Lisbeth Thoresen

Førsteamanuensis - Avdeling for helsefag
Bilde av Lisbeth Thoresen
English version of this page
Telefon +47-22845004
Brukernavn
Besøksadresse Forskningsveien 3A Harald Schjelderups hus 0373 OSLO
Postadresse Postboks 1089 Blindern 0317 OSLO

Faglige interesser

 • Teori og praksis nær døden
 • Profesjonsetikk
 • Medisinsk etikk
 • Fenomenologi og fenomenologisk etikk
 • Samvalg (shared decision making) og brukermedvirkning
 • Advance Care Planning
 • Medikalisering
 • Kvalitative metoder
 • Implementeringsforskning

Undervisning

Thoresen underviser i etikk, forskningsetikk, skrivekurs, prosjektplan, analyse av kvalitative data

 • HELSEF4100 - Teori og teoriutvikling for helsefagene
 • HELSEFAG4200 – Forskningsmetoder og forskningsetikk
 • HELSEFAG4301 – Forskningsforberedende
 • HELSEFAG4302 - Analysekurs

Thoresen veileder masterstudenter på avdeling helsefag og er medveileder for doktorgradsstiepndiat på Senter for medisinsk etikk.

Bakgrunn

 • Førsteamanuensis, Avdeling for helsefag (2013 -)
 • Postdoc, Senter for medisinsk etikk, UiO (2013-2015)
 • Førsteamanuensis, Høgskolen i Vestfold (2008-2013)
 • Dekan, Høgskolen i Vestfold (2010 – 2011)
 • Lektor, Høgskolen i Vestfold (2001 – 2008)
 • Stipendiat, Det teologiske fakultet, UiO (2003 – 2008)
 • Vitenskapelig assistent, Det teologiske fakultet, UiO (2003)
 • Hovedfag helsefag, Det teologiske fakultet, UiO (2001)
 • Mellomfag kristendom, Det teologiske fakultet, UiO (1996)
 • Sykepleier, Diakonissehusets Sykepleierhøgskole (1984)

Verv

 • Medlem av Klinisk etikk komite ved Sykehuset i Drammen, Vestre Viken helseforetak (2015 -)
 • Medlem av Data Monitoring Committee på forskningsprosjektet Antibiotic treatment in patients with chronic low back pain and Modic Changes:a randomized controlled trial (2014 - )
 • Leder for Kvalitetssikringsutvalget ved Avdeling helsefag, UiO (2014 – 2015)
 • Medlem av Kvalitetssikringsutvalget ved Avdeling helsefag, UiO (2012 -)
 • Faglig ansattes representant i styret ved Høgskolen i Vestfold (2007 - 2010)
 • Ledet lokalt dannelsesutvalg ved Høgskolen i Vestfold (2009)
 • Programleder (20 % stilling) for masterprogram i profesjonsetikk og diakoni ved Teologisk fakultet, Universitetet i Oslo (2009-2010)

Priser

Vant pris for beste poster: Thoresen, L. & Engebretsen, E.: Døden går offentlig. Tekstanalyse av en avisdebatt. Poster på Bygge broer – Landskonferanse om utfordringer ved livets slutt, Oslo 19.-21.september 2012

