Lisbeth Thoresen

Bilde av Lisbeth Thoresen
English version of this page
Telefon +47 22845004
Mobiltelefon 47644484
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Lisbeth Thoresen er førsteamanuensis ved Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap, Institutt for helse og samfunn, Det medisinske fakultet, Universitetet i Oslo. Thoresen har tidligere arbeidet som sykepleier og som førsteamanuensis ved USN. Thoresen har en PhD i profesjonsetikk fra Det teologiske fakultet, UiO. 

Thoresens forskningsinteresser er alderdom, alvorlig sykdom, omsorg ved livets slutt og døden. Thoresen er en av initiativtakerne til et tverrfaglig nordisk forskernettverk om døden, DERK (døden, emosjoner, relasjoner, kultur). Forskningsinteressen kan også plasseres innenfor det som kalles Thanatologi: tverrfaglige, vitenskapelige studier av døden. Antologien Alt som lever, må dø Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt kom i 2019 og her er Thoresen en av to redaktører. Se også  kronikk i Morgenbladet Døden lar seg ikke overse og intervju med Kilden kjønnsforskning Når døden forskjellsbehandlar. I 2020 deltok Thoresen i podcasten I lys av døden, hvor hun snakket Om å forske på døden. 

Thoresen bidrar inn i forskningsprosjekter om Kreftoverlevelse på nye måterNære relasjoners betydning for hjemmedød, Etablering av kliniske etikkomiteer i norske kommuner, Palliative enheter på sykehjem - pårørendes erfaringerForhåndssamtaler til hjemmeboende eldreImplementing Advance Care Planning - A cluster randomized controlled studyTrygg ved livets slutt - SAFEstudien, Women's perspective on disrespect and abuse experience during childbirth in Southwest Ethiopia.
 

Thoresen forsker stort sett innenfor en kvalitativ metodetradisjon, og er særlig interessert i fenomenologiske perspektiver på kunnskap. Sammen med to kolleger har hun skrevet en lærebok om Fenomenologi i helsefaglig forskning (2020). 


Undervisning

Thoresen underviser i etikk, forskningsetikk og metode 
Thoresen veileder Phd kandidater og masterstudenter. 
Fra januar 2018 - mars 2021 var Thoresen programleder for Master i tverrfaglig helseforskning

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis, Avd. for tverrfaglig helsevitenskap (2013 -)
 • Postdoc, Senter for medisinsk etikk, UiO (2013-2015)
 • Førsteamanuensis, Høgskolen i Vestfold (2008-2013)
 • Dekan, Høgskolen i Vestfold (2010 – 2011)
 • Lektor, Høgskolen i Vestfold (2001 – 2008)
 • Stipendiat, Det teologiske fakultet, UiO (2003 – 2008)
 • Vitenskapelig assistent, Det teologiske fakultet, UiO (2003)
 • Hovedfag helsefag, Det teologiske fakultet, UiO (2001)
 • Mellomfag kristendom, Det teologiske fakultet, UiO (1996)
 • Sykepleier, Diakonissehusets Sykepleierhøgskole (1984)

Verv

 • Medlem av Klinisk etikk komite ved Sykehuset i Drammen, Vestre Viken helseforetak (2015 - 2021)
 • Leder for Kvalitetssikringsutvalget ved Avdeling helsefag, UiO (2014 – 2015)
 • Medlem av Kvalitetssikringsutvalget ved Avdeling helsefag, UiO (2012 - 2020)
 • Faglig ansattes representant i styret ved Høgskolen i Vestfold (2007 - 2010)
 • Ledet lokalt dannelsesutvalg ved Høgskolen i Vestfold (2009)
 • Programleder (20 % stilling) for masterprogram i profesjonsetikk og diakoni ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo (2009-2010)

Priser

Vant pris for beste poster: Thoresen, L. & Engebretsen, E.: Døden går offentlig. Tekstanalyse av en avisdebatt. Poster på Bygge broer – Landskonferanse om utfordringer ved livets slutt, Oslo 19.-21.september 2012

