Morten Magelssen

Førsteamanuensis - Senter for medisinsk etikk (SME)
English version of this page
Telefon +47 22844649
Mobiltelefon +47 48223580 48223580
Rom 181
Brukernavn
Besøksadresse Senter for medisinsk etikk Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Klinisk etikk og etikkrefleksjon i helsetjenesten
 • Etikk ved livets slutt (inkludert dødshjelp)
 • Prioriteringsetikk
 • Bioteknologiens og fosterdiagnostikkens etikk
 • Kristne perspektiver på medisinsk etikk
 • Metoder og begrunnelser i medisinsk etikk

Undervisning

Undervisningsleder i medisinsk etikk på medisinstudiet

Undervisning på medisinstudiets modul 2, 3, 6, 7 og 8

Emneansvarlig SME4210 Etikk i helsetjenesten

Undervisning for helsepersonell rundt om i landet

Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering på medisin- og ernæringsstudiene

Bakgrunn

 • Leder for "Etikk i helsetjenesten", SMEs permanente prosjekt for praktisk etikkarbeid i helsetjenesten, 2019-
 • Medlem av Bioteknologirådet, 2019-2023
 • Institusjonsansvarlig for skikkethetsvurdering ved Det medisinske fakultet, 2018-
 • Forsker, 2014- (forskningsgruppe "etikk i helsetjenesten")
 • Ph.d., Universitetet i Oslo, 2010-2014
 • Bachelorgrad i filosofi, 2009
 • Lege i spesialisering, Lovisenberg Diakonale Sykehus, Klinikk for medisin, 2006-2010
 • Turnustjeneste, Skien og Porsgrunn, 2005-2006
 • Embetsstudium i medisin, 2004

Egen nettside

Publikasjoner

 • Ewnetu, Demelash Bezabih; Combs Thorsen, Viva; Solbakk, Jan Helge & Magelssen, Morten (2020). Still a moral dilemma: How Ethiopian professionals providing abortion come to terms with conflicting norms and demands. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  21(1), s 1- 7 . doi: 10.1186/s12910-020-0458-7
 • Fredheim, Olav Magnus; Skulberg, Ingeborg M; Magelssen, Morten & Steine, Siri (2020). Clinical and ethical aspects of palliative sedation with propofol—A retrospective quantitative and qualitative study. Acta Anaesthesiologica Scandinavica.  ISSN 0001-5172.  s 1- 8 . doi: 10.1111/aas.13665
 • Gustad, Kristine Espengren; Askjer, Åsta; Nortvedt, Per; Fredheim, Olav Magnus & Magelssen, Morten (2020). Refractory suffering at the end of life and the assisted dying debate: An interview study with palliative care nurses and doctors. Clinical Ethics.  ISSN 1477-7509. . doi: 10.1177/1477750920946613
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Magelssen, Morten & Arnekleiv, Birgit (2020). Ethics reflection groups for school nurses. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330. . doi: https://doi.org/10.1177%2F0969733020940373
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar & Gjerberg, Elisabeth (2020). Ethical challenges in home-based care: A systematic literature review. Nursing Ethics.  ISSN 0969-7330. . doi: 10.1177/0969733020968859
 • Heggheim Kleiven, Daniel Joachim; Hartling, Ole; Ståhle, Fabian; Horn, Morten Andreas & Magelssen, Morten (2020). Dødshjelp: Lovverk, praksis og holdninger i de skandinaviske land, I: Morten Andreas Horn; Daniel Joachim Heggheim Kleiven & Morten Magelssen (red.),  Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202616571.  Kap. 3.  s 51 - 74
 • Horn, Morten Andreas & Magelssen, Morten (2020). Fem spor i dødshjelpsdebatten, I: Morten Andreas Horn; Daniel Joachim Heggheim Kleiven & Morten Magelssen (red.),  Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202616571.  Kap. 1.  s 21 - 34
 • Larsen, Berit Hofset; Magelssen, Morten; Dunlop, Oona Borghild; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2020). Etiske dilemmaer i sykehusene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  140(18) . doi: 10.4045/tidsskr.20.0851
 • Litleskare, Liv Astrid; Tolås Strander, Mette; Førde, Reidun & Magelssen, Morten (2020). Refusals to perform ritual circumcision: a qualitative study of doctors’ professional and ethical reasoning. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  21 . doi: 10.1186/s12910-020-0444-0
 • Magelssen, Morten (2020). Språk og virkelighet i dødshjelpsdebatten, I: Morten Andreas Horn; Daniel Joachim Heggheim Kleiven & Morten Magelssen (red.),  Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk.  Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202616571.  Kap. 2.  s 35 - 50
 • Magelssen, Morten & Ewnetu, Demelash Bezabih (2020). Professionals’ experience with conscientious objection to abortion in Addis Ababa, Ethiopia: An interview study. Developing World Bioethics.  ISSN 1471-8731. . doi: 10.1111/dewb.12297
 • Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar; Karlsen, Heidi Marie & Thoresen, Lisbeth (2020). Implementing clinical ethics committees as a complex intervention: presentation of a feasibility study in community care. BMC Medical Ethics.  ISSN 1472-6939.  21(82) . doi: https://doi.org/10.1186/s12910-020-00522-1
 • Fredheim, Olav Magnus & Magelssen, Morten (2019). Etiske dilemmaer ved suicidalitet hos pasienter med kort forventet levetid. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(16), s 1574- 1578 . doi: 10.4045/tidsskr.19.0157 Fulltekst i vitenarkiv.
 • Gaasø, Ole Marius; Rø, Karin Isaksson; Bringedal, Berit & Magelssen, Morten (2019). Legers holdninger til aktiv dødshjelp. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  139(1), s 1- 7 . doi: 10.4045/tidsskr.18.0391

Se alle arbeider i Cristin

 • Horn, Morten Andreas; Heggheim Kleiven, Daniel Joachim & Magelssen, Morten (red.) (2020). Dødshjelp i Norden? Etikk, klinikk og politikk. Cappelen Damm Akademisk.  ISBN 9788202616571.  317 s.
 • Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (red.) (2020). Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  249 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Bahus, Marianne; Braut, Geir Sverre & Magelssen, Morten (2020). Tvilsom helsegevinst. Avisa Vårt land.  76(121), s 16- 17 Vis sammendrag
 • Larsen, Berit Hofset; Magelssen, Morten; Dunlop, Oona; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2020). Etiske dilemmaer i sykehusene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  140(18), s 1- 5 . doi: 10.4045/tidsskr.20.0851
 • Oftestad, Eivor Andersen; Magelssen, Morten & Hofmann, Bjørn Morten (2020). Sædløyse og morskap på tinget. Tidsskrift for familierett, arverett og barnevernrettslige spørsmål.  ISSN 1503-2965.  (3-4), s 317- 324
 • Solberg, Berge & Magelssen, Morten (2020). Abort og fosterdiagnostikk, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  Kapittel 12.  s 139 - 149

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:58 - Sist endret 10. aug. 2020 14:12

Prosjekter