Morten Magelssen

Førsteamanuensis - Senter for medisinsk etikk
English version of this page
Telefon +47 22844649
Mobiltelefon +47 48223580 48223580
Rom 181
Brukernavn
Besøksadresse Senter for medisinsk etikk Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Klinisk etikk og etikkrefleksjon i helsetjenesten
 • Etikk ved livets slutt (inkludert dødshjelp)
 • Prioriteringsetikk
 • Bioteknologiens og fosterdiagnostikkens etikk
 • Kristne perspektiver på medisinsk etikk
 • Metoder og begrunnelser i medisinsk etikk

Undervisning

Undervisningsleder i medisinsk etikk på medisinstudiet

Undervisning på medisinstudiets modul 2, 3, 6, 7 og 8

Emneansvarlig SME4210 Etikk i helsetjenesten

Undervisning for helsepersonell rundt om i landet

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering på medisin- og ernæringsstudiene

Bakgrunn

 • Leder for "Etikk i helsetjenesten", SMEs permanente prosjekt for praktisk etikkarbeid i helsetjenesten, 2019-
 • Medlem av Bioteknologirådet, 2019-2023
 • Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved Det medisinske fakultet, 2018-
 • Forsker, 2014- (forskningsgruppe "etikk i helsetjenesten")
 • Ph.d., Universitetet i Oslo, 2010-2014
 • Bachelorgrad i filosofi, 2009
 • Lege i spesialisering, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for medisin, 2006-2010
 • Turnustjeneste, Skien og Porsgrunn, 2005-2006
 • Embetsstudium i medisin, 2004

Egen nettside

Publikasjoner

 • Ewnetu, Demelash Bezabih; Combs Thorsen, Viva; Solbakk, Jan Helge & Magelssen, Morten (2020). Still a moral dilemma: How Ethiopian professionals providing abortion come to terms with conflicting norms and demands. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  21(1), s 1- 7 . doi: 10.1186/s12910-020-0458-7
 • Fredheim, Olav Magnus; Skulberg, Ingeborg M; Magelssen, Morten & Steine, Siri (2020). Clinical and ethical aspects of palliative sedation with propofol—A retrospective quantitative and qualitative study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica.  ISSN 0001-5172.  s 1- 8 . doi: 10.1111/aas.13665
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Magelssen, Morten & Arnekleiv, Birgit (2020). Ethics reflection groups for school nurses. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330. . doi: https://doi.org/10.1177%2F0969733020940373
 • Magelssen, Morten & Ewnetu, Demelash Bezabih (2020). Professionals’ experience with conscientious objection to abortion in Addis Ababa, Ethiopia: An interview study. Developing World Bioethics.  ISSN 1471-8731. . doi: 10.1111/dewb.12297
 • Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Karlsen, Heidi Marie & Thoresen, Lisbeth (2020). Implementing clinical ethics committees as a complex intervention: presentation of a feasibility study in community care. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  21(82) . doi: https://doi.org/10.1186/s12910-020-00522-1
 • Fredheim, Olav Magnus & Magelssen, Morten (2019). Etiske dilemmaer ved suicidalitet hos pasienter med kort forventet levetid. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(16), s 1574- 1578 . doi: 10.4045/tidsskr.19.0157 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gaasø, Ole Marius; Rø, Karin Isaksson; Bringedal, Berit & Magelssen, Morten (2019). Legers holdninger til aktiv dødshjelp. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(1), s 1- 7 . doi: 10.4045/tidsskr.18.0391
 • Haaland Barlaup, Astrid; Landsverk, Åse Marie; Myskja, Bjørn Kåre; Supphellen, Magne & Magelssen, Morten (2019). Acceptable attitudes and the limits of tolerance: Understanding public attitudes to conscientious objection in healthcare. Clinical Ethics.  ISSN 1477-7509.  14(3), s 115- 121 . doi: 10.1177/1477750919851066 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Magelssen, Morten & Bærøe, Kristine (2019). Can clinical ethics committees be legitimate actors in bedside rationing?. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  20(1), s 1- 8 . doi: 10.1186/s12910-019-0438-y Fulltekst i vitenarkiv.
 • Magelssen, Morten; Le, Nhat Quang & Supphellen, Magne (2019). Secularity, abortion, assisted dying and the future of conscientious objection: modelling the relationship between attitudes. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  20 . doi: 10.1186/s12910-019-0408-4 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag
 • Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Miljeteig, Ingrid; Ervik, Håvard & Førde, Reidun (2019). Importance of systematic deliberation and stakeholder presence: A national study of clinical ethics committees. Journal of Medical Ethics.  ISSN 0306-6800.  46(2), s 66- 70 . doi: 10.1136/medethics-2018-105190 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Antonsen, Yngve; Normann, anne k meinich; Nilsen, Heidi Rapp & Magelssen, Morten (2018). Systematisk etikkarbeid krever lederforankring. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  4(1), s 40- 49 . doi: 10.18261/issn.2387-5984-2018-01-06 Fulltekst i vitenarkiv. Vis sammendrag

Se alle arbeider i Cristin

 • Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (red.) (2020). Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  249 s.
 • Magelssen, Morten & Horn, Morten Andreas (red.) (2020). Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202616571.  317 s.

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 10. aug. 2020 14:12

Prosjekter