Emneord: Døden, thanatologi, palliasjon, omsorg ved livets slutt, hjemmedød, aldring, pasientmedvirkning

Publikasjoner

 • Karlsen, Heidi Marie; Magelssen, Morten & Thoresen, Lisbeth (2022). Etikkdrøftinger i kommunale etikkomiteer – hva bidrar det til? En studie av helsepersonells erfaringer. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN 1892-2678. s. 1–14. doi: 10.18261/nsf.12.2.2.
 • Werdofa, Hirut Megersa; Lindahl, Anne Karin; Lulseged, Belayneh & Thoresen, Lisbeth (2022). Women’s perspectives on disrespect and abuse experiences during childbirth in a teaching hospital in Southwest Ethiopia: a qualitative study. Sexual and Reproductive Health Matters (SRHM). ISSN 2641-0397. 30(1). doi: 10.1080/26410397.2022.2088058. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thoresen, Lisbeth; Larsen, Berit Hofset & Rugseth, Gro (2022). Etikk ryddet av veien? En diskusjonsartikkel om filming i helseinstitusjoner. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 17. doi: 10.4220/Sykepleienf.2022.88890.
 • Larsen, Marie Hamilton; Mengshoel, Anne Marit; Andersen, Marit Helen; Borge, Christine Råheim; Ahlsen, Birgitte & Dahl, Kari Gire [Vis alle 15 forfattere av denne artikkelen] (2022). “A bit of everything”: Health literacy interventions in chronic conditions – a systematic review. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. 105(10), s. 2999–3016. doi: 10.1016/j.pec.2022.05.008. Fulltekst i vitenarkiv
 • Rivedal, Sunniva; Bondevik, Hilde; Thoresen, Lisbeth & Aasbø, Gunvor (2022). Den sensitiverte kroppen: en fenomenologisk studie av småbarnsmødres omsorgserfaringer og helse. Tidsskrift for kjønnsforskning. ISSN 0809-6341. s. 20–33. doi: 10.18261/tfk.46.1.3.
 • Skilbred, Anette; Solbrække, Kari Nyheim & Thoresen, Lisbeth (2022). Begjær til besvær: en analyse av Solberg-regjeringens strategi for seksuell helse, «Snakk om det!». Norsk sosiologisk tidsskrift. ISSN 2535-2512. 6(4). doi: 10.18261/nost.6.4.2.
 • Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie & Thoresen, Lisbeth (2021). Establishing Clinical Ethics Committees in Primary Care: A Study from Norwegian Municipal Care. HEC Forum. ISSN 0956-2737. s. 1–14. doi: 10.1007/s10730-021-09461-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar & Thoresen, Lisbeth (2021). Etiske dilemmaer knyttet til avstand og nærhet som følge av covid-19. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN 0800-7489. 38(1), s. 32–36.
 • Holmen, Heidi; Larsen, Marie Hamilton; Sallinen, Merja Helena; Thoresen, Lisbeth; Ahlsen, Birgitte & Andersen, Marit Helen [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). En balansegang: helsepersonells erfaringer med mennesker med kronisk sykdom - en oversiktsartikkel av kvalitative studier . Best Practice Nordic. ISSN 2597-226X.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar & Thoresen, Lisbeth (2020). Nursing home residents with cognitive impairment can participate in advance care planning: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing. ISSN 0309-2402. 77(2), s. 879–888. doi: 10.1111/jan.14661. Fulltekst i vitenarkiv
 • Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Karlsen, Heidi Marie & Thoresen, Lisbeth (2020). Implementing clinical ethics committees as a complex intervention: presentation of a feasibility study in community care . BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 21(82). doi: 10.1186/s12910-020-00522-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thoresen, Lisbeth & Røberg, Anne-Stine Bergquist (2020). Pasienttilpassede forløp i NOU 2017:16 På liv og død. En kritisk lesning. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN 0800-7489. 2, s. 61–64.
