Reidar Pedersen

Bilde av Reidar Pedersen
English version of this page
Telefon +47 22844663
Mobiltelefon +47 41575987
Brukernavn
Besøksadresse Kirkeveien 166 Fredrik Holsts hus 0450 OSLO
Postadresse Postboks 1130 Blindern 0318 Oslo

Faglige interesser

 • Etikk i helsetjenesten
 • Systematisk etikk-arbeid, kliniske etikk-komiteer og etikk-refleksjonsgrupper
 • Etikk ved livets slutt
 • Det informerte samtykket 
 • Samtykkekompetanse
 • Tvang
 • Forhåndssamtaler
 • Pårørendesamarbeid
 • Prioriteringer i helsetjenesten
 • Komplekse intervensjoner og implementering
 • Helselovgivningen og etikk 
 • Empati, lege-pasientkommunikasjon og profesjonsdannelse
 • Hermeneutikk

Undervisning

Underviser om de fleste emner innenfor klinisk etikk (se faglige interesser) for helsepersonell fra ulike profesjoner og spesialiteter og for studenter på ulike nivå og studieprogram,

Bakgrunn

Er utdannet lege og filosof og har jobbet ved Senter for medisinsk etikk på fulltid siden 2003 med etikk og kommunikasjon i helsetjenesten - med evaluering, forskning, formidling, undervisning, veiledning, søknadsskriving, sosial innovasjon og faglig ledelse. I forskningen har jeg benyttet ulike kvalitative og kvantiative metoder, intervensjonsdesign, systematisk litteraturgjennomgang og filosofiske og teoretiske analyser.

Disputerte i 2010 på en doktorgrad om empati i medisinen. Fra 2011 ansatt som forsker med professorkompetanse; fra 2015 senterleder og professor, og fra 2020 også nestleder ved Institutt for helse og samfunn.

Publikasjoner

 • Hansson, Kristiane Myckland; Romøren, Maria; Pedersen, Reidar; Weimand, Bente Margrethe; Hestmark, Lars & Norheim, Irene [Vis alle 9 forfattere av denne artikkelen] (2022). Barriers and facilitators when implementing family involvement for persons with psychotic disorders in community mental health centres – a nested qualitative study. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. doi: 10.1186/s12913-022-08489-y.
 • Brodahl, Knut Ørnes; Storøy, Hanne-Lise Eikeland; Finset, Arnstein & Pedersen, Reidar (2022). Medical students’ experiences when empathizing with patients’ emotional issues during a medical interview – a qualitative study. BMC Medical Education. ISSN 1472-6920. 22. doi: 10.1186/s12909-022-03199-9.
 • Brodahl, Knut Ørnes; Finset, Arnstein; Eikeland, Hanne-Lise & Pedersen, Reidar (2021). Medical students’ expressions of empathy: A qualitative study of verbal interactions with patients expressing emotional issues in a medical interview. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. 104(12), s. 2936–2943. doi: 10.1016/j.pec.2021.03.042. Fulltekst i vitenarkiv
 • Brodahl, Knut Ørnes; Eikeland, Hanne-Lise; Finset, Arnstein & Pedersen, Reidar (2021). The first steps towards professional distance: A sequential analysis of students’ interactions with patients expressing emotional issues in medical interviews. Patient Education and Counseling. ISSN 0738-3991. s. 1–7. doi: 10.1016/j.pec.2021.09.039. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar & Magelssen, Morten (2021). Positive attitudes to advance care planning – a Norwegian general population survey. BMC Health Services Research. ISSN 1472-6963. 21. doi: 10.1186/s12913-021-06773-x. Fulltekst i vitenarkiv
 • Hestmark, Lars; Heiervang, Kristin S.; Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Ruud, Torleif & Romøren, Maria (2021). Family involvement practices for persons with psychotic disorders in community mental health centres – a cross-sectional fidelity-based study. BMC Psychiatry. ISSN 1471-244X. 21, s. 1–11. doi: 10.1186/s12888-021-03300-4. Fulltekst i vitenarkiv
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar & Thoresen, Lisbeth (2021). Etiske dilemmaer knyttet til avstand og nærhet som følge av covid-19. Omsorg: Nordisk tidsskrift for Palliativ Medisin. ISSN 0800-7489. 38(1), s. 32–36.
 • Stolper, Margreet; Pedersen, Reidar & Molewijk, Albert Christiaan (2020). Examining the Doing of Ethics Support Staff. A Dialogical Approach Toward Assessing the Quality of Facilitators of Moral Case Deliberation. AJOB Empirical Bioethics. ISSN 2329-4515. doi: 10.1080/15265161.2020.1714805.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Magelssen, Morten; Pedersen, Reidar & Gjerberg, Elisabeth (2020). Ethical challenges in home-based care: A systematic literature review. Nursing Ethics. ISSN 0969-7330. doi: 10.1177/0969733020968859.
 • Sævareid, Trygve Johannes Lereim; Pedersen, Reidar & Thoresen, Lisbeth (2020). Nursing home residents with cognitive impairment can participate in advance care planning: A qualitative study. Journal of Advanced Nursing. ISSN 0309-2402. 77(2), s. 879–888. doi: 10.1111/jan.14661. Fulltekst i vitenarkiv
 • Solbakk, Jan Helge; Bentzen, Heidi Beate; Holm, Søren; Heggestad, Anne Kari Tolo; Hofmann, Bjørn Morten & Robertsen, Annette [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Back to WHAT? The role of research ethics in pandemic times. Medicine, Health care and Philosophy. ISSN 1386-7423. s. 1–16. doi: 10.1007/s11019-020-09984-x. Fulltekst i vitenarkiv

