Morten Magelssen

Førsteamanuensis - Senter for medisinsk etikk (SME)
English version of this page
Telefon +47 22844649
Mobiltelefon +47 48223580 48223580
Rom 181
Brukernavn
Besøksadresse Senter for medisinsk etikk Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Klinisk etikk og etikkrefleksjon i helsetjenesten
 • Etikk ved livets slutt (inkludert dødshjelp)
 • Prioriteringsetikk
 • Bioteknologiens og fosterdiagnostikkens etikk
 • Kristne perspektiver på medisinsk etikk
 • Metoder og begrunnelser i medisinsk etikk

Undervisning

 • Undervisningsleder i medisinsk etikk på medisinstudiet
 • Undervisning på medisinstudiets modul 2, 3, 6, 7 og 8
 • Medlem av eksamenskommisjonen modul 2 og 7, og modulutvalget modul 7
 • Emneansvarlig SME4210 Etiske utfordringer i møte med pasienter og pårørende
 • Undervisning for helsepersonell rundt om i landet

Bakgrunn

 • Leder for "Etikk i helsetjenesten", SMEs permanente prosjekt for praktisk etikkarbeid i helsetjenesten, 2019-
 • Medlem av Bioteknologirådet, 2019-2023
 • Forsker, 2014-2019 (forskningsgruppe "Etikk i helsetjenesten")
 • Ph.d., Universitetet i Oslo, 2010-2014
 • Bachelorgrad i filosofi, 2009
 • Lege i spesialisering, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for medisin, 2006-2010
 • Turnustjeneste, Skien og Porsgrunn, 2005-2006
 • Embetsstudium i medisin, 2004

Egen nettside

Publikasjoner

 • Magelssen, Morten; Rasmussen, Magnhild; Wallace, Sean & Førde, Reidun (2021). Priority setting at the clinical level: the case of nusinersen and the Norwegian national expert group. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  22(1), s 1- 8 . doi: 10.1186/s12910-021-00623-5
 • Wikstøl, David; Pedersen, Reidar & Magelssen, Morten (2021). Public attitudes and health law in conflict: somatic vs. mental care, role of next of kin, and the right to refuse treatment and information. BMC Health Services Research.  ISSN 1472-6963.  21(1), s 1- 9 . doi: 10.1186/s12913-020-05990-0
 • Ewnetu, Demelash Bezabih; Combs Thorsen, Viva; Solbakk, Jan Helge & Magelssen, Morten (2020). Still a moral dilemma: How Ethiopian professionals providing abortion come to terms with conflicting norms and demands. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  21(1), s 1- 7 . doi: 10.1186/s12910-020-0458-7 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Fredheim, Olav Magnus; Skulberg, Ingeborg M; Magelssen, Morten & Steine, Siri (2020). Clinical and ethical aspects of palliative sedation with propofol—A retrospective quantitative and qualitative study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica.  ISSN 0001-5172.  s 1319- 1326 . doi: 10.1111/aas.13665 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gustad, Kristine Espengren; Askjer, Åsta; Nortvedt, Per; Fredheim, Olav Magnus & Magelssen, Morten (2020). Refractory suffering at the end of life and the assisted dying debate: An interview study with palliative care nurses and doctors. Clinical Ethics.  ISSN 1477-7509. . doi: 10.1177/1477750920946613 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Magelssen, Morten & Arnekleiv, Birgit (2020). Ethics reflection groups for school nurses. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330.  s 1- 11 . doi: 10.1177/0969733020940373
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar & Gjerberg, Elisabeth (2020). Ethical challenges in home-based care: A systematic literature review. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330. . doi: 10.1177/0969733020968859
 • Heggheim Kleiven, Daniel Joachim; Hartling, Ole; Ståhle, Fabian; Horn, Morten Andreas & Magelssen, Morten (2020). Dødshjelp: Lovverk, praksis og holdninger i de skandinaviske land, I: Morten Andreas Horn; Daniel Joachim Heggheim Kleiven & Morten Magelssen (red.),  Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202616571.  Kap. 3.  s 51 - 74
 • Horn, Morten Andreas & Magelssen, Morten (2020). Fem spor i dødshjelpsdebatten, I: Morten Andreas Horn; Daniel Joachim Heggheim Kleiven & Morten Magelssen (red.),  Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202616571.  Kap. 1.  s 21 - 34
 • Litleskar, Liv Astrid; Tolås Strander, Mette; Førde, Reidun & Magelssen, Morten (2020). Refusals to perform ritual circumcision: a qualitative study of doctors’ professional and ethical reasoning. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  21 . doi: 10.1186/s12910-020-0444-0 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Magelssen, Morten (2020). Språk og virkelighet i dødshjelpsdebatten, I: Morten Andreas Horn; Daniel Joachim Heggheim Kleiven & Morten Magelssen (red.),  Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202616571.  Kap. 2.  s 35 - 50
 • Magelssen, Morten & Ewnetu, Demelash Bezabih (2020). Professionals’ experience with conscientious objection to abortion in Addis Ababa, Ethiopia: An interview study. Developing World Bioethics.  ISSN 1471-8731. . doi: 10.1111/dewb.12297 Fulltekst i vitenarkiv.

Se alle arbeider i Cristin

 • Hofmann, Bjørn; Oftestad, Eivor Andersen & Magelssen, Morten (2021). Hva vil vi med fosterdiagnostikken? Fosterdiagnostikkens etikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202693992. Vis sammendrag
 • Horn, Morten Andreas; Heggheim Kleiven, Daniel Joachim & Magelssen, Morten (red.) (2020). Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202616571.  317 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Magelssen, Morten; Oftestad, Eivor Andersen & Hofmann, Bjørn Morten (2021). "Det frie valgets dilemma". Klassekampen.  ISSN 0805-3839.  s 20- 21
 • Oftestad, Eivor Andersen; Magelssen, Morten & Hofmann, Bjørn Morten (2021). "Hvordan skal vi bruke fosterdiagnostikk til det beste for individer og samfunn?". Morgenbladet.  ISSN 0805-3847.  9, s 29
 • Bahus, Marianne; Braut, Geir Sverre & Magelssen, Morten (2020). Tvilsom helsegevinst. Avisa Vårt land.  76(121), s 16- 17 Vis sammendrag
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar & Magelssen, Morten (2020). Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  6(1) . doi: 10.18261/issn.2387-5984-2020-01-11 ER
 • Hofmann, Bjørn & Magelssen, Morten (2020). Mangelfulle argumenter for tidlig ultralyd. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  (10) . doi: 10.4045/tidsskr.20.0507
 • Larsen, Berit Hofset; Magelssen, Morten; Dunlop, Oona; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2020). Etiske dilemmaer i sykehusene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  140(18), s 1- 5 . doi: 10.4045/tidsskr.20.0851

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 21. mars 2021 20:06

Prosjekter