Reidar Pedersen

Bilde av Reidar Pedersen
English version of this page
Telefon +47 22844663
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Etikk i helsetjenesten
 • Systematisk etikk-arbeid, kliniske etikk-komiteer og etikk-refleksjonsgrupper
 • Etikk ved livets slutt
 • Det informerte samtykket 
 • Samtykkekompetanse
 • Tvang
 • Forhåndssamtaler
 • Pårørendesamarbeid
 • Prioriteringer i helsetjenesten
 • Komplekse intervensjoner og implementering
 • Helselovgivningen og etikk 
 • Empati, lege-pasientkommunikasjon og profesjonsdannelse
 • Hermeneutikk

Undervisning

Underviser om de fleste emner innenfor klinisk etikk (se faglige interesser) for helsepersonell fra ulike profesjoner og spesialiteter og for studenter på ulike nivå og studieprogram,

Bakgrunn

Er utdannet lege og filosof og har jobbet ved Senter for medisinsk etikk på fulltid siden 2003 med etikk og kommunikasjon i helsetjenesten - med evaluering, forskning, formidling, undervisning, veiledning, søknadsskriving, sosial innovasjon og faglig ledelse. I forskningen har jeg benyttet ulike kvalitative og kvantiative metoder, intervensjonsdesign, systematisk litteraturgjennomgang og filosofiske og teoretiske analyser.

Disputerte i 2010 på en doktorgrad om empati i medisinen. Fra 2011 ansatt som forsker med professorkompetanse; fra 2015 senterleder og professor, og fra 2020 også nestleder ved Institutt for helse og samfunn.

Publikasjoner

Se alle arbeider i Cristin

 • Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (red.) (2020). Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  249 s.