Se alle arbeider i Cristin

 • Pedersen, Reidar (2022). Noen etiske utfordringer i folkehelsearbeidet.
 • Pedersen, Reidar (2022). Etiske utfordringer i møtet mellom ulike kulturer i helsetjenesten .
 • Pedersen, Reidar (2022). Om etikk i psykiske helsetjenester og om Senter for medisinsk etikk sin rolle.
 • Pedersen, Reidar (2022). Etikk-teori og analyse med relevans for klinisk arbeid for LIS-leger.
 • Pedersen, Reidar (2022). Masterclass, DIAS seminar .
 • Pedersen, Reidar (2022). Utviklingen av klinisk etikk-arbeid i Norge.
 • Pedersen, Reidar (2022). The development of clinical ethics support in Norwegian health care.
 • Pedersen, Reidar (2022). Fag, etikk og juss.
 • Pedersen, Reidar (2022). Kliniske etikk-komiteers (KEKs) rolle i LIS-utdanningen - FKM – etikk m.m.
 • Pedersen, Reidar (2022). Bedre pårørendesamarbeid (BPS) - bruk av resultatene og sosial innovasjon.
 • Pedersen, Reidar (2022). Svikt i tvungen helsehjelp-praksis. [Avis]. Budstikka.
 • Jorem, Jacob; Dahlberg, Jørgen & Pedersen, Reidar (2021). J. Jorem og medarbeidere svarer. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(9), s. 1–2. doi: 10.4045/tidsskr.21.0400.
 • Pedersen, Reidar (2021). Lovfesting av KEK fom 1. juli 2021.
 • Martinsen, Elin Håkonsen; Braadlie, Oscar; Robertsen, Kari & Pedersen, Reidar (2021). Kompetanseheving i etikk for LIS (leger i turnus og spesialisering).
 • Pedersen, Reidar (2021). Vurdering av samtykkekompetanse og etikk.
 • Pedersen, Reidar (2021). Etikk og menneskerettigheter.
 • Pedersen, Reidar (2021). Etiske dilemmaer i møtet mellom ulike kulturer i helsetjenesten .
 • Pedersen, Reidar (2021). Noen etiske dilemmaer i folkehelsearbeidet.
 • Pedersen, Reidar (2021). Om etikk i psykiske helsetjenester m.m.
 • Pedersen, Reidar (2021). Etikkprofessor med forslag til korleis nærme seg nullvisjonen. [Internett]. uio.no.
 • Pedersen, Reidar (2021). Kallar Livsvitskapsbygget historielaust. [Fagblad]. Magasinet Forskningsetikk.
 • Pedersen, Reidar (2021). Frykter koronapass kan gi smittefest. [Radio]. P4.
 • Pedersen, Reidar (2021). Coronapass: Frykter at flere dør i neste pandemi. [Avis]. Dagladet.
 • Pedersen, Reidar (2021). Krenkelser, tvang og etikk i de psykiske helsetjenestene.
 • Pedersen, Reidar (2021). Critical reflections on (the future of) ethics support. .
 • Jorem, Jacob; Dahlberg, Jørgen & Pedersen, Reidar (2021). Vaksinering uten samtykke – til folkets eller pasientens beste? Svar på kommentar til Torstein Vik. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001.
 • Almås-Norum, Live; Thorbjørnsen, Guro S.A.; Pedersen, Reidar & Husum, Tonje Lossius (2021). En etisk drøfting av tvang uten døgnopphold. Tidsskrift for Norsk Psykologforening. ISSN 0332-6470. 58(9), s. 752–758.
 • Jorem, Jacob; Dahlberg, Jørgen & Pedersen, Reidar (2021). Vaksinering uten samtykke – til folkets eller pasientens beste? Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 141(6), s. 539–541. doi: 10.4045/tidsskr.21.0220.