 • Holmen, Heidi; Larsen, Marie Hamilton; Sallinen, Merja Helena; Thoresen, Lisbeth; Ahlsen, Birgitte & Andersen, Marit Helen [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Working with patients suffering from chronic diseases can be a balancing act for health care professionals - a meta-synthesis of qualitative studies. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. doi: 10.1186/s12913-019-4826-2. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thoresen, Lisbeth; Pedersen, Reidar; Lillemoen, Lillian; Gjerberg, Elisabeth & Førde, Reidun (2019). Advance care planning in Norwegian nursing homes – limited awareness of the residents’ preferences and values? A qualitative study. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 19(1), s. 1–6. doi: 10.1186/s12877-019-1378-6. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thoresen, Lisbeth (2019). "Kvinder tager sig af det afsjælede Legeme". Et kvinneperspektiv på den andres død. I Gripsrud, Birgitta Haga & Thoresen, Lisbeth (Red.), Alt som lever må dø : døden som tverrfaglig kunnskapsfelt. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402344. s. 147–172.
 • Gripsrud, Birgitta Haga & Thoresen, Lisbeth (2019). Alt som lever, må dø : døden som tverrfaglig kunnskapsfelt. I Gripsrud, Birgitta Haga & Thoresen, Lisbeth (Red.), Alt som lever må dø : døden som tverrfaglig kunnskapsfelt. Scandinavian Academic Press. ISSN 9788230402344. s. 9–32.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2019). Significance of advance care planning in nursing homes: views from patients with cognitive impairment, their next of kin, health personnel, and managers. Clinical Interventions in Aging. ISSN 1176-9092. 14, s. 997–1005. doi: 10.2147/CIA.S203298. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2019). Improved patient participation through advance care planning in nursing homes—A cluster randomized clinical trial. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. 102, s. 2183–2191. doi: 10.1016/j.pec.2019.06.001. Fulltekst i vitenarkiv
 • Oldertrøen Solli, Karianne; De Boer, Marjolein Lotte; Solbrække, Kari Nyheim & Thoresen, Lisbeth (2019). Male partners' experiences of caregiving for women with cervical cancer-a qualitative study. Journal of Clinical Nursing (JCN). ISSN 0962-1067. 28(5-6), s. 987–996. doi: 10.1111/jocn.14688. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thoresen, Lisbeth (2018). Forhåndssamtaler og demens – muligheter og utfordringer. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN 0800-7489. s. 46–50.
 • Thoresen, Lisbeth & Bondevik, Hilde (2018). Jeg steg inn i en annen historie. Om Simone de Beauvoirs bok En lett og rolig død. I Johannessen, Aud; Askeland, Norunn; Jørgensen, Iben Brinch & Ulvestad, Jorun Margrethe (Red.), Døden i livet. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202609597. s. 171–189. doi: 10.23865/noasp.40.ch8. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2018). Implementing advance care planning in nursing homes - study protocol of a cluster-randomized clinical trial. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 18(1). doi: 10.1186/s12877-018-0869-1. Fulltekst i vitenarkiv
