Reidar Pedersen

Image of Reidar Pedersen
Norwegian version of this page
Phone +47 22844663
Username
Visiting address Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 Oslo
Postal address Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Academic interests

 • Ethics in health care
 • Clinical ethics support
 • End of life ethics
 • Informed consent 
 • Competence to consent
 • Coercion
 • Advance care planning
 • Involvement of next of kin
 • Resource allocation
 • Complex interventions and implementation
 • Health law and ethics
 • Empathy, physician-patient communication, and professionalism
 • Hermeneutics

Courses taught

Most of my teaching activities are directed towards health care personnel. I also teach students at different levels and in different programs. The teaching includes most of the key topics within clinical ethics (see academic interests).

Background

I was trained as a physician (M.D.) and philosopher (B.A., M.A.) and have worked full time with ethics and communication in health care since 2003 (at the Centre of Medical Ethics, University of Oslo). My work has included evaluation, research, teaching, dissemination, communication, supervision, developing research proposals, societal innovation and management. My research includes qualitative and quantitative methods, intervention studies, systematic reviews, and theoretical and philosophical analyses.

In 2010 I defended my PhD-thesis on empathy in medicine. In 2011 I was promoted to a post as a researcher with professor competence. Since 2015 Professor and Head of the Centre for Medical Ethics, and from 2020 also Deputy head of the Institute of Health and Society.

Publications

View all works in Cristin

 • Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (red.) (2020). Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  249 s.