 • Ishaq, Bushra; Aukrust, Pål; Diaz, Esperanza; Solbakk, Jan Helge; Bjertness, Espen & Tyssvang, Marius [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Hvorfor er koronasmitten så høy blant minoriteter? Vi trenger grundige analyser. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116.
 • Pedersen, Reidar & Romøren, Maria (2021). Presentasjon "Implementing Advance Care Planning - A Cluster Randomised Controlled Study". Hvordan involvere fastlegene i forhåndssamtaler?
 • Hestmark, Lars & Pedersen, Reidar (2021). Assessments of fidelity (primary outcome measure) - preliminary results, impressions, and status.
 • Pedersen, Reidar (2021). Introduction to the project, status and progress.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Faglige råd for forhåndssamtaler, samtaleguide og strategier for å spre kunnskap om og bruk av forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Hansson, Kristiane Myckland (2021). Lokal veiledning etter BPS fidelitymåling 4 .
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Presentation of the project "Implementing Advance Care Planning - A Cluster Randomized Controlled Study" - design and outcomes.
 • Pedersen, Reidar (2021). Lokal veiledning i BPS for Asker DPS etter fidelitymåling.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2021). Presentasjon faglige råd og samtaleguide forhåndssamtaler. .
 • Pedersen, Reidar (2021). Hva har intervensjonsenhetene lyktes med?
 • Pedersen, Reidar (2021). Hva slags pårørendesamarbeid bør alle pasienter med psykoselidelser og deres pårørende få tilbud om? Nasjonale føringer og intervensjonspakken i BPS.
 • Pedersen, Reidar (2021). Videre implementeringsstøtte for enhetene.
 • Pedersen, Reidar (2021). Videre implementeringsstøtte for enhetene.
 • Pedersen, Reidar (2021). Om taushetsplikten.
 • Pedersen, Reidar (2021). Om taushetsplikten.
 • Pedersen, Reidar (2021). Hvorfor bør vi forbedre pårørendesamarbeidet? Generelt om betydning og effekter av bedre pårørendesamarbeid for pasientene, pårørende og tjenestene.
 • Pedersen, Reidar (2021). Hvorfor bør vi forbedre pårørendesamarbeidet? Generelt om betydning og effekter av bedre pårørendesamarbeid for pasientene, pårørende og tjenestene.
 • Pedersen, Reidar (2021). Velkommen, praktisk info og kort intro til prosjektet Bedre pårørendesamarbeid (BPS).
 • Pedersen, Reidar (2021). Velkommen, praktisk info og kort intro til prosjektet Bedre pårørendesamarbeid (BPS).
 • Pedersen, Reidar (2021). Scaling up the implementation of guidelines on family involvement for persons with psychotic disorders in community mental health centres (IFIP-SPARK).
 • Pedersen, Reidar (2021). Selvmordsforebygging, nullvisjon og etikk.
 • Pedersen, Reidar (2021). Etiske aspekter ved en nullvisjon om selvmord og forebygging.
 • Pedersen, Reidar & Heiervang, Kristin Sverdvik (2021). Presentasjon prosjektet Bedre Pårørendesamarbeid - foreløpige resultater og mulige spredning.