 • Thoresen, Lisbeth (2017). Døden på nordiske sykehjem - medikalisert? I Bondevik, Hilde; Madsen, Ole Jacob & Solbrække, Kari Nyheim (Red.), Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden. Spartacus. ISSN 9788230401859. s. 263–284.
 • Thoresen, Lisbeth (2016). Death in Public: Text Analysis of a Newspaper Debate. I Hinerman, Nate & Baumgartner, Holly Lynn (Red.), Blunt Traumas: Negotiating Suffering and Death. Inter-Disciplinary Press. ISSN 978-1-84888-469-4. s. 13–22. doi: 10.1163/9781848884694_003.
 • Thoresen, Lisbeth; Ahlzen, Rolf & Solbrække, Kari Nyheim (2016). Advance Care Planning in Norwegian nursing homes-Who is it for? Journal of Aging Studies. ISSN 0890-4065. 38, s. 16–26. doi: 10.1016/j.jaging.2016.04.003.
 • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Bruusgaard, Pernille; Gjerberg, Elisabeth; Thoresen, Lisbeth & Lillemoen, Lillian [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2016). A review of the implementation and research strategies of advance care planning in nursing homes. BMC Geriatrics. ISSN 1471-2318. 16. doi: 10.1186/s12877-016-0179-4.
 • Norheim, Kjersti Haugen & Thoresen, Lisbeth (2015). Sykepleiekompetanse i hjemmesykepleien - på rett sted til rett tid? :. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. s. 16–22. doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.53343.
 • Thoresen, Lisbeth & Öhlén, Joakim (2015). Lived Observations: Linking the Researcher’s Personal Experiences to Knowledge Development. Qualitative Health Research. ISSN 1049-7323. 25(11), s. 1589–1598. doi: 10.1177/1049732315573011.
 • Langeland, Kari & Thoresen, Lisbeth (2013). Lærers følgedag i sykehuspraksis - for praksisveileders skyld? Vård i Norden. ISSN 0107-4083. 33(4), s. 19–22. doi: 10.1177/010740831303300405.
 • Thoresen, Lisbeth (2013). Empati - ulike forståelser. Sykepleien Forskning. ISSN 1890-2936. 8(4), s. 362–367. doi: 10.4220/sykepleienf.2013.0167.
 • Thoresen, Lisbeth & Engebretsen, Eivind (2013). Døden i offentligheten : tekstanalyse av en avisdebatt. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN 0800-7489. 30(3), s. 5–10.
 • Torp, Steffen; Thoresen, Lisbeth; Grønningsæter, Arne Backer; Grov, Ellen Karine & Gustavsen, Karin (2012). Financial and social effects on childrenand adolescents when a parent is diagnosedwith cancer. Child and Adolescent Social Work Journal. ISSN 0738-0151. doi: 10.1007/s10560-012-0290-0.
 • Thoresen, Lisbeth; Wyller, Trygve E & Heggen, Kristin (2011). The significance of lifeworld and the case of hospice. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. 14(3), s. 257–263. doi: 10.1007/s11019-010-9296-6.
 • Thoresen, Lisbeth (2010). "I rather talk about football" : a study on lifeworld in a hospice ward. I Wyller, Trygve E & Heimbrock, Günter (Red.), Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-57007-4. s. 41–57.
 • Thoresen, Lisbeth & Silke, Leonhard (2010). Dimension: Body. I Wyller, Trygve E & Heimbrock, Günter (Red.), Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz. Vandenhoeck & Ruprecht. ISSN 978-3-525-57007-4. s. 133–145.
 • Thoresen, Lisbeth (2010). Døende menneskers rom : en forskningsarena? Om deltagende observasjon på hospice : forskningsetiske overveielser og utfordringer. I Hummelvoll, Jan Kåre; Andvig, Ellen & Lyberg, Anne (Red.), Etiske utfordringer i praksisnær forskning. Gyldendal Akademisk. ISSN 978-82-05-39997-6. s. 91–99.
 • Thoresen, Lisbeth (2004). Gender: a relevant analytic key to palliative care? International Journal of Palliative Nursing. ISSN 1357-6321. 10.

