.  25(11), s 1589- 1598 . doi: 10.1177/1049732315573011
 • Langeland, Kari & Thoresen, Lisbeth (2013). Lærers følgedag i sykehuspraksis - for praksisveileders skyld?. Vård i Norden.  ISSN 0107-4083.  33(4), s 19- 22 . doi: 10.1177/010740831303300405
 • Thoresen, Lisbeth (2013). Empati - ulike forståelser. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  8(4), s 362- 367 . doi: 10.4220/sykepleienf.2013.0167
 • Thoresen, Lisbeth & Engebretsen, Eivind (2013). Døden i offentligheten : tekstanalyse av en avisdebatt. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.  ISSN 0800-7489.  30(3), s 5- 10
 • Torp, Steffen; Thoresen, Lisbeth; Grønningsæter, Arne Backer; Grov, Ellen Karine & Gustavsen, Karin (2012). Financial and social effects on childrenand adolescents when a parent is diagnosedwith cancer. Child and Adolescent Social Work Journal.  ISSN 0738-0151. . doi: 10.1007/s10560-012-0290-0 Vis sammendrag
 • Thoresen, Lisbeth; Wyller, Trygve E & Heggen, Kristin (2011). The significance of lifeworld and the case of hospice. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  14(3), s 257- 263 . doi: 10.1007/s11019-010-9296-6 Vis sammendrag
 • Thoresen, Lisbeth (2010). Døende menneskers rom : en forskningsarena? Om deltagende observasjon på hospice : forskningsetiske overveielser og utfordringer, I: Jan Kåre Hummelvoll; Ellen Andvig & Anne Lyberg (red.),  Etiske utfordringer i praksisnær forskning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39997-6.  6.  s 91 - 99
 • Thoresen, Lisbeth (2010). "I rather talk about football" : a study on lifeworld in a hospice ward, In Trygve E Wyller & Günter Heimbrock (ed.),  Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-57007-4.  2.2.  s 41 - 57
 • Thoresen, Lisbeth & Silke, Leonhard (2010). Dimension: Body, In Trygve E Wyller & Günter Heimbrock (ed.),  Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-57007-4.  2.7.  s 133 - 145
 • Thoresen, Lisbeth (2004). Gender: a relevant analytic key to palliative care?. International Journal of Palliative Nursing.  ISSN 1357-6321.  10, s 424
 • Thoresen, Lisbeth (2003). A reflection on Cicely Saunders' views on a good death through the philosophy of Charles Taylor. International Journal of Palliative Nursing.  ISSN 1357-6321.  9(1), s 19- 23 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Thoresen, Lisbeth; Rugseth, Gro & Bondevik, Hilde (2020). Fenomenologi i helsefaglig forskning. Universitetsforlaget.  ISBN 9788215028897.  140 s.
 • Gripsrud, Birgitta Haga & Thoresen, Lisbeth (red.) (2019). Alt som lever må dø : døden som tverrfaglig kunnskapsfelt. Scandinavian Academic Press.  ISBN 9788230402344.  286 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Gripsrud, Birgitta Haga & Thoresen, Lisbeth (2019). Døden lar seg ikke overse. Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  s 22- 22
 • Thoresen, Lisbeth (2019). Mellom åpenhet og etikk.
 • Thoresen, Lisbeth (2019). Tøyelig etikk? Om åpenhet om sykdom og helse.
 • Eriksen, Siren; Johannessen, Ann Karin; Mortensen, Vidar; Lumkjær Nordhagen, Vera Kristin; Thoresen, Lisbeth; Grov, Ellen Karine & Stordalen, Jørn (2018). Palliasjon og demens. Utviklingen av e-læringskurs for sykepleiere og leger.
 • Eriksen, Siren; Thoresen, Lisbeth; Johannessen, Ann Karin; Nordhagen, Vera Kristin Lumkjær; Mortensen, Vidar; Stordalen, Jørn & Grov, Ellen Karine (2018). Development of an e-learning program in dementia palliative care for health personnel working in Norwegian municipalities.
 • Lillemoen, Lillian & Thoresen, Lisbeth (2018). Hva når pasienten ikke vil eller kan delta?.
 • Lillemoen, Lillian & Thoresen, Lisbeth (2018). Skal vi snakke om døden? Om innføring og gjennomføring av forhåndssamtaler..
 • Thoresen, Lisbeth (2018). Den er jo litt brutal, den biten der, med spørsmål om alvorlig sykdom og død. Om forhåndssamtaler til personer med demens.
 • Thoresen, Lisbeth (2018). E-læringsprogram Demens og palliasjon.
 • Thoresen, Lisbeth (2018). Forhåndssamtaler - obligatorisk eller frivillig?.
 • Thoresen, Lisbeth (2018). Refleksjonsopplegg for leger om Demens og palliasjon.
 • Thoresen, Lisbeth (2018). What are palliation problems represented to be? Comparing two Norwegian policy documents on palliation.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Spørsmål om fremtidig helsehjelp. Lommekort..
 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem..