 • Pedersen, Reidar & Hestmark, Lars (2021). Lokal veiledning etter fidelitymåling.
 • Pedersen, Reidar (2021). Avslutning og veien videre.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland & Carlsen, Simon (2021). Om taushetsplikten – teori og praksis.
 • Ishaq, Bushra; Aukrust, Pål; Diaz, Esperanza; Solbakk, Jan-Helge; Østby, Lars & Tyssvang, Marius [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2021). Smitte blant innvandrere: Vi forholder oss i aller høyeste grad til eksisterende forskning. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 33–33.
 • Ishaq, Bushra; Aukrust, Pål; Diaz, Esperanza; Solbakk, Jan-Helge; Østby, Lars & Bjertness, Espen [Vis alle 8 forfattere av denne artikkelen] (2021). Vi trenger grundige analyser av den høye minoritetssmitten. Aftenposten (morgenutg. : trykt utg.). ISSN 0804-3116. s. 26–27.
 • Pedersen, Reidar (2021). Implementing Advance Care Planning – A Cluster Randomised Controlled Study - presentasjon av NFR-prosjektet.
 • Magelssen, Morten; Karlsen, Heidi Marie; Pedersen, Reidar & Thoresen, Lisbeth (2020). Correction to: Implementing clinical ethics committees as a complex intervention: presentation of a feasibility study in community care (BMC Medical Ethics, (2020), 21, 1, (82), 10.1186/s12910-020-00522-1). BMC Medical Ethics. ISSN 1472-6939. 21(1). doi: 10.1186/s12910-020-00534-x.
 • Pedersen, Reidar & Heiervang, Kristin Sverdvik (2020). Lokal veiledning etter BPS fidelitymåling nr 3.
 • Pedersen, Reidar (2020). Dilemmaer i moderne psykiatri - om pårørendesamarbeid m.m.
 • Pedersen, Reidar (2020). Implementing Advance Care Planning – A Cluster Randomised Controlled Study - An overview.
 • Jorem, Jacob & Pedersen, Reidar (2020). Tvangslovutvalget. Kritikken, og innspill fra SME .
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Nasjonal nettverksdag - FoU-nettverket for forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar (2020). Hvordan prioriteres ruspasienter under Covid-19? [Internett]. TSB nyhetsbrev.
 • Pedersen, Reidar & Barra, Mathias (2020). Hva lønner seg egentlig i kampen mot viruset? VG : Verdens gang. ISSN 0805-5203.
 • Pedersen, Reidar; Romm, Kristin Lie; Hymer, Inger Stølan; Norheim, Irene; Holter, Marit & Hegelstad, Wenche [Vis alle 7 forfattere av denne artikkelen] (2020). Pårørende nedprioriteres. Dagsavisen. ISSN 1503-2892.
 • Pedersen, Reidar & Tvedt, Anders (2020). Covid-19: Etikk og prioriteringer.
 • Heggestad, Anne Kari Tolo; Førde, Reidun; Pedersen, Reidar & Magelssen, Morten (2020). Prioriteringsutfordringer i helse- og omsorgstjenesten i kommunene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for omsorgsforskning. ISSN 2387-5976. 6(1). doi: 10.18261/issn.2387-5984-2020-01-11%20ER.
 • Pedersen, Reidar (2020). Tvang. I Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (Red.), Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205534605. s. 94–105.
