Morten Magelssen

Associate Professor - Centre for Medical Ethics
Norwegian version of this page
Phone +47 22844649
Mobile phone +47 48223580
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Academic interests

 • Clinical ethics and ethics reflection in healthcare
 • End-of-life ethics (inc. assisted dying)
 • Priority setting and resource allocation
 • Ethics of biotechnology, especially prenatal diagnosis
 • Christian perspectives on medical ethics and bioethics
 • Conscientious objection in healthcare

Courses taught

 • Head of teaching in medical ethics in the university medical school
 • Teaching in the university medical school and CME's master-level courses
 • Seminars for healthcare professionals and clinical ethics committee members around the country on topics in clinical ethics

Background

 • Leader of CME's permanent project on clinical ethics, 2019-
 • Member of the Norwegian Biotechnology Advisory Board, 2019-2023
 • Researcher, 2014-2019
 • PhD, University of Oslo, 2010-2014
 • Bachelor of philosophy, 2009
 • Resident physician, Lovisenberg Diaconal Hospital, Department of Internal Medicine, 2006-2010
 • Medical internship, Skien and Porsgrunn, 2005-2006
 • Medical doctor (cand. med.), 2004

Personal web page

Publications

 • Karlsen, Heidi Marie; Magelssen, Morten & Thoresen, Lisbeth (2022). Etikkdrøftinger i kommunale etikkomiteer – hva bidrar det til? En studie av helsepersonells erfaringer. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN 1892-2678. p. 1–14. doi: 10.18261/nsf.12.2.2.
 • Solberg, Carl Tollef; Tranvåg, Eirik Joakim & Magelssen, Morten (2022). Attitudes towards priority setting in the norwegian health care system: a general population survey. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 22(1), p. 1–8. doi: 10.1186/s12913-022-07806-9.
 • Magelssen, Morten & Karlsen, Heidi Marie (2021). Clinical ethics committees in nursing homes: what good can they do? Analysis of a single case consultation. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. doi: 10.1177/09697330211003269. Full text in Research Archive
 • Ewnetu, Demelash Bezabih; Combs Thorsen, Viva; Solbakk, Jan Helge & Magelssen, Morten (2021). Navigating abortion law dilemmas: experiences and attitudes among Ethiopian health care professionals. BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 22(1). doi: 10.1186/s12910-021-00735-y. Full text in Research Archive
 • Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie & Thoresen, Lisbeth (2021). Establishing Clinical Ethics Committees in Primary Care: A Study from Norwegian Municipal Care. HEC Forum. ISSN 0956-2737. p. 1–14. doi: 10.1007/s10730-021-09461-9. Full text in Research Archive
 • Fredheim, Olav Magnus; Materstvedt, Lars Johan; Skulberg, Ingeborg M & Magelssen, Morten (2021). Ought the level of sedation to be reduced during deep palliative sedation? A clinical and ethical analysis. BMJ Supportive & Palliative Care. ISSN 2045-435X. doi: 10.1136/bmjspcare-2021-003081. Full text in Research Archive
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar & Magelssen, Morten (2021). Positive attitudes to advance care planning – a Norwegian general population survey. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 21. doi: 10.1186/s12913-021-06773-x. Full text in Research Archive
 • Magelssen, Morten; Rasmussen, Magnhild; Wallace, Sean Ciaran & Førde, Reidun (2021). Priority setting at the clinical level: the case of nusinersen and the Norwegian national expert group. BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 22(1), p. 1–8. doi: 10.1186/s12910-021-00623-5. Full text in Research Archive
 • Wikstøl, David; Pedersen, Reidar & Magelssen, Morten (2021). Public attitudes and health law in conflict: somatic vs. mental care, role of next of kin, and the right to refuse treatment and information. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 21(1), p. 1–9. doi: 10.1186/s12913-020-05990-0. Full text in Research Archive
 • Magelssen, Morten & Shaw, Joseph (2020). Intentions of Physicians and End of Life Care Team. In emmerich, nathan & Gordijn, Bert (Ed.), Contemporary European Perspectives on the Ethics of End of Life Care. Springer Nature. ISSN 978-3-030-40032-3. p. 315–334.

View all works in Cristin

View all works in Cristin

 • Søndbø, Mildrid Hagrønning; Magelssen, Morten; Solberg, Carl Tollef; Luther, Iren Mari & Sørlie, Christine Haga (2022). Vi må sette etikken i høysetet. Sykepleien. ISSN 0802-9768. 110(88475), p. e1–e7. doi: 10.4220/Sykepleiens.2022.88475.
 • Magelssen, Morten & Solberg, Carl Tollef (2022). Bør dødshjelp legaliseres i Norge? Fem spor i dødshjelpsdebatten.
 • Hofmann, Bjørn Morten; Oftestad, Eivor Andersen & Magelssen, Morten (2021). Sniker samfunnets perfeksjonskrav seg inn i livmoren? Adresseavisen. ISSN 0805-3804.
 • Magelssen, Morten (2021). Å skape barn i bioteknologiens tidsalder . Inter Medicos. ISSN 0020-5052. 64(3), p. 4–5.
 • Magelssen, Morten; Oftestad, Eivor Andersen & Hofmann, Bjørn Morten (2021). "Det frie valgets dilemma" . Klassekampen. ISSN 0805-3839. p. 20–21.
 • Oftestad, Eivor Andersen; Magelssen, Morten & Hofmann, Bjørn Morten (2021). "Hvordan skal vi bruke fosterdiagnostikk til det beste for individer og samfunn?". Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 9.
 • Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar & Thoresen, Lisbeth (2020). Correction to: Implementing clinical ethics committees as a complex intervention: presentation of a feasibility study in community care (BMC Medical Ethics, (2020), 21, 1, (82), 10.1186/s12910-020-00522-1). BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 21(1). doi: 10.1186/s12910-020-00534-x.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar & Magelssen, Morten (2020). Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 6(1). doi: 10.18261/issn.2387-5984-2020-01-11%20ER.
 • Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2020). Forord. In Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (Ed.), Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205534605. p. 5–7.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified Mar. 21, 2021 8:10 PM

Projects