Publikasjoner

 • Solli, Karianne Oldertrøen; De Boer, Marjolein Lotte; Solbrække, Kari Nyheim & Thoresen, Lisbeth (2018). Male partners’ experiences of caring for women with cervical cancer. Journal of Clinical Nursing.  ISSN 0962-1067.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2018). Implementing advance care planning in nursing homes - study protocol of a cluster-randomized clinical trial. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  18 . doi: 10.1186/s12877-018-0869-1 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Thoresen, Lisbeth (2017). Døden på nordiske sykehjem - medikalisert?, I: Hilde Bondevik; Ole Jacob Madsen & Kari Nyheim Solbrække (red.),  Snart er vi alle pasienter. Medikalisering i Norden.  Spartacus.  ISBN 9788230401859.  Kapittel.  s 263 - 284
 • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Bruusgaard, Pernille; Gjerberg, Elisabeth; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2016). A review of the implementation and research strategies of advance care planning in nursing homes. BMC Geriatrics.  ISSN 1471-2318.  16 . doi: 10.1186/s12877-016-0179-4
 • Thoresen, Lisbeth (2016). Death in Public: Text Analysis of a Newspaper Debate, In Nate Hinerman & Holly Lynn Baumgartner (ed.),  Blunt Traumas: Negotiating Suffering and Death.  Inter-Disciplinary Press.  ISBN 978-1-84888-469-4.  Kapittel.  s 13 - 22
 • Thoresen, Lisbeth; Ahlzen, Rolf & Solbrække, Kari Nyheim (2016). Advance Care Planning in Norwegian nursing homes-Who is it for?. Journal of Aging Studies.  ISSN 0890-4065.  38, s 16- 26 . doi: 10.1016/j.jaging.2016.04.003
 • Thoresen, Lisbeth & Lillemoen, Lillian (2016). “I just think that we should be informed” - A qualitative study of family involvement in Advance Care Planning in nursing homes. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  17(1), s 1- 13 . doi: 10.1186/s12910-016-0156-7
 • Norheim, Kjersti Haugen & Thoresen, Lisbeth (2015). Sykepleiekompetanse i hjemmesykepleien - på rett sted til rett tid? :. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  (1), s 16- 22 . doi: 10.4220/Sykepleienf.2015.53343
 • Thoresen, Lisbeth & Öhlén, Joakim (2015). Lived Observations: Linking the Researcher’s Personal Experiences to Knowledge Development. Qualitative Health Research.  ISSN 1049-7323.  25(11), s 1589- 1598 . doi: 10.1177/1049732315573011
 • Langeland, Kari & Thoresen, Lisbeth (2013). Lærers følgedag i sykehuspraksis - for praksisveileders skyld?. Vård i Norden.  ISSN 0107-4083.  33(4), s 19- 22
 • Thoresen, Lisbeth (2013). Empati - ulike forståelser. Sykepleien Forskning.  ISSN 1890-2936.  8(4), s 362- 367 . doi: 10.4220/sykepleienf.2013.0167
 • Thoresen, Lisbeth & Engebretsen, Eivind (2013). Døden i offentligheten : tekstanalyse av en avisdebatt. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin.  ISSN 0800-7489.  30(3), s 5- 10
 • Torp, Steffen; Thoresen, Lisbeth; Grønningsæter, Arne Backer; Grov, Ellen Karine & Gustavsen, Karin (2012). Financial and social effects on childrenand adolescents when a parent is diagnosedwith cancer. Child and Adolescent Social Work Journal.  ISSN 0738-0151. . doi: 10.1007/s10560-012-0290-0 Vis sammendrag
 • Thoresen, Lisbeth; Wyller, Trygve E & Heggen, Kristin (2011). The significance of lifeworld and the case of hospice. Medicine, Health care and Philosophy.  ISSN 1386-7423.  14(3), s 257- 263 . doi: 10.1007/s11019-010-9296-6 Vis sammendrag
 • Thoresen, Lisbeth (2010). Døende menneskers rom : en forskningsarena? Om deltagende observasjon på hospice : forskningsetiske overveielser og utfordringer, I: Jan Kåre Hummelvoll; Ellen Andvig & Anne Lyberg (red.),  Etiske utfordringer i praksisnær forskning.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 978-82-05-39997-6.  6.  s 91 - 99
 • Thoresen, Lisbeth (2010). "I rather talk about football" : a study on lifeworld in a hospice ward, In Trygve E Wyller & Günter Heimbrock (ed.),  Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-57007-4.  2.2.  s 41 - 57
 • Thoresen, Lisbeth & Silke, Leonhard (2010). Dimension: Body, In Trygve E Wyller & Günter Heimbrock (ed.),  Perceiving the Other. Case Studies and Theories of Respectful Action. In cooperation with Kaia D. Schultz.  Vandenhoeck & Ruprecht.  ISBN 978-3-525-57007-4.  2.7.  s 133 - 145
 • Thoresen, Lisbeth (2004). Gender: a relevant analytic key to palliative care?. International Journal of Palliative Nursing.  ISSN 1357-6321.  10, s 424
 • Thoresen, Lisbeth (2003). A reflection on Cicely Saunders' views on a good death through the philosophy of Charles Taylor. International Journal of Palliative Nursing.  ISSN 1357-6321.  9(1), s 19- 23 Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Eriksen, Siren; Johannessen, Ann Karin; Mortensen, Vidar; Lumkjær Nordhagen, Vera Kristin; Thoresen, Lisbeth; Grov, Ellen Karine & Stordalen, Jørn (2018). Palliasjon og demens. Utviklingen av e-læringskurs for sykepleiere og leger.
 • Lillemoen, Lillian & Thoresen, Lisbeth (2018). Hva når pasienten ikke vil eller kan delta?.
 • Lillemoen, Lillian & Thoresen, Lisbeth (2018). Skal vi snakke om døden? Om innføring og gjennomføring av forhåndssamtaler..
 • Thoresen, Lisbeth (2018). E-læringsprogram Demens og palliasjon.
 • Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Influence of an ACP intervention on documentation of end-of-life issues – a cluster randomized clinical trial.