Se alle arbeider i Cristin

 • Ishaq, Bushra; Aukrust, Pål; Diaz, Esperanza; Solbakk, Jan-Helge; Østby, Lars; Bjertness, Espen; Tyssvang, Marius & Pedersen, Reidar (2021). Vi trenger grundige analyser av den høye minoritetssmitten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 26- 27
 • Ishaq, Bushra; Aukrust, Pål; Diaz, Esperanza; Solbakk, Jan-Helge; Østby, Lars; Tyssvang, Marius & Pedersen, Reidar (2021). Det finnes ingen bevis for at kultur og religion er årsak til smitte. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.).  ISSN 0804-3116.  s 33- 33
 • Pedersen, Reidar (2021). Implementing Advance Care Planning – A Cluster Randomised Controlled Study - An overview.
 • Pedersen, Reidar (2021). Implementing Advance Care Planning – A Cluster Randomised Controlled Study - presentasjon av NFR-prosjektet.
 • Hansson, Kristiane Myckland; Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Nettverkssamling for forbedringsteam intervensjonsarm BPS.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar & Magelssen, Morten (2020). Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for omsorgsforskning.  ISSN 2387-5976.  6(1) . doi: 10.18261/issn.2387-5984-2020-01-11 ER
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar; Førde, Reidun & Hellesø, Ragnhild (2020). Ofrer vi de gamle?. Dagbladet.no.
 • Jorem, Jacob & Pedersen, Reidar (2020). Tvangslovutvalget. Kritikken, og innspill fra SME.
 • Larsen, Berit Hofset; Magelssen, Morten; Dunlop, Oona; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2020). Etiske dilemmaer i sykehusene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  140(18), s 1- 5 . doi: 10.4045/tidsskr.20.0851
 • Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2020). Forord, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  Forord.  s 5 - 7
 • Magelssen, Morten & Pedersen, Reidar (2020). Hva er "etikk" i helsetjenesten?, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  1.  s 15 - 27
 • Mellingsæter, Marte; Pedersen, Reidar; Rostoft, Siri & Ahmed, Marc (2020). Kan vi forberede oss på døden?. Dagbladet.  ISSN 0805-3766.
 • Pedersen, Reidar (2020). Erfaringer med Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) -Om BPS og noen foreløpige forskningsfunn.
 • Pedersen, Reidar (2020). Etikk og etisk refleksjon i rus og psykisk helsefeltet. [Video ].
 • Pedersen, Reidar (2020, 28. april). Hvordan prioriteres ruspasienter under Covid-19?. [Internett].  TSB nyhetsbrev.
 • Pedersen, Reidar (2020). Nettside: Bedre Pårørendesamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2020). Om taushetsplikten og pårørende.
 • Pedersen, Reidar (2020). Pasientautonomi, informert samtykke og beslutningskompetanse, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  5.  s 61 - 71
 • Pedersen, Reidar (2020). Presentasjon BPS og implementeringsstøtte til kontrollenhet (Kongsberg DPS).
 • Pedersen, Reidar (2020). Pårørende, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  6.  s 72 - 82
 • Pedersen, Reidar (2020). Tvang, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  8.  s 94 - 105
 • Pedersen, Reidar & Barra, Mathias (2020). Hva lønner seg egentlig i kampen mot viruset?. VG : Verdens gang.  ISSN 0805-5203.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S. & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars; Romøren, Maria & Heiervang, Kristin S. (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland & Romøren, Maria (red.) (2020). Nettside: Covid-19: Alvorlig psykisk lidelse og pårørendesamarbeid.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hansson, Kristiane Myckland; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars; Hansson, Kristiane Myckland & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2020). Fag, etikk og juss, I: Morten Magelssen; Reidun Førde; Lillian Lillemoen & Reidar Pedersen (red.),  Etikk i helsetjenesten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205534605.  3.  s 37 - 49
 • Pedersen, Reidar; Romm, Kristin Lie; Hymer, Inger Stølan; Norheim, Irene; Holter, Marit; Hegelstad, Wenche & Hatløy, Kristin (2020). Pårørende nedprioriteres. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Nasjonal nettverksdag - FoU-nettverket for forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Nasjonal nettverksdag for forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (red.) (2020). Nettside: Forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (red.) (2020). Nettside: Nasjonalt FoU-nettverk for forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Tvedt, Anders (red.) (2020). Covid-19: Etikk og prioriteringer.
 • Slettebø, Åshild & Pedersen, Reidar (2020). Juridiske rammer og etiske utfordringer, I: Marit Kirkevold; Kari Brodtkorb & Anette Hylen Ranhoff (red.),  Geriatrisk sykepleie : god omsorg til den gamle pasienten.  Gyldendal Akademisk.  ISBN 9788205531116.  Kapittel 14.  s 216 - 231
 • Solbakk, Jan Helge; Bentzen, Heidi Beate; Holm, Søren; Heggestad, Anne Kari Tolo; Hofmann, Bjørn Morten; Robertsen, Annette; Alnæs, Anne Hambro; Cox, Shereen; Pedersen, Reidar & Bernabe, Rosemarie de la Cruz (2020). Høyrisikostudier på alle mennesker i Covid-19-sammenheng er etisk uforsvarlig. Uniforum.  ISSN 1891-5825.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar; Heggestad, Anne Kari Tolo & Husebø, Bettina (2020). Belastende besøksstans. Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2020). "Vil du at din mor skal få hjerte-lungeredning?". Dagsavisen.  ISSN 1503-2892.
 • Pedersen, Reidar (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Pedersen, Reidar (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Pedersen, Reidar (2019). Bedre PårørendeSamarbeid - kick off dag.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Forbedringsarbeidet i Bedre PårørendeSamarbeid og om taushetsplikten og dokumentasjon.
 • Pedersen, Reidar (2019). Om prosjektet Bedre PårørendeSamarbeid.
 • Pedersen, Reidar (2019). Samtykke, samtykkekompetanse og tvang i sykehjem.
 • Pedersen, Reidar (2019). Samtykkekompetanse, og etiske aspekter ved bruk av tvang i somatikk og psykisk helsevern.
 • Pedersen, Reidar (2019). The role of empathy and emotion in ethics teaching.
 • Pedersen, Reidar (2019). Tvang, autonomi og samtykkekompetanse.
 • Pedersen, Reidar (2019). Undervisning psykiatri og etikk.
 • Pedersen, Reidar (2019). Vurdering av samtykkekompetanse. Presentasjon av evaluering av erfaringer med lovendringene om samtykkekompetanse og gjennomgang av nytt opplæringsprogram.
 • Romøren, Maria & Pedersen, Reidar (2019). Bedre Pårørendesamarbeid (BPS): Et implementerings- og forskningsprosjekt - status og planer for Telemark.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim & Pedersen, Reidar (2019). Forhåndssamtaler i sykehjem – bærekraftig for helsetjenesten?.
 • Aasland, Olaf Gjerløw; Husum, Tonje Lossius; Førde, Reidun & Pedersen, Reidar (2018). Store forskjeller i holdninger til tvang blant fagfolk i psykiatrien. Tidsskrift for Den norske legeforening.  ISSN 0029-2001.  138(9) . doi: 10.4045/tidsskr.18.0270
 • Aasland, Olaf Gjerløw & Pedersen, Reidar (2018, 09. mai). Ny studie: Psykiatere velger tvang oftere enn psykologer. [Fagblad].  Dagens medisin.
 • Dahlberg, Jørgen & Pedersen, Reidar (2018). Samtykkekompetanse – erfaringer fra somatikk og psykisk helsevern. Presentasjon av et nytt e-læringsprogram.
 • Gjerberg, Elisabeth & Pedersen, Reidar (2018). Medvirkning ved alvorlig sykdom: behovet for forhåndssamtaler.
 • Hem, Marit Helene; Molewijk, Bert; Gjerberg, Elisabeth; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2018). Betydning av etikkrefleksjonsgrupper for praksis - erfaringer fra et prosjekt i psykisk helsevern.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 6. mars 2021 19:44

Prosjekter

Forskergrupper