Episode 1: Da «ungdomsnarkomanien» kom til Norge (podkast)

Dagens debatt om forslaget til rusreform har vært preget av hvordan man skal forholde seg til de unge. Slik var det også da de langhårede hippiene for første gang samlet seg i Slottsparken og vakte bestyrtelse og redsel blant foreldregenerasjonen.

Bildet kan inneholde: bord, smil, skjorte, møbler, skrivebord.
 
I denne episoden tar vi for oss samfunnets reaksjoner, blant annet i form av lovgivning og mediedekning.

Anne Sigrid Stokke, forskerlinjestudent ved BIO-prosjektet,  forteller om hvordan politiet på 60-tallet var veldig opptatt av hårlengde blant ungdommene som befant seg i slottsparken. Dagbladet skriver at politiet laget en statistikk over hårlengde blant de som var domfelt i narkotikasaker. De «Långhårede» ble en beskrivelse for ungdom som vanket i miljøet, selv om de ikke nødvendigvis var en del av dette miljøet.

Per Haave, historiker ved BIO-prosjektet, kan fortelle at bruk av narkotika ikke er et nytt fenomen i det norske samfunnet. Før ungdommen befant seg i Slottsparken på slutten av 60-tallet fantes det en gruppe med tidligere pasienter som hadde forskrevet medisiner fra sine leger. Dette fenomen var på helsemyndighetenes radar, og problematisk rusbruk var dermed ikke noe nytt for det norske samfunnet.

I løpet av episoden kommer det mange flere funn fra historien, og vi skal ta for oss tiden da narkotika ble satt på den offentlige agendaen i Norge.

Les mer

Abonner på podkasten Fra straff til hjelp?

Bildet kan inneholde: rektangel, skrift, visningsenhet, sirkel, elektrisk blå.

 

Publisert 8. apr. 2021 13:38 - Sist endret 15. apr. 2021 11:10