View all works in Cristin

 • Ishaq, Bushra; Aukrust, Pål; Diaz, Esperanza; Solbakk, Jan-Helge; Østby, Lars; Bjertness, Espen; Tyssvang, Marius & Pedersen, Reidar (2021). Vi trenger grundige analyser av den høye minoritetssmitten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 26- 27
 • Ishaq, Bushra; Aukrust, Pål; Diaz, Esperanza; Solbakk, Jan-Helge; Østby, Lars; Tyssvang, Marius & Pedersen, Reidar (2021). Det finnes ingen bevis for at kultur og religion er årsak til smitte. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 33- 33
 • Pedersen, Reidar (2021). Implementing Advance Care Planning – A Cluster Randomised Controlled Study - An overview.
 • Pedersen, Reidar (2021). Implementing Advance Care Planning – A Cluster Randomised Controlled Study - presentasjon av NFR-prosjektet.
 • Hansson, Kristiane Myckland; Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Nettverkssamling for forbedringsteam intervensjonsarm BPS.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar & Magelssen, Morten (2020). Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  6(1) . doi: 10.18261/issn.2387-5984-2020-01-11 ER
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Hellesø, Ragnhild (2020). Ofrer vi de gamle?. Dagbladet.no.
 • Jorem, Jacob & Pedersen, Reidar (2020). Tvangslovutvalget. Kritikken, og innspill fra SME.
 • Larsen, Berit Hofset; Magelssen, Morten; Dunlop, Oona; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2020). Etiske dilemmaer i sykehusene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  140(18), s 1- 5 . doi: 10.4045/tidsskr.20.0851
 • Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2020). Forord, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  Forord.  s 5 - 7
 • Magelssen, Morten & Pedersen, Reidar (2020). Hva er "etikk" i helsetjenesten?, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  1.  s 15 - 27
 • Mellingsæter, Marte; Pedersen, Reidar; Rostoft, Siri & Ahmed, Marc (2020). Kan vi forberede oss på døden?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Pedersen, Reidar (2020). Erfaringer med Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) -Om BPS og noen foreløpige forskningsfunn.
 • Pedersen, Reidar (2020). Etikk og etisk refleksjon i rus og psykisk helsefeltet. [Video ].
 • Pedersen, Reidar (2020, 28. april). Hvordan prioriteres ruspasienter under Covid-19?. [Internett].  TSB nyhetsbrev.
 • Pedersen, Reidar (2020). Nettside: Bedre Pårørendesamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2020). Om taushetsplikten og pårørende.
 • Pedersen, Reidar (2020). Pasientautonomi, informert samtykke og beslutningskompetanse, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  5.  s 61 - 71
 • Pedersen, Reidar (2020). Presentasjon BPS og implementeringsstøtte til kontrollenhet (Kongsberg DPS).
 • Pedersen, Reidar (2020). Pårørende, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  6.  s 72 - 82
 • Pedersen, Reidar (2020). Tvang, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  8.  s 94 - 105
 • Pedersen, Reidar & Barra, Mathias (2020). Hva lønner seg egentlig i kampen mot viruset?. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Romøren, Maria & Heiervang, Kristin S. (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland & Romøren, Maria (red.) (2020). Nettside: Covid-19: Alvorlig psykisk lidelse og pårørendesamarbeid.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Hansson, Kristiane Myckland & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2020). Fag, etikk og juss, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  3.  s 37 - 49
 • Pedersen, Reidar; Romm, Kristin Lie; Hymer, Inger Stølan; Norheim, Irene; Holter, Marit; Hegelstad, Wenche & Hatløy, Kristin (2020). Pårørende nedprioriteres. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Nasjonal nettverksdag - FoU-nettverket for forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Nasjonal nettverksdag for forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (red.) (2020). Nettside: Forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (red.) (2020). Nettside: Nasjonalt FoU-nettverk for forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Tvedt, Anders (red.) (2020). Covid-19: Etikk og prioriteringer.
 • Slettebø, Åshild & Pedersen, Reidar (2020). Juridiske rammer og etiske utfordringer, I: Marit Kirkevold; Kari Brodtkorb & Anette Hylen Ranhoff (red.),  Geriatrisk sykepleie : god omsorg til den gamle pasienten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205531116.  Kapittel 14.  s 216 - 231
 • Solbakk, Jan Helge; Bentzen, Heidi Beate; Holm, Søren; Heggestad, Anne Kari Tolo; Hofmann, Bjørn Morten; Robertsen, Annette; Alnæs, Anne Hambro; Cox, Shereen; Pedersen, Reidar & Bernabe, Rosemarie de la Cruz (2020). Høyrisikostudier på alle mennesker i Covid-19-sammenheng er etisk uforsvarlig. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Heggestad, Anne Kari Tolo & Husebø, Bettina (2020). Belastende besøksstans. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2020). "Vil du at din mor skal få hjerte-lungeredning?". Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Pedersen, Reidar (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Pedersen, Reidar (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Pedersen, Reidar (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid og om taushetsplikten og dokumentasjon.
 • Pedersen, Reidar (2019). Om prosjektet Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Samtykke, samtykkekompetanse og tvang i sykehjem.
 • Pedersen, Reidar (2019). Samtykkekompetanse, og etiske aspekter ved bruk av tvang i somatikk og psykisk helsevern.
 • Pedersen, Reidar (2019). The role of empathy and emotion in ethics teaching.
 • Pedersen, Reidar (2019). Tvang, autonomi og samtykkekompetanse.
 • Pedersen, Reidar (2019). Undervisning psykiatri og etikk.
 • Pedersen, Reidar (2019). Vurdering av samtykkekompetanse. Presentasjon av evaluering av erfaringer med lovendringene om samtykkekompetanse og gjennomgang av nytt opplæringsprogram.
 • Romøren, Maria & Pedersen, Reidar (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt - status og planer for Telemark.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem – bærekraftig for helsetjenesten?.
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(9) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0270
 • Aasland, Olaf Gjerløw & Pedersen, Reidar (2018, 09. mai). Ny studie: Psykiatere velger tvang oftere enn psykologer. [Fagblad].  Dagens medisin.
 • Dahlberg, Jørgen & Pedersen, Reidar (2018). Samtykkekompetanse – erfaringer fra somatikk og psykisk helsevern. Presentasjon av et nytt e-læringsprogram.
 • Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2018). Medvirkning ved alvorlig sykdom: behovet for forhåndssamtaler.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2018). Betydning av etikkrefleksjonsgrupper for praksis - erfaringer fra et prosjekt i psykisk helsevern.

View all works in Cristin

Published Apr. 13, 2011 2:45 PM - Last modified Mar. 6, 2021 7:42 PM