 • Thoresen, Lisbeth (2017). "Den er jo litt brutal den biten der, med spørsmål om alvorlig sykdom og død" - om forhåndssamtaler for personer med demens.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Veileder: Forhåndssamtaler på sykehjem. [html ].
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Trygve Johannes, Lerheim Sævareid (2016). Forberedende samtaler I sykehjem - presentasjon av en intervensjonsstudie..
 • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Brusgaard, Pernille; Gjerberg, Elisabeth; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2015). Implementation and Research Strategies of Advance Care Planning in Nursing Homes. A Review of the Literature..
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth & Pedersen, Reidar (2015). Developing, implementing and evaluating ACP in Norwegian nursing homes (NHs) - a mixed methods study.
 • Thoresen, Lisbeth (2015). Oral Presentation, ACPEL 2015.
 • Thoresen, Lisbeth & Dahl, Marianne (2015). Sykepleie til den døende pasienten, I:  Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202427986.  kapittelnummer 32.  s 926 - 960
 • Thoresen, Lisbeth & Lillemoen, Lillian (2015). Forhåndssamtaler på sykehjem – erfaringer fra en norsk studie.
 • Thoresen, Lisbeth & Lillemoen, LIllian (2015). Liverpool Care Pathway – tid for ettertanke?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). Å avklare behandling. Tønsbergs blad.
 • Askeland, Norunn & Thoresen, Lisbeth (2014). Metaphors for death in literature: Linn Ullmann's "Grace" and Ian McEwan's "Amsterdam".
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Beslutningsprosesser i livets sluttfase – kan forberedende samtaler med pasient og pårørende bidra til at pasienters ønsker og verdier tas hensyn til når beslutninger skal tas?.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Death in public: Text analysis of a newspaper debate.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Etiske verdier ved livets slutt.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Grey areas in research ethics at hospices and nursing homes.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Hvis hjemmedød er svaret – hva er spørsmålet?.
 • Torp, Steffen & Thoresen, Lisbeth (2014). Økonomiske konsekvenser når mor eller far får kreft. Tidsskrift for helsesøstre.  (1), s 58- 62
 • Torp, Steffen & Thoresen, Lisbeth (2014). Økonomiske konsekvenser når mor eller far får kreft. Kreftsykepleien.  ISSN 0804-0567.  30(1), s 10- 14 Vis sammendrag
 • Thoresen, Lisbeth (2013). Deltagende observasjon på hospice – blikket på den døende pasienten.Metodiske og etiske refleksjoner 8 år senere.
 • Thoresen, Lisbeth (2012). Identifying Intersubjective Signs and Structures in Hospice Care: Another Way of understanding Empathy?.
 • Thoresen, Lisbeth (2012). Pasienten som Den andre - en utfordring til den empatiske helsearbeideren.
 • Thoresen, Lisbeth & Engebretsen, Eivind (2012). Døden i offentligheten.
 • Thoresen, Lisbeth (2011). Mange planlegger masterstudium : Høgskolen i Vestfold først - flere følger etter. Jordmora : Tidsskrift for jordmorforbundet NSF.  ISSN 1503-8580.  9(1), s 16- 17
 • Thoresen, Lisbeth (2010). Hjerte, smerte og kjønnsforskning. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2009). Forskning og brukermedvirkning. Tønsbergs blad.  s 11
 • Thoresen, Lisbeth (2008). Empati og intersubjektivitet : en studie av hospicesykepleie.
 • Thoresen, Lisbeth (2008). Om utdannelse og dannelse. Tønsbergs blad. Vis sammendrag
 • Thoresen, Lisbeth (2007). Hvor mye skal pasienten få vite?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  95(13), s 50
 • Thoresen, Lisbeth (2007). "Jeg holder af hverdagen...". Tønsbergs blad.  s 10
 • Thoresen, Lisbeth (2007). Om håp. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2006). Mellom det belastende og det berikende. En kjønnsanalytisk studie av hospicesykepleierens arbeid, I:  Abstractbok för NCCS jubileumskonferense 23-25 mars 2006.  Nordic College of Caring Sciences (NCCS).
 • Thoresen, Lisbeth (2006). Om åpenhet og grenser - på SiV og i Tønsbergs Blad. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2005). Utdanning og kjønn. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  93(11), s 53 Vis sammendrag
 • Thoresen, Lisbeth (2005). Utdanning og kjønn, om menn i sykepleien. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2004). Hospice på Sykehuset i Vestfold?. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2004). Utfordringer for den palliative omsorgen i Vestfold.
 • Thoresen, Lisbeth (2002). "Total pain" - nærværets tvetydighet. ?.  19(1), s 45- 48 Vis sammendrag
 • Thoresen, Lisbeth (2001). Det gode liv - den gode død : Tekster av Cicely Saunders analysert og drøftet ut fra Charles Taylors filosofi om et godt og autentisk liv : Hovedoppgave i helsefag, studieretning diakoni, Universitet i Oslo, Det teologiske fakultet, 2001.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. nov. 2013 16:08 - Sist endret 9. mars 2020 15:18