Se alle arbeider i Cristin

 • Thoresen, Lisbeth; Rugseth, Gro & Bondevik, Hilde (2020). Fenomenologi i helsefaglig forskning. Universitetsforlaget. ISBN 9788215028897. 140 s.
 • Gripsrud, Birgitta Haga & Thoresen, Lisbeth (2019). Alt som lever må dø : døden som tverrfaglig kunnskapsfelt. Scandinavian Academic Press. ISBN 9788230402344. 286 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Husby, Iselin Glåmen & Thoresen, Lisbeth (2022). "Nå overgir jeg meg helt og holdent til andre": Eldre pasienters erfaringer med ECT-behandling. Tidsskrift for psykisk helsearbeid. ISSN 1503-6707. 19(4), s. 280–290. doi: https%3A/doi.org/10.18261/tph.19.4.8.
 • Thoresen, Lisbeth (2021). Designing open awareness in a hospice ward as represented in a Norwegian TV documentary .
 • Thoresen, Lisbeth (2021). Home deaths in Norway. Public debates, policy and real deaths .
 • Holmen, Heidi; Mengshoel, Anne Marit; Thoresen, Lisbeth; Larsen, Marie Hamilton; Eik, Hedda & Borge, Christine Råheim (2021). En ubetydelig brikke. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar & Thoresen, Lisbeth (2020). Correction to: Implementing clinical ethics committees as a complex intervention: presentation of a feasibility study in community care (BMC Medical Ethics, (2020), 21, 1, (82), 10.1186/s12910-020-00522-1). BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 21(1). doi: 10.1186/s12910-020-00534-x.
 • Thoresen, Lisbeth (2020). Kunsten å dø - før og nå. Presentasjon av kapitlet Kvinneminne.
 • Thoresen, Lisbeth (2019). Tanatologi - tverrfaglige perspektiver på alvorlig sykdom og død.
 • Thoresen, Lisbeth (2019). Mellom åpenhet og etikk.
 • Thoresen, Lisbeth (2019). Tøyelig etikk? Om åpenhet om sykdom og helse.
 • Gripsrud, Birgitta Haga & Thoresen, Lisbeth (2019). Døden lar seg ikke overse. Morgenbladet. ISSN 0805-3847. s. 22–22.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Spørsmål om fremtidig helsehjelp. Lommekort.
 • Thoresen, Lisbeth (2018). Refleksjonsopplegg for leger om Demens og palliasjon.
 • Thoresen, Lisbeth (2018). Den er jo litt brutal, den biten der, med spørsmål om alvorlig sykdom og død. Om forhåndssamtaler til personer med demens.
 • Thoresen, Lisbeth (2018). What are palliation problems represented to be? Comparing two Norwegian policy documents on palliation .
 • Thoresen, Lisbeth (2018). Forhåndssamtaler - obligatorisk eller frivillig?
 • Eriksen, Siren ; Thoresen, Lisbeth; Johannessen, Ann Karin; Nordhagen, Vera Kristin Lumkjær; Mortensen, Vidar & Stordalen, Jørn [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Development of an e-learning program in dementia palliative care for health personnel working in Norwegian municipalities .
 • Eriksen, Siren ; Johannessen, Ann Karin; Mortensen, Vidar; Lumkjær Nordhagen, Vera Kristin; Thoresen, Lisbeth & Grov, Ellen Karine [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2018). Palliasjon og demens. Utviklingen av e-læringskurs for sykepleiere og leger.
 • Lillemoen, Lillian & Thoresen, Lisbeth (2018). Hva når pasienten ikke vil eller kan delta?
 • Lillemoen, Lillian & Thoresen, Lisbeth (2018). Skal vi snakke om døden? Om innføring og gjennomføring av forhåndssamtaler.
 • Thoresen, Lisbeth (2018). E-læringsprogram Demens og palliasjon.
 • Thoresen, Lisbeth (2017). "Den er jo litt brutal den biten der, med spørsmål om alvorlig sykdom og død" - om forhåndssamtaler for personer med demens.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Veileder: Forhåndssamtaler på sykehjem.
 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Trygve Johannes, Lerheim Sævareid (2016). Forberedende samtaler I sykehjem - presentasjon av en intervensjonsstudie.
 • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Brusgaard, Pernille; Gjerberg, Elisabeth; Thoresen, Lisbeth & Lillemoen, Lillian [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2015). Implementation and Research Strategies of Advance Care Planning in Nursing Homes. A Review of the Literature.
