Reidar Pedersen

Bilde av Reidar Pedersen
English version of this page
Telefon +47 22844663
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Etikk i helsetjenesten
 • Systematisk etikk-arbeid, kliniske etikk-komiteer og etikk-refleksjonsgrupper
 • Etikk ved livets slutt
 • Det informerte samtykket 
 • Samtykkekompetanse
 • Tvang
 • Forhåndssamtaler
 • Pårørendesamarbeid
 • Prioriteringer i helsetjenesten
 • Komplekse intervensjoner og implementering
 • Helselovgivningen og etikk 
 • Empati, lege-pasientkommunikasjon og profesjonsdannelse
 • Hermeneutikk

Undervisning

Underviser om de fleste emner innenfor klinisk etikk (se faglige interesser) for helsepersonell fra ulike profesjoner og spesialiteter og for studenter på ulike nivå og studieprogram,

Bakgrunn

Er utdannet lege og filosof og har jobbet ved Senter for medisinsk etikk på fulltid siden 2003 med etikk og kommunikasjon i helsetjenesten - med evaluering, forskning, formidling, undervisning, veiledning, søknadsskriving, sosial innovasjon og faglig ledelse. I forskningen har jeg benyttet ulike kvalitative og kvantiative metoder, intervensjonsdesign, systematisk litteraturgjennomgang og filosofiske og teoretiske analyser.

Disputerte i 2010 på en doktorgrad om empati i medisinen. Fra 2011 ansatt som forsker med professorkompetanse; fra 2015 senterleder og professor, og fra 2020 også nestleder ved Institutt for helse og samfunn.

Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 6. mars 2021 19:44

Prosjekter

Forskergrupper