 • Pedersen, Reidar (2020). Pårørende. I Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (Red.), Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205534605. s. 72–82.
 • Pedersen, Reidar (2020). Pasientautonomi, informert samtykke og beslutningskompetanse. I Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (Red.), Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205534605. s. 61–71.
 • Pedersen, Reidar & Nortvedt, Per (2020). Fag, etikk og juss. I Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (Red.), Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205534605. s. 37–49.
 • Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (2020). Forord. I Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (Red.), Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205534605. s. 5–7.
 • Magelssen, Morten & Pedersen, Reidar (2020). Hva er "etikk" i helsetjenesten? I Magelssen, Morten; Førde, Reidun; Lillemoen, Lillian & Pedersen, Reidar (Red.), Etikk i helsetjenesten. Gyldendal Akademisk. ISSN 9788205534605. s. 15–27.
 • Larsen, Berit Hofset; Magelssen, Morten; Dunlop, Oona; Pedersen, Reidar & Førde, Reidun (2020). Etiske dilemmaer i sykehusene under covid-19-pandemien. Tidsskrift for Den norske legeforening. ISSN 0029-2001. 140(18), s. 1–5. doi: 10.4045/tidsskr.20.0851.
 • Solbakk, Jan Helge; Bentzen, Heidi Beate; Holm, Søren; Heggestad, Anne Kari Tolo; Hofmann, Bjørn Morten & Robertsen, Annette [Vis alle 10 forfattere av denne artikkelen] (2020). Høyrisikostudier på alle mennesker i Covid-19-sammenheng er etisk uforsvarlig. Uniforum. ISSN 1891-5825.
 • Pedersen, Reidar (2020). Erfaringer med Bedre Pårørendesamarbeid (BPS) -Om BPS og noen foreløpige forskningsfunn .
 • Mellingsæter, Marte; Pedersen, Reidar; Rostoft, Siri & Ahmed, Marc (2020). Kan vi forberede oss på døden? Dagbladet. ISSN 0805-3766.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Nettside: Nasjonalt FoU-nettverk for forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar & Sævareid, Trygve Johannes Lereim (2020). Nettside: Forhåndssamtaler.
 • Pedersen, Reidar (2020). Nettside: Bedre Pårørendesamarbeid.
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland & Romøren, Maria (2020). Nettside: Covid-19: Alvorlig psykisk lidelse og pårørendesamarbeid .
 • Hansson, Kristiane Myckland; Pedersen, Reidar; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Nettverkssamling for forbedringsteam intervensjonsarm BPS.
 • Pedersen, Reidar (2020). Presentasjon BPS og implementeringsstøtte til kontrollenhet (Kongsberg DPS).
 • Pedersen, Reidar; Hansson, Kristiane Myckland; Heiervang, Kristin S.; Hestmark, Lars & Romøren, Maria (2020). Veiledningsdag BPS.
 • Husum, Tonje Lossius; Dahlberg, Jørgen; Jorem, Jacob; Solberg, Carl Tollef & Pedersen, Reidar (2021). Høringssvar fra Senter for medisinsk etikk, Universitetet i Oslo, til «Høringsnotat om oppfølging av forslagene fra Tvangslovutvalget». Regjeringen.no.

Se alle arbeider i Cristin

Publisert 12. apr. 2011 16:59 - Sist endret 6. mars 2021 19:44

Prosjekter

Forskergrupper