 • Thoresen, Lisbeth & Dahl, Marianne (2015). Sykepleie til den døende pasienten, Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1. Cappelen Damm Akademisk. ISSN 9788202427986. s. 926–960.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth & Pedersen, Reidar (2015). Developing, implementing and evaluating ACP in Norwegian nursing homes (NHs) - a mixed methods study.
 • Thoresen, Lisbeth & Lillemoen, Lillian (2015). Forhåndssamtaler på sykehjem – erfaringer fra en norsk studie.
 • Thoresen, Lisbeth (2015). Oral Presentation, ACPEL 2015.
 • Thoresen, Lisbeth & Lillemoen, LIllian (2015). Liverpool Care Pathway – tid for ettertanke? Dagens medisin. ISSN 1501-4290.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). Å avklare behandling. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Death in public: Text analysis of a newspaper debate.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Etiske verdier ved livets slutt.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Hvis hjemmedød er svaret – hva er spørsmålet?
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Grey areas in research ethics at hospices and nursing homes.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Beslutningsprosesser i livets sluttfase – kan forberedende samtaler med pasient og pårørende bidra til at pasienters ønsker og verdier tas hensyn til når beslutninger skal tas?
 • Torp, Steffen & Thoresen, Lisbeth (2014). Økonomiske konsekvenser når mor eller far får kreft. Tidsskrift for helsesøstre. s. 58–62.
 • Torp, Steffen & Thoresen, Lisbeth (2014). Økonomiske konsekvenser når mor eller far får kreft. Kreftsykepleien. ISSN 0804-0567. 30(1), s. 10–14.
 • Askeland, Norunn & Thoresen, Lisbeth (2014). Metaphors for death in literature: Linn Ullmann's "Grace" and Ian McEwan's "Amsterdam".
 • Thoresen, Lisbeth (2013). Deltagende observasjon på hospice – blikket på den døende pasienten.Metodiske og etiske refleksjoner 8 år senere.
 • Thoresen, Lisbeth (2012). Pasienten som Den andre - en utfordring til den empatiske helsearbeideren.
 • Thoresen, Lisbeth (2012). Identifying Intersubjective Signs and Structures in Hospice Care: Another Way of understanding Empathy?
 • Thoresen, Lisbeth & Engebretsen, Eivind (2012). Døden i offentligheten.
 • Thoresen, Lisbeth (2011). Mange planlegger masterstudium : Høgskolen i Vestfold først - flere følger etter. Jordmora : Tidsskrift for jordmorforbundet NSF. ISSN 1503-8580. 9(1), s. 16–17.
 • Thoresen, Lisbeth (2010). Hjerte, smerte og kjønnsforskning. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2009). Forskning og brukermedvirkning. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2008). Om utdannelse og dannelse. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2007). Hvor mye skal pasienten få vite? Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 95(13).
 • Thoresen, Lisbeth (2007). Om håp. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2007). "Jeg holder af hverdagen...". Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2006). Mellom det belastende og det berikende. En kjønnsanalytisk studie av hospicesykepleierens arbeid, Abstractbok för NCCS jubileumskonferense 23-25 mars 2006. Nordic College of Caring Sciences (NCCS).
 • Thoresen, Lisbeth (2006). Om åpenhet og grenser - på SiV og i Tønsbergs Blad. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2005). Utdanning og kjønn. Tidsskriftet sykepleien. ISSN 0806-7511. 93(11).
 • Thoresen, Lisbeth (2005). Utdanning og kjønn, om menn i sykepleien. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2004). Hospice på Sykehuset i Vestfold? Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2008). Empati og intersubjektivitet : en studie av hospicesykepleie. Det teologiske menighetsfakultet, Universitetet i Oslo.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. nov. 2013 16:08 - Sist endret 22. nov. 2021 15:46