Morten Magelssen

Førsteamanuensis - Senter for medisinsk etikk
English version of this page
Telefon +47 22844649
Mobiltelefon +47 48223580 48223580
Rom 181
Brukernavn
Besøksadresse Senter for medisinsk etikk Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Klinisk etikk og etikkrefleksjon i helsetjenesten
 • Etikk ved livets slutt (inkludert dødshjelp)
 • Prioriteringsetikk
 • Bioteknologiens og fosterdiagnostikkens etikk
 • Kristne perspektiver på medisinsk etikk
 • Metoder og begrunnelser i medisinsk etikk

Undervisning

 • Undervisningsleder i medisinsk etikk på medisinstudiet
 • Undervisning på medisinstudiets modul 2, 3, 6, 7 og 8
 • Medlem av eksamenskommisjonen modul 2 og 7, og modulutvalget modul 7
 • Emneansvarlig SME4210 Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende
 • Undervisning for helsepersonell rundt om i landet

Bakgrunn

 • Leder for "Etikk i helsetjenesten", SMEs permanente prosjekt for praktisk etikkarbeid i helsetjenesten, 2019-
 • Medlem av Bioteknologirådet, 2019-2023
 • Forsker, 2014-2019 (forskningsgruppe "Etikk i helsetjenesten")
 • Ph.d., Universitetet i Oslo, 2010-2014
 • Bachelorgrad i filosofi, 2009
 • Lege i spesialisering, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for medisin, 2006-2010
 • Turnustjeneste, Skien og Porsgrunn, 2005-2006
 • Embetsstudium i medisin, 2004

Egen nettside

Publikasjoner

 • Bringedal, Berit; Isaksson Rø, Karin Elisabet; Bååthe, Fredrik; Miljeteig, Ingrid & Magelssen, Morten (2022). Guidelines and clinical priority setting during the COVID-19 pandemic – Norwegian doctors’ experiences. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 22(1). doi: 10.1186/s12913-022-08582-2.
 • Karlsen, Heidi Marie; Magelssen, Morten & Thoresen, Lisbeth (2022). Etikkdrøftinger i kommunale etikkomiteer – hva bidrar det til? En studie av helsepersonells erfaringer. Nordisk sygeplejeforskning. ISSN 1892-2678. s. 1–14. doi: 10.18261/nsf.12.2.2.
 • Solberg, Carl Tollef; Tranvåg, Eirik Joakim & Magelssen, Morten (2022). Attitudes towards priority setting in the Norwegian health care system: a general population survey. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 22. doi: 10.1186/s12913-022-07806-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Magelssen, Morten & Karlsen, Heidi Marie (2021). Clinical ethics committees in nursing homes: what good can they do? Analysis of a single case consultation. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. doi: 10.1177/09697330211003269. Fulltekst i vitenarkiv
 • Ewnetu, Demelash Bezabih; Combs Thorsen, Viva; Solbakk, Jan Helge & Magelssen, Morten (2021). Navigating abortion law dilemmas: experiences and attitudes among Ethiopian health care professionals. BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 22(1). doi: 10.1186/s12910-021-00735-y. Fulltekst i vitenarkiv
 • Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie & Thoresen, Lisbeth (2021). Establishing Clinical Ethics Committees in Primary Care: A Study from Norwegian Municipal Care. HEC Forum. ISSN 0956-2737. s. 1–14. doi: 10.1007/s10730-021-09461-9. Fulltekst i vitenarkiv
 • Fredheim, Olav Magnus; Materstvedt, Lars Johan; Skulberg, Ingeborg M & Magelssen, Morten (2021). Ought the level of sedation to be reduced during deep palliative sedation? A clinical and ethical analysis. BMJ Supportive & Palliative Care. ISSN 2045-435X. doi: 10.1136/bmjspcare-2021-003081. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar & Magelssen, Morten (2021). Positive attitudes to advance care planning – a Norwegian general population survey. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 21. doi: 10.1186/s12913-021-06773-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Magelssen, Morten; Rasmussen, Magnhild; Wallace, Sean Ciaran & Førde, Reidun (2021). Priority setting at the clinical level: the case of nusinersen and the Norwegian national expert group. BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 22(1), s. 1–8. doi: 10.1186/s12910-021-00623-5. Fulltekst i vitenarkiv
 • Wikstøl, David; Pedersen, Reidar & Magelssen, Morten (2021). Public attitudes and health law in conflict: somatic vs. mental care, role of next of kin, and the right to refuse treatment and information. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 21(1), s. 1–9. doi: 10.1186/s12913-020-05990-0. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

Se alle arbeider i Cristin

 • Magelssen, Morten; Pahle, Jan Andreas Saxlund; Swensen, Elisabeth & Østborg, Tilde Broch (2022). Etisk berøringsangst i fosterdiagnostikken. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 142(12), s. 1–4. doi: 10.4045/tidsskr.22.0466.
 • Magelssen, Morten & Solberg, Carl Tollef (2022). Fem spor i dødshjelpsdebatten.
 • Solberg, Carl Tollef; Tranvåg, Eirik Joakim & Magelssen, Morten (2022). Correction to: Attitudes towards priority setting in the Norwegian health care system: a general population survey (BMC Health Services Research, (2022), 22, 1, (444), 10.1186/s12913-022-07806-9). BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 22(1). doi: 10.1186/s12913-022-07994-4.
 • Søndbø, Mildrid Hagrønning; Magelssen, Morten; Solberg, Carl Tollef; Luther, Iren Mari & Sørlie, Christine Haga (2022). Vi må sette etikken i høysetet. Sykepleien. ISSN 0802-9768. 110(88475), s. e1–e7. doi: 10.4220/Sykepleiens.2022.88475.
 • Magelssen, Morten & Solberg, Carl Tollef (2022). Bør dødshjelp legaliseres i Norge? Fem spor i dødshjelpsdebatten.
 • Hofmann, Bjørn Morten; Oftestad, Eivor Andersen & Magelssen, Morten (2021). Sniker samfunnets perfeksjonskrav seg inn i livmoren? Adresseavisen. ISSN 0805-3804.
 • Magelssen, Morten (2021). Å skape barn i bioteknologiens tidsalder . Inter Medicos. ISSN 0020-5052. 64(3), s. 4–5.
 • Magelssen, Morten; Oftestad, Eivor Andersen & Hofmann, Bjørn Morten (2021). "Det frie valgets dilemma" . Klassekampen. ISSN 0805-3839. s. 20–21.
 • Oftestad, Eivor Andersen; Magelssen, Morten & Hofmann, Bjørn Morten (2021). "Hvordan skal vi bruke fosterdiagnostikk til det beste for individer og samfunn?". Morgenbladet. ISSN 0805-3847. 9.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 21. mars 2021 20:06

Prosjekter