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Førde, Reidun; Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2017). Implementing advance care planning (ACP) in Norwegian nursing homes (NH); Facilitators and barriers..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler på sykehjem og I allmennpraksis..
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Forberedende samtaler ved innleggelse I sykehjem..
 • Thoresen, Lisbeth (2017). "Den er jo litt brutal den biten der, med spørsmål om alvorlig sykdom og død" - om forhåndssamtaler for personer med demens.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2017). Veileder: Forhåndssamtaler på sykehjem. [html ].
 • Lillemoen, Lillian; Thoresen, Lisbeth; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar; Gjerberg, Elisabeth & Trygve Johannes, Lerheim Sævareid (2016). Forberedende samtaler I sykehjem - presentasjon av en intervensjonsstudie..
 • Flo, Elisabeth; Husebø, Bettina; Brusgaard, Pernille; Gjerberg, Elisabeth; Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2015). Implementation and Research Strategies of Advance Care Planning in Nursing Homes. A Review of the Literature..
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Thoresen, Lisbeth & Pedersen, Reidar (2015). Developing, implementing and evaluating ACP in Norwegian nursing homes (NHs) - a mixed methods study.
 • Thoresen, Lisbeth (2015). Oral Presentation, ACPEL 2015.
 • Thoresen, Lisbeth & Dahl, Marianne (2015). Sykepleie til den døende pasienten, I:  Grunnleggende kunnskap i klinisk sykepleie Sykepleieboken 1.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202427986.  kapittelnummer 32.  s 926 - 960
 • Thoresen, Lisbeth & Lillemoen, Lillian (2015). Forhåndssamtaler på sykehjem – erfaringer fra en norsk studie.
 • Thoresen, Lisbeth & Lillemoen, LIllian (2015). Liverpool Care Pathway – tid for ettertanke?. Dagens medisin.  ISSN 1501-4290.
 • Thoresen, Lisbeth; Lillemoen, Lillian; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Gjerberg, Elisabeth; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2015). Å avklare behandling. Tønsbergs blad.
 • Askeland, Norunn & Thoresen, Lisbeth (2014). Metaphors for death in literature: Linn Ullmann's "Grace" and Ian McEwan's "Amsterdam".
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Beslutningsprosesser i livets sluttfase – kan forberedende samtaler med pasient og pårørende bidra til at pasienters ønsker og verdier tas hensyn til når beslutninger skal tas?.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Death in public: Text analysis of a newspaper debate.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Etiske verdier ved livets slutt.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Grey areas in research ethics at hospices and nursing homes.
 • Thoresen, Lisbeth (2014). Hvis hjemmedød er svaret – hva er spørsmålet?.
 • Torp, Steffen & Thoresen, Lisbeth (2014). Økonomiske konsekvenser når mor eller far får kreft. Tidsskrift for helsesøstre.  (1), s 58- 62
 • Torp, Steffen & Thoresen, Lisbeth (2014). Økonomiske konsekvenser når mor eller far får kreft. Kreftsykepleie.  ISSN 0804-0567.  30(1), s 10- 14 Vis sammendrag
 • Thoresen, Lisbeth (2013). Deltagende observasjon på hospice – blikket på den døende pasienten.Metodiske og etiske refleksjoner 8 år senere.
 • Thoresen, Lisbeth (2012). Identifying Intersubjective Signs and Structures in Hospice Care: Another Way of understanding Empathy?.
 • Thoresen, Lisbeth (2012). Pasienten som Den andre - en utfordring til den empatiske helsearbeideren.
 • Thoresen, Lisbeth & Engebretsen, Eivind (2012). Døden i offentligheten.
 • Thoresen, Lisbeth (2011). Mange planlegger masterstudium : Høgskolen i Vestfold først - flere følger etter. Jordmora : Tidsskrift for jordmorforbundet NSF.  ISSN 1503-8580.  9(1), s 16- 17
 • Thoresen, Lisbeth (2010). Hjerte, smerte og kjønnsforskning. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2009). Forskning og brukermedvirkning. Tønsbergs blad.  s 11
 • Thoresen, Lisbeth (2008). Empati og intersubjektivitet : en studie av hospicesykepleie.
 • Thoresen, Lisbeth (2008). Om utdannelse og dannelse. Tønsbergs blad. Vis sammendrag
 • Thoresen, Lisbeth (2007). Hvor mye skal pasienten få vite?. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  95(13), s 50
 • Thoresen, Lisbeth (2007). "Jeg holder af hverdagen...". Tønsbergs blad.  s 10
 • Thoresen, Lisbeth (2007). Om håp. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2006). Mellom det belastende og det berikende. En kjønnsanalytisk studie av hospicesykepleierens arbeid, I:  Abstractbok för NCCS jubileumskonferense 23-25 mars 2006.  Nordic College of Caring Sciences (NCCS).
 • Thoresen, Lisbeth (2006). Om åpenhet og grenser - på SiV og i Tønsbergs Blad. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2005). Utdanning og kjønn. Tidsskriftet sykepleien.  ISSN 0806-7511.  93(11), s 53 Vis sammendrag
 • Thoresen, Lisbeth (2005). Utdanning og kjønn, om menn i sykepleien. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2004). Hospice på Sykehuset i Vestfold?. Tønsbergs blad.
 • Thoresen, Lisbeth (2004). Utfordringer for den palliative omsorgen i Vestfold.
 • Thoresen, Lisbeth (2002). "Total pain" - nærværets tvetydighet. ?.  19(1), s 45- 48 Vis sammendrag
 • Thoresen, Lisbeth (2001). Det gode liv - den gode død : Tekster av Cicely Saunders analysert og drøftet ut fra Charles Taylors filosofi om et godt og autentisk liv : Hovedoppgave i helsefag, studieretning diakoni, Universitet i Oslo, Det teologiske fakultet, 2001.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. nov. 2013 16:08 - Sist endret 22. aug. 2016 10:35