Lisbeth Thoresen

Bilde av Lisbeth Thoresen
English version of this page
Telefon +47 22845004
Mobiltelefon 47644484
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus inng.2 3.etg 0373 Oslo
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 Oslo

Faglige interesser

Mine forskningsinteresser er kulturelle, historiske og etiske perspektiver på alvorlig sykdom, aldring, omsorg ved livets slutt og døden. Jeg er en av initiativtakerne til et tverrfaglig nordisk forskernettverk om døden, DERK (døden, emosjoner, relasjoner, kultur). Forskningsinteressen kan også plasseres innenfor det som kalles Thanatologi, og som er tverrfaglige, vitenskapelige studier av døden. Antologien Alt som lever, må dø Døden som tverrfaglig kunnskapsfelt kom i 2019 og her er jeg en av to redaktører. Se også  kronikk i Morgenbladet Døden lar seg ikke overse og intervju med Kilden kjønnsforskning Når døden forskjellsbehandlar. I 2020 deltok jeg i podcasten I lys av døden, og her snakket jeg Om å forske på døden.

Jeg bidrar i forskningsprosjekter om pasientmedvirkning i livets sluttfase, hjemmedød, kreftoverlevelse på nye måter, etablering av kliniske etikkomiteer i kommunene, pårørendes erfaringer med lindrende enheter på sykehjem. 

Jeg forsker stort sett innenfor en kvalitativ metodetradisjon, og er særlig interessert i fenomenologiske perspektiver på kunnskap. Sammen med to kolleger har jeg skrevet en lærebok om Fenomenologi i helsefaglig forskning (2020).

Undervisning

Jeg underviser i etikk, forskningsetikk og metode 

Jeg veileder Phd kandidater og masterstudenter. 

Bakgrunn

Jeg har min faglige bakgrunn fra sykepleie og profesjonsetikk. 

 • Førsteamanuensis, Avdeling for tverrfaglig helsevitenskap (2013 -)
 • Postdoc, Senter for medisinsk etikk, UiO (2013-2015)
 • Førsteamanuensis, Høgskolen i Vestfold (2008-2013)
 • Dekan, Høgskolen i Vestfold (2010 – 2011)
 • Lektor, Høgskolen i Vestfold (2001 – 2008)
 • Stipendiat, Det teologiske fakultet, UiO (2003 – 2008)
 • Vitenskapelig assistent, Det teologiske fakultet, UiO (2003)
 • Hovedfag helsefag, Det teologiske fakultet, UiO (2001)
 • Mellomfag kristendom, Det teologiske fakultet, UiO (1996)
 • Sykepleier, Diakonissehusets Sykepleierhøgskole (1984)

Verv

 • Medlem av Klinisk etikk komite ved Sykehuset i Drammen, Vestre Viken helseforetak (2015 - 2021)
 • Leder for Kvalitetssikringsutvalget ved Avdeling helsefag, UiO (2014 – 2015)
 • Medlem av Kvalitetssikringsutvalget ved Avdeling helsefag, UiO (2012 - 2020)
 • Faglig ansattes representant i styret ved Høgskolen i Vestfold (2007 - 2010)
 • Ledet lokalt dannelsesutvalg ved Høgskolen i Vestfold (2009)
 • Programleder (20 % stilling) for masterprogram i profesjonsetikk og diakoni ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo (2009-2010)

Priser

Vant pris for beste poster: Thoresen, L. & Engebretsen, E.: Døden går offentlig. Tekstanalyse av en avisdebatt. Poster på Bygge broer – Landskonferanse om utfordringer ved livets slutt, Oslo 19.-21.september 2012

Emneord: Døden, thanatologi, palliasjon, omsorg ved livets slutt, hjemmedød, aldring, pasientmedvirkning
Publisert 12. nov. 2013 16:08 - Sist endret 24. aug